...Helsefagarbeider vikariat Om stillingen Lyngen kommune har ledig 100 % vikariat som helsefagarbeider ved Lyngstunet helse- og omsorgssenter fra snarest til 23.01.25.  Helsefagarbeiderstillingen jobber for tiden turnus med jobb hver tredje helg.   Den som tilsettes... 
Lyngseidet
9 dager siden
 ...Stillingsstørrelse: 75,12% med mulighet for fast stilling ~Stillingstype: vikariat 1 år  ~Arbeid hver 3. helg, startet arbeid med kalenderplan...  ...på miljøterapeutisk arbeid Kvalifikasjoner ~Autorisert helsefagarbeider ~Erfaring med aktuell målgruppe ~Positiv til endring og har... 
Sandefjord kommune
9 dager siden
 ...personer med psykiske utviklings- eller funksjonshemninger.  Til samlokalisert bolig på Jeløy, "Sørtun 2" søker vi nå helsefagarbeider til 100 % vikariat. Stillingen er ledig fra 01.05.24 til 31.08.25. Med en jobb i samlokaliserte boliger får du: en variert... 

MOSS KOMMUNE SØRTUNVEIEN 21 BOFELLESSKAP

Moss
18 dager siden
 ...Er du den vi ser etter&##128522; har vI ledig 100 % vikariat stilling i tredelt turnus for helsefagarbeider i 1 etg. på Skjerma avdeling, med tilsetting frå 01.08.24. 1 etg har 12 korttid- og rehabiliteringsplasser, 2 KAD plasser og 10 plasser på skjerma eining. Vi har... 

GLOPPEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN

Sandane
16 dager siden
 ...Helsefagarbeider Om stillingen HPR søker 1 dyktig helsefagarbeider til 34% nattevaktsstilling i et vikariat med jobb hver 3. helg. Vikariatets varighet: 01.09.24 - 01.04.25. HPR har helse- og sosialfaglig personell som har ansvar for å ivareta pasienter som... 
Alta
16 dager siden
 ...to fløyer med totalt 16 pasienter. Virksomhet for Institusjon ved Lyngdal Helsehus har følgende stilling ledig: ~ Helsefagarbeider i 100 % vikariat, dags dato til og med 30. juni 2025. Med mulighet for forlengelse Hovedoppgaver Faglig medansvarlig i... 

LYNGDAL HELSEHUS AVD INSTITUSJON

Lyngdal kommune
20 dager siden
 ...Er du en dyktig helsefagarbeider og har lyst til å jobbe i et hektisk og godt faglig miljø, med mange spennende oppgaver og utfordringer?...  ...Vi ønsker oss nye medarbeidere, og lyser ut 100% stilling i vikariat, med mulighet for forlengelse i todelt turnus som inkluderer... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF HARSTAD - SOMATIKK

Harstad
16 dager siden
 ...Gloppen omsorgssenter har ledig 100 % vikariat stilling i tredelt turnus for helsefagarbeider i 1 etg. på skjerma avdeling, med tilsetting frå 01.08.24.1 etg har 12 korttid- og rehabiliteringsplasser, 2 KAD plasser og 10 plasser på skjerma eining. Vi har eit godt fagmiljø... 

Gloppen kommune

Gloppen kommune
14 dager siden
 ...Ved Gruben sykehjem avd. 1 er det ledig   ~100% fast stilling som helsefagarbeider, fra 01.09.2024 eller etter avtale. Gruben sykehjem avd. 1 har 28 plasser for somatiske pasienter. Vi har mange spennende faglige utfordringer og driver aktivt med utvikling av fagkompetanse... 

Rana Kommune

Mo
1 dag siden
Våler kommune ligger attraktivt til i Mosseregionen i den østre delen av Viken fylke, med kort vei til Oslo. Vi er en landbrukskommune med en usedvanlig kombinasjon av sentral beliggenhet og landlig naturskjønt landskap. Våler kommune har om lag 6000 innbyggere, og er en...

Våler kommune

Våler
6 dager siden
Er du helsefagarbeider og er opptatt av gode pasientforløp? Har du lyst til å være med å bygge opp en ny avdeling med korte pasientforløp?...  ...kommune Referansenr.: 4802096864 Stillingsprosent: 100% Vikariat Søknadsfrist: 31.05.2024 Vil du bli vår nye kollega?... 

ARENDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Arendal
20 dager siden
 ...Lavik skule har ledig vikariat i 100 % stilling i tidsrommet 01.08.24 – 31.07.25. Vi ønskjer søkjarar som har matematikk for ungdomsskulen i fagkrinsen sin. Andre fagønskje er naturfag og musikk. Vi legg vekt på: -God relasjonskompetanse -Positivitet -Fagleg engasjement... 

Høyanger kommune

Fjaler kommune
1 dag siden
 ...Moholt sykehjem søker dyktig helsefagarbeider til en fast 100 prosent stilling med arbeid dag/kveld og hver tredje helg. Enheten består av Moholt sykehjem med 24 plasser. Tolv for alderspsykiatri og Tolv ordinære sykehjemsplasser. Bromstad sykehjem har 18 plasser for... 

Moholt og Bromstad helse- og velferdssenter, Trondheim kommu...

Trondheim
17 dager siden
 ...Vi har ledig stilling som helsefagarbeider i 65 % fast stiling ved Bakkane bo- og behandlingssenter. Bakkane bo- og beh.senter består av 64 pasienter fordelt på 8 avdelinger; 4 avdelinger for personer med demenssykdom og 4 avdelinger for personer med somatiske lidelser... 

BAKKANE BO- OG BEHANDLINGSSENTER

Skien
16 dager siden
 ...høye krav til kvalitet på tjenesten og har alltid beboeren i fokus.   Ved Ytteren bosenter har vi ledig 75 % fast stilling for helsefagarbeider   Arbeidsområde / arbeidsoppgaver: • Helhetlig pleie og praktisk bistand til beboerne • Medisinhåndtering (opplæring vil... 

Rana Kommune

Mo
Én måned siden
 ...Helsefagarbeider 2 stk. 75% fast med arbeid hver 3.helg Arbeidsoppgaver Beskrivelse av arbeidssted Bamble hjemmetjeneste gir pleie- og omsorg til hjemmeboende i hele kommunen. Helsefagarbeidernes rolle og ansvar i hjemmetjenesten har utviklet seg til å bli mer... 

BAMBLE KOMMUNE HJEMMETJENESTE

Stathelle
16 dager siden
 ...Helsefagarbeider Om stillingen Hjemmetjenesten Sentrum har ledig fast 100 % stilling som helsefagarbeider. I Hjemmetjenesten Sentrum jobber vi langvakter hver 4.helg, eventuelt et annet helgemønster hvis ønskelig. Dette medfører flere fagfolk i helgene, bedre... 
Bodø
10 dager siden
 ...selvstendig og i team? Da ønsker vi deg velkommen til Valentinlyst hjemmetjeneste! Vi har ledig en fast 100 prosent stilling som helsefagarbeider med oppstart etter avtale. Vi holder til i andre etasje på Valentinlyst helse- og velferdssenter, og vi trenger flere... 

VALENTINLYST HJEMMETJENESTE

Trondheim
16 dager siden
 ...Er du den vi søkjer &##128522; så har vi ledig 100% fast stilling i tredelt turnus som helsefagarbeidar i avdeling Oreteigen på Gloppen omsorgssenter, med tilsetting frå 1.9.24. Dersom det ikkje blir søkjarar med helsefagarbeidarutdanning, vil vi vurdere å tilsette pleiemedarbeidar... 

GLOPPEN OMSORGSSENTER

Sandane
16 dager siden
Ved Mjølan Sykehjem 1 etg. er det ledig • 100% fast stilling som Helsefagarbeider, fra 01.08.2024. Mjølan Sykehjem 1 etg. er en avdeling med tilrettelagte plasser for personer med demenssykdom. Avdelingen har 16 plasser fordelt på 8 A plasser og 8 C plasser. Arbeidsoppgaver... 

Rana Kommune

Mo
16 dager siden
 ...noe for deg vil vi gjerne ha deg som kollega i Miljøtjenesten avdeling Garnveien 6-12 Vi har ledig 100 % fast stilling som helsefagarbeider i Miljøtjenesten med for tiden arbeidsted Garnveien. Turnusen er pr. tiden med langvakter hver fjerde helg. Garnveien gir hjemmebaserte... 

BODØ KOMMUNE GARNVEIEN BOKOLLETIV

Bodø
19 dager siden
 ...forbindelse med at en av våre gode oppgjørsmedarbeidere skal ut i permisjon, søker vi etter en dyktig og engasjert person til et vikariat hos oss. Dette er en spennende mulighet for deg som ønsker verdifull erfaring fra innsiden av virksomheten til et markedsledende... 

Formue

Oslo
1 dag siden
 ...og dokumentasjon. Stimulerer, deltar i og arbeider med fagutvikling Kvalifikasjoner Du må ha norsk autorisasjon som helsefagarbeider. Høye norskkunnskaper muntlig og skriftlig (Utenlandske søkere må ha norskferdigheter tilsvarende nivå B2). Yte forsvarlig... 

LILLEHAMMER KOMMUNE HJEMMETJENESTEN

Lillehammer
23 dager siden
 ...opplæring av elever, studenter, kollegaer, nyansatte Bidra til aktivitet og trivsel! Kvalifikasjoner Autorisasjon som helsefagarbeider Ønskelig med erfaring fra eldreomsorg Beherske norsk muntlig og skriftlig Personlige egenskaper Engasjert og ansvarsbevisst... 

SØR-TROMSØYA SYKEHJEM

Tromsø
16 dager siden
 ...Høyanger skule har ledig 2 x 100 % lærarstillingar i tidsrommet 01.08.24. – 31.07.25, vikariat. Undervisning hovudsakleg på 5-10. Vi legg vekt på: -God relasjonskompetanse -Fagleg engasjement -Fleksibilitet -Gode samarbeidsevner Høyanger kommune kan tilby:... 

Høyanger kommune

Sogndal kommune
7 dager siden
Oppsalhjemmet ligger i Bydel Stovner og har 151 plasser fordelt på ordinære og skjermede plasser for beboere med demenssykdom og dagsenter. Oslo kommune og Sykehjemsetaten er Norges største aktør innenfor eldreomsorg, og har i dag 37 langtidshjem og fire helsehus, i tillegg...

OPPSALHJEMMET

Oslo
21 dager siden
 ...Helsefagarbeidar institusjon Om stillinga Me har ledig eit vikariat i 100% stilling som helsefagarbeidar ved Aurland helsetun frå snarast. Helsetunet har 24 plassar fordelt på tre avdelingar, korttid/langtid, sjukeheimsavdeling og avdeling for personar med kognitiv... 
Aurland
Én måned siden
 ...fra : Aug/sept-2024.  Andre helsefag kan søke. Dette blir da vikariat i et år da det primært skal være sykepleiere i disse...  ...hjemmesituasjoner Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier/Helsefagarbeider/Barne- og ungdomsarbeider. Erfaring fra å jobbe med barn og... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF GEILOMO BARNESYKEHUS

Geilo
16 dager siden
 ...gode samarbeidsevner er en forutsetning. Du vil komme til en kollegagruppe med ulike profesjoner; vernepleier, sykepleiere, helsefagarbeider og pleiemedarbeidere.  Vi har stort fokus på fagutvikling og pasientsikkerhet, og er opptatt av høy kvalitet i tjenesten. Som... 
Sandefjord kommune
23 timer siden
 ...Vi har ledig fast 100 % stilling som Helsefagarbeider/Hjelpepleier på Møllerstua omsorgsbolig. Turnus med helgearbeid, pr. tiden jobb hver tredje helg. Møllerstua består av 8 boenheter tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming. Vi legger vekt på selvbestemmelse... 

TJELDSUND KOMMUNE ADMINISTRASJONSAVDELINGEN

Evenskjer
16 dager siden