Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Nav jobb

1-20 fra 12448 søkeresultater

Ringerike kommune
 ...veileder økonomisk sosialhjelp. Vikariatet har varighet i ett år med mulighet for forlengelse og/eller fast stilling.Tiltredelse snarest. NAV Ringerike søker deg som kan bidra til å realisere NAV sin målsetning om å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad. Vi søker... 
3 timer siden
Oslo kommune, Bydel Grünerløkka  -  Oslo
 ...behov. Dette innebærer også praktisk arbeid i bolig og andre steder Samarbeid med DPS, ruspoliklinikk, legevakt, sykehus, pårørende, NAV, tjenester i bydel med mer Skriftlig journalføring og annet dokumentasjonsarbeid Bistå brukere i å skaffe bolig, og ha kontakt... 
4 dager siden
Vindafjord kommune
 ...sjølvstende - understøtta dialog og prosess mellom arbeidsgjevar og arbeidstakarar - gjere vurderingar og vedtak knytt til tenester frå NAV Vindafjord - delta i samarbeid og oppfylging av brukarar Kvalifikasjoner - Høgskuleutdanning, med røynsle frå sosialkontor/Nav... 
Jooble-søknad 5 dager siden
NAV  -  Oslo
Arbeidsoppgaver ~ Faglig oppfølging av jobbspesialistene ~Praktisk støtte og metodeveiledning til jobbspesialistene ~ Mål- og resultatoppfølging, i samarbeid med ledelsen ~ Rapportering ~ Kan inneholde oppfølging av noen få jobbsøkere Kvalifikasjoner ...
17 timer siden
Gloppen Ungdomsskule  -  Sandane
NAV Gloppen er eit partnarskap mellom Gloppen kommune og staten. Kontoret har 12 tilsette (kommunalt – og statleg tilsette) og ligg sentralt i Sandane sentrum. NAV skal gje menneske moglegheiter  og hovudmålet vårt er å få fleire i arbeid eller aktivitet. Vi ser etter... 
7 dager siden
NAV  -  Bodø
 ...Arbeidsoppgaver være et bindeledd mellom overordnede myndigheters mål om å hindre at ungdom ekskluderes fra arbeidslivet og NAV i Nordland sin innsats i dette arbeidet sikre at gode arbeidsmåter som gir resultater blir overført mellom NAV-kontor og til andre enheter... 
3 dager siden
Vindafjord kommune
 ...sjølvstende - understøtta dialog og prosess mellom arbeidsgjevar og arbeidstakarar - gjere vurderingar og vedtak knytt til tenester frå NAV Vindafjord - delta i samarbeid og oppfylging av brukarar Kvalifikasjoner - Høgskuleutdanning, med røynsle frå sosialkontor/Nav... 
Jooble-søknad 5 dager siden
NAV  -  Dale (Sunnfjord)
Arbeidsoppgaver Rettleiing og oppfølging av brukar med fokus på arbeid og aktivitet Støtte opp dialog og prosess mellom arbeidsgjevar og arbeidstakar Vi tek atterhald om endring i arbeid- og ansvarsområdet. Du må rekne med å måtte utføre dei oppgåvene som til ...
7 dager siden
Oslo kommune, Bydel Østensjø  -  Oslo
 ...Arbeidsoppgaver Kartlegge nye brukere av NAV sosialtjenesten Bidra til at brukere av NAV kommer ut i arbeid og aktivitet med mål om selvhjulpenhet Gi råd og veiledning, samt saksbehandle etter lov om sosiale tjenester i NAV Bemanne publikumsmottaket og gi generell... 
2 dager siden
NAV  -  Oslo
 ...Arbeidsoppgaver Strategisk ledelse og videreutvikling av NAV Ullern Ansvar for måloppnåelse, personal og økonomi innenfor de til enhver tid gjeldende rammer Utvikle og iverksette bedre tjenester til bydelens innbyggere innenfor gjeldende rammer, gjennom å motivere... 
10 dager siden
NAV  -  Verdal
Arbeidsoppgaver Du skal identifisere jobbsøkernes interesser, sterke sider, ferdigheter og evner samt «matche» dem med riktige jobber Du skal bistå jobbsøkeren i søkeprosessen Du skal avtale møter med potensielle arbeidsgivere og oppsøke bedrifter Du skal ...
9 dager siden
NAV  -  Oslo
Arbeidsoppgaver være en medisinsk ressurs for saksbehandlerne gi trygdemedisinsk rådgivning, både skriftlig og muntlig, i enkeltsaker gi rettledning og undervisning av etatens tilsatte og samarbeidspartnere gi systematiske tilbakemeldinger i organisasjonen...
14 dager siden
NAV  -  Arendal
Arbeidsoppgaver Avdelingslederen har både personal- og fagansvar for forvatningsavdelingen, i alt 19 stillinger. Det innebærer at sentrale arbeidsoppgaver er den daglige ledelsen av hele avdelingen. Lede og utvikle den enkelte medarbeider og ulike tverrfaglige team....
10 dager siden
Ski kommune  -  Ski
 ...og erfaring med å få mennesker inn i arbeidslivet. Det er ønskelig med kjennskap til fagsystemene arena, Socio, Modia og gosys og NAV.no. Utdanningsretning ~ Medisin / Helse / Sosialfag Utdanningsnivå ~ Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad... 
1 dag siden
Horten kommune  -  Horten
Arbeidsoppgaver oppfølging av sykmeldte - med og uten arbeidsgiver utarbeidelse av behovs- og arbeidsevnevurderinger oppfølging av personer mot arbeid, herunder å henvise til hensiktsmessige tiltak fatte vedtak etter lov om sosiale tjenester samarbeide ...
10 dager siden
NAV  -  Rasta
Kvalifikasjoner relevant høyskole-/universitetsutdanning relevant ledererfaring god skriftlig og muntlig fremstillingsevne god kunnskap/forståelse for dataverktøy Personlige egenskaper du har evne til å motivere dine medarbeidere og skape gode relasjoner...
8 dager siden
NAV  -  Bodø
 ...NAV NAV Bodø har om lag 96 stillinger og holder til i flotte lokaler i sentrum av Bodø. Kontoret er organisert i 5 avdelinger hvor utlyst stilling er innplassert i avdeling Marked og samfunn. Avdelingen har særlig ansvar for å gi oppfølging og bistand til sykmeldte... 
9 dager siden
NAV  -  Nærbø
 ...NAV o Har du et sterkt og målrettet engasjement for å få flere mennesker i arbeid? o Er du en tydelig leder som brenner for å levere sterke resultater? o Kan du være en offensiv rollemodell for dyktige og erfarne medarbeidere? NAV Hå har ledig en fast stilling... 
9 timer siden
NAV  -  Nordfjordeid
 ...NAV Vi har ledig stilling som jobbspesialist (1434 Rådgivar) ved NAV Eid. Som ein del av endringane i NAV ønskjer vi å rekruttere ein jobbspesialist som på sikt blir ein del av eit jobbspesialist-team ved NAV Eid/Nordfjordregionen. Oppfølging i eigenregi i NAV «... 
8 dager siden
NAV  -  Fauske
 ...NAV Fauske - Rådgiver - NAV NAV Fauske har 23 ansatte som hver dag jobber for at flest mulig av kommunenes innbyggere skal være i arbeid og aktivitet. Vi har ledig en nyopprettet rådgiverstilling som skal jobbe med ungdomsgruppen. Stillingsstørrelsen er 100 %. Vi... 
13 dager siden