...vernepleiere, sosionomer, helsefagarbeidere og assistenter som søker en ny...  ...er en bolig for mennesker med psykiske lidelser i aktiv rus eller med tidligere rusproblematikk...  ...stillingen: Bachelor i vernepleie, sykepleie eller andre helse-/sosialfaglige utdannelser på... 

FROGN KOMMUNE HEGREVEIEN OMSORGSHUS

Drøbak
4 dager siden
 ...enheter i seksjon for helse og omsorg i Vennesla kommune...  ...er mennesker med psykiske vansker eller rusproblemer...  ...avdelingsleder for psykisk helse- og rustjenester...  ...vernepleier, sosionom, sykepleier, barnevernspedagog, miljøterapeut...  ...behandling innen rus- psykisk helse- og... 

VENNESLA KOMMUNE ENHET FOR LIVSMESTRING

Vennesla
11 dager siden
 ...Sone psykisk helse og rus, tjenester til hjemmeboende, har som målgruppe mennesker med utfordringer innen psykisk helse og/eller rus. Sonen...  ...sin arbeidslagsleder. Vi har for tiden ledig stilling for sykepleier/vernepleier.  Hamar kommune har egen lønnsstige for sykepleier... 

HAMAR KOMMUNE ADMINISTRASJON HELSE OG OMSORG

Hamar
6 dager siden
 ...dedikert til å forbedre tjenester for personer som strever med rus- og psykiske helseutfordringer? Motiveres du av å se tjenesteutvikling i...  ...stillingen være den rette for deg!  Tjenesteområdet Psykisk helse og rus, er et visjonært og framtidsrettet område. Vi... 

NITTEDAL KOMMUNE ADMINISTRASJON HELSE

Nittedal kommune
8 dager siden
 ...Sommervikarer 2024 - Søknader behandles fortløpende - Helse- og velferd - Rus og psykiatritjenesten trenger flere sommervikarer  Arbeidsoppgaver...  ...ledige sommerjobber i uke 25-32 ved avdeling for Rus og psykisk helse både på Rørvik og i Kolvereid.  Merk gjerne i... 

RUS OG PSYKISK HELSEARBEID RØRVIK

Rørvik
13 dager siden
 ...Vi søker en sykepleier/vernepleier til sykehusveien 75, som er en avdeling i Samlokaliserte...  ...botilbud til innbyggere med rus- og psykiske helseutfordringer. Vi har sammen med beboeren...  ...Kvalifikasjoner Fullført treårig helse- eller sosialfaglig høyskole- eller universitetsutdanning... 

LØRENSKOG KOMMUNE HELSE, OMSORG OG MESTRING ADMINISTRASJON

Lørenskog
10 dager siden
 ...Avdeling for psykisk helse og rus søker sommervikarer til den døgnbemannede boligen for personer med omfattende og sammensatte hjelpebehov...  ...psykisk helse og rus Autorisasjon som helsefagarbeider, sykepleier, studenter og elever innen helsefag Kjennskap til fagprogrammet... 

RÅDE KOMMUNE PSYKISK HELSEARBEID

Råde
10 dager siden
 ...inntil 200 % fast stilling som sykepleier/vernepleier ved Furili...  ...bofellesskap med arbeid i turnus og langvakter hver fjerde helg...  ...til personer med alvorlig psykisk lidelse og eller rus og som har et omfattende...  ...Erfaring fra psykisk helse og rusarbeid vektlegges... 

MOLDE KOMMUNE PSYKISK HELSE OG RUSTJENESTER

Molde
6 dager siden
 ...Ved klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling har vi ledig 100% fast stilling for deg som er sykepleier, gjerne med videreutdanning. Stillingen...  ...innen feltet psykisk helse og rusbehandling.  Avdelingen...  ...med utfordringer innen rus og psykiske lidelser. Det... 

SYKEHUSET TELEMARK HF KRAGERØ - SOMATIKK

Kragerø
5 dager siden
 ...Tjenesteområdet psykisk helse og rus tilrettelagte boliger og akutte tjenester er et visjonært og framtidsrettet tjenesteområde. Vi sørger...  ...preget av høy faglig kompetanse og godt arbeidsmiljø. Som sykepleier/vernepleier i avdelingen vil du bidra til å gi helhetlige... 

BÆRUM KOMMUNE RUDSDALEN BOLIGER

Gjettum
15 dager siden
 ...bofelleskap er heldøgnsbemannet og er et tilbud til personer med alvorlig psykisk lidelse og/eller rus og som har et omfattende...  ...samarbeid med ansatte med 3 årig helse- og sosialfaglig utdanning, igangsette...  ...Førerkort klasse B Sykepleier- og vernepleierstudenter er også... 

MOLDE KOMMUNE PSYKISK HELSE OG RUSTJENESTER

Molde
9 dager siden
 ...innbyggere) ligger sentralt i Troms og Finnmark fylke, og har gode...  ...Målselv mulighetslandet!   Rus og psykisk helsetjeneste har ledig 100 %...  ...stilling som psykiatrisk sykepleier ved utetjenesten Stillingen...  ...fra arbeid innen psykisk helse- og rusfeltet Dataferdigheter... 

MÅLSELV KOMMUNE BO- OG OMSORGS TILBUD INNEN RUS/PSYKIATRI

Målselv kommune
13 dager siden
 ...kommunes verdier er Framtidsrettet, Åpen, Respektfull og Troverdig. Kompetansesenter rus og psykisk helse har som visjon at Sarpsborg skal være en...  ...helsehjelp. Kvalifikasjoner Det kreves utdanning som sykepleier eller vernepleier med videreutdanning innenfor rus... 

SARPSBORG KOMMUNE HELSE - OG SENTRALADMINISTRASJON

Sarpsborg
11 dager siden
 ...Ferievikar - psykisk helse og rus Kort om stillinga som ferievikar Alver kommune søkjer etter deg som ønskjer å vere ferievikar i psykisk helse og rus. Det vil vere størst behov i perioden veke 25- 33. Vi ser etter deg som har eller er under helse- og sosialfagleg... 
Isdalstø
Én måned siden
 ...Vi har nå en ledig stilling i vårt team og søker en dyktig sykepleier eller vernepleier med videreutdanning og erfaring i psykisk helsevern og rus. Avdeling for psykisk helsevern og...  ...avdelingens kontorer. Tjenesten for psykisk helse og rus er et lavterskeltilbud, det er... 

TJELDSUND KOMMUNE FOREBYGGENDE HELSE

Tjeldsund kommune
10 dager siden
 ...ett av bydelens boligtilbud, og består av leiligheter over 9...  ...etasjer. Det er i hovedsak Seksjon Psykisk Helse og NAV som disponerer...  ...sosial, fortrinnsvis vernepleier/sykepleier med godkjent norsk...  ...fra arbeid innen psykiatri og rus Erfaring fra oppfølgingsarbeid... 

MINISTER DITLEFFS VEI 22 BOLIG

Oslo
10 dager siden
 ...ledig 100 prosent fast stilling som tjenesteleder for kommunens psykiske helse- og rustilbud. Her har du en unik mulighet til å søke en veldig...  ...utdanning på bachelornivå. • Videreutdanning innen psykisk helsevern og ledelse. Erfaring fra lignende arbeid kan kompensere... 

ADMINISTRASJON HELSE OG SOSIAL

Vikersund
9 dager siden
 ...interessert arbeid med ungdom og familier, fagutvikling og...  ...tverrfaglig miljø? Avdeling Psykisk helse og familiestøtte (PHFS) har nå...  ...kompetanse innen psykisk helse og rus i arbeid med barn, unge og...  ...sosionom, barnevernspedagog eller sykepleier) eller klinisk pedagog... 

LILLESTRØM KOMMUNE PSYKISK HELSE BARN OG UNGE (BUF)

Lillestrøm
11 dager siden
 ...Er du helsefagarbeider og brenner for arbeid med mennesker som har utfordringer innen rus og psykiatri? Vi trenger deg som er opptatt av kvalitet i tjenesten, og...  ...til tjenestemottakere som har utfordringer innen psykisk helse- og rus. Vi gir tjenester til mange som er... 

RINGERIKE KOMMUNE HELSE OG OMSORG ADMINISTRASJON

Hønefoss
6 dager siden
 ...leter etter! Vi styrker laget og er på utkikk etter deg som er engasjert...  ...med sammensatt og alvorlig psykisk lidelse, ofte med...  ...fra musikkterapi innen psykisk helse vektlegges Erfaring med behandling...  ...med alvorlig psykisk lidelse og rus er en fordel, men ikke et krav... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE VOKSNE STAVANGER D...

Stavanger
11 dager siden
 ...en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård....  ...og mestring - livsmestringstjenester psykisk helse og rus Ønsker du en spennende sommerjobb i...  ...rusproblematikk Mobile mestringsteam (Krav: Sykepleier/vernepleier/helsefagarbeider, student,... 

Fredrikstad kommune

Fredrikstad
Én måned siden
 ...Ønsker du å jobbe som vikar som psykiater eller psykologspesialist på en mindre avdeling der du garantert får breddekunnskap, erfaring og spennende utfordringer?  Da to av våre spesialister skal ut i permisjon har du nå muligheten til å komme til Kirkenes og til vår... 

Jobb som Psykiater/Psykologspesialist ved Kirkenes Sykehus: ...

Sør-Varanger kommune
5 dager siden
 ...Avdeling psykisk helse ved helsehuset er en avdeling med 17 pasienter, som er fordelt på 2 enheter...  ...for psykisk helse med 11 pasienter og en forsterket skjermet enhet med 6 pasienter...  ...en person som: Er offentlig godkjent sykepleier - vernepleiere kan også søke Har gode... 

NAMSOS BO- OG SERVICESENTER

Namsos
5 dager siden
 ...Ferievikarer/ vikar på tilkalling innen Psykisk helse og rus Om stillingen Er du en student eller en pensjonist med god arbeidslyst? Velkommen som søker i virksomheten Psykisk helsetjeneste og rus! Vi søker etter vikarer til våre avdelinger og ferievikarer... 
Hommelvik
Én måned siden
 ...Stipendiat i medisin (psykisk helse) Dette er NTNU NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet...  ...psykisk helse, psykiske lidelser, rus, rehabilitering, utviklingshemming og... 
Trondheim
4 dager siden
 ...Sommervikar i samlokaliserte boliger og Rus/Psykisk helse på Jeløy Er du fleksibel og ønsker en variert arbeidshverdag? Til samlokaliserte boliger på Jeløy trenger vi dyktige, fleksible og engasjerte vikarer. Samlokaliserte boliger er kommunalt eide bofellesskap... 
Moss
29 dager siden
 ...Omtale av stillinga  Er du oppteken av psykisk helse og fagleg utvikling? Ynskjer du å leia ein avdeling med eit godt fagmiljø og eit godt...  ...arbeidsmiljø og ynskjer å vera ein leiar som kan leie i endring?  Rus- og psykiske helsetenester søkjer etter avdelingsleiar til... 

KVINNHERAD KOMMUNE RUS OG PSYKISKE HELSETENESTER BORJO

Rosendal
6 dager siden
Publisert 23.01.2024 Ferievikarer i enhet Psykisk helse og rus og Fergeland bo og aktivitet sommeren 2024 Enhet psykisk helse og rus...  ...egnethet vektlegges.  Vi tilbyr ~lønn:  ~1.års sykepleier-/vernepleierstudenter lønnes som nyutdannet fagarbeider. ~... 

Inderøy Utvikling SA

Inderøy
Én måned siden
 ...Om stillingen Enhet for helse og omsorg, har ledig et vikariat som 100 % sykepleier fra og med omgående og ut året 2024, stillingen kan bli fast ansettelse.  Arbeidssted for tiden er på legetjenesten. Arbeidsoppgaver Kautokeino legekontor har 5 legehjemler... 

KAUTOKEINO KOMMUNE HELSE OG OMSORG ADMINISTRASJON

Kautokeino
13 dager siden
 ...Oslo universitetssykehus HF ved Klinikk psykisk helse og avhengighet. Vi tilbyr...  ...følgende seksjoner: Døgnseksjon, seksjon for rus og psykose og allmenpsykiatrisk seksjon...  ...psykologspesialister, 3 psykologer, 1 psykiatrisk sykepleier og 1 klinisk sosionom. Virksomheten... 

Erfaren LIS til vikariat ved Søndre Oslo DPS

Oslo
1 dag siden