...Vi søker etter støttekontakter for voksne mennesker i alle aldersgrupper og med forskjellige bistandsbehov. En støttekontakt har som oppgave å bidra til en aktiv og meningsfull fritid, og vi ser etter deg som er sosialt engasjert, kreativ, tilpasningsdyktig, og finner... 

Støttekontakter søkes

Oslo
7 dager siden
 ...Psykisk helseteneste søkjer etter eit prosjektleiar i 50% stilling i eit år, for å skape ein ny møteplass. Vi ønskjer å skape ein base som kan vere utgangspunkt for fellesskap, aktivitet og måltid. Møteplassen skal vere ein uformell arena som kan bidra til auka sosial... 

Gloppen kommune

Gloppen kommune
8 dager siden
 ...Kongsberghjelpa Kongsberghjelpa er en tjeneste til personer fra 18 år med psykisk helse og/ eller rusutfordringer i Kongsberg kommune, uavhengig av alvorlighetsgrad. Alle innbyggerne har selv mulighet for å ta kontakt, og det er kort ventetid. Kongsberghjelpa er opptatt av... 

Kongsberghjelpa søker ny medarbeider!

Kongsberg
3 dager siden
 ...nye kollega i et entusiastisk fleksibelt oppfølgingsteam (FOT) i Bydel Ullern? Avdeling helse og omsorg bygger for tiden opp sitt tilbud til mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus. I denne sammenheng er Fleksibelt oppfølgingsteam en viktig brikke i... 

Psykisk helsearbeider i Fleksibelt oppfølgingsteam

Oslo
7 dager siden
 ...Vil du jobbe med psykisk helse i et utviklings- og familieperspektiv? Ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) i Kristiansand kan vi tilby spesialiseringsløp med meningsfylte og spennende arbeidsoppgaver i et trivelig tverrfaglig arbeidsmiljø. Spesialiseringsløp... 

Lege i spesialisering i allmennmedisin

Kristiansand kommune
17 dager siden
 ...Vil du gjere ein forskjell? Vi i Helse Møre og Romsdal (HMR) gir spesialisthelsetenester...  ...nytenkande organisasjon som kvar dag står på for at pasientane skal få best mogleg...  ...behandlingsinstitusjonar innan rehabilitering, psykisk helsevern og rusbehandling. Det vert lagt... 

Psykologstudentar i hovudpraksis vår 2025

Molde
Én måned siden
 ...Vil du jobbe med psykisk helse i et utviklings- og familieperspektiv? Ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) i Kristiansand kan vi tilby spesialiseringsløp med meningsfylte og spennende arbeidsoppgaver i et trivelig tverrfaglig arbeidsmiljø. Spesialiseringsløp... 

Lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri/ LiS1-ven...

Kristiansand kommune
17 dager siden
 ...har fått i oppdrag å opprette et nytt nasjonalt kompetansemiljø for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Vi søker en engasjert og motivert...  ...i helsestasjons- ogskolehelsetjenesten, og andre relevante helse- og velferdstjenester, samt skolerog barnehager. Sekundærmålgruppen... 

Rådgiver/Seniorrådgiver i stab, arbeidssted Levanger

Levanger
3 dager siden
 ...Vil du vere med på laget vårt? Akutt psykisk helse Ålesund har ledig ei fast 100 % stilling for sjukepleiar/spesialsjukepleiar med funksjon som fagsjukepleiar. Oppstart 2. september. Ved evt internt opprykk kan annan stillingsprosent bli ledig. Dette er ein... 

Fagsykepleier

Ålesund
7 dager siden
 ...Stillingen passer godt for student som ønsker å bidra til å gi funksjonshemmet ungdom en aktiv og meningsfull fritid. Samtidig er dette en givende og trivelig jobb, som består av fotturer i marka sammen med bruker (som ikke er bevegelseshemmet), svømmetrening en kveld... 

Støttekontakt for ung mann søkes

Oslo
7 dager siden
 ...deg som har lyst til å være med å drifte og videreutvikle VIP Psykisk helse i skolen sine program og tiltak. Vi søker en engasjert og kompetent...  ...spesialrådgiver er et vikariat på 1 år fra 01.09 med mulighet for forlengelse. Hos oss vil arbeidsoppgavene blant annet være... 

Spesialrådgiver

Asker
3 dager siden
 ...mulighet til å utvikle og forbedre avhengighetsbehandling innen Helse Stavanger! Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA) består av 9 enheter...  ...til pasienter med rus-og avhengighetsproblematikk, psykiske vansker og somatiske helseproblemer. Avdelingen er vertskap... 

Lege i spesialisering LIS 2/3, rus- og avhengighetsmedisin

Stavanger
23 dager siden
 ...Har du hjerte for mennesker med psykiske utfordringer ? Da er kanskje du den vi trenger til vårt team ved bofelleskapet? Vi trenger deg som...  ...helsefagarbeider -Ønskelig med relevant videreutdanning-God fysisk og psykisk helse-Relevant erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt-... 

Helsefagarbeider

Eigersund kommune
7 dager siden
 ...mestring er en etat med ni virksomheter organisert under seksjon for Helse og velferd i Fredrikstad kommune. Virksomhetene yter tjenester...  ...og understøtte tjenestemottakers innsats for best mulig psykisk, fysisk, kognitiv og sosial funksjon. Formålet er mestring av egen... 

FREDRIKSTAD KOMMUNE ADMINISTRASJON HELSE OG VELFERD

Fredrikstad
17 dager siden
 ...I 2022 etablerte Kompetansesenter rus og psykisk helse et nytt bofellesskap for personer med omfattende og sammensatte hjelpebehov. Bofellesskapet skal legge til rette for at den enkelte beboer får mulighet til å leve og bo trygt, godt og så selvstendig som mulig.... 

SARPSBORG KOMMUNE KOMPETANSESENTER RUS OG PSYKISK HELSE

Sarpsborg
18 dager siden
 ...Seksjon for Akutt psykisk helse er ein akuttpsykiatrisk seksjon med ansvar for ca. 120 000 innbyggarar i Nordmøre og Romsdal. Som overlege i vår seksjon blir du ein del av eit behandlingsteam med 3 overlegar (spesialistar i psykiatri), 1 psykologspesialist, samt legar... 

Overlege i psykiatri eller lege i spesialisering i psykiatri...

Molde
16 dager siden
 ...I avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester ved FACT-team Nord Helgeland er det nå ledig ~60% midlertidig stilling som brukerspesialist. Stillingens varighet er fra 01.06.2024 til 31.05.2025. Det åpnes for at stillingen kan utvides inntil 100 % stilling.... 

Psykisk helse og sosiale tjenester - FACT-team Nord Helgelan...

Rana kommune
23 dager siden
 ...Poliklinikk psykisk helse DPS Volda har ledig vikariat i eit år som helsesekretær/sekretær i ekspedisjonen frå august 2024 tom juli 2025, eller etter avtale med seksjonsleiar.  Gode mulegheiter for fast ansetting. Vi ber om at attestar og vitnemål vert scanna og... 

Helsesekretær/sekretær

Volda
3 dager siden
 ...med arbeid hovedsaklig kvelder og helger.  Arbeidsoppgaver Helse- og omsorgstjenester til brukere av hjemmebaserte tjenester. Det...  ...Eventuelle interne søkere vurderes særskilt. Vi ønsker deg med interesse for å arbeide innen fagfeltet pleie og omsorg. Studenter innen... 

Hjemmebaserte tjenester

Notodden
16 dager siden
 ...Poliklinikk psykisk helse, Grenland søker etter to psykologspesialister eller erfarne psykologer til 100 % fast stilling. Vår poliklinikk...  ...pasientgruppene som er i behov av det.  Vi søker etter deg som brenner for faget og pasientene og som ønsker å være med å utvikle... 

Psykologspesialist/psykolog

Porsgrunn
23 dager siden
 ...Vi søker en engasjert medarbeider for å lede prosjektet med å starte mottak for psykisk helse- og rustjenester og etablere rask rus- og avhengighetshjelp som nytt lavterskeltilbud. Virksomheten psykisk helse og rus gir tjenester til personer over 18 år, med psykisk... 

Prosjektleder/rådgiver

Asker
3 dager siden
 ...har ledig 100 % fast stilling som sjukepleiar/miljøterapeut i psykisk helse- og rustenesta. Stillinga er i psykisk helseteam, med kontorstad...  ...i heimesituasjon, · delta i ansvarsgrupper, · være støtte for pårørande, · ha samarbeid med andre tenester i kommunen, spesialisthelsetenesta... 

Sjukepleiar/miljøterapeut

Sogndal
Én måned siden
 ...Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Veksthuset Rogaland videreutvikler...  ...avdeling er personer som har utviklet psykiske problemer etter å ha vært utsatt for alvorlige...  ...Oppfølging av somatisk- og psykisk helse. Representere en trygghet for pasientene... 

3 Sykepleiere/vernepleiere til nattevaktstillinger i 50 % st...

Sandnes
Én måned siden
 ...Kontaktpunkt for helse- og omsorgstjenester søker en saksbehandler for hjemmeboende i 100% fast stilling. Kontaktpunkt ligger organisert...  ...Saksbehandlerne er delt i i tre fagområder: somatikk, rus og psykisk helse, og miljøarbeid og bolig. Bydelen har valgt å samle alle... 

Saksbehandler 100% fast stilling

Oslo
15 timer siden
 ...Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) gir spesialisthelsetjenester til barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske...  ...spesialiserte fagteam. I tillegg har enheten ansvar for psykisk helse oppfølging av ungdom på Lunde behandlingssenter, ett... 

Psykologspesialist/psykolog

Kristiansand kommune
7 dager siden
 ...utredningsverktøy. Kunnskap om organisering av psykisk helsetjenester samt lovverk som omfatter...  ...Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som...  ...Mangfoldserklæring Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen... 

Psykologspesialist

Sandnes
7 dager siden
 ...engasjert medarbeider i 100% vikariat i oppfølgingstjenesten sør, psykisk helse- og rustjenester Virksomhet psykisk helse og rus gir...  ...et variert tjenestetilbud avhengig av hva den enkelte trenger for å mestre hverdagen og bli mest mulig selvhjulpen. Dette kan omfatte... 

Miljøterapeut

Asker
3 dager siden
 ...Stavanger DPS er ett av fire DPS i Klinikk psykisk helsevern voksne, Helse Stavanger. Vi har et opptaksområde i Stavanger på ca.72.000 innbyggere over...  ...pasienter etter gjeldende forskrifter Være tilstede for pasienten under måltidet Kjøkkenansvarlig på Post 2 Være... 

Sommervikar som Postvert - Stavanger DPS post 2

Stavanger
7 dager siden
 ...skjer poliklinisk i samarbeid med fastlege, helse- og sosialtjenesten, sengepost...  ...Stavanger etablerte den 01.06.15 en poliklinikk for utdeling av LAR- medikament til pasienter...  ...Utredning og diagnostisering av avhengighet og psykiske lidelser Individualterapi... 

Psykolog

Stavanger
23 dager siden
 ...Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) gir spesialisthelsetjenester til barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske...  ...polikliniske spesialisthelsetjenester innenfor fagfeltet psykisk helsevern for barn og unge og samarbeider tett med andre... 

Psykologspesialist/ psykolog

Kristiansand kommune
7 dager siden