Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Barnehage jobb

1-20 fra 1063 søkeresultater

Bergen kommune  -  Fyllingsdalen

 ...grupper på tvers av huset Medansvar for et godt foreldresamarbeid Være engasjert i det faglige miljøet og i arbeidsmiljøet i barnehagen Kvalifikasjoner Barnehagelærerutdanning Ha gode samarbeidsevner og kunne arbeide selvstendig og i team Kunne... 
1 dag siden

Oslo kommune, Bydel Bjerke  -  Oslo

 ...Arbeidsoppgaver Du skal lede og videreutvikle barnehagen i henhold til vedtatte mål og overordnede føringer. Lede og utvikle barnehagen til en lærende organisasjon i nært samarbeid med personalgruppen Bidra aktivt i lederteam og faglige nettverk på barnehage... 
5 dager siden

Oslo kommune, Bydel Østensjø  -  Oslo

 ...pedagogiske arbeidet med planlegging, dokumentasjon og evaluering Medansvar for å gjennomføre det pedagogiske arbeidet i tråd med barnehagens årsplan Bidra til at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet Bidra til et helhetlig... 
2 dager siden

Oslo kommune, Bydel Søndre Nordstrand  -  Oslo

 ...Arbeidsoppgaver Delta i arbeidet med å utvikle barnehagen som pedagogisk virksomhet. Planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og evaluering av pedagogisk arbeid på hele huset. Ansvar for prosjektarbeid på hele huset eller andre avdelinger, både ute og inne.... 
16 dager siden

Oslo kommune, Bydel Nordre Aker  -  Oslo

 ...over egen og andres praksis Kvalifikasjoner Norskprøve 3 må være bestått, dokumentasjon sendes ved søknad Erfaring fra barnehage Fordel å kunne beherske relevant dataverktøy Personligegnethet vil bli vektlagt Gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse... 
6 dager siden

Oslo kommune, Bydel Ullern  -  Oslo

 ...faglig oppfølgning av personalet teamets samarbeid med skole og eksterne samarbeidspartnere daglig koordineringsansvar for barnehagene i samarbeid med pedagogiske ledere etter fullmakt bistå styrer med gjennomføring av medarbeidersamtaler og oppfølging av sykefravær... 
2 dager siden

Oslo kommune, Bydel Østensjø  -  Oslo

 ...planlegging, dokumentasjon og vurdering Sikre et helhetlig omsorgs-, leke- og læringsmiljø for egen barnegruppe Sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet Medansvar for det pedagogiske arbeidet på avdelingen i tråd... 
20 dager siden

Oslo kommune, Bydel Frogner  -  Oslo

 ...samarbeid Ansvarlig for å gjennomføre og evaluere det pedagogiske innholdet i samarbeid med pedagogisk leder Deltager i barnehagens pedagoggruppe. Du må være en bidragsyter på ulike arenaer i barnehagen. Delta i barnehagens praktiske gjøremål. Være... 
11 dager siden

Elverum kommune  -  Elverum

 ...Dokumentasjon Personalledelse Faglig motivator Kvalifikasjoner Godkjent barnehagelærerutdanning Godkjent politiattest jf. barnehageloven § 19 Ønskede kvalifikasjoner Erfaring fra lignede arbeid Gode lederegenskaper, samarbeids- og... 
12 dager siden

Trondheim kommune  -  Ranheim

 ...som har kunnskaper og ferdigheter innen: ~- Ledelse av lærings- og utviklingsprosesser, med særlig fokus på teamutvikling og barnehagenes satsingsområder ~- Ivaretakelse av enhetens og barnehagenes egenart ~- Samspill med barn, foreldre og ansatte ~- Tverrfaglig... 
25 dager siden

Læringsverkstedet Gruppen AS  -  Moss

 ...Arbeidsoppgaver Assistenten har medansvar for omsorg og pedagogisk arbeid i barnehagen, f.eks. samlingsstund, aktiviteter, frilek, rutinesituasjoner. I tillegg skal assistenten: Ha kjennskap til alle sider ved arbeidet på avdelingen Ha ansvar for at de praktiske... 
11 dager siden

Ålesund kommune  -  Ålesund

Arbeidsoppgaver Planlegge, gjennomføre og lede arbeidet med barnegruppen. Samarbeide med foreldrene. Veilede det øvrige personalet og samarbeid med de andre lederne og styrer om faglig utvikling. Kvalifikasjoner Barnehagelærerutdanning. Erfaring ...
9 dager siden

Stavanger kommune  -  Hafrsfjord

 ...Arbeidsoppgaver Planlegge, tilrettelegge og gjennomføre pedagogiske opplegg i tråd med barnehageloven og rammeplanens forventninger, Stavanger barnehagen og vår egne årsplan. Ansvar for å gi alle barn god omsorg, og være en god rollemodell. Lede avdelingen sammen... 
12 dager siden

Oslo kommune, Bydel Ullern  -  Oslo

 ...Pedagogisk og faglig arbeid i samarbeid med styrere og pedagogisk ledere Medansvar for opplæring og veilledning av medarbeidere i barnehagen. Medansvar for felles faglige mål på overordnet nivå Medansvar for å planlegge og gjennomføre møter med brukere og eksterne... 
24 dager siden

Øvre Eiker

 ...Sidebilde Bildetekst Ingress Smellhaugen kommunale barnehage har ledig en 100% fast stilling som pedagogisk leder fra 01.09.18 Sideinnhold Om arbeidsgiver Øvre Eiker kommune er et godt sted å bo og jobbe! Vi har fokus på kvalitet, arbeidsglede, inkludering... 
14 dager siden

Oslo kommune, Bydel Frogner  -  Oslo

 ...Samarbeid med pedagogisk leder om planlegging, gjennomføring og oppfølging av pedagogisk arbeid på egen avdeling. En aktiv rolle i barnehagens pedagoggruppe, med faglig utvikling og et godt og trygt læringsmiljø for barn i fokus. Prosjektrettet arbeid med barn.... 
16 dager siden

Oslo kommune, Bydel Ullern  -  Oslo

 ...etter barnehagestyrer fra 1. oktober 2018 (mulighet for å begynne tidligere). Stillingen er fast. Barnehageteamet består av tre barnehager og ledes av styrer og fagstyrer. Barnehagene i Bydel Ullern har utarbeidet felles visjon og kvalitetsmål. Les mer om oss på Barnehageportalen... 
4 dager siden

Samnanger kommune  -  Tysse

 ...verktøy Søkjarar som vert tilsett må kunna leggja fram tilfredsstillande helse- og politiattest Utdanningsretning ~ Skule / barnehage Utdanningsnivå ~ Høgskule / Universitet Personlege eigenskapar Me ønskjer oss ein raus ped.leiar/barnehagelærar... 
10 dager siden

Oslo kommune, Bydel Østensjø  -  Oslo

 ...planlegging, dokumentasjon og vurdering Sikre et helhetlig omsorgs-, leke- og læringsmiljø for egen barnegruppe Sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet Lede det pedagogiske arbeidet på basen i tråd med barnehagens... 
18 dager siden

Radøy kommune

Beskrivelse Kort om stillinga Det blir ledig vikariat i Bø barnehage i Radøy kommune frå 13.08.2018. Stillinga er som barnehagelærar. Om arbeidsstaden Bø barnehage ligg sentralt til i Bøvågen nord på Radøy med tidlegare Hordabøheimen og Hordabø skule som næraste... 
Jooble-søknad 10 dager siden