Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Nav jobb

1-20 fra 12019 søkeresultater

NAV  -  Gjerdrum kommune

 ...universitet, helst sosialfaglig utdanning. Relevant arbeidserfaring kan kompenserer for utdanningskravet. det kreves relevant erfaring fra NAV i veiledning og oppfølging av personer i en omstillingsfase du må ha god arbeidsmarkeds kunnskap og gode IKT-kunnskap. God... 
4 dager siden

Åsnes kommune

Beskrivelse Beskrivelse avdeling NAV Åsnes har kontor på Flisa, Negardsvegen 1. På kontoret arbeider det 17 ansatte. Kontorets hovedmål er, arbeid til flere og veilede brukere til å se muligheter. Opplysninger om stillingen Det er ledig fast kommunal 100 % stilling... 
Jooble-søknad 1 dag siden

NAV  -  Sandvika

Kvalifikasjoner ~3 årig relevant høyskoleutdanning ~ erfaring fra samarbeid med arbeidsgivere, god kunnskap om arbeidsmarkedet og evne til å se muligheter for deltaker og arbeidsgiver ~ rådgivnings- og veiledningskompetanse, samt kunnskap om karriereveiledning ...
8 dager siden

Oslo kommune, Bydel Ullern  -  Oslo

Arbeidsoppgaver Oppfølging av personer med sammensatte problemer som trenger boligrelatert hjelp Utføre individuell booppfølging, forsvarlighetsvurdering og boligsosiale vurderinger Bistå praktisk med hjelp til selvhjelp Utføre saksbehandling, lage individuelle...
12 dager siden

NAV  -  Fagernes

Arbeidsoppgaver Du skal på eget initiativ oppsøke bedrifter, skape dialog med arbeidsgivere og bygge nettverk Du skal følge opp arbeidssøkere og identifisere søkers interesser, sterke sider, ferdigheter og evner samt kople dem med riktige arbeidsgivere Du skal...
13 dager siden

Visma  -  Halden kommune

Beskrivelse Stillingen er fast i 100%. Beskrivelse av arbeidssted Halden kommune søker rørlegger for drift- og vedlikeholdsoppgaver til kommunalteknikk sin driftsavdeling. Avdelingen har i dag ca. 40 ansatte inkludert avdelingsleder. Avdelingen utfører drift- og vedlikeholdsoppgaver...
Jooble-søknad 14 dager siden

Larvik kommune  -  Larvik

 ...har: kjennskap til økonomisk rådgivning, og rådgivning knyttet til bosituasjon kjennskap til aktuelle samarbeidsaktører for NAV i arbeidet med helhetlig oppfølging av familier relevant arbeidserfaring, gjerne fra faglig utviklingsarbeid innenfor relevante fagområder... 
11 dager siden

NAV  -  Straumen

 ...Resultatorientert Omstillingsdyktig Evne til å stå i tette relasjoner over tid og møte brukere i vanskelige livssituasjoner NAV er i kontinuerlig endring. Arbeidssted er for tiden NAV Sørfold, men det må påregnes å jobbe tett i team med veiledere ved NAV Fauske... 
12 dager siden

Hamar kommune  -  Hamar

 ...Arbeidsoppgaver Pr. dags dato ligger vikariatet i avdelingen arbeid, avklaring og økonomi ved NAV Hamar. Arbeidsoppgavene består i hovedsak av: Saksbehandling etter lov om sosiale tjenester. Veiledning og saksbehandling i forhold til NAVs lovverk. Oppfølging... 
5 dager siden

NAV  -  Skien

 ...resultat- og måloppnåelse i kontoret utvikle gode relasjoner med næringsliv, brukere, media og øvrige samarbeidspartnere bygge NAVs omdømme Kvalifikasjoner relevant utdanning på bachelor- eller masternivå solid og relevant lederfaring og lederkompetanse... 
Én måned siden

NAV  -  Gjerdrum kommune

 ...Veileder NAV Gjerdrum - NAV NAV Gjerdrum leverer tjenester innen statlig og kommunal sektor. Kontoret hr 14 ansatte og holder til sentralt i Ask sentrum, ca 20 fra Jessheim eller Lillestrøm. Vi søker en veileder innen arbeidsfeltet avklaring og brukeroppfølging.... 
5 timer siden

Hamar kommune  -  Hamar

 ...Arbeidsoppgaver Utvikle kvalitetssystemer for NAV kontoret etter lov om sosiale tjenester i tett samarbeid med ledergruppa Implementering av kvalitetssystemet for alle ledere og ansatte ved NAV Hamar Systematisk oppfølging av kvalitetssystemet Bidra til utvikling... 
18 dager siden

Mandal

Er du den vi søker etter som kan hjelpe unge mennesker inn mot arbeid? NAV Mandal har ledig en 100 % prosjektstilling som veileder. Stillingen er ledig fra dags dato, i inntil 3 år, med mulighet for fast ansettelse. Søknadsfristen er 4. november 2018. Hvem er vi? NAV... 
1 dag siden

Bergen kommune  -  Bergen

Arbeidsoppgaver Følge opp og videreutvikle metodikk Kartlegging av personer i LAR i Årstad bydel Tett oppfølging av LAR brukere. Sikre at deltaker ansvarliggjøres i egen prosess Tett samarbeid med Avdeling for Rusmedisin Kvalifikasjoner Det søkes...
3 dager siden

NAV  -  Sandnes

 ...Arbeidsoppgaver Være rådgiver for offentlige og private virksomheter Levere og utvikle IA tjenester i henhold til standarden for NAV arbeidslivssenter herunder bistå virksomhetene med rådgivning på organisasjons- og individnivå Holde kurs om aktuelle fagtema... 
1 dag siden

Ski kommune  -  Ski

Arbeidsoppgaver Ansvar for avklaring og oppfølging av langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp. Saksbehandling, informasjon og råd og veiledning etter lov om arbeids- og velferdsforvaltning og lov om sosiale tjenester. Innstille på vedtak i enkeltsaker. Samarbeide...
8 dager siden

Oslo kommune, Bydel Ullern  -  Oslo

 ...søknadsprosesser Lage individuelle planer og boplaner Innsøking i omsorgs,- rehabiliterings- og behandlingsinstitusjoner Saksbehandle i NAVs fagsystemer etter lovverk på gjeldende områder Tverrfaglig samarbeid med bydelens øvrige tjenestetilbud og andre relevante... 
12 dager siden

NAV  -  Hamar

 ...Prosjektleder - NAV NAV Hedmark søker leder for prosjekt senter for sykefraværsoppfølging i region Hedmarken for perioden fram til og med 15. april 2021. NAV Hedmark igangsatte i april 2018 et prosjekt med et senter for sykefraværsoppfølging som dekker region Hedmarken... 
15 dager siden

NAV  -  Bærum kommune

 ...Jobbspesialist - NAV Bærum - NAV Org. nr: - Stillingsident: 3957420428 Presentasjon av stillingen: ER DU FREMOVERLENT, UREDD OG GLAD I MENNESKER? NAV Bærum har etablert et team med 6 jobbspesialister og en metodeveileder. De jobber tett med arbeidsgivere og... 
7 dager siden

Ski kommune  -  Ski

 ...Ski kommune NAV leverer tjenester og stønader til 2,8 millioner mennesker. Gjennom vår innsats skal flere få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement, og som ønsker å gjøre en forskjell.... 
7 dager siden