...med førstelinjetenesta. Vi jobbar tverrfagleg i team som består av psykiaterar, LIS 1 og LIS 3, vernepleiarar, sjukepleiarar, miljøterapeutar og helsefagarbeidarar. Ålesund er kåra til den vakraste byen i Norge. Ålesund sin vakre Jugendstilarkitektur er viden kjent.... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK

Ålesund
13 dager siden
 ...langvakter hver fjerde helg. Arbeidsplassen er preget av engasjerte medarbeidere og et godt arbeidsmiljø. Vi søker nå etter en miljøterapeut med følgende utdannelse; vernepleier, sykepleier, sosionom, ergoterapeut, barnevernspedagog, barnehagelærer eller spesialpedagog... 

PRIVAT BOGRUPPE SANDSLIMARKA 249

Sandsli
9 dager siden
 ...tar imot ungdommer som er plassert etter omsorgsparagrafer. Miljøterapeutene jobber miljøterapeutisk etter omsorgs- og endringsmodellen...  ...er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1489 miljøterapeut , 1494 sosionom, 1495 barnevernspedagog og 1508 vernepleier... 

BUFETAT ØST ØSTFOLD UNGDOMS OG FAMILIESENTER AVD TUNE

Grålum
1 dag siden
 ...Har du ein genuin interesse for å vera til hjelp i kvardagen til andre? Bli ein del av vårt team som miljøterapeut og få moglegheita til å gjere ein skilnad i livet til våre brukarar! Habiliteringstenesta har ledig 84% stilling som miljøterapeut i ordinær turnus med... 

BØMLO KOMMUNE HABILITERINGSTENESTA

Bremnes
1 dag siden
Psykisk helse Bergen Sentrum har ca.100 årsverk. Enheten driver tilrettelagte botilbud, aktivitetssenter, Mottaks- og oppfølgingssenter (MO-senter), psykiatritjeneste til hjemmeboende og psykososial kriseoppfølging. MO-senteret Wergeland er et av fire MO-sentre i Bergen...

BERGEN KOMMUNE PSYKISK HELSE BERGEN SENTRUM

Bergen
3 dager siden
 ...Er du vår nye miljøterapeut ? Herøy skole er en 1-10 skole med 210 elever som ligger i Herøy kommune, like utenfor Sandnessjøen på Helgelandskysten. Vi har gode lokaler og et fint uteområde med nærhet til skogen og fjæra med skolens 10 robåter. I tilknytning til skolen... 

HERØY SKOLE

Herøy
8 dager siden
WRK Bemanning søker engasjerte miljøterapeuter til arbeid på barnevernsinstitusjon. Din rolle vil være å skape trygghet og stabilitet for ungdommer i en kritisk fase i livet. Vi ser etter deg som tar initiativ, kommuniserer effektivt og skaper gode relasjoner med ungdommene... 

WRK Bemanning AS

Stavanger
16 dager siden
 ...Ønsker du en variert og spennende stilling som miljøterapeut, ved en arbeidsplass i utvikling, med høyt faglig nivå og kompetente medarbeidere? Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene... 

BARNEVERNSVAKTEN

Bergen
8 dager siden
 ...Vi søker miljøterapeuter til faste deltidsstillinger Bufetats behandlingssenter Akershus og Østfold, avdeling Østlund i Sarpsborg er...  ...Vi har nå flere faste ledige deltidsstillinger som miljøterapeut. Det er totalt syv stillinger som lyses ut, med stillingsstørrelse... 
Skjeberg
1 dag siden
 ...gjennom Recovery, innbyggerinvolvering, og FIT – feedbackinformerte tjenester. Vi søker nå en dedikert og erfaren ruskonsulent/miljøterapeut til vårt ROP-team, en del av Ambulant tjeneste. Om stillingen: ROP-teamet har ansvar for oppfølging av ROP-brukere med... 

NITTEDAL KOMMUNE SERVICETORGET

Hakadal
2 dager siden
 ...sikkerhet (SKM-TS) i barneverninstitusjoner. Vi søker etter miljøterapeuter på tiltakets akuttavdeling og omsorgsavdeling hvor...  ...faste stillinger ledig, grunnet omorganisering: 4 x 100 % miljøterapeut. Arbeidsplanen har vakter som inngår i særavtale om lange vakter... 

BUFETAT ØST LIERFOSS UNGDOMS- OG FAMILIESENTER AVDELING RISE...

Aurskog-Høland kommune
14 dager siden
 ...Miljøterapeuter Om stillingene CRUX institusjon Haugalandet er en omsorgsinstitu-sjon for barn og unge i alderen 13-18 år. Vi har...  ...Vi søker ~2 miljøterapeuter (100 %) faste stillinger ~1 miljøterapeut (100 %) vikariat til 18.10.2024, med mulighet om forlengelse... 
Haugesund
5 dager siden
 ...mennesker og ønsker å skape en god og meningsfylt hverdag? Da har vi behov for deg. Heldøgsboligene i Unicare Bo og Omsorg søker miljøterapeuter til både heltids- og deltidsstillinger.  Unicare Heldgønsboliger, seks totalt, er en del av Velferdsetatens rammeavtale for... 

UNICARE HELDØGNSBOLIG TRASOPP

Oslo
10 dager siden
 ...stk. 100% stilling som vernepleier per tiden 13 helger i året, tilsvarende hver 4. helg. 1 stk. 100% stilling som vernepleier/miljøterapeut per tiden 15/16 helger i året, tilsvarende 3. hver helg. Team 1 gir tjenester til 4 brukere med ulik grad av utviklingshemming... 

SARPSBORG KOMMUNE ADMINISTRASJON TUNE

Sarpsborg
7 dager siden
 ...Miljøterapeut Arbeidsoppgaver ~ List opp arbeidsoppgaver Kvalifikasjonskrav ~ List opp kvalifikasjonskrav og eventuelt ønskede personlige egenskaper Vi tilbyr ~ Legg inn informasjon om lønn og andre fordeler knyttet til stillingen Spørsmål... 
Bekkjarvik
5 dager siden
Har du lyst til å være med å skape og utvikle et best mulig tjenestetilbud for barn, unge og familier? Avlastningstjenesten i Melhus har behov for å styrke laget med to faste stillinger med inntil 100 %, i turnus med hver 4. helg. Den ene stillingen er delt ca. 50/50 mellom...

MELHUS KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN

Melhus
1 dag siden
 ...Miljøterapeut/ fagarbeider 100%    Miljøtjenesten i Dønna har ledig 1 x 100% fast stilling som Miljøterapeut – Helsefagarbeider fra 01.05.2024     Pr. tiden i bofellesskap. Turnusarbeid/35,5 t. uke. Arbeide hver 4.de helg med langvakter. Hvis ønskelig, tilrettelegger... 

DØNNA KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Dønna
2 dager siden
 ...institusjoner, samt et bredt tjenestetilbud til våre brukere oppfordrer vi menn til å søke. Arbeidsoppgaver: Som miljøarbeider/miljøterapeut skal man skape en trygg og forutsigbar hverdag for våre brukere. Våre ansatte er ansvarlig for brukerne og deres utvikling. Som... 

ABERIA OMSORG AS AVD BIRKELAND

Birkeland
7 dager siden
 ...Om stillinga  Selbjørn skule har ledig fast 100% stilling som miljøterapeut. Stillinga inneber å kunne følgje elevar i alle situasjoner inne, ute, i undervisning og på SFO. Du må kunne jobbe innafor ei arbeidstid som varierer frå kl. 07.00 - 16.15. Stillinga... 

SELBJØRN SKULE

Bekkjarvik
6 dager siden
Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger Kommune får du gjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med i overkant av 11000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen bygger vi felleskap.  Bo og aktivitet sør...

KYRKJEHAUGEN BOFELLESSKAP

Stavanger
9 dager siden
 ...Vernepleier/miljøterapeut Stormtunet omsorgsboliger 1, 3 og 5 Stormtunet Omsorgsboliger er en virksomhet i tilrettelagte tjenester i Hammerfest kommune hvor det bor 15 mennesker med ulikt tjenestebehov. Vi yter tjenester til mennesker med ulike funksjonshemminger... 
Hammerfest
10 dager siden
 ...stressreduksjon, samt hjelpe til å avklare situasjonen. Ved Humla akuttsenter, avd. institusjon er det nå ledig 100% stilling som miljøterapeut/spesialutdannet miljøterapeut. Stillingen inngår p.t. i langvaktsturnus inntil 16 timer pr. vakt, med arbeid hver tredje helg... 

BUFETAT MIDT HUMLA AKUTTSENTER

Ålesund
8 dager siden
 ...for stillingen tas med i totalvurderingen. Vi tilbyr Stillingene er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1489 miljøterapeut, 1494 sosionom, 1495 barnevernspedagog og 1508 vernepleier med lønn p.t. kr 466 600 - 604 900 pr. år (ltr. 45-62), eller 1185... 

BUFETAT MIDT BUVIKA UNGDOMSSENTER

Buvika
3 dager siden
 ...Enhet for rustjenester har nå ledig en fast 20 prosent og en fast 15 prosent stilling på helg som miljøterapeut. Enhet for rustjenester yter tjenester til personer med langvarig og alvorlig rusavhengighet, ofte i kombinasjon med ulike psykiske lidelser og somatiske... 

TRONDHEIM KOMMUNE ENHET FOR RUSTJENESTER

Trondheim
13 dager siden
Publisert 31.01.2024 Miljøterapeuter medleverturnus  Om stillingen CRUX stiftelsen Rostad er en omsorgsinstitusjon for barn og...  ...fylte 18 år i påvente av flytting. Arbeidsoppgaver Som miljøterapeut ved CRUX stiftelsen Rostad blir du en del av et team på tre... 

Inderøy Utvikling SA

Inderøy
22 dager siden
 ...Flekke skule har frå snarast, eller seinast frå nytt skuleår ledig 100 % fast stilling som miljøterapeut. Stillinga vil både være knytt opp mot enkeltelevar men og ha ansvar for å koordinere arbeid med læringsmiljøet. Det kan vere aktuelt å utføre arbeidsoppgåver ved... 

Fjaler kommune

Fjaler kommune
10 timer sidenNy
 ...opp i webcruiter senest til intervju. Vi tilbyr Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskodene 1489 miljøterapeut med lønnfra kr. 466 600 - 584 500 pr år (ltr. 45-60) eller 1534 spesialutdannet miljøterapeut, med lønn fra kr. 524 700 - 646 000... 

BUFETAT SØR AGDER UNGDOMSSENTER - AKUTT

Kristiansand S
3 dager siden
Karmøy kommune opprett i januar 2024 ny sektor for barn og familie. Avdeling for avlastende tjenester skal starte opp ambulerende team for avlastning i hjemmet til barn opp til 18 år. Stillingene vil bli kombinasjonsstillinger hvor en har ansvar for utøvende tjenester i...

KARMØY KOMMUNE HJEMMETJENESTE NORD

Avaldsnes
10 dager siden
 ...Søbakken skole trenger to miljøterapeuter. Begge stillingene er vikariater for ansatte i svangerskapspermisjon. Stillingene er hhv 100%...  ...på tjenesten vi tilbyr Kvalifikasjoner Utdannelse som miljøterapeut, vernepleier eller tilsvarende 3-årig relevant høgskoleutdanning... 

SØBAKKEN SKOLE

Elverum
8 dager siden
Publisert 01.02.2024 Miljøterapeut Inderøy kommune har en nyopprettet og spennende stilling som miljøterapeut i helsestasjon. Kommunen har bygget opp et forebyggende team organisert i helsestasjon. Teamet skal bidra til å styrke det tverrfaglige forebyggende helsearbeidet... 

Inderøy Utvikling SA

Inderøy
21 dager siden