...Om enheten NAVs samfunnsoppdrag er å bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktivitet. Målet er å...  ...pengestøtte til rett tid. For å løse dette samfunnsoppdraget forvalter NAV om kring en tredjedel av statsbudsjettet.  NAV Indre Østfold... 

INDRE ØSTFOLD KOMMUNE NAV

Spydeberg
13 dager siden
 ...Veileder NAV NAV Hammerfest - Måsøy NAV Hammerfest-Måsøy er en aktiv samfunnsaktør som leverer tjenester og ytelser innen statlig og kommunal sektor i Hammerfest og Måsøy. Formålet med NAV sine tjenester er å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, både til sosial... 
Hammerfest
16 dager siden
 ...har ansvaret for å veilede mot arbeid og aktivitet gjennom å bruke NAVs tiltak og virkemidler. Målgruppen er nylig bosatte flyktninger...  ...medbrakt kompetanse og kompetansen som kreves i norsk arbeidsliv. NAV Bjerke er et utviklingsorientert NAV-kontor med i overkant av 120... 

NAV BJERKE

Oslo
3 dager siden
 ...arbeidsinkludering og som er god på kommunikasjon og nettverksbygging. Du må trives i et aktivt miljø med varierende arbeidsoppgaver. NAV Frøya Hitra består av 2 lokale NAV-kontor. Det ene kontoret er lokalisert på kommunesentret Sistranda på Frøya, og det andre på... 

Har du lyst til å jobbe som markedsrådgiver i NAV Frøya Hitr...

Frøya kommune
7 dager siden
 ...Brenner du for å motivere og veilede mennesker til arbeid og aktivitet? Har du engasjement for NAV sitt samfunnsoppdrag? NAV sitt overordnede mål er å gi mennesker muligheter til arbeid og aktivitet, og sikre rettigheter til velferdsytelser. NAV Ringerike er et utviklingsorientert... 

Veiledere og saksbehandlere - NAV Ringerike

Ringerike kommune
7 dager siden
 ...være vår nye kollega. Vi søker en dyktig medarbeider til vikariat 100 % stilling som veileder/sosialkonsulent i sosialteamet ved NAV Ytre Helgeland, kontorsted primært lokalisert i Leirfjord med kontordager i Sandnessjøen. Stillingen er midlertidig 1 år og ansettes... 

NAV LEIRFJORD

Alstahaug kommune
10 dager siden
 ...på Talenthuset. Talenthuset er en integrert del av Ungteam, og der jobber vi med oppfølging og aktiviteter for unge opp til 30 år. Nav Holmestrand holder til i nye flotte lokaler sentralt plassert i Holmestrand, og vi er 60 ansatte fordelt på tre avdelinger.... 

100% fast stilling ved NAV Holmestrand

Holmestrand
1 dag siden
 ...NAV søker ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vår visjon er å gi mennesker muligheter, og dette gjør vi ved å utvikle Norges beste arbeids- og velferdstjenester. NAV består av 19.000 kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi jobber tverrfaglig i... 

ARENDAL KOMMUNE NAV

Arendal
6 dager siden
 ...prioriteringer, håndtere arbeidsoppgaver og levere på resultater.  Kontoret er i stadig utvikling, og endring av arbeidsoppgaver kan forekomme. NAV Lebesby samarbeider tett og godt med øvrige NAV kontor i geografiområdet Midt-Finnmark. Stillingen er et samarbeid mellom kommune og... 

NAV Lebesby har ledig en 100% stilling som veileder

Lebesby
1 dag siden
 ...NAV Tromsø er en synlig og løsningsorientert samfunnsaktør som yter statlige og kommunale velferdstjenester til byens befolkning. 190 medarbeidere arbeider for å gi mennesker muligheter ved å tilby gode tjenester til innbyggere, arbeidsgivere og samarbeidspartnere i Tromsø... 

NAV Tromsø - Veileder internasjonalt team

Tromsø
7 dager siden
 ...NAV Gildeskål er ansvarlig for utøvelse av tjenester tilknyttet den kommunale og statlige arbeids- og velferdspolitikken i Gildeskål kommune. Kontoret er lokalisert på Inndyr og betjener omtrent 2000 innbyggere. Kontoret har fem ansatte. Vi tror på en tverrfaglig... 

Veileder NAV Gildeskål

Gildeskål kommune
1 dag siden
 ...Til deg som liker å se etter og fremme ressurser hos andre. Vi har ledig en fast stilling som jobbspesialist. NAV Rogaland har i samarbeid med Sola distriktspsykiatriske senter (DPS) startet en IPS-satsing (Individual placement and support). Målgruppen er personer som... 

Er du vår nye jobbspesialist på Sola DPS?

Sola
1 dag siden
 ...NAV Tysvær NAV skal bidra til flere i arbeid og færre på passive ytelser. NAV Tysvær består av 22 ansatte med variert utdanning- og erfaringsbakgrunn. Arbeidet består i å drive veiledning av mennesker med ulike behov, med mål om livsmestring og selvhjulpenhet. Vi er... 

Veileder flyktning 100 % fast NAV Tysvær

Tysvær kommune
7 dager siden
 ...trenger bistand til å bli selvforsørget, skaffe seg eller beholde arbeid aktiv samhandling med næringsliv, arbeidsgivere, behandlere og NAV sine øvrige samarbeidspartnere vurdere og iverksette tiltak som kan bidra til at mennesker kommer i arbeid informasjon og... 

Veileder - Vefsn kommune- Nav Vefsna

Vefsn kommune
13 dager siden
 ...Avdelingsleder ved NAV Lillestrøm Lillestrøm kommune er Norges niende største kommune med ca. 90 000 innbyggere og ligger strategisk plassert på Nedre Romerike. NAV Lillestrøm leverer i dag tjenester til kommunens innbyggere og arbeidsgivere. Samfunnsoppdraget... 

NAV LILLESTRØM

Lillestrøm
10 dager siden
 ...NAV sin visjon er å gi mennesker muligheter, og vi søker etter ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vi skal bidra til sosial og økonomisk trygghet, og fremme overgang til arbeid og aktivitet. Vi søker en engasjert og dyktig veileder i NAV som vil være med... 

SOLA KOMMUNE SOSIALE TJENESTER FLYKTNINGER

Sola
10 dager siden
 ...Vi søker deg som ønsker å bidra til inkludering i arbeidslivet!   NAV Vestre Aker er en spennende arbeidsplass med godt arbeidsmiljø, høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Vi er lokalisert i Sørkedalsveien 150, og betjener bydelens innbyggere på ca. 50.000.... 

NAV VESTRE AKER

Oslo
8 dager siden
 ...NAV Lerkendal har en fast 100 prosent stilling som veileder med fokus på ukrainske flyktninger. Denne stillingen er plassert i kontorets markedsavdeling med 22 ansatte. NAV Lerkendal har ca. 210 ansatte som fordeler seg på ni avdelinger. NAV sine overordnede mål... 

Veileder

Trondheim
23 dager siden
 ...NAV Færder søker flere medarbeidere! NAV Færder er en spennende arbeidsplass i stor utvikling. Vi er nærmere 60 medarbeidere som betjener kommunens 26 000 innbyggere. Kontoret har ansvar for å yte tjenester etter folketrygdloven, arbeidsmarkedsloven og lov om sosiale... 

NAV FÆRDER SOSIALTJENESTEN

Nøtterøy kommune
7 dager siden
 ...NAV Vestby søker økonomisk rådgiver i 100% fast stilling. NAV Vestby er en spennende arbeidsplass med høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Vi er lokalisert midt i Vestby sentrum, og betjener kommunens over 19.000 innbyggere.  Vår ene økonomisk rådgiver har... 

NAV VESTBY

Vestby kommune
2 dager siden
 ...NAV Arbeid og ytelser har ansvar for saksbehandling og utbetaling knyttet til ulike arbeids- og velferdsordninger. Vi har enheter i de fleste fylker og er til sammen ca. 1700 medarbeidere. Bedre systemer og rutiner gjør at vi i årene fremover stadig skal bli mer effektive... 

NAV ARBEID OG YTELSER AVD OSLO

Oslo
1 dag siden
 ...Vil du være en del av et tverrfaglig autonomt team som bygger verdens beste digitale velferdstjenester? NAV er et av de fremste og største utviklingsmiljøene i Norge med over 200 utviklere. Vi bygger løsninger som skal leve. Her vil du samarbeide tett med fagfolk som... 

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD FYRSTIKKALLÉEN

Oslo
10 dager siden
 ...characters to ensure the continued positive and successful existence of our company. Inhouse Consultant (m/f/d) Microsoft Dynamics NAV / Business Central Have you just completed your training or further training as an IT specialist (application development) (m/f/... 

Schick Gruppe GmbH + Co. KG

Utlandet
13 timer sidenNy
 ...relasjons- og nettverksbygger, og en person som evner å både være tydelig og direkte? Da kan denne veilederstillingen være noe for deg. NAV Smøla har 4 ansatte og tilbyr tjenester til kommunens rundt 2000 innbyggere. Rollen som veileder er variert og innebærer alt fra... 

NAV SMØLA

Smøla
1 dag siden
 ...Software Developer - Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central (m/f/d) NATHALIE NEUMANN-KNITTEL Focus: Sales and service +49 541 76013 460 ****@*****.*** Born out of a passion for coffee and grown through the development... 

Coffee Perfect GmbH

Utlandet
10 dager siden
 ...vanskelig livssituasjon på grunn av helse, sosiale utfordringer og/eller arbeidsledighet, og som har behov for bistand og oppfølging fra NAV-kontoret for å komme i arbeid .  Arbeidsoppgaver    Helhetlig oppfølging og veiledning av unge under 30 år som trenger bistand... 

HARSTAD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN RÅDHUS 1 B

Harstad
7 dager siden
 ...Stavanger kommune har 5 NAV kontor som har som mål å bidra til en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. Kontorene forholder seg til to styringslinjer, stat og kommune, som er likeverdige parter i det lokale partnerskapet. NAV kontorenes mål er å bidra... 

NAV RENNESØY OG FINNØY

Rennesøy
3 dager siden
 ...å jobbe i ein stor og spennande organisasjon med eit meiningsfylt samfunnsoppdrag? Vi ser etter deg som vil leie rekneskapsområdet i NAV Økonomiteneste til å bli ein enda meir framtidsretta økonomifunksjon i åra framover. Vi er i full gang med å ta i bruk nye økonomiløysingar... 

NAV Økonomiteneste

Sogndal
Én måned siden
 ...NAV Utland og fellestjenester Oslo er en nasjonal enhet i NAV med fire avdelinger. Enheten har ansvar for oppfølging av personer som har rett til sykepenger og arbeidsavklaringspenger fra Norge, og som bor i et EØS-land. Vårt arbeid består i å få personer som har en arbeidsgiver... 

NAV OSLO FRESERVEIEN 1

Oslo
2 dager siden
 ...NAV Nordre Aker søker deg som kan bidra til å realisere NAV sin målsetting om å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad.  NAV Nordre Aker en ledig fast stilling som metodeveileder. Metodeveileder vil også ha oppgaver som jobbspesialist, med utgangspunkt i Supported... 

NAV NORDRE AKER

Oslo
1 dag siden