Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Hjelpepleier/helsefagarbeider jobb

1-20 fra 1789 søkeresultater

Helse Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge HF  -  Tromsø
 ...Utdanningsretning Hjelpepleie/omsorgspleie Utdanningstittel: Hjelpepleier/helsefagarbedier Personlige egenskaper Vi ønsker oss medarbeidere med stor interesse for fagområdet. Positiv og imøtekommende med tillitvekkende egenskaper og evner til å lytte... 
1 dag siden
Aurskog-Høland kommune
 ...Hjemmetjenesten Aurskog trenger hjelpepleier/helsefagarbeider! Vi har ledig en 85 % fast stilling som hjelpepleier/helsefagarbeider, med arbeid hver 3. helg. Ledig fra: 23.05.2018. Hjemmetjenesten er delt inn i 3 soner, Aurskog, Bjørkelangen og Hemnes. Hjemmetjenesten... 
3 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
 ...kjennetegnet av et tett samarbeid med det tverrfaglige teamet samt primærhelsetjenseten. Kvalifikasjoner Autorisert helsefagarbeider med 2 års erfaring Videreutdanning i geriatri eller med spesiell interesse for eldre er ønskelig Erfaring fra å jobbe tverrfaglig... 
12 dager siden
Ålesund kommune  -  Ålesund
Arbeidsoppgaver Du må være kjent med målrettet miljøarbeid. Du må ha god kjennskap til hva som fremmer helse og trygghet. Du må kunne lede gruppeaktiviteter. Du må kunne drive informasjonsarbeid for grupper og enkeltpersoner. Gode datakunnskaper. Kvalifikasjoner...
8 dager siden
Gloppen Ungdomsskule  -  Sandane
Vi har ledig 100% fast stilling som helsefagarbeidar/hjelpepleiar ved Oreteigen i frå 1.6.2018 Hovedarbeidsoppgåver: Arbeidsoppgåvene er direkte pasientretta pleieoppgåver, rettleiing og informasjon til pasientar/pårørande. Vi ønskjer oss ein medarbeidar som kan medverke... 
1 dag siden
Helse Fonna  -  Haugesund
 ...nattevakter. Søkjarar utanfor Skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftleg og munnleg Utdanningsretning ~ Helsefagarbeidar / Hjelpepleie Utdanningsnivå ~ Vidaregåande skule Personlege eigenskapar Strukturert Pasientorientert... 
12 dager siden
Fusa kommune, Pleie og omsorg  -  Eikelandsosen
 ...Bidra til godt samarbeid med brukarar og pårørande. Bidra til godt arbeidsmiljø. Kvalifikasjonar Autorisert helsefagarbeidar / hjelpepleiar. Kompetanse og erfaring i rehabilitering, demens og psykisk helsearbeid. Gode norskkunnskapar både skriftleg og munnleg... 
1 dag siden
Vestre Viken  -  Drammen
 ...ansatte. Vi har to ledige 25% faste stillinger, stillingene er for tiden knyttet til helgearbeid. Vi søker etter helsefagarbeider/hjelpepleier som: ~ Har kompetanse og interesse for nevrologiske pasienter ~Er faglig sterk og opptatt av å utvikle deg... 
12 dager siden
Sandnes kommune  -  Sandnes
 ...Helhetlig pleie og omsorg relatert til våre brukere, med tilhørende arbeidsoppgaver og iht funksjonsbeskrivelser for helsefagarbeider/hjelpepleier. Være veileder for elever som utplasseres på avdelingen ved behov. Kvalifikasjoner: Autorisert helsefagarbeider... 
11 dager siden
Helse Stavanger HF  -  Stavanger
 ...foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå Utdanningsretning Helsefagarbeider / Hjelpepleie Utdanningstittel: Hjelpepleier Utdanningsnivå Fagskole / Fagbrev Videregående skole Personlige... 
5 dager siden
Kristiansund kommune  -  Kristiansund kommune
 ...Helsefagarbeider/hjelpepleier ved Bergan sykehjem Sykehjemmene i Kristiansund ble samlet til en enhet fra 1. januar 2016. Enheten består av Frei Sykehjem, Bergan sykehjem, Kringsjå sykehjem og en sykehjemsavdeling på Barmanhaugen. Vi disponerer 119 døgnplasser fordelt... 
14 dager siden
Oslo kommune, Bydel Vestre Aker  -  Oslo
 ...Oslo kommune, Bydel Vestre Aker Vi søker en dyktig og engasjert hjelpepleier/helsefagarbeider til vårt nyetablerte demensarbeidslag som skal yte tjenester av høy kvalitet til hjemmeboende med hukommelsessvikt. Denne tjenesten vil være lokalisert i Piloten Arena som... 
8 dager siden
Ålesund kommune  -  Ålesund
Ålesund kommune 100 % stilling bestående av 50 % fast stilling kombinert med 50 % stilling, vikariat ledig fra d.d. Stillingen er en del av teamet på seniorsenteret der du vil møte spreke seniorer med behov for informasjon eller en prat, du vil møte dagbrukere med...
8 dager siden
Fusa kommune, Pleie og omsorg  -  Eikelandsosen
 ...privat heim. I tillegg har ein Dagsenter, Ambulerande Natteneste og BPA. Pleie og omsorg har ledige 75 % vikariat for helsefagarbeidar / hjelpepleiar f.t ved Fusa bu- og behandlingssenter frå 01.05.18 og omlag 1 år fram. Vikariatet er knytt til foreldrepermisjon for... 
1 dag siden
Karasjoga gielda / Karasjok kommune  -  Karasjok
Vi trenger vikarer til bo- og avlastningstjenesten, Samisk krise- og incestsenter, institusjonsbasert omsorg, hjemmebasert omsorg med utetjeneste, omsorgsboliger, dagsenter og praktisk bistand. Om du synes det er interessant å jobbe med mennesker, så kan vi tilby deg...
6 dager siden
Oslo
 ...smitter! Jeg vil skape gode og meningsfulle dager for både beboere og kolleger I tillegg må du: være autorisert helsefagarbeider/hjelpepleier være faglig interessert og dyktig ha gode datakunnskaper. Kjennskap til dokumentasjonssystemet Gerica er en fordel... 
9 dager siden
Kautokeino kommune PPT-tjenesten  -  Kautokeino
 ...Tittel Helsefagarbeider/hjelpepleier Kategori Helse og Sosial Helse Hjelpepleie / Omsorgsarb. Arbeidstid Deltid Arbeidssted Norge, Finnmark, Guovdageaidnu - Kautokeino Søknadsfrist Se annonse Kautokeino kommune 9520 KAUTOKEINO Kautokeino... 
15 dager siden
Helse Stavanger HF  -  Stavanger
 ...forhold til mål og tiltak Tverrfaglig samarbeid med sykepleier på natt Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som hjelpepleier/helsefagarbeider Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk,... 
4 dager siden
Kristiansund kommune  -  Kristiansund kommune
 ...Helsefagarbeider/hjelpepleier, vikariat ved Bergan sykehjem Sykehjemmene i Kristiansund ble samlet til en enhet fra 1. januar 2016. Enheten består av Frei Sykehjem, Bergan sykehjem, Kringsjå sykehjem og en sykehjemsavdeling på Barmanhaugen. Vi disponerer 119 døgnplasser... 
14 dager siden
Nordlandssykehuset  -  Gravdal
 ...Nordlandssykehuset Hjelpepleier/ helsefagarbeider 50% vikariat, ledig fra medio April 2018 til medio Februar 2019 Hjelpepleier/ helsefagarbeider 55% vikariat, ledig fra snarest og til og med 07.10.2018Medisinsk klinikk består av sengepost, dagbehandling bla.- utredning... 
15 dager siden