Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Nav jobb

1-20 fra 15524 søkeresultater

NAV  -  Kristiansand S
 ...gjennom arbeidsevnevurderinger Samarbeid både internt og eksternt med leger og andre fagpersoner Rapportering og registrering i NAV sine fagsystem Endringer i arbeidsoppgavene må påregnes etter kontorets behov. Kvalifikasjoner Minimum 3 årig relevant... 
7 dager siden
Trondheim kommune  -  Trondheim
 ...utfordringer Kartlegging av ulike livsområder etter behov Bidra til faglig utvikling av tjenestene som ytes Samarbeide med andre i NAV kontoret og andre offentlige tjenester Bidra med å bistå ungdommene til å komme ut i arbeid, utdanning eller aktivitet Skape... 
1 dag siden
Alta kommune
NAV Alta har ca 40 ansatte. NAVs strategi er «Arbeid først», Vi jobber med kontinuerlig med å forbedre våre tjenester til våre brukere, med særlig fokus på arbeid og aktivitet. Vi er lokalisert i Løkkeveien 35 og betjener byens innbyggere på ca 20 000. Kontoret har motiverte... 
5 dager siden
Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo  -  Oslo
 ...velferdsforvaltningen Bidra til å videreutvikle ungdomsteamet ved kontoret Kvalifikasjoner Bachelorgrad i sosialt arbeid Erfaring fra NAV og arbeid med unge voksne God skriftlig og muntlig framstillingsevne. Vi benytter norsk som arbeidsspråk. Søker må beherske norsk... 
6 dager siden
NAV  -  Fredrikstad
 ...årig utdannelse fra universitets- og/eller høgskolenivå Personlige egenskaper • har sakbehandlingserfaring fra NAV eller annen offentlig forvaltning • har veiledningskompetanse • har markedskompetanse • er målrettet, strukturert, nøyaktig og effektiv... 
10 dager siden
NAV  -  Oslo
 ...Arbeidsoppgaver Veiledning og utredning av brukere henvist fra NAV-kontoret Gi råd til NAV-veiledere angående brukere med psykiske helseplager, kognitive begrensninger og utviklingsforstyrrelser Være en viktig bidragsyter ved å formidle kunnskap om relasjonen... 
27 dager siden
Bærum kommune  -  Sandvika
 ...aktivitet • Informere og veilede • Ha kontakt med samarbeidspartnere og arbeidsgivere • Saksbehandling etter Lov om sosiale tjenester i NAV • Ajourholde egen portefølje med brukere i Bærum kommune og NAV sine elektroniske fagsystem Kvalifikasjoner •... 
15 dager siden
NAV  -  Rådal
 ...ulike typar tekniske hjelpemiddel. Ein må rekne med ambulerande verksemd, og deltaking i hjelpemiddelsentralen si servicevaktordning. NAV og hjelpemiddelområde er i stadig endring, og ein må rekne med endringar i arbeids- og ansvarsområde. Det er ønskjeleg med:... 
1 dag siden
NAV  -  Oslo
Arbeidsoppgaver Faglig drift og utviklingsansvar for arkivet og arkivtjenesten. Daglige arkivoppgaver ved vårt administrative arkiv som registrering, postfordeling, journalføring, kvalitetssikring av offentlig journal, behandle innsynsbegjæringer, arkivering, skanning...
3 dager siden
NAV  -  Kristiansand S
 ...Arbeidsoppgaver Du skal inspirere arbeidsgivere til samarbeid med NAV Du skal skape dialog med arbeidsgivere og bygge nettverk Du skal på bakgrunn av ungdommens interesser, sterke sider, ferdigheter og evner matche han/henne med riktig jobb/arbeidsgiver Du... 
7 dager siden
NAV  -  Fosnavåg
 ...Anvende regelverk etter ulike lover som tenesten brukaren skal ha kjem inn under (til dømes Folketrygdloven, Lov om sosiale tenester i NAV og fleire andre) Samarbeide internt på kontoret og med NAV sine samarbeidspartnarar som til dømes arbeidsgjevarar,... 
7 dager siden
NAV  -  Hønefoss
 ...forebygge frafall, herunder koordinere oppfølging fra andre relevante instanser. Motivere/følge opp/lose de unge som allerede er i NAV systemet tilbake i skolen. Være en ressursperson for andre ansatte i NAV når det gjelder kunnskap om hvordan ungdom kan... 
14 dager siden
Oslo kommune, Bydel Sagene  -  Oslo
 ...Saksbehandling og oppfølging av søknader om økonomisk sosialhjelp til nysøkere av økonomisk sosialhjelp etter lov om sosiale tjenester i NAV Tett oppfølging av og samarbeid med tiltakskonsulenter med sikte på at bruker blir økonomisk selvhjulpen gjennom eget arbeid der... 
1 dag siden
NAV  -  Revetal
 ...andre samarbeidspartnere. Saksbehandling og oppfølging av egen portefølje. Delta i fagmøter, teammøter og drøftingsarenaer. NAV er i kontinuerlig omstilling, og endring i ansvar og arbeidsoppgaver må påberegnes Kvalifikasjoner ~ Du må ha: ~3-årig relevant... 
14 dager siden
Nigel Frank International  -  Oslo
 ...MS Dynamics NAV - Utviklings ansvarlig - Oslo Microsoft Dynamics NAV Utviklings ansvarlig i Oslo Jeg rekrutterer på vegne av min klient, som er en av Norges fremste konsulent firma innen deres vertikal. De leter aktivt etter en som kan bli utviklings ansvarlig... 
24 dager siden
NAV  -  Hommelvik
 ...sette seg inn i nye datasystemer. Personlige egenskaper Erfaring fra de aktuelle arbeidsområdene, kunnskap om arbeidsmarkedet og NAV sine mål, intensjoner og verdier vil bli vektlagt. Erfaring fra offentlig forvaltning Vi tilbyr Spennende og meningsfylte... 
11 dager siden
NAV  -  Mandal
 ...så tett oppfølging som mulig for å få en varig arbeidstilknytning. Stillingene innebærer tett samhandling med kollegaer i og utenfor NAV som har fokus på de samme mågruppene. Kvalifikasjoner Relevant bachelorutdanning som f.eks. innen sosialt arbeid, velferdssstudier... 
9 dager siden
Nittedal kommune  -  Nittedal kommune
 ...samarbeid med andre relevante samarbeidspartnere Saksbehandling etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV Loven). Ruskonsulenten arbeider også særskilt i hht. Helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 10. Kvalifikasjoner ~3-årig... 
8 dager siden
Radøy kommune  -  Radøy kommune
 ...Flyktningkonsulent NAV Radøy. Radøy kommune ligg sentralt plassert i Nordhordland, og grensar i sør til Lindås kommune og i nordaust til Austrheim. Kommunesenteret Manger ligg ca ein time å kjøre frå Bergen sentrum og ca 35 kilometer frå Mongstad.Radøy kommune er... 
6 dager siden
Oslo kommune, Bydel Søndre Nordstrand  -  Oslo
Arbeidsoppgaver Systematisk tett oppfølging av deltagere i introduksjonsprogrammet mot utdanning og jobb Arbeidsgiverkontakt og oppfølging på arbeidsplassen for å skaffe praksis og jobbmuligheter Veilede flyktninger ved behov for andre tjenester Saksbehandling...
1 dag siden