Spennende jobb i rusfeltet for sosionom med høyskoleutdanning til MO-Gyldenpris sin Dagavdeling. MO-Gyldenpris er en bydekkende enhet og yter en rekke sosiale tjenester og helsetjenester. Målgruppen er personer over 18 år med alvorlig avhengighet og problemer knyttet til... 

MO-SENTERET GYLDENPRIS

Bergen
5 dager siden
 ...avdeling, og i den forbindelse søker vi etter miljøterapeuter.  Vi søker ~2 miljøterapeuter (100 %) faste stillinger ~1 miljøterapeut (100 %) vikariat til 18.10.2024, med...  ...bachelor utdanning primært, barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller psykiatrisk sykepleier... 

CRUX INSTITUSJON HAUGALANDET

Haugesund
13 dager siden
 ...er plassert etter omsorgsparagrafer. Miljøterapeutene jobber miljøterapeutisk etter omsorgs-...  ...tilsvarende 180 studiepoeng. Eksempelvis som sosionom, vernepleier eller barnevernspedagog...  ...lønnsregulativ i stillingskode 1489 miljøterapeut , 1494 sosionom, 1495... 

BUFETAT ØST ØSTFOLD UNGDOMS OG FAMILIESENTER AVD TUNE

Grålum
10 dager siden
 ...stillingen tas med i totalvurderingen. Vi tilbyr Stillingene er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1489 miljøterapeut, 1494 sosionom, 1495 barnevernspedagog og 1508 vernepleier med lønn p.t. kr 466 600 - 604 900 pr. år (ltr. 45-62), eller 1185... 

BUFETAT MIDT BUVIKA UNGDOMSSENTER

Buvika
13 dager siden
 ...Ledende miljøterapeut Om oss Frelsesarmeen barne- og familievern Avd Cathrine er lokalisert i Lillestrøm, 10 min unna tog og buss...  ...og erfaring ~3-årig bachelor; Barnevernspedagog/sosionom/vernepleier ~ Videreutdanning innen familieterapi, rus eller... 
Kjeller
9 dager siden
Har du lyst å prøve deg i ein kjekk og utfordrande jobb innan rusfeltet i spesialisthelsetenesta? Vi har eit ledig vikariat i 100 % stilling for deg med 3-årig bachelor i helse og sosialfag. Stillinga er p.t turnus med arbeid kvar 6.helg. Tilsetting er ønskeleg så snart...

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF MOLDE BEHANDLINGSSENTER

Molde
9 dager siden
 ...Avdelinga har i dag ledig: Inntil 100 % fast stilling som Miljøterapeut med arbeid kvar fjerde helg frå 01.mai 2024.  52% fast stilling...  ...~3 årig høgskuleutdanning, fortrinnsvis vernepleiar, sosionom eller barnevernspedagog, men andre kan og vurderast. ~ Gjerne... 

VANYLVEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Fiskå
9 dager siden
 ...journalnotater, planarbeid og standardisert forløp  Kompetanse, kvalifikasjoner og erfaring ~3-årig bachelor; Barnevernspedagog/sosionom/vernepleier/annen relevant utdanning som f.eks sykepleie, pedagogikk, psykologi ~ Kunnskap om traumebevisst omsorg,... 

FRELSESARMEENS BARNE OG FAMILIEVERN AVD CATHERINE

Lillestrøm
5 dager siden
 ...familieavdeling søker etter tilkallingsvikarer som miljøterapeut/ spesialutdannet miljøterapeut. Vi har...  ...barnevernspedagoger, førskolelærere og sosionomer med videreutdanning innen sped- og...  ..., fortrinnsvis barnevernspedagog eller sosionom med relevant videreutdanning... 

BUFETAT SØR BUSKERUD BARN- OG FAMILIESENTER

Drammen
5 dager siden
 ...Vi ser etter miljøterapeutar som trivst med nattarbeid og har stort engasjement for ungdom....  ...ungdomssenter har ledig ein fast stilling som miljøterapeut, kvilande nattevakt i ca 64% stilling....  ...høgskuleutdanning bachelor (sosionom, barnevernpedagog eller vernepleiar) tilsvarande... 

BUFETAT VEST KASA UNGDOMSSENTER BERGEN AVD SANDSLI

Bergen
10 dager siden
 ...to psykologspesialister, to psykologer, en overlege, en spesialist i klinisk pedagogikk, en klinisk barnevernspedagog, en klinisk sosionom og enhetsleder. Vi holder til i hyggelige lokaler ved Akerselven i Nydalen med kort vei til offentlig transport. Enheten er faglig... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF PSYK HELSEV BARN UNGE - NYDALEN

Oslo
3 dager siden
 ...Miljøterapeut med hovedkontaktansvar Om Frelsesarmeen og Soldammen Soldammen er en del av Frelsesarmeens barne- og familievern....  ...kompetansen:  ~3-årig bachelor innen barnevernspedagogikk, sosionom eller vernepleier. Du er også velkommen til å søke om du har... 
Hølen
10 dager siden
 ...arbeid. Personalgruppen består av to ledende miljøterapeuter, vernepleiere, miljøterapeuter (blant annet sosionomer, ergoterapeuter, sykepleiere, pedagoger) og en...  ...bistandsbehov? Boligen søker en ledende miljøterapeut til vikariat 100% stilling fra april 2024. Varighet... 

EMANUELFJELL BOSENTER

Oslo
9 dager siden
 ...Vi har ledig 1 års vikariat for deg som er utdannet k linisk sosionom/ klinisk barnevernspedagog/klinisk pedagog ! Andre med 3-årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning med relevant videreutdanning innen psykisk helsevern og rus ønskes også velkommen til å søke... 

FINNMARKSSYKEHUSET HF KLINIKK PSYKISK HELSEVERN OG RUS SANKS...

Karasjok
9 dager siden
 ...ei fast stilling i 100 % som spesialutdanna barnevernspedagog/sosionom/vernepleiar frå snarast. Vi har også eit ledig vikariat frå...  ...barnevernspedagog, 1494 sosionom, 1508 vernepleiar eller 1489 miljøterapeut, p.t kr. 502 300-604 900 (ltr.50-62) pr år. stillingskode 1510... 

BUFETAT VEST INNTAK OG FOSTERHJEMSTJENESTEN FØRDE

Førde
6 dager siden
Solneset skole har en unik og spennende 100% stilling som miljøterapeut der vi er på utkikk etter deg som enten er barnehagelærer, sosionom, vernepleier, ergoterapeut eller barnevernspedagog. Det er også muligheter for at vi ansetter en miljøarbeider, derfor oppfordrer... 

SOLNESET SKOLE

Tromsø
5 dager siden
 ...Nå har du muligheten til å bli en del av vår flotte arbeidsplass på Landås! Vi har ledig 100% fast stilling som miljøterapeut i Landåsveien bofellesskap med oppstart 15.05.2024.  Landåsveien bofellesskap er en avdeling under Myrsæter bo- og rehabiliteringssenter i... 

MYRSÆTER BO- OG REHABILITERINGSSENTER

Bergen
5 dager siden
 ...stillingskode (SKO) 1494, 1495 og 1508 kreves fullført utdanning som sosionom, barnevernspedagog eller vernepleier.  Det er ønskelig at...  ...er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskodene 1489 miljøterapeut med lønnfra kr. 466 600 - 584 500 pr år (ltr. 45-60) eller... 

BUFETAT SØR AGDER UNGDOMSSENTER - AKUTT

Kristiansand S
13 dager siden
 ...Vernepleier/miljøterapeut Skaidiveien omsorgsboliger Skaidiveien omsorgsboliger består av ca 45 ansatte med ulik kompetanse og...  ...registrert. Utdanning Fortrinnsvis vernepleier Sykepleiere, sosionomer og andre med 3-årig helse- og sosialfaglig kompetanse er også... 
Hammerfest
16 dager siden
 ...Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1489 miljøterapeut, p.t. kr 466 600 – 584 500 (ltr. 45-60) pr. år, eller...  ...sosialfaglig utdannelse vil plasseres i fagspesifikke stillingskoder: sosionom, vernepleier, barnevernspedagog, eller tilsvarende med... 

BUFETAT SØR BUFETATHUS KRISTIANSAND

Kristiansand S
13 dager siden
 ...Miljøterapeut 100% fast stilling. Ledig fra d.d. Ved interne omrokkeringer kan annen stillingsstørrelse bli aktuell. Vi søker en...  ...Krav: Fortrinnsvis autorisert vernepleier, sykepleier, eller sosionom. Annen relevant helse og sosialfaglig utdanning, samt... 

LINDESNES KOMMUNE BOTEAM

Mandal
3 dager siden
 ...Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling (TSB) i Askim søker etter en engasjert og dyktig sosionom til vårt tverrfaglige team. Har du interesse for rus- og avhengighetsproblematikk? Ønsker du en utfordrende, utviklende og givende jobb? Da kan du være den vi leter... 

SYKEHUSET ØSTFOLD HF ASKIM - SOMATIKK

Askim
10 dager siden
 ...Omsorg er i stadig vekst og søker etter en engasjert og dyktig miljøterapeut til en av våre boliger i Oslo. Avdelingen Kjetilsvei er...  ...sosialfaglig utdanning på minimum bachelornivå (f.eks. vernepleier, sosionom, sykepleier eller pedagogisk utdanning). Medisinkompetanse... 

ABERIA OMSORG AS AVD ADMINISTRASJON OSLO

Oslo
11 dager siden
 ...Er du spesialutdannet miljøterapeut/miljøterapeut og ønsker å bli drivende god innen målrettet rusbehandling for ungdom? Da må du søke...  ...Primært minimum treårig bachelorutdanning 180 studiepoeng som sosionom, barnevernspedagog eller vernepleier. Søkere med annen treårig... 

BUFETAT ØST JONG UNGDOMS- OG FAMILIESENTER

Sandvika
3 dager siden
 ...Miljøterapeut Om arbeidsstaden Helse og velferd er ei eining med om lag 200 tilsette og blir leia av kommunalsjef. I denne eininga inngår pleie - og omsorgstenester, tildelingskontor, legetenesta, jordmortenesta, ergoterapi- og fysioterapitenesta, miljøarbeidertenesta... 
Bekkjarvik
8 dager siden
 ...Lavterskeltilbudet Ung Arena Sør søker 2 engasjerte miljøterapeuter til 1-årige vikariater i 100 % stilling...  ..., leger, annet helsefaglig personell, sosionomer og kontorfaglig personell. Barne- og...  ...høyskole/universitet. Utdanning som sosionom eller barnevernspedagog foretrekkes,... 

BARNE- OG FAMILIETJENESTEN I FANA OG YTREBYGDA

Nesttun
11 dager siden
 ...traumer. I den forbindelse søker vi etter 1sykepleier/vernepleier/sosionom i 50 % stilling. Veksthuset kartlegger, utreder og...  ...relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  Arbeidsoppgaver Miljøterapeuter har sammen med medisinansvarlig ansvar for medikamentell... 

HELSE STAVANGER HF AVD RUS OG AVHENGIGHETSBEHANDLING VEKSTHU...

Sandnes
12 dager siden
 ...alderspsykiatriske avdelinger fra hele landet. Seksjonen har også eget brukerråd. Døgnenheten har ledig vikariat 100 % stilling for sosionom/sosionom med spesialutdanning innen psykisk helse.   Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF VOKSENPSYKIATRI GAUSTAD SPESIALI...

Oslo
10 dager siden
 ...VIL DU JOBBE MED ANDRE MILJØTERAPEUTER I ET TVERRFAGLIG ARBEIDSMILJØ? SER DU ETTER EN JOBB...  ...Vi søker etter en dyktig og engasjert miljøterapeut på deltid helg i 27% fast stilling. Arbeid...  .... Yrkesgrupper som sykepleiere, sosionomer, lærere, barnevernspedagoger, ergoterapeuter... 

NORDRE AASEN BO- OG AVLASTNING

Oslo
3 dager siden
 ...botilbud for ungdom i alderen 14-18 år søkes det etter dyktige fagfolk som ønsker å være med på denne utfordringen Vi søker miljøterapeuter til ulike turnusordninger, viktig at du skriver i søknaden hvilken turnusordning du ønsker. Det søkes også etter minst to Sykepleier... 

KRISTIANSAND KOMMUNE IDRETT

Kristiansand S
5 dager siden