...Fauske kommune søker en engasjert og kompetent prosjektleder til konsepvalgutredning for heldøgns bemannede omsorgsboliger. Prosjektet er organisert direkte under kommunalsjef for helse og omsorg, og som prosjektleder skal du bistå hele ledelsen i samhandlingsområdet... 

FAUSKE KOMMUNE ENHET PLEIE OG OMSORG ADMINISTRASJON

Fauske
3 dager siden
 ...Rana kommune er i vekst og trenger deg!   Ønsker du en spennende læretid med varierte...  ...Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4...  ...opptatt av brukernes behov. Du må kunne vise omsorg, vennlighet og respekt. Du må ha gode samarbeidsevner... 

RANA KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSSJEF

Rana kommune
9 dager siden
 ...ved Midsund omsorgsdistrikt. Er du tydelig, strukturert og målrettet? Er du løsningsorientert og vil være med å...  ...personal, fag og økonomi. Enhetsleder inngår i ledergruppen til kommunalsjef for helse og omsorg og deltar i kommunedirektørens ledermøte samt i etablerte... 

MOLDE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON AVD MIDSUND

Midsund
5 dager siden
 ...Kommunalleder Helse og omsorg Er du vår nye kommunalleder? Stillingen som kommunalleder for helse og omsorg er en spennende og utfordrende stilling med ansvar å lede og videreutvikle kommunens helse- og omsorgstjenester. Stillingen inngår i kommunedirektørens ledergruppe... 
Leinesfjord
4 dager siden
 ...Ferievikarer helse og omsorg Det søkes etter motiverte og engasjerte ferievikarer for sommeren 2024 til institusjon/sykehjen, hjemmetjenesten, renhold, vaskeri og kjøkken. Søkere bes prioritere hvilke områder det søkes på. Her kan du fylle inn ønsket informasjon... 
Vega
19 dager siden
 ...forlengelse. Vi ser etter deg som: møter brukere på en åpen og respektfull måte kan arbeide selvstendig og strukturert...  ...Krav til helsedokumentasjon Ved enkelte stillinger innen Helse og omsorg er det krav om politiattest og egenerklæring om Tuberkulose og... 

Kjøkkenet - Hemsedal Bygdaheim

Hemsedal kommune
6 dager siden
 ...pasientliste ved Fauske legesenter. På Fauske har vi et ungt og fremoverlent legemiljø. Vi ønsker oss kollegaer som sammen med oss...  ...med elektroniske resepter. Elektronisk samhandling med Pleie- og omsorg er etablert. Arbeidsoppgaver Fastlegepraksis Kommunal tilsynsoppgave... 

Fastlege - Fauske legesenter

Fauske
10 dager siden
 ...Ferievikarer helse og omsorg 2024 Dyrøy kommune har ledige stillinger som ferievikarer i pleie- og omsorgstjenesten (omfatter sykehjem...  ...til enhetsleder pleie- og omsorg Noeline Goos eller kommunalsjef for helse og omsorg Karl Johan Olsen. Søknad, CV og vedlegg... 
Brøstadbotn
23 dager siden
 ...for perioden 2024 - 2026. Vi har god erfaring med lærlingar, og kan tilby 2 års læretid med oppstart hausten 2024. For lærling...  ...sjukeheim, heimetenesta og tenesta for psykisk utviklingshemma. I helse og omsorgssektoren har vi mange dyktige medarbeidarar som vil ta... 

Vil du bli lærling i Solund kommune?

Solund kommune
10 dager siden
 ...Hjemmebaserte tjenester er delt i to soner, fastland og øyer. Fastlandssonen har ansvar for...  ...være fylt 18 år eller ha gjennomført VG1 Helse- og oppvekstfag. For øvrige stillinger kan...  ...Nilsen-Nygaard, Virksomhetsleder Åpen omsorg øyene, (***) ***-****, ****@*****.***.... 

GILDESKÅL KOMMUNE HELSEAVDELINGEN

Inndyr
8 dager siden
 ...Arbeidsoppgaver: Du vil som lærling i Rendalen kommune få mulighet til å utøve og lære alle oppgaver som er knyttet til målene i læreplanen. Det er viktig med aktiv deltakelse i eget planleggings- og vurderingsarbeid. Som lærling vil du få prøve deg på minst 2... 

Rendalen kommune søker

Rendalen
2 dager siden
 ...historie", sa Henrik Sørensen. Midt mellom Oslo og Bergen, i foten av Hardangervidda, ligg...  ...gjeremål. Det betyr alt frå pleie og omsorg til å bli med på ulike aktiviteter. På Svingen...  ...30, 7 dagar i veka. Avdelding for psykisk helse har trong for ferievikarar til arbeid i... 

Ferievikarar i Vinje helse og meistring

Vinje
10 dager siden
 ...Ferievikarer helse og omsorg Vil du være med å utgjøre en forskjell for mennesker som trenger det?Vi søker sommervikarer for 2024 I forbindelse med at våre dyktige medarbeidere skal ha sommerferie,  viI vi i perioden 10.juni til 18.august ha behov for vikarer i... 
Moldjord
23 dager siden
 ...Pleie- og omsorgstjenesten i Meråker kommune trenger deg som ferievikar fra uke 25 til...  ...Hjemmesykepleien Hjemmehjelp Sykehjemmet Omsorg for funksjonshemmede Meråker legekontor...  ...Arbeidsoppgaver   Gi omsorg og fremme helse og livskvalitet hos mennesker i alle aldre... 

MERÅKER KOMMUNE ETATSADMINISTRASJON HELSE PLEIE OG OMSORG

Meråker
11 dager siden
 ...Ledig fra snarest etter avtale. Lund omsorgssenter kan tilby: Sykehjemsavdeling med 26 plasser fordelt på 23 langtidsplasser og 3 korttidsplasser. Det er i tillegg 1 KØH seng og 1 "lindrende" seng. Sykehjemmet er delt i 3 avdelinger, som alle har hver sin dagligstue... 

Sykepleier ved Lund omsorgssenter - 100% fast stilling

Lund
10 dager siden
Vær blant de første som søker
Vi søker deg som er miljøarbeider eller miljøterapeut, og som ønsker å jobbe på helse- og omsorgsbolig. I denne rollen vil du ha ansvar for å planlegge og tilrettelegge hverdagen til mennesker med nedsatt funksjonsevne eller som av andre grunner har behov for botilbud... 

WRK Bemanning AS

Oslo (fylke)
2 dager siden
 ...Solund kommune har slått saman institusjonstenesta og heimetenesta til ei eining, der ei samla personalgruppe har ansvar for både sjukeheimspasientar...  ...helg. Arbeidsoppgåver er mellom anna: personleg hjelp og omsorg til brukarar i og utanfor institusjon bidra til god... 

Helgestilling ved Solundheimen og heimetenesta i Solund komm...

Solund kommune
19 dager siden
 ...Plan for legetjenester med svært god faglig understøtting og gode rammebetingelser. Fyldig utdanningsplan for ALIS og bruk...  ...behov. Høyt søkelys på godt samarbeid med øvrige tjenester i helse og omsorg, NAV og samarbeidende sykehus. Interkommunal legevakt i moderne... 

Ledig fastlegehjemmel i Krødsherad kommune, sentralt i Buske...

Krødsherad kommune
19 dager siden
 ...Grong kommune Helse og omsorg Ferievikarer 2024 I forbindelse med ferieavviklingen for 2024 har vi behov for ferievikarer ved følgende steder: · Grong sykeheim · Hjemmebasert omsorg, herunder hjemmesykepleien, hjemmehjelp (vikarer som hjemmehjelp bør disponere... 

Grong søker ferievikarer for helse og omsorg i 2024

Grong
6 dager siden
 ...dyktige medarbeidere med høy faglig kompetanse, og et godt arbeidsmiljø.  Vi har to ledige...  .... Vi er også i planleggingsfasen av nytt helse- og administrasjonsbygg, noe som vil gi...  ...tilknyttet omsorgstjenesten Utøve god omsorg overfor vår brukergruppe Arbeid på sykehjem... 

Se hva Tydal kan tilby deg - vi har ledige helsefagarbeider ...

Tydal
23 dager siden
 ...være med å gjøre en forskjell for barn, unge og eldre med ulike helseutfordringer....  ...med funksjonsnedsettelse, rus og psykisk helse. ~ Helsesenteret lab/skiftestue: behov for...  ...Arbeidsoppgaver Gi helsehjelp, pleie, omsorg, praktisk bistand og veiledning Bidra til... 

SALTDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Rognan
11 dager siden
 ...Kommunale helse og omsorgstjenester møter store utfordringer de neste årene. Digitalisering og bruk av teknologi vil være sentrale områder...  ...i virksomhet Utvikling og organisasjonsstøtte innenfor helse, omsorg og sosiale tjenester. Virksomheten har et rådgivermiljø som er... 

HAUGESUND KOMMUNE VEDTAKSKONTORET FOR HELSE- OG OMSORGSTJENE...

Haugesund
4 dager siden
 ...2024. Vi ønsker deg velkommen til å søke ferievikariat hos oss, og vi søker etter; Sykepleiere Vernepleiere...  ...Søkere vil bli kontaktet fortløpende Arbeidsoppgaver: ~ Yte helse og omsorgstjenester Kvalifikasjoner: Det er ønskelig med... 

Opplev fjellbygda Tydal i kombinasjon med arbeid

Tydal
26 dager siden
 ...Ønsker du sommerjobb i 2024 ? - Da må du søke nå !! Helse og omsorg søker etter ferievikarer sommeren 2024. Vi ønsker deg som er ute etter en spennende og meningsfylt jobb i sommer ! Vi har behov for ferievikarer i perioden uke 27 - 32  Vi har ledig i flere avdelinger... 

ÅMLI KOMMUNE ADM HELSE OG VELFERD

Åmli (tettsted)
12 dager siden
 ...teller.  Vi har dyktige medarbeidere med høy faglig kompetanse, og et godt arbeidsmiljø.  Vi har ledige stillinger for sykepleier/...  ...brukt hele sin kompetanse. Vi er også i planleggingsfasen av nytt helse- og administrasjonsbygg, noe som vil gi oss mange og spennende utfordringer... 

Sykepleier/vernepleier søkes til fast stilling på natt - Se ...

Tydal
23 dager siden
 ...Ferievikarer helse og omsorg 2024 Om stillingen Lyngen kommune har behov for ferievikarer ved:  Hjemmetjenesten avd. indre og ytre Lyngen, hjemmehjelp Indre og Ytre Lyngen, Solhov bosenter, Lenangen omsorgssenter, legekontoret på Lyngseidet, rus og psykisk helse... 
Nord-lenangen
29 dager siden
 ...Er du vår nye medarbeider innen økonomi og vederlag? Seksjon forvaltning, helse og omsorg har ledig 100 % fast stilling som spesialkonsulent innen økonomifaget...  ...og omsorgtjenesten og er fortiden organisert under kommunalsjef for helse og omsorg. Tjenestestedet har 14... 

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune
5 dager siden
 ...Tydal kommune søker etter lærlinger: 1 lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget 1 lærling i helsearbeiderfaget 1 lærling i kokkefaget.  I oppvekst møter du dyktige og inkluderende medarbeidere som ønsker å bidra til at du får en variert, utfordrende og lærerik... 

Lærlinger Tydal kommune

Tydal
23 dager siden
 ...Sommarvikarar i helse og omsorg Om stillinga Me treng ferievikarar i perioden 17.06.2024 - 30.09.2024 på desse stadane i helse og omsorg: 1. helsetun  2. kjøken 3. heimebaserte tenester  4. dagtilbod for heimebuande personar med kognitiv svikt  5. bu og... 
Aurland
Én måned siden
 ...som ferievikar måtte har førarkort  klasse B. Vil du vera med på spanande dagar – oppleva- utforske og finna ut av dei ulike yrkene me kan tilby innan Helse og Omsorg i Vindafjord? Kanskje er det innan helse du og vil utdanne deg på sikt? Me kan lova deg travle... 

Vindafjord kommune har mange muligheiter til deg som vil ver...

Vindafjord kommune
Én måned siden