...interessert i høyre meir frå deg!  Sognarådet IPR jobbar for å fremje vekst og utvikling i Sogn, og består av ordførarane i kommunane Vik, Sogndal, Luster, Årdal, Lærdal og Aurland. No søker me ein person som kan bidra til å spele regionen god i møte med verda rundt oss,... 

Sognasmed - politisk koordinator i Sognarådet

Sogndal
7 dager siden
Helsestasjonen tilbyr helsefremjande og førebyggande tenester til barn, unge og deira familiar i alle delane av kommunen. Tenesteeininga er organisert i sektor oppvekst, og består av helsestasjon – og skulehelseteneste, helsestasjon for ungdom, minoritetshelse, smittevern...

Helsesjukepleiar

Sogndal
3 dager siden
 ...Har du teft og interesse for teknologi? Sogndal kommune er no i gong med spennande arbeid med velferdsteknologi, og ynskjer å ha deg med på laget!  Me ynskjer å styrke satsinga på velferdsteknologi i helse- og omsorgstenestene i Sogndal kommune. Me vil jobbe for å utvikle... 

Velferdsteknologikoordinator - prosjektstilling

Sogndal
8 dager siden
En av våre flinke ansatte skal videre i karrieren og i den forbindelse søker vi etter en energisk og utadvendt butikkmedarbeider i en 80%-100% stilling. Du må være fleksibel og ha anledning til å jobbe dagtid, kveld og helg. Vi ønsker at våre medarbeidere skal være interessert...

Er du Sport Outlet Sogndal sin nye superselger?

Sogndal
4 dager siden
 ...Vi søker veileder med hjerte for NAV! NAV Tønsberg ser etter deg som er opptatt av mennesker og NAV sitt samfunnsoppdrag. Er du utadvendt, serviceinnstilt, og ser løsninger der andre stiller spørsmålene? Har du tro på den enkeltes ressurser og ønsker å jobbe i et miljø... 

NAV Tønsberg søker veileder

Tønsberg
13 dager siden
 ...For neste skuleår har Sogndal kommune behov for deg som er miljørettleiarar på skulane Kvåle, Kaupanger og Trudvang.  Logg inn for å se kontaktinformasjon .  Kvåle skule ~2x86% miljørettleiar  Arbeid med sfo i skuleferiane kan bli aktuelt Kaupanger skule... 

Miljørettleiar

Sogndal
4 dager siden
 ...Asker er en nylig sammenslått kommune, med i underkant av 98.000 innbyggere. NAV Asker har kontorer sentralt i Asker og Røyken sentrum, nært tog-stasjoner begge steder. Vi ser nå etter en veileder som skal følge opp arbeidssøkere og/eller mennesker med helseutfordringer... 

Veileder

Asker
11 dager siden
 ...Kjøkkenet ved Sogndal helse- og omsorgssenter produserer dagleg mat til ca. 120 bebuarar ved institusjon. I tillegg leverer kjøkkenet middagar til heimebuande. Ein dag i veka leverer ein varmmat til SFO ved barneskulen i Sogndal. Me driv etter kok-/serverprinsippet. Kjøkkenet... 

Kokk med fagbrev

Sogndal
11 dager siden
 ...Nav Fredrikstad har ledig faste veilederstillinger i 100%.  Vi er etablert i Helsehuset 2 på Værste i nye, moderne lokaler som understøtter aktivitetsbasert arbeid (ABW).   Ønsker du å bli en del av en utviklingsorientert og ambisiøs kompetansebedrift? Ønsker du å... 

Veileder Team Sykefraværsoppfølging

Fredrikstad
8 dager siden
 ...NAV søker ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vår visjon er å gi mennesker muligheter, og dette gjør vi ved å utvikle Norges beste arbeids- og velferdstjenester. NAV består av 22 000 kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi jobber tverrfaglig i sterke... 

Ønsker du å lede prosesser som setter rammer for informasjon...

Oslo
3 dager siden
 ...Avdeling Økonomi og bistand har ledig 100% stilling som sosialkonsulent. NAV Tønsberg ser etter deg som er opptatt av mennesker og NAV sitt samfunnsoppdrag. Er du strukturert, løsningsdyktig og trives med høyt arbeidstempo? Er du en relasjonsbygger med en tydelig stemme... 

Vi søker sosialkonsulent med hjerte for NAV!

Tønsberg
7 dager siden
Bli med å styrke laget! Kristiansand kommune har 115 000 innbyggere og er Agders største arbeidsgiver. Vi er over 9000 ansatte med allsidige oppgaver innen et bredt spekter av tjenesteområder. Som en av landets største kommuner trenger vi stadig nye, engasjerte og motiverte...

Praksiskoordinator

Kristiansand kommune
8 dager siden
 ...NAV Sula er en spennende arbeidsplass med motiverte og engasjerte medarbeidere som i stor grad arbeider helhetlig på tvers av kommunale og statlige oppgaver. I tillegg har vi flyktningtjeneste, boveileder og rustjeneste i kontoret. Vi har 20 ansatte som er fordelt i tre... 

Veileder

Sula
8 dager siden
 ...Nav Sagene er en spennende arbeidsplass med høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Vi er et Nav kontor i faglig og organisatorisk utvikling, og har om lag 140 ansatte fordelt i 8 ulike avdelinger. Vi har ledig stilling som mottakskonsulent i publikumsmottaket... 

Mottakskonsulent

Oslo
8 dager siden
 ...NAV er arbeids- og velferdsforvaltningen i Norge med ca 19 000 medarbeidere. Vi leverer tjenester og stønader til 2,8 millioner mennesker. Gjennom vår innsats skal flere få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt. Som ansatt i NAV skal du... 

Fagkonsulent

Bærum kommune
13 dager siden
 ...Er du en nettverksbygger som har genuin tro på at det finnes en jobb for alle? Da er dette kanskje en jobb for deg. I NAV Troms og Finnmark har vi ledig stilling som markedskoordinator da en av våre medarbeidere går over til andre oppgaver i NAV. Stillingen er plassert... 

KAM/Markedskoordinator for NAV Troms & Finnmark

Sør-Varanger kommune
11 dager siden
 ...Sogndal kommune – utfordrarbygda med eit høgt komptansemiljø  Velkommen til utfordrarbygda! Her tek me innspel frå innbyggjarane på alvor og let oss utfordre. Derfor har me laga ein samfunnsplan basert på 400 innspel som stadfestar at me skal vere best på oppvekst.... 

Leiar Sogn barnevern

Sogndal
11 dager siden
 ...Ved NAV Skien er det i dag rundt 130 ansatte fordelt på kommunale og statlige arbeidsområder, og vi søker nå en engasjert jobbspesialist til vårt kontor. Som ansatt i NAV er vårt hovedmål å bistå folk ut i arbeid og til å bli selvhjulpne. Visjonen vår er: "Vi gir mennesker... 

Jobbspesialist

Skien
4 dager siden
 ...friluftsskulane arrangere ein opplærings- og bli-kjent dag i samarbeid med Fjordane friluftsråd. Denne dagen blir gjennomført i nærleik til Sogndal og inkluderer ei overnatting.   Kva for kompetanse ser vi etter i denne rollen?  Du har kompetanse innan friluftsliv, og gjerne... 

Sommarjobb i friluftsskulen

Sogndal
8 dager siden
 ...Tildelingskontoret i Sogndal kommune har ledig ei 100% fast, ny, spanande, kombinert stilling! Har du treårig helsefagleg utdanning og lyst å vere med på laget vårt?   Sakshandsamarar på tildelingskontoret skal sørgje for at innbyggjarane får riktige og naudsynte helse... 

Sakshandsamar med kreftkoordinatoransvar

Sogndal
7 dager siden
 ...Veileder NAV Øksnes NAV Øksnes har for tiden 14 ansatte fordelt på kommune og stat. Vi har nå ei ledig fast stilling i 100%. Ansettelsen vil være i Øksnes kommune. Har du engasjement for NAV sitt samfunnsoppdrag? Brenner du for å motivere og veilede unge og voksne... 

Veileder ved NAV Øksnes

Øksnes kommune
4 dager siden
 ...NAV Grorud er en spennende arbeidsplass med høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Vi er et NAV-kontor i stadig faglig og organisatorisk utvikling. Bydel Grorud ligger i Groruddalen ved Lillomarka og favner områdene Ammerud, Grorud, Kalbakken, Rødtvet, Nordtvet og... 

Ungdomsveileder

Oslo
4 dager siden
 ...vanlig jobb eller studere? Ønsker du å bidra på et viktig samfunnsområde? Da kan du være vår jobbspesialist eller metodeveileder! NAV Vadsø skal etablere et felles team med jobbspesialister som jobber etter metoden Individuell jobbstøtte (IPS) eller Arbeid med støtte... 

NAV Vadsø søker 1 metodeveileder og 3 jobbspesialister

Vadsø
4 dager siden
 ...ønskjer andre utfordringar enn dei du har i dag. Sogn brann og redning IKS er eit interkommunalt selskap eigd av kommunane Vik, Sogndal og Luster. Vi har vårt hovudkontor i Sogndal. Hos oss jobbar det 14 heiltidstilsette og om lag 90 deltidstilsette fordelt på 6 brannstasjonar... 

Inspektør byggetilsynet

Sogndal
4 dager siden
 ...NAV Lerkendal søker motiverte og dyktige jobbspesialister i tiltaket Arbeid med støtte! Vi har ledig to vikariater og ser etter deg som er uredd og målrettet og som liker å jobbe strukturert og tålmodig. Har du tro på at det finnes jobb for alle som vil jobbe? Ønsker... 

Jobbspesialist

Trondheim
8 dager siden
 ...saksbehandling av klagesaker og forberedelse av ankesaker for Trygderetten. Videre bidra til kvalitetsforbedring og kvalitetssikring av NAV Klageinstans sine faglige tjenester overfor brukere, eksterne samarbeidspartnere og innad i NAV.  I tillegg kan det være aktuelt... 

Vil du være med på å sikre rettssikkerheten til NAVs brukere...

Tromsø
7 timer siden
 ...Har du engasjement for NAV sitt samfunnsoppdrag? Brenner du for å motivere og veilede unge og voksne til arbeid og aktivitet? Vi ser etter deg som tar initiativ og ser løsninger framfor begrensninger. Har du en positiv tilnærming og godt humør, vil vi ha deg med på... 

Veileder

Holmestrand
11 dager siden
 ...Kjørnes barnehage ligg flott til i byggefeltet på Kjørnes 4 km utanfor Sogndal sentrum. Det er gode bussforbindelsar og sykkel- og gangveg mellom Sogndal sentrum og Kjørnes. I Kjørnes barnehage har me eit stort og flott uteområde med skog og utsikt over Sognefjorden. Me... 

Pedagogisk leiar og barnehagelærar

Sogndal
8 dager siden
 ...NAV Hallingdal ble etablert 1. juni 2019 og har 35 ansatte. Hallingdal har ca. 20 500 innbyggere og er Norges største reiselivsregion. Hallingdal består av de seks kommunene Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Nes og Ål. Hovedkontoret ligger på Gol. NAV Hallingdal møter brukere og... 

NAV Hallingdal søker

Gol
4 dager siden
 ...NAV Elverum har ansvar for statlige og kommunale oppgaver innen Arbeids- og velferdsforvaltningens tjenester til Elverum kommunes ca. 21.500 innbyggere. Som arbeidstager i NAV Elverum kan du, ved å bidra med din kompetanse, bli en del av et stort og sammensatt fagmiljø... 

Veileder

Elverum
8 dager siden