Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Nav jobb

1-20 fra 8679 søkeresultater

Sogn og Fjordane
 ...Vi har ledig fast stilling som flyktningkonsulent ved NAV Bremanger i frå snarast. Oppgåver knytt til stillinga: • Kartlegge, rettleie og følgje opp deltakarar i introduksjonsprogrammet • Utarbeide individuell plan i samarbeid med brukar • Sakshandsaming og registreringsarbeid... 
4 dager siden
Austrheim kommune  -  Austrheim
 ...Rettleiar Nav sosial Sosialtenesta søkjer medarbeider tilknytta Nav. Er du sosionom eller har anna relevant høgskuleutdanning, er du kanskje den vi leitar etter? Om du ynskjer å bidra til gode tenester for våre brukarar og du trivest i ein hektisk og spanande... 
5 dager siden
Trondheim kommune  -  Trondheim
 ...Veiledere - NAV Heimdal og NAV Lerkendal NAV Heimdal og NAV Lerkendal har til sammen flere ledige vikariater for perioden frem til og med: - 31. desember 2018 et vikariat i 100 % stilling som veileder, med mulighet for forlengelse. - 30. juni 2018 tre vikariater... 
16 dager siden
NAV  -  Bergen
 ...Jobbspesialist (1206-2017-01) - NAV Laksevåg Mottak, ungdom Vi har ledig 2-3 midlertidige stillingar som jobbspesialist (1206-2017-01) ved NAV Laksevåg. Stillingane er knytt til arbeid rundt målgruppene unge vaksne og langtidsledige. Førebels dreiar det seg... 
14 dager siden
NAV Asker  -  Asker kommune
 ...NAV Asker - veileder Asker kommune er en av landets største kommuner. Kommunen har ca. 60 000 innbyggere, og ca. 4 000 ansatte. Asker kommune er ISO-sertifisert innen standardene kvalitet, ytre miljø og informasjonssikkerhet. Det er vedtatt at Asker kommune skal slå... 
16 dager siden
Mandal kommune
 ...Miljøterapeuten har ansvar for bosettingsprosessen, helt fra første anmodning fra IMDi mottas, til flyktningen er bosatt og integrert i kommunen. NAV er Norges arbeids- og velferdsforvaltning med 19 000 medarbeidere.  NAVs visjon er å gi mennesker muligheter og vi leverer tjenester... 
15 dager siden
Indre Fosen kommune  -  Rissa (kommune)
 ...Veileder - NAV Rissa NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som... 
17 dager siden
Bydel 10: Grorud  -  Oslo
 ...NAV Grorud har ca. 120 ansatte. Vi har ledig en fast stilling som konsulent - forvaltning. Stillingen er organisert i avdeling for økonomi- og fellestjenester. I denne avdelingen er det 10 ansatte som har ansvar for forvaltning, gjeldsrådgivning, økonomi/regnskap, merkantile... 
1 dag siden
NAV  -  Flora
 ...Jobbspesialist (1401-2017-01) - NAV Flora Er du energisk og uredd? Vi har ledig inntil 3 stillingar som jobbspesialist ved NAV Flora Som ein del av nasjonal satsing på oppfølging i eigenregi, skal NAV i alle fylke i 2017 etablere og utvikle jobbspesialistteam... 
23 dager siden
Larvik kommune  -  Larvik
 ...Gjeldsrådgiver - Nav Larvik NAV Larvik befinner seg i Larvik sentrum i flotte lokaler. Kontoret har i dag 115 ansatte og er organisert i 7 avdelinger. Det er 1 ledig vikariat i 100 %, som Gjeldsrådgiver i avdeling økonomi. Stillingen er innenfor fagområdet gjeldsrådgivning... 
14 dager siden
Eidsvoll kommune  -  Eidsvoll (tettsted)
 ...Veileder - vikariat - NAV Eidsvoll NAV Eidsvoll har et ledig vikariat som veileder frem til sommeren 2019. I den forbindelse søker vi deg som blir motivert og inspirert av å få mennesker med sosiale og helserelaterte utfordringer til å se og forstå sin mulighet... 
14 dager siden
NAV  -  Flora
 ...Rådgjevar (1401-2017-02) - NAV Flora Har du engasjement for ungdom og ønskje om å bidra til at fleire unge kjem i jobb? Vi har ledig mellombels 100% stilling som rådgjevar for  «Ungdomsinnsatsen» ved NAV Flora for snarleg tilsetting og med moglegheit for forlenging... 
23 dager siden
NAV Vegårshei-kommunen  -  Vegårshei kommune
 ...Enhetsleder NAV og oppfølging NAV har som oppgave å avklare og skaffe relevant arbeidskraft til offentlig og privat virksomhet. For å lykkes med samfunnsoppdraget vårt er vi avhengig av god dialog og utstrakt samhandling med arbeidsgivere og aktuelle samarbeidsparter... 
17 dager siden
Larvik kommune  -  Larvik
 ...Veileder - Nav Larvik NAV Larvik befinner seg i Larvik sentrum i flotte lokaler. Kontoret har i dag 115 ansatte og er organisert i 7 avdelinger. Det er 1 ledig vikariat i 100 %, som Veileder i avdeling økonomi. Stillingen er innenfor fagområdet økonomisk sosialhjelp... 
14 dager siden
NAV  -  Vestby kommune
 ...Veileder (0211-2017-02) - NAV Vestby NAV Vestby har ledig et vikariat i 100 % stilling som veileder Vikariatet er ledig omgående og vil vare til 1. juli 2018, med mulighet for forlengelse. NAV Vestby har ansvar for å gi innbyggerne i Vestby kommune bistand... 
10 dager siden
NAV  -  Bergen
 ...Rettleiar (1206-2017-02) - NAV Laksevåg Vi har ledig 3-4 midlertidige stillingar som rettleiar (1206-2017-02) ved NAV Laksevåg. Stillingane er knytt til alle tre avdelingane: Mottaksavdelinga (publikumsmottak og oppfølging av arbeidsledige), Oppfølgingsavdelinga... 
10 dager siden
Vegårshei Kommune  -  Vegårshei kommune
 ...En av våre dyktige enhetsledere skal tiltre i ny stilling og det blir derfor ledig 100 % fast stilling som enhetsleder for NAV og oppfølgingstjenesten. Om Vegårshei kommune Vegårshei er en vakker innlandskommune øst i Agder. Vi har hatt positiv folketallsutvikling... 
11 dager siden
Alta kommune
 ...Introduksjonskoordinator – NAV Alta NAV Alta har ca 40 ansatte. NAV`s strategi er «Arbeid først». Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre tjenester til våre brukere, med særlig fokus på arbeid og aktivitet. Vi er lokalisert i Løkkeveien 35 og betjener byens innbyggere... 
16 dager siden
ANSETT AS  -  Forus, Stavanger
 ...Til vår kunde søker vi flere MS Dynamics NAV utviklere. Kompetanse og erfaring Høyere utdanning (bachelor/master). Erfaring med utvikling i Microsoft Dynamics NAV er et krav. Relevant utviklingserfaring kan erstatte formell utdanning. Erfaring med utvikling... 
16 dager siden
NAV  -  Rakkestad (kommune)
 ...Førstekonsulent (0128-2017-02) - NAV Rakkestad Rakkestad kommune ligger midt i Østfold fylke med kort avstand til Østfoldbyene. Kommunen har ca. 8000 innbyggere. Næringsgrunnlaget er jord- og skogbruk og industri. Kommunen har et godt utbygd tilbud på alle sine... 
18 dager siden