Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Helsefagarbeider jobb

1-20 fra 190 søkeresultater

Manpower  -  Telemark
 ...Twitter. Grunnet ferieavvikling i uke 28-31 hos vår kunde ønsker vi i Manpower Helse å komme i kontakt med deg som er helsefagarbeider. Ved omsorgssenteret er det to avdelinger med beboere fordelt på langtids- og korttidsavdeling. I denne sommerstillingen vi... 
5 dager siden
Stjørdal
 ...yte hjelp og føre tilsyn med 8 beboere med ulike former for bistandsbehov. Nødvendig kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som helsefagarbeider eller tilsvarende (hjelpepleier, omsorgsarbeider) Andre med relevant utdanning eller praksis kan komme i betraktning.... 
15 timer siden
Omsorg Sentrum  -  Harstad
 ...Vernepleier,sykepleier,helsefagarbeider (Vårref 3770) Omsorg Sentrum - hjemmetjenesten sentrum, 91,5 % stilling som vernepleier,sykepleier,helsefagarbeide Beskrivelse Er du sykepleier/ vernepleier/ helsefagarbeider og har lyst på nye faglige utfordringer trenger... 
2 dager siden
Adecco Norge AS  -  Eidsvoll (tettsted)
 ...ï Nattstilling - Sykepleier/ Helsefagarbeider i kommunehelsetjenesten Adecco Helse søker sykepleier/ Helsefagarbeider til oppdrag i Eidsvoll kommune. Nattilsyn i hjemmet, våken nattevakt - barn med medisinsk utstyr, peg, CVK, observasjoner gjennom natta.... 
6 dager siden
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo  -  Oslo
 ...Vi søker hjelpepleier/helsefagarbeider til 79,81 stilling, ett års vikariat , natt , arb.hver 3. helg på post 7 skjermet enhet for demente. Vi søker etter autorisert hjelpepleier med stor interesse for eldreomsorg. Du må være selvstendig, faglig engasjert, samarbeidsvillig... 
3 dager siden
Avlastningsbolig  -  Jevnaker (kommune)
 ...Helsefagarbeider i 51,64 % fast stilling - natt Tilrettelagte tjenester enhet Barn og unge søker helsefagarbeider på natt i 51,64 % fast stilling i avlastningsboligen. Krav til søker:  Helsefagarbeider  Erfaring fra arbeid med barn og unge  Kjennskap til epilepsi... 
Jooble-søknad 20 dager siden
Bergmo omsorgssenter og sjukeheim  -  Molde
 ...Helsefagarbeider Sykepleier Helsefagarbeider Bergmo omsorgssenter - Sykehjemmet Info: Hilde Oppigård, tlf. 71 11 32 00 / 934 47 241 Beate Hjemli, tlf 922 13 729 Søknadsfrist for alle stillingene: 8. juli 2017 Les mer på molde.kommune.no Stillingsnummer... 
6 dager siden
Unicare  -  Moss
 ...Vi søker sykepleier/helsefagarbeider/sykepleiestudent til helgestilling Vi søker nå helsearbeidere på flere utdanningsnivåer til helgestillinger i pleieavdelingen hos oss i Unicare Jeløy. Arbeidstiden vil være på dagtid og kveld, og det er muligheter for ekstravakter... 
5 dager siden
Stiftelsen Virksomheten Helgeseter  -  Bergen
 ...kompetanse innen målrettet miljøterapi, god pleie, psykiatri og utfordrende atferd. Vi har nå ledig følgende faste stillinger for helsefagarbeider: - 100 % stilling: Turnus med langvakter hver 4. helg - 75 % stilling: Turnus med langvakter hver 4. helg - 60 %... 
7 dager siden
Molde (kommune)
Beskrivelse Stillingstype Det er ledig 75 % stilling som helsefagarbeider ved avdeling Nøisomhed ved Bergmo omsorgssenter. Beskrivelse av arbeidssted Bergmo Sykehjem er et langtidssykehjem med 47 plasser fordelt på 3 avdelinger. Bergmo sykehjem er er en del av Bergmo... 
Jooble-søknad 11 dager siden
Centric Care  -  Hol kommune
 ...Helsefagarbeider Vi har behov for deg som har erfaring og/eller ønsker å jobbe i hjemmetjenesten. Du må ha godt humør og være fleksibel. Vi har behov for to helsefagarbeidere som kan jobbe dag/aften med oppstart 10 juli og oppdraget varer til 27 august. Kan du andre... 
6 dager siden
Åseral kommune  -  Åseral kommune
 ...Helsefagarbeidar Ca. 13 % fast stilling som hjelpepleiar/helsefagarbeidar - helg. Sjå fullstendig omtale: Spørsmål kan rettast til einingsleiar Britt Enny Haugland tlf. 977 94 602. Søknad skal skrivast på elektronisk søknadsskjema som du finn på Stillingsnummer... 
8 dager siden
Suldal kommune  -  Suldal
 ...Helsefagarbeidar Suldal er ein del av Ryfylkeregionen og ligg nordaust i Rogaland. Det bur om lag 3900 menneske her. 1200 av desse bur i kommunesenteret Sand.Kommunen har eit godt og allsidig tenestetilbod. Det regionale kulturhuset for indre Ryfylke ligg i kommunesenteret... 
9 dager siden
Nordkapp (kommune)
80 % fast stilling for helsefagarbeider/ hjelpepleier i sykehjem/hjemmetjeneste Helse og omsorgsektoren består av rehabiliteringstjeneste, hjemmetjeneste, korttids- og akuttenhet, sykehjem, skjermet enhet for personer med demens og hovedkjøkken. Sektoren er inne i en... 
4 dager siden
Frogn Kommune  -  Frogn kommune
 ...Hjelpepleier/helsefagarbeider ULLERUD HELSEBYGG Nyskapende  Moderne   Miljøvennlig Vi planlegger forfremtiden Vi har flyttet inn i nye lokaler Vi søker nyekollegaer! To ledige vikariater som hjelpepleier/helsefagarbeider 78,87% fra 01.09.17 til 01.09.... 
7 dager siden
Haram kommune, Helsetenester  -  Haram
 ...Helsefagarbeidar - Helsetenester Haram kommune har ledig stilling for helsefagarbeidar. Arbeidsstad: Dalebu bustader, som er eit av tilboda i Psykiatritenesta, eit heildøgnstilbod der ein utfører miljøarbeid til heimebuande personar busett i Dalebu og i omliggande... 
8 dager siden
Ambio Helse  -  Oslo
Er du lysten på nye utfordringer i sommer? AMBIO Helse har mulighetene for deg. Vi søker helsefagarbeidere som ønsker sommeroppdrag gjennom Ambio Helse. Vi har flere ledige oppdrag både på sykehjem, bofelleskaper, oppdrag hos hjemmeboende pasienter og i hjemmetjenesten...
Jooble-søknad Én måned siden
Nannestad kommune  -  Nannestad kommune
 ...Helsefagarbeider - Boveiledertjenesten Støttetjenesten, med for tiden tjenestested Boveiledertjenesten, har ledig fast 50,16 % (30,98 %), hvilende nattevaktstilling. Turnus med arbeid hver 3 helg. Arbeidsoppgaver Følge fastsatte prosedyrer og tiltak.... 
11 timer siden
Lierne kommune  -  Lierne
 ...Helsefagarbeider Ledig vikariat 16,43 % stilling som helsefagarbeider i Lierne kommune fra d.d til 30/4 18. Helse og omsorgsetaten har ledig vikariat på 16,43 % stilling ved hjemmebaserte tjenester. Vi søker deg som er - Helsefagarbeider - Er fleksibel... 
11 dager siden
Hasvik kommune  -  Hasvik (kommune)
 ...Helsefagarbeider Hasvik kommune har ledig et antall vikariater som helsefagarbeider ved helsesenteret: En 100 % stilling i perioden 11.09.17 - 12.03.18 En   85 % stilling i perioden 11.09.17 - 27.07.18 En   61 % stilling i perioden 01.07.17 - 01.11.17 Vi... 
13 dager siden