Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Veileder nav jobb

1-20 fra 14781 søkeresultater

NAV  -  Stokmarknes
 ...eller universitet fortrinnsvis innen f.eks. helse- og sosialfag, pedagogikk eller kommunikasjon. Særlig relevant arbeidserfaring fra NAV kan kompensere for utdanningskravet. Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk; både muntlig og skriftlig Gode digitale ferdigheter... 
1 dag siden
NAV  -  Kristiansand S
 ...gjennom arbeidsevnevurderinger Samarbeid både internt og eksternt med leger og andre fagpersoner Rapportering og registrering i NAV sine fagsystem Endringer i arbeidsoppgavene må påregnes etter kontorets behov. Kvalifikasjoner Minimum 3 årig relevant... 
9 dager siden
NAV  -  Fagernes
 ...Arbeidsoppgaver ~ Stillingen kan innebære oppfølgingsoppgaver i hele NAV sitt virkeområde. Denne stillingen vil fortrinnsvis innebære oppfølging av arbeidssøkere og personer med helserelaterte utfordringer, der målet er arbeid. Kvalifikasjoner Treårig høgskoleutdanning... 
1 dag siden
Larvik kommune  -  Larvik
 ...og vedtaksfatting i forhold til Forvaltningsloven, Arbeids- og velferdsforvaltningsloven, Folketrygdloven, Lov om sosiale tjenester i NAV, mm. Endringer av arbeidsoppgaver må påberegnes Kvalifikasjoner Minimum treårig relevant utdanning fra høyskole/... 
1 dag siden
NAV  -  Kristiansand S
 ...og veiledning Tett samarbeid internt og eksternt med samarbeidspartnere med felles målgruppe. Rapportering og registrering i NAV sine fagsystem Endringer i arbeidsoppgavene må påregnes etter kontorets behov. Kvalifikasjoner Relevant bachelorutdanning... 
9 dager siden
NAV  -  Hommelvik
 ...sette seg inn i nye datasystemer. Personlige egenskaper Erfaring fra de aktuelle arbeidsområdene, kunnskap om arbeidsmarkedet og NAV sine mål, intensjoner og verdier vil bli vektlagt. Erfaring fra offentlig forvaltning Vi tilbyr Spennende og meningsfylte... 
13 dager siden
Oslo kommune, Bydel Søndre Nordstrand  -  Oslo
Arbeidsoppgaver Systematisk tett oppfølging av deltagere i introduksjonsprogrammet mot utdanning og jobb Arbeidsgiverkontakt og oppfølging på arbeidsplassen for å skaffe praksis og jobbmuligheter Veilede flyktninger ved behov for andre tjenester Saksbehandling...
3 dager siden
Mandal kommune
 ...Er du den vi søker etter som kan hjelpe unge mennesker nærmere arbeidslivet? NAV Mandal har ledig 100% fast stilling som veileder i Ljosheim service. Ljosheim Service er et tilbud ved NAV Mandal som hjelper unge utenfor arbeidslivet inn mot arbeid, gjennom relasjonsbygging... 
16 dager siden
NAV  -  Tønsberg
 ...NAV NAV Tønsberg har ansvar for statlige og kommunale oppgaver innen arbeids- og velferdstjenester til Tønsberg kommunes innbyggere...  ..., fordelt på 6 avdelinger. Det er ledig 100 % stilling som veileder i avdeling Oppfølging voksne. Avdelingen jobber med spesielt tilpasset... 
7 dager siden
NAV  -  Kristiansand kommune
 ...Veileder - NAV Kristiansand NAV Kristiansand er et partnerskap mellom stat og kommune, og leverer tjenester til kommunens 90.000 innbyggere. Vi er et kontor i kontinuerlig utvikling og er over 200 ansatte, fordelt på 4 avsnitt. Et av NAV sine satsingsområder er oppfølging... 
8 dager siden
NAV  -  Hønefoss
 ...forebygge frafall, herunder koordinere oppfølging fra andre relevante instanser. Motivere/følge opp/lose de unge som allerede er i NAV systemet tilbake i skolen. Være en ressursperson for andre ansatte i NAV når det gjelder kunnskap om hvordan ungdom kan... 
16 dager siden
Ski kommune  -  Ski
Arbeidsoppgaver Ansvar for bosetting og oppfølging av bosatte i kommunen. Ansvar for oppfølging i introduksjonsprogrammet for flyktninger. Arbeidsrettet brukeroppfølging med sikte på å avklare arbeidsevnen og bidra til at brukeren kommer i arbeid. Saksbehandling,...
9 dager siden
Ullensaker kommune  -  Jessheim
 ...Arbeidsoppgaver - Kartlegging, veiledning og tett oppfølging av personer med sammensatte behov - Informasjon og veiledning knyttet til NAV sine tjenester - Saksbehandling etter lov om sosiale tjenester i NAV, og øvrig gjeldende lov- og regelverk ved NAV kontoret -... 
9 dager siden
NAV  -  Mandal
 ...NAV Ungdom under 30 år gis en særskilt prioritering av NAV. Ungdomsinnsatsen skal sikre unge ledige raskere oppfølging fra NAV...  ...aktivitet. NAV Mandal har ledig 2 midlertidige stillinger som veileder. Ansettelse fra 1. mai til og med 31. desember 2018, men med mulighet... 
10 dager siden
NAV  -  Åmot
 ...frafall og sikre tilbakeføring til videregående opplæring og integrere ungdom i arbeidslivet Øke bruken av tiltak og tjenester fra NAV i kombinasjon med tilrettelagt opplæring fra fylkeskommunen Utvikle modellen for tverrsektorielt samarbeid Kartlegge og... 
3 dager siden
NAV  -  Vestby kommune
 ...Veileder, 50% engasjement, NAV Vestby Veileder/ sosialkonsulent, 50% engasjement, NAV Vestby NAV Vestby har ledig et 50% engasjement i ett år, med mulighet for forlengelse. Engasjementet omhandler i hovedsak jobb med frivillig forvaltning av brukeres økonomi. Stillingen... 
2 dager siden
NAV  -  Tønsberg
 ...Arbeidsoppgaver Veiledning og oppfølging innenfor NAVs arbeidsområde, både individuelt og i gruppe. Saksbehandle og fortløpende vurdere rettigheter opp mot relevant lovverk. Sørge for oppdaterte og arbeidsfokuserte aktivitetsplaner og foreta arbeidsevnevurderinger... 
8 dager siden
NAV  -  Brønnøy kommune
 ...Veileder NAV Brønnøy 1813.2018.03 - Brønnøy NAV Brønnøy har ledig 50% stilling. NAV Brønnøy er et kontor med 18 ansatte som hver dag jobber for at flest mulig av kommunenes innbyggere skal kunne være i arbeid og aktivitet. Vi har ledig faste stillinger som veileder... 
5 dager siden
NAV  -  Tønsberg
Arbeidsoppgaver Arbeidsrettet veiledning til arbeidssøkere som mottar sosialhjelp. Veiledning om rettigheter og saksgang innen Lov om sosiale tjenester. Knytte kontakt og bygge relasjoner til arbeidsgivere. Skaffe egnet arbeid og følge opp bruker og arbeidsgiver...
8 dager siden
Bergen kommune  -  Loddefjord
Arbeidsoppgaver For stillingene gjelder følgende: Arbeidsoppgavene er saksbehandling etter Lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen, kartlegging og utredning, innsøking til og oppfølging av arbeidsrettede eller omsorgsrettede tiltak, behandlings...
42 minutter siden