Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Barnehage jobb

1-20 fra 1169 søkeresultater

Bergen kommune  -  Bergen

 ...Arbeidsoppgaver Utvikle og implementere barnehagens pedagogiske plattform. Legge tilrette for en trygg tilknytning som utgangspunkt for barns utvikling, lek og læring. Legge til rette for barns medvirkning i det pedagogiske arbeidet. Veilede kollegaer i... 
1 dag siden

Trondheim kommune  -  Jakobsli

 ...Arbeidsoppgaver Ta ansvar for at avdelingen drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, herunder: Lov om barnehager, rammeplan for barnehagen, vedtak og bestemmelser som har betydning for barnehagens drift. Ta medansvar for endrings- og utviklingsarbeid... 
1 dag siden

Trondheim kommune  -  Saupstad

 ...Arbeidsoppgaver Ansvar for planlegging, dokumentasjon og vurdering på egen avdeling og i barnehagen. Ledelse av medarbeidere og barn. Møteledelse Bidra faglig i felles møter og planleggingsdager Ta ansvar i utviklingsarbeid og i arbeid med implementering... 
3 dager siden

Oslo kommune, Bydel Søndre Nordstrand  -  Oslo

 ...pedagogiske arbeidet i nært samarbeid med pedagogisk leder Dele kunnsskap om barns læring og utvikling, og bidra til kompetanseheving i barnehagen Bidra til å sikre at barnehagen er en god omsorgs- og læringsarena Delta i endrings- og utviklingsarbeid Samarbeide med... 
5 dager siden

Oslo kommune, Bydel Østensjø  -  Oslo

 ...for å tilegne seg og anvende ny kunnskap Medansvar for å forberede og gjennomføre avdelingsmøter Være med å videreutvikle barnehagen som pedagogisk virksomhet Medansvarlig for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og evaluering av det pedagogiske arbeidet... 
5 dager siden

Kvam herad  -  Øystese

Kvalifikasjonar Godkjent utdanning som barnehagelærar/førskulelærar. Dersom det ikkje søkjer barnehagelærarar kan anna relevant høgskuleutdanning kan også verta vurdert. Ved nytilsetjing skal den tilsette levera politiattest utan merknader, jfr. Barnehagelova §19...
14 dager siden

Oslo kommune, Bydel Vestre Aker  -  Oslo

 ...Arbeidsoppgaver Barnehagelærer har medansvar for: barnehagens pedagogiske plattform gjennomføring, evaluering og dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet barnehagens arbeid med HMS og miljørettet helsevern planlegging og gjennomføring av ulike møter... 
3 dager siden

Stavanger kommune  -  Stavanger

 ...positiv rollemodell for barn og voksne. Foreldresamarbeid. Motivere og engasjere medarbeidere. Være med å videreutvikle barnehagen som pedagogisk virksomhet Kvalifikasjoner Bachelor i barnehagelærer utdanningen Gode språkkunnskaper i norsk, skriftlig... 
4 dager siden

Bergen kommune  -  Laksevåg

Arbeidsoppgaver Være med å bidra til pedagogiske planer og sikre kvalitet i barnas hverdag. Delta i praktisk og pedagogisk arbeid Bidra til godt samarbeid med foresatte og andre samarbeidspartnere Bidra til et godt personalsamarbeid Tilrettelegge for...
8 dager siden

Oslo kommune, Bydel Søndre Nordstrand  -  Oslo

 ...avdelingene Medansvar for samarbeid med foreldre/foresatte og med andre instanser Sikre et godt omsorgs-, leke- og læringsmiljø i barnehagen. Kvalifikasjoner Barnehagelærerutdanning Vise engasjement i barns læring og omsorg Gode datakunnskaper God... 
4 dager siden

Kvam herad  -  Norheimsund

 ...avdelinga. Ansvar for å opparbeida, utvikla og ivareta god samhandling og samarbeid med foreldre/føresette. Vera ein del av barnehagen sitt pedagogiske leiarteam og delta i felles fagleg utvikling av dette. Sørge for individuell oppfølging og pedagogisk... 
6 dager siden

Trondheim kommune  -  Saupstad

Arbeidsoppgaver Være tett på og følge opp barna. Nært og godt samarbeid med foreldrene. Samarbeide godt med kolleger, men også jobbe selvstendig. Stillingene forutsetter god kjennskap til rammeplanen. Kunne omsette rammeplanen i praksis. Mange arbeidsoppgaver...
12 dager siden

Stavanger kommune  -  Stavanger

Arbeidsoppgaver Ansvarlig for planlegging, gjennomføring og evaluering av det pedagogiske arbeidet. Ansvar for foreldresamarbeid og veiledning. Du må kunne jobbe i team og veilede øvrig personal. Du må ha evnen til å motivere ansatte på avdelingen. Ansvar...
2 dager siden

Trondheim kommune  -  Saupstad

 ...beslutningsdyktig Høy arbeidskapasitet og omstillingsevne Godt humør Vi tilbyr Muligheten til å være med å bygge opp en ny barnehage Helhetlig lederansvar En spennende og hektisk hverdag i stadig utvikling Et godt arbeidsmiljø Lederansvar i en av... 
10 dager siden

Oslo kommune, Bydel Sagene  -  Oslo

 ...Lede og ta ansvar i det daglige arbeidet på avdelingen Veilede ansatte i det pedagogiske arbeidet Være en aktiv del av barnehagens lederteam – for eksempel komme med faglige og reflekterte innspill på pedledermøter, Bidra til kompetanseheving – ved for eksempel... 
2 dager siden

Mandal

Ved Kvisla barnehage er det fra 01.01.19 ledig 100 % fast barnehagelærer stilling. Stillingen kan bli fordelt på flere avdelinger. Søknadsfristen er 21.10.2018. Velkommen som søker! Hvem er vi? Kvisla barnehage er en 4 avdelingsbarnehage med inntil 66 plasser for barn... 
20 dager siden

Stavanger kommune  -  Stavanger

 ...Arbeidsoppgaver Barnehagelærer skal under ledelse av styrer og pedagogisk leder arbeide målrettet for at barnehagelovens § 1 - blir oppfylt. Denne sier blant annet at barnehagen i samarbeid og forståelse med hjemmet, skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme... 
2 dager siden

Oslo kommune, Bydel Østensjø  -  Oslo

 ...kunnskap Foreldresamarbeid, som f.eks. foreldresamtaler, foreldremøter m.m. Lede det pedagogiske arbeidet på basen i tråd med barnehagens årsplan Lede, gjennomføre og utvikle det pedagogiske arbeidet med planlegging, dokumentasjon og vurdering Sikre et... 
4 dager siden

Hole kommune  -  Røyse

 ...Arbeidsoppgaver Bidra til, delta i, gjennomføre, vurdere og dokumentere aktiviteter Være med i planlegging for hele barnehagen Reflektere over egen og barneahgens prasis Støtte, veilede, inspirere og oppmuntre barn i deres lek Aktivisere og tilrettelegge... 
5 dager siden

Kvinesdal kommune

Skolene og barnehagene vil fra tid til annen ha behov for vikarer. Vikarene kan få tilbud om arbeid som lærer, assistent eller renholder, og vikariatene kan ha ulik varighet og stillingstørrelse. Hver enkelt skole og barnehage har sin egen vikarliste. Hvis du ønsker å... 
25 dager siden