...bofelleskap er heldøgnsbemannet og er et tilbud til personer med alvorlig psykisk lidelse og eller rus og som har et omfattende hjelpetiltak i...  ...autorisert vernepleier eller sykepleier Erfaring fra psykisk helse og rusarbeid vektlegges Ønskelig med relevant... 

MOLDE KOMMUNE PSYKISK HELSE OG RUSTJENESTER

Molde
5 dager siden
 ...bofelleskap er heldøgnsbemannet og er et tilbud til personer med alvorlig psykisk lidelse og/eller rus og som har et omfattende hjelpetiltak i...  ...tråd med behov og ønsker I samarbeid med ansatte med 3 årig helse- og sosialfaglig utdanning, igangsette og evaluere målrettede... 

MOLDE KOMMUNE PSYKISK HELSE OG RUSTJENESTER

Molde
8 dager siden
 ...Stipendiat i medisin (psykisk helse) Dette er NTNU NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim. På NTNU jobber 9 000 ansatte... 
Trondheim
3 dager siden
 ...Assisterende avdelingsleder Sammen Psykisk Helse Om stillingen Sammen Råd & Helse har som hovedoppgave å bidra til studenters helse, trivsel og mestring av studiene. Dette gjøres både gjennom individuelle tilbud og et bredt utvalg av grupper, kurs og seminarer.... 
Bergen
17 dager siden
 ...totalt på 4 uker. Hegre omsorgshus er en bolig for mennesker med psykiske lidelser i aktiv rus eller med tidligere rusproblematikk....  ...i stillingen: Bachelor i vernepleie, sykepleie eller andre helse-/sosialfaglige utdannelser på minimum fagarbeidernivå. Vi ønsker... 

FROGN KOMMUNE HEGREVEIEN OMSORGSHUS

Drøbak
3 dager siden
 ...familier, fagutvikling og inntaksarbeid og vil være en del av og videreutvikle et raust og fagsterkt tverrfaglig miljø? Avdeling Psykisk helse og familiestøtte (PHFS) har nå ledig en fast 100% stilling som fagkoordinator og behandler ved Ungdomsteamet vårt.  Psykisk... 

LILLESTRØM KOMMUNE PSYKISK HELSE BARN OG UNGE (BUF)

Lillestrøm
11 dager siden
 ...til å forbedre tjenester for personer som strever med rus- og psykiske helseutfordringer? Motiveres du av å se tjenesteutvikling i...  ...denne stillingen være den rette for deg!  Tjenesteområdet Psykisk helse og rus, er et visjonært og framtidsrettet område. Vi arbeider... 

NITTEDAL KOMMUNE ADMINISTRASJON HELSE

Nittedal kommune
8 dager siden
 ...Livsmestring er en av seks enheter i seksjon for helse og omsorg i Vennesla kommune. Enheten gir...  .... Målgruppen er mennesker med psykiske vansker eller rusproblemer og personer med...  ...har ledig stilling som avdelingsleder for psykisk helse- og rustjenester med til sammen 24... 

VENNESLA KOMMUNE ENHET FOR LIVSMESTRING

Vennesla
11 dager siden
 ...Sommervikarer 2024 - Søknader behandles fortløpende - Helse- og velferd - Rus og psykiatritjenesten trenger flere sommervikarer  Arbeidsoppgaver...  ...Vi har ledige sommerjobber i uke 25-32 ved avdeling for Rus og psykisk helse både på Rørvik og i Kolvereid.  Merk gjerne i søknaden... 

RUS OG PSYKISK HELSEARBEID RØRVIK

Rørvik
12 dager siden
 ...Klinikk psykisk helsevern voksne (KPHV) yter spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Sør-Rogaland. Klinikken består av fire DPS...  ...for kollektivtransport Mangfoldserklæring Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår... 

Stavanger DPS poliklinikk søker psykologspesialist/psykolog

Stavanger
5 dager siden
 ...Avdeling psykisk helse ved helsehuset er en avdeling med 17 pasienter, som er fordelt på 2 enheter. En enhet for psykisk helse med 11 pasienter og en forsterket skjermet enhet med 6 pasienter. Det er et stort samarbeid mellom disse enhetene. Stillingens arbeidsområde... 

NAMSOS BO- OG SERVICESENTER

Namsos
4 dager siden
 ...Avdeling for psykisk helse og rus søker sommervikarer til den døgnbemannede boligen for personer med omfattende og sammensatte hjelpebehov.  Intervjuer og tildeling vil gjøres fortløpende. Det må påberegnes å jobbe både dag, kveld, helg og natt gjennom sommeren. Vi... 

RÅDE KOMMUNE PSYKISK HELSEARBEID

Råde
10 dager siden
 ...Psykisk helse har sine lokaler i Ask sentrum ved Herredshuset. Vi jobber med mål om å tenke sammen, se muligheter og handle sammen. Vi jobber nå med å utvikle oss i takt med opptrappingsplanen for psykisk helse, hvor forebyggende og tidlig innsats er sentralt.  Vi har... 

GJERDRUM KOMMUNE PSYKIATRI

Gjerdrum kommune
5 dager siden
 ...pasienten i sentrum. Vi søker nå en medarbeider til fast stilling 65 % med arbeidstid i...  ...med master eller videreutdanning innen psykisk helsearbeid/ rus. Søkere med erfaring...  ...Mangfoldserklæring Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen... 

Vil du bli vår nye kollega og er utdannet sykepleier eller v...

Sola
6 dager siden
 ...Ferievikar - psykisk helse og rus Kort om stillinga som ferievikar Alver kommune søkjer etter deg som ønskjer å vere ferievikar i psykisk helse og rus. Det vil vere størst behov i perioden veke 25- 33. Vi ser etter deg som har eller er under helse- og sosialfagleg... 
Isdalstø
Én måned siden
Sarpsborg kommunes verdier er Framtidsrettet, Åpen, Respektfull og Troverdig. Kompetansesenter rus og psykisk helse har som visjon at Sarpsborg skal være en foregangskommune innen fagfeltet rus og psykisk helse. Virksomheten består av område fellestjenester og 6 team... 

SARPSBORG KOMMUNE HELSE - OG SENTRALADMINISTRASJON

Sarpsborg
11 dager siden
 ...Sone psykisk helse og rus, tjenester til hjemmeboende, har som målgruppe mennesker med utfordringer innen psykisk helse og/eller rus. Sonen ligger til tjeneste psykisk helse og rus, er hjemmesykepleie med to arbeidslag med hver sin arbeidslagsleder. Vi har for tiden ledig... 

HAMAR KOMMUNE ADMINISTRASJON HELSE OG OMSORG

Hamar
5 dager siden
 ...Psykisk helse Bergen nord er en resultatenhet under etat for psykisk helse og rustjenester. Enheten har egen administrasjon og har ansvar for ulike tilrettelagte botilbud, Oppfølgingstjeneste, MO-senter, FACT-team, Lokalt kriseteam og Aktivitetssenter. Vi søker etter... 

BERGEN KOMMUNE PSYKISK HELSE BERGEN NORD

Øvre Ervik
12 dager siden
 ...Søndre Oslo DPS er ett av to distriktspsykiatriske sentre ved Oslo universitetssykehus HF ved Klinikk psykisk helse og avhengighet. Vi tilbyr spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand med til sammen over 140... 

Erfaren LIS til vikariat ved Søndre Oslo DPS

Oslo
1 dag siden
 ...Boligen er et midlertidig botilbud til innbyggere med rus- og psykiske helseutfordringer. Vi har sammen med beboeren fokus på botrening...  ...boligens daglige drift. Kvalifikasjoner Fullført treårig helse- eller sosialfaglig høyskole- eller universitetsutdanning Det... 

LØRENSKOG KOMMUNE HELSE, OMSORG OG MESTRING ADMINISTRASJON

Lørenskog
9 dager siden
 ...ansvarlig miljøpersonale. Kvalifikasjoner Studenter innen helse og sosialfag, samt personer med erfaringer fra pasientkontakt eller...  ...i relasjon til andre mennesker. At du har erfaring innen psykisk helsevern. At du liker å jobbe sammen med andre, har serviceinnstilling... 

Ledig helgestilling 21% ved Sola DPS post A

Sola
6 dager siden
 ...ledig 100 prosent fast stilling som tjenesteleder for kommunens psykiske helse- og rustilbud. Her har du en unik mulighet til å søke en...  ...sosialfaglig utdanning på bachelornivå. • Videreutdanning innen psykisk helsevern og ledelse. Erfaring fra lignende arbeid kan... 

ADMINISTRASJON HELSE OG SOSIAL

Vikersund
8 dager siden
 ...Minister Ditleffs vei 22 er ett av bydelens boligtilbud, og består av leiligheter over 9 etasjer. Det er i hovedsak Seksjon Psykisk Helse og NAV som disponerer leilighetene. Vi yter oppfølgingstjenester til 15 innbyggere per i dag, og vår personalbase ligger i byggets... 

MINISTER DITLEFFS VEI 22 BOLIG

Oslo
10 dager siden
 ...Ferievikarer/ vikar på tilkalling innen Psykisk helse og rus Om stillingen Er du en student eller en pensjonist med god arbeidslyst...  ...søke uansett alder, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Som medarbeider i Malvik kommune, blir en tatt med i et spennende og... 
Hommelvik
Én måned siden
 ...Ledig 100 % miljøterapeutstilling ved Døgn 2 UNN Åsgård, Tromsø.  Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø gir spesialisthelsetjeneste til befolkningen i kommunene Tromsø, Storfjord, Balsfjord, Lyngen og Karlsøy. Virksomheten er organisert i to seksjoner; poliklinisk... 
Tromsø
3 dager siden
 ...Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) gir spesialisthelsetjenester til barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har...  ...Arbeidsoppgaver Miljøterapeutisk arbeid i døgnpost innenfor fagfeltet psykisk helsevern for barn og unge Aktiv deltakelse i utarbeidelse... 

Ferievikar 2024- Sykepleiere, vernepleiere, med. stud. m/lis...

Kristiansand kommune
12 dager siden
 ...todelt turnus, dvs. at du jobber på dagtid og kveldstid. Vi gir oppfølging til tjenestemottakere som har utfordringer innen psykisk helse- og rus. Vi gir tjenester til mange som er under tilfriskning, men også til personer med sammensatte behov som har behov for langvarige... 

RINGERIKE KOMMUNE HELSE OG OMSORG ADMINISTRASJON

Hønefoss
5 dager siden
 ...Tjenesteområdet psykisk helse og rus tilrettelagte boliger og akutte tjenester er et visjonært og framtidsrettet tjenesteområde. Vi sørger for å tilby gode og forsvarlige helsetjenester gjennom et systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og videreutvikling av våre tjenester... 

BÆRUM KOMMUNE RUDSDALEN BOLIGER

Gjettum
15 dager siden
 ...Midlertidig pedagogisk medarbeidar/ assistent i 80% stilling (snarast) Storebø FUS barnehage opna 15.november 2011. Barnehagen ligg...  ...deira tel. Me veit at tida i barnehagen har stor innverknad på helse, utvikling og læring, og me har derfor forventingar til våre medarbeidarar... 

STOREBØ FUS BARNEHAGE AS

Storebø
5 dager siden
 ...distriktspsykiatriske senter (DPS). Hit kommer pasienter med sammensatt og alvorlig psykisk lidelse, ofte med rusproblematikk. Her får du muligheten til...  ...mastergrad) Erfaring fra musikkterapi innen psykisk helse vektlegges Erfaring med behandling av pasienter med alvorlig... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE VOKSNE STAVANGER D...

Stavanger
10 dager siden