Vårdinsats har behov for flera sykepleier till sommer fra uke 25-33. Oppdraget strekker seg fra uke 25-33 Veldigt gode lønnsbetingelse og betalt reise og bolig som alltid, For mer info kontakte ****@*****.***

NORDISK VÅRDINSATS AS

Oslo
5 dager siden
Er du sykepleier og er opptatt av gode pasientforløp og interessert i og jobbe i sommerbyen Arendal sommer 2024? Har du lyst til å være med å bygge opp en ny avdeling med korte pasientforløp? Da er det nettopp deg vi ser etter til vår nye avklaringsavdeling.  Avklaringsavdelingen... 

ARENDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Arendal
10 dager siden
 ...Sommerplanleggingen for 2024 er godt i gang og vi ser etter deg som er 3. års sykepleiestudent  og deg som allerede har norsk autorisasjon som sykepleier. Så dersom du enten er på full fart inn i din karriere som selvstendig sykepleier, eller du har noen års erfaring å vise til,... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - SOMATIKK

Oslo
11 dager siden
 ...være flere som kommer hit sammen. Andøy kommune søker nå sommervikarer innenfor helse som assistenter, helsefagarbeidere og sykepleiere...  ...og selvstendig - Interesse for helse og mennesker - For sykepleier: autorisert sykepleier - For helsefagarbeider: autorisert... 

ANDØY KOMMUNE PLEIE, OMSORG OG HJELP TIL HJEMMEBOENDE

Andenes
5 dager siden
 ...telefonhenvendelser i avdelingen.  For andre søkere vil det være arbeidsoppgaver i henhold til utdanning, for eksempel intensivsykepleier/sykepleier. Kvalifikasjoner Kunnskap og erfaring med tolkning av hjerterytmer Gjerne erfaring fra skop-overvåking fra tidligere... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF HARSTAD - SOMATIKK

Harstad
9 dager siden
 ...bistå pasienter i den daglige pleie og mulighet for hverdagsmestring Praktiske arbeidsoppgaver i hjemmet Kvalifikasjoner Sykepleier, vernepleier, sykepleier og vernepleier studenter, medisinstudenter, ergoterapistudenter, fysioterapistudenter, under utdanning... 
Trondheim
9 dager siden
 ...avlastningsopphold Avlastningsavdeling Lindrende avdeling  Kun elektroniske søknader vil bli vurdert. Arbeidsoppgaver Utøve direkte sykepleie til våre pasienter  Påse at de pleiefaglige oppgavene blir utført i tråd med gjeldende krav til kvalitet  Bidra til godt... 

SOLVANG HELSEHUS

Oslo
5 dager siden
 ...Solgården BOS søker deg som er engasjert, blid og ansvarlig. Som sommervikar vil du få opplæring, varierte arbeidsoppgaver og 50% -100 %...  ...arbeid er en fordel, men ikke et krav Autorisert sykepleier eller helsefagarbeider Student innen sykepleie/medisin/helse... 

SOLGÅRDEN BO- OG OMSORGSSENTER

Asker
2 dager siden
 ...andre avdelinger og yrkesgrupper Kontakt og samarbeid med pårørende - gode pasientforløp Kvalifikasjoner Autorisasjon som sykepleier Erfaring innen fagområdet vil bli vektlagt Gode ferdigheter og kunnskaper på IKT verktøy Takle travle dager med høyt... 

MYRATUNET BO- OG OMSORGSSENTER

Arendal
3 dager siden
 ...Strinda hjemmetjeneste trenger flere dyktige sommervikarer med på laget. Vi trenger seks sommervikarer med stillingsstørrelse på 100 prosent...  ...faglig miljø med mange dedikerte kolleger med bakgrunn som sykepleier, vernepleier, helsefagarbeidere og ergoterapeuter med mye... 
Ranheim
1 dag siden
Post 4 på Myratunet søker nå etter sommervikarer. Post 4 gir tjenester til pasienter med ulike helseutfordringer - psykiatri og rus. Avdelingen...  ..., miljøarbeid og praktisk bistand. Kvalifikasjoner Sykepleier, vernepleier, sosionom, fagarbeider eller annen relevant... 

MYRATUNET BO- OG OMSORGSSENTER

Arendal
3 dager siden
 ...Støttesamtaler og individuell oppfølging. Dokumentering. Legemiddelhåndtering. Kvalifikasjoner Pleiemedarbeider, helsefagarbeider, sykepleier, vernepleier og annen relevant 3-årig høgskole. Studenter og elever innen for helse og sosialfag er velkomne til å søke... 

GRUE KOMMUNE PSYKIATRISK TEAM

Kirkenær
11 dager siden
 ...til i distriktet. Distriktet har to kreftsykepleiere og en AGS-sykepleier. Avdelingene består av alle aldersgrupper, som gir et...  ...mye humor og faglig kunnskap. Alle disse avdelingene trenger sommervikarer. Du må kunne jobbe 4-6 uker sammenhengende i perioden fra uke... 

BÆRUM KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER BEKKESTUA DISTRIKT

Bekkestua
8 dager siden
Vi søker etter sommervikarer/tilkallingsvikarer til våre døgnavdelinger Hva vi ser etter Fortrinnsvis personer som er under utdanning innen helse/sosialfag (psykolog, sykepleier, sosionom og vernepleier) Arbeidsoppgaver Arbeid i miljøet i døgnenhetene Vi tilbyr... 

FEKJÆR PSYKIATRISKE SENTER INSTITUSJON PSYKISK HELSEVERN

Hedalen
10 dager siden
 ...din opparbeidede sykepleiefaglige kompetanse. Som trainee sykepleier vil du i løpet av en to årsperiode rullere innenfor sykhjem,...  ...lyser ut 12 traineestillinger for sykepleiere, med oppstart som sommervikar juni 2024. Arbeidsoppgaver: Utføre varierte... 

TØNSBERG KOMMUNE MILJØRETTET HELSEVERN

Tønsberg
10 dager siden
 ...mennesker med utfordringer innen rus og psykisk helse Vi trenger sommervikarer for sommeren 2024 og ønsker å ha deg med på laget! Vi har...  ...Kvalifikasjoner Legestudenter/Psykologistudenter/Sosionom/Sykepleier/vernepleier/fagarbeider eller annen relevant kompetanse... 

ARENDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Arendal
3 dager siden
 ...begge. Aktuelle kandidater kontaktes fortløpende. Ansettelsesprosessen vil derfor kunne bli avsluttet før oppgitt søknadsfrist. Sykepleie- og vernepleierstudenter oppfordres til å søke og vil kunne inngå gode bonusordninger ved sammenhengende 6 ukers ferievikar i... 

SONGDALSTUNET OMSORGSSENTER

Nodeland
5 dager siden
 ...per nå i todelt turnus med jobb hver annen helg i juli og august, deretter hver tredje helg Som sommervikar får du tre uker opplæring, og går inn som vanlig sykepleier i avdelingen etter dette. Arbeidsoppgavene består av å gi faglig forsvarlig og god sykepleie til... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK

Oslo
8 dager siden
 ...Larvik kommune har behov for sommervikarer til drift og vedlikehold av parker, friområder og kommunens grøntområder, eiendommer og veier sommeren 2024 i perioden juni - august. Arbeidsoppgaver For sesongen 2024 søker vi etter til sammen 11 personer til litt ulike... 

LARVIK KOMMUNE PARKVESEN ØYA

Larvik
2 dager siden
 ...tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål. Studenter i et relevant utdanningsforløp (Vernepleie, Sykepleie etc.) anbefales å søke Fremleggelse av gyldig politiattest er en forutsetning for ansettelse Personlige egenskaper Du har... 

STAVANGER KOMMUNE BO OG AKTIVITET

Stavanger
8 dager siden
 ...Arbeidsoppgaver ~Direkte pasientrettet arbeid i pleie og stell ~Ernæring ~Aktivisering/miljøarbeid  Kvalifikasjoner ~Sykepleier-/Helsefagarbeider-/vernepleier/-studenter ~Student/elev under helsefaglig utdanning ~Assistent med erfaring fra pleie og omsorg... 
Sandefjord kommune
28 dager siden
 ...ungdomsarbeider med videreutdanning i rus og psykiatri i tillegg til ledelsen og administrativt personell. Sommervikarstilling er for sykepleier / vernepleier med autorisasjon og studenter med bestått medikament test, ved utdelings- og behandlingspoliklinikken LAR Øst.... 

HELSE STAVANGER HF AVD RUS OG AVHENGIGHETSBEHANDLING LAR ØST...

Stavanger
8 dager siden
 ...medisinske poliklinikk? Medisinsk avdeling har behov for vikarer/ sommervikarer i perioden uke 26 - 32. Medisinsk poliklinikk en del av...  ...stilling ledig: Sommervikariater for spesialsykepleier/sykepleier/sykepleierstudenter/medisinstudenter i perioden uke 26 - 32.... 

SYKEHUSET INNLANDET HF LILLEHAMMER - SOMATIKK

Lillehammer
3 dager siden
 ...Tjenesten for Psykisk Helse og Rus avd. Fristad Boenhet søker sommervikarer   Rus og psykisk helsetjeneste i Senja kommune gir...  ...har avdelingsleder i boligen.   Fristad Boenhet søker Sykepleier Vernepleier Helsafagarbeider/hjelpepleier Student (med... 

SENJA KOMMUNE RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTER

Finnsnes
3 dager siden
Søker må være over 20 år. Vi trenger en person som liker utfordringer, som er både kundevennlig, positiv, fleksibel, ansvarsfull, strukturert. Du må beherske norsk/nordisk språk samt engelsk - både skriftlig og muntlig, og ha litt datakunnskaper. Denne stillingen...

MARITIM FJORDHOTELL AS

Flekkefjord
12 dager siden
Sommarvikarar 2024 Bykle sjukeheim, heimebasera omsorg, habilitering, kjøkken og reinhald treng ferievikarar innan fylgjande stillingsgrupper: Sjukepleiar, vernepleiar, hjelpepleiar, helsefagarbeidar, omsorgsarbeidar, pleieassistent, miljøarbeidar, kokk, kjøkkenassistent...

BYKLE SJUKEHEIM

Bykle
3 dager siden
 ...Sommervikariater Vi har behov for stabile sommervikarer til våre boavdelinger, for arbeid dag og kveld. I tillegg til nattevakter. Arbeidsoppgavene består i oppfølging av våre pasienter/beboere i dagligdagse gjøremål, aktivitet, gjennomføre felles måltider, handleturer... 

FURUKOLLEN PSYKIATRISKE SENTER AS

Årnes
3 dager siden
 ...medisinering, leieendring, rykke ut på trygghetsalarmer etc,   Kvalifikasjoner Autorisasjon som helsefagarbeider / hjelpepleier/ sykepleier Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig (B2) Ønskelig med klinisk erfaring innenfor kommunehelsetjenesten Søker må... 
Lillestrøm
10 dager siden
 ...inngår oppgaver som gressklipping, kantklipping, stell og vanning av blomster, gaterenovasjon og søppelplukking. Vi har behov for sommervikarer i Mjøndalen og Svelvik i perioden uke 25 til og med uke 32. Vi ber deg oppgi i søknaden hvilke uker du kan jobbe. I henhold... 

DRAMMEN KOMMUNE MILJØ OG LANDBRUK

Mjøndalen
8 dager siden
 ...Enhet for bofellesskap søker deg som er glad i å arbeide med mennesker, er pliktoppfyllende, arbeidsglad og positiv.  Som sommervikar hos oss bør du kunne jobbe i 80-100 % stilling og i minimum 4 uker i ukene 25-32. Du vil få individuell opplæring, god kollegaveiledning... 

MELØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Ørnes (Meløy)
3 dager siden