...pasienter og utredningsverktøy. Kunnskap om organisering av psykisk helsetjenester samt lovverk som omfatter spesialisthelsetjenesten...  ...permisjon hvert 5 arbeidsår. Mangfoldserklæring Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår... 

Psykologspesialist

Sandnes
3 dager siden
 ...Ledig 100% stilling ved Sandnes DPS Vi søker deg med erfaring fra arbeid innen helsesektoren. Gjerne innen psykisk helse.  Sandnes DPS har totalt 6.5 merkantile stillinger. Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  Arbeidsoppgaver... 

Sekretær 100% stilling

Sandnes
3 dager siden
 ...Klinikk psykisk helsevern voksne yter spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Sør-Rogaland. Klinikken består av fem DPS, avdeling...  ...og bedriftidrettslag Mangfoldserklæring Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår... 

Assisterende avdelingssykepleier

Sandnes
3 dager siden
 ...PTSD. Pasientene i vår avdeling er personer som har utviklet psykiske problemer etter å ha vært utsatt for alvorlige relasjonelle...  ...søknaden.  Arbeidsoppgaver Oppfølging av somatisk- og psykisk helse. Representere en trygghet for pasientene. Dokumentasjon... 

3 Sykepleiere/vernepleiere til nattevaktstillinger i 50 % st...

Sandnes
9 dager siden
 ...Kan analysere og vurdere reiselivsprosjekter. Erfaring med CRM og bookingsystemer Arbeidsoppgaver Som administrativ medarbeider hos Nordic Paddling vil du: Samarbeide tett med daglig leder i den daglige driften Håndtere booking forespørsler via e-post... 

NORDIC PADDLING AS

Sandnes
1 dag siden
 ..."Sandnes – i sentrum for framtiden" og verdiene våre er "Romslig - Modig og Sunn". Verdiene våre skal vise igjen hos den enkelte medarbeider og måten vi jobber på.  Sandnes ligger sentralt på Nord-Jæren, og er blant Norges mest folkerike kommuner. Den består av etablerte... 

Vil du jobbe som rådgiver innen e-helse og systemansvar?

Sandnes
3 dager siden
 ...Spir Helse AS er en lokaleid tverrfaglig helsehus som ble etablert i 2015 i Sandnes sentrum. Som offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste leverer vi helse- og HMS tjenester til om lag 180 lokale bedrifter, og huser i tillegg 4 fastleger og et privat behandlingstilbud med... 

Er DU vår nye entusiastiske HMS-rådgiver?

Sandnes
3 dager siden
 ...verktøy og ulik velferdsteknologi kan være personellbesparende. Helse og omsorgstjenesten vil i fremtiden ha mangel på helsepersonell...  ...Modig og Sunn". Verdiene våre skal vise igjen hos den enkelte medarbeider og måten vi jobber på.  Sandnes ligger sentralt på Nord-Jæren... 

SANDNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Sandnes
9 dager siden
 ...flyktninger eller har rus/avhengighet- og/eller psykiske helseutfordringer. Vi legger...  ...som er interessert i fagfeltet rus og psykisk helse. Mestringsenheten innhenter tilbakemeldinger...  ...våre skal vise igjen hos den enkelte medarbeider og måten vi jobber på.  Sandnes... 

SANDNES KOMMUNE MESTRINGSENHETEN SANDNESVEIEN 299

Sandnes
1 dag siden
 ...dokumentasjonsarbeid. Erfaring frå miljøterapeutisk arbeid i barneverninstitusjon og/eller barne- og ungdomspsykiatri. God fysisk og psykisk helse. Krav om førarkort for personbil kl. B. Det er ønskjeleg at du: Har kjennskap til Standardisert forløp i... 

BUFETAT VEST SANDNES UNGDOMSSENTER

Sandnes
1 dag siden
 ...livet etter behandlingen. Du vil samarbeide med kollegene dine og pasientene om problemer knyttet til rus, sosiale forhold, psykisk og fysisk helse. Tyrilisenteret i Sandnes Tyrilisenteret i Sandnes/Stavanger åpnet våren 2023, og har 25 døgnbehandlingsplasser for... 
Sandnes
Én måned siden
 ...Fastlegepraksis i Sandnes kommune skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant...  ...Modig og Sunn". Verdiene våre skal vise igjen hos den enkelte medarbeider og måten vi jobber på.  Sandnes ligger sentralt på Nord-... 

GAUKEN LEGESENTER

Sandnes
8 dager siden
 ...består av koordinerende enhet og bydekkende tildelingskontor for helse- og omsorgstjenester. Enheten skal sørge for et koordinert...  ...Modig og Sunn". Verdiene våre skal vise igjen hos den enkelte medarbeider og måten vi jobber på.  Sandnes ligger sentralt på Nord-Jæren... 

SANDNES KOMMUNE SAMORDNINGSTJENESTEN

Sandnes
6 dager siden
 ...rus og avhengighetsbehandling (ARA) er en avdeling innen Klinikk Psykisk helsevern for barn, unge og rusavhengige. Avdelingen består av 8...  ..., psykiske lidelser samt ivaretakelse av somatisk helse i direkte pasientbehandling sammen med øvrige faggrupper Medisinskfaglig... 

HELSE STAVANGER HF AVD RUS OG AVHENGIGHETSBEHANDLING VEKSTHU...

Sandnes
12 dager siden
 ...3 fastlegehjemler og en privatlege som støttes av tre dyktige helse- og medisinske sekretærer samt to ytterligere ansatte som håndterer...  ...Modig og Sunn". Verdiene våre skal vise igjen hos den enkelte medarbeider og måten vi jobber på.  Sandnes ligger sentralt på Nord-... 

KLINIKK SPERO AS

Sandnes
1 dag siden
 ...Spir Helse vokser og søker HMS-rådgiver/bedriftssykepleier/ fysioterapeut. I denne stillingen vil du ha ansvar for egen kundeportefølje...  ...med våre kjekke bedrifter. Vi søker en fleksibel medarbeider som vil være med å videreutvikle Spir Helse, og som evner å bidra... 

SPIR HELSE AS

Sandnes
8 dager siden
 ...organisasjonsutvikling, kompetanseheving og veiledning? Klinikk psykisk helsevern voksne søker nå etter psykologspesialist til...  ...Lønn etter avtale Mangfoldserklæring Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering... 

Psykologfaglig rådgiver

Stavanger
3 dager siden
 ...sjansen til å bli fastlege i Norges mest attraktive by! Spir Helse er et tverrfaglig veldrevet senter med fire fastleger, psykolog...  ...Modig og Sunn". Verdiene våre skal vise igjen hos den enkelte medarbeider og måten vi jobber på.  Sandnes ligger sentralt på Nord-... 

SPIR HELSE AS

Sandnes
8 dager siden
 ...en perfekt match inkluderer: Evnen til å trives i et samarbeidsorientert miljø med høy intensitet. Opprettholde god fysisk og psykisk form for å takle utfordringene på veien. Engasjement, serviceinnstilling og evnen til å skape gode relasjoner med kunder og... 

Vi søker deg med klasse C-sertifikat og YSK-kompetanse.

Sandnes
13 dager siden
 ..."Sandnes – i sentrum for framtiden" og verdiene våre er "Romslig - Modig og Sunn". Verdiene våre skal vise igjen hos den enkelte medarbeider og måten vi jobber på.  Sandnes ligger sentralt på Nord-Jæren, og er blant Norges mest folkerike kommuner. Den består av etablerte... 

SANDNES LÆRINGSSENTER

Sandnes
2 dager siden
 ..."Sandnes – i sentrum for framtiden" og verdiene våre er "Romslig - Modig og Sunn". Verdiene våre skal vise igjen hos den enkelte medarbeider og måten vi jobber på.  Sandnes ligger sentralt på Nord-Jæren, og er blant Norges mest folkerike kommuner. Den består av etablerte... 

MALMHEIM SKOLE

Sandnes
5 dager siden
 ..."Sandnes – i sentrum for framtiden" og verdiene våre er "Romslig - Modig og Sunn". Verdiene våre skal vise igjen hos den enkelte medarbeider og måten vi jobber på.  Sandnes ligger sentralt på Nord-Jæren, og er blant Norges mest folkerike kommuner. Den består av etablerte... 

SANDNES KOMMUNE BYDRIFT

Sandnes
1 dag siden
 ...kriminalomsorgen, innsette som isolerer seg sjølv på grunn av psykiske lidingar, lettare psykisk utviklingshemming eller av andre grunnar unngår...  ...tverrfagleg gruppe med mellom anna tilsette frå servicetorg, helse og arbeidsdrifta.  Teamet skal gi eit eigne tilbod til... 

ÅNA FENGSEL

Nærbø
1 dag siden
 ...B1, men også arbeid ved Eiketun og polikliniske oppgaver følger stillingen. Avdeling sikkerhet inngår som en del av klinikk psykisk helse voksne (KPHV) og består av flere enheter spredt på ulike lokasjoner. For mer inngående beskrivelse se:  Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Psykologspesialist/ psykolog 1 års vikariat

Stavanger
19 dager siden
 ...praksisbarnehager for studenter fra UiS. Mat og måltid, livsmestring og helse er våre satsingsområder. Vi ofte ute på tur - både i nærområdet...  ...Modig og Sunn". Verdiene våre skal vise igjen hos den enkelte medarbeider og måten vi jobber på.  Sandnes ligger sentralt på Nord-... 

STANGELANDSFOREN BARNEHAGE

Sandnes
13 dager siden
 ..."Sandnes – i sentrum for framtiden" og verdiene våre er "Romslig - Modig og Sunn". Verdiene våre skal vise igjen hos den enkelte medarbeider og måten vi jobber på.  Sandnes ligger sentralt på Nord-Jæren, og er blant Norges mest folkerike kommuner. Den består av etablerte... 

SANDNES KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK

Sandnes
12 dager siden
 ...kundene. Omtrent 40% av tiden vil gå til reiser innenlands. Noen internasjonale reiser kan også forekomme. Vi tilbyr: Som medarbeider hos oss kan vi tilby deg en variert, utfordrende og spennende hverdag i et internasjonalt konsern med en ledende posisjon i det norske... 

Bli vår nye selger av avanserte maskinstyringsløsninger på S...

Sandnes
3 dager siden
 ...forsikringsordninger. Gode velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag. Mangfoldserklæring Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige... 

Gruppepoliklinikken har et spennende vikariat for deg som ps...

Stavanger
3 dager siden
 ..."Sandnes – i sentrum for framtiden" og verdiene våre er "Romslig - Modig og Sunn". Verdiene våre skal vise igjen hos den enkelte medarbeider og måten vi jobber på.  Sandnes ligger sentralt på Nord-Jæren, og er blant Norges mest folkerike kommuner. Den består av etablerte... 

TRONES SKOLE

Sandnes
12 dager siden
 ..."Sandnes – i sentrum for framtiden" og verdiene våre er "Romslig - Modig og Sunn". Verdiene våre skal vise igjen hos den enkelte medarbeider og måten vi jobber på.  Sandnes ligger sentralt på Nord-Jæren, og er blant Norges mest folkerike kommuner. Den består av etablerte... 

BOGAFJELL SKOLE

Sandnes
13 dager siden