...Vi har ledig 3 faste helgestillinger. En stilling med arbeid hver fjerde helge og to med arbeid hver annen helg. Om arbeidsplassen:  Psykisk helse og rus består av 9 boliger for brukere med psykisk uhelse og/eller ulike avhengighetsutfordringering. Boligene er lokalisert... 

Vil du bli vår kollega?

Hadsel kommune
2 dager siden
 ...nye kollega?  Arendal kommune vil være en attraktiv arbeidsgiver og en handlekraftig organisasjon. Vi er en viktig aktør i...  ...stillinger som arbeider med barn og for ansatte som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven må det foreligge tilfredsstillende politiattest... 

Virksomhetsleder

Arendal
6 dager siden
 ...Vil du være med på å forme bydelens psykiske helse- og rustjenester til innbyggere over 18år? Seksjon psykisk helse og rus søker etter en engasjert og inspirerende enhetsleder som vil ha ansvar for å lede ett av seksjonens boligtilbud. Minister Ditleffs vei 22 består... 

BYDELSADMINISTRASJONEN NORDRE AKER BYDEL

Oslo
8 dager siden
 ...Ønsker du å kombinere sommerjobb og en ekte sørlands sommer? Da er Lillesand...  ...nå etter sommervikarer innen enhet for psykisk helse og rus.   Enhet for psykisk helse og rus...  ...Kontaktinformasjon Paul Simon Lawlor, Avdelingsleder, (***) ***-**** Marianne Aase ,... 

LILLESAND KOMMUNE - PSYKISK HELSE OG RUS

Lillesand
8 dager siden
 ...Eining for psykisk helse og rus, avdeling ambulant team 1 har personale med høg fagleg kompetanse og tilbyr personretta tenester i heimen. Dei som arbeidar i ambulant team 1 har lang erfaring og kompetanse til å takle ulike utfordringar/uforutsette hendingar. Teamet har... 

STORD KOMMUNE HEIMEBASERTE TENESTER OMRÅDE SENTRUM

Stord
13 dager siden
 ...Sykehuset Telemark HF (STHF) har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 176 000 innbyggere i Telemark.  Sykehusets...  ...oss på Logg inn for å se kontaktinformasjon Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling består av tre avdelinger; DPS... 

Sykepleierstudent/helsefagarbeider/ hjelpepleier

Porsgrunn
2 dager siden
 ...Horten kommune – et godt sted å arbeide, bo og leve. Horten er en liten, idyllisk kommune med ca 27.500 innbyggere -  vakkert beliggende og sentralt plassert på vestsiden av Oslofjorden.Alle som bor i Horten lever nær naturen enten det er i Horten by, på Borre, Skoppum... 

Personer med helse- og sosialfaglig utdaning

Horten
9 dager siden
 ...omtrent 78 000 innbyggere. Den ligger i naturskjønne omgivelser og har en strategisk plass i nordområdene. Byen har universitet,...  ...Enheten er organisert i seksjon for habilitering underlagt avdeling for helse og omsorg Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Nattevakt - Ankeret boligtjeneste

Tromsø
2 dager siden
Sarpsborg kommunes verdier er Framtidsrettet, Åpen, Respektfull og Troverdig. Kompetansesenter rus og psykisk helse har som visjon at Sarpsborg skal være en foregangskommune innen fagfeltet rus og psykisk helse. Virksomheten består av område fellestjenester og 6 team... 

SARPSBORG KOMMUNE KOMPETANSESENTER RUS OG PSYKISK HELSE

Grålum
4 dager siden
 ...Ferievikarer til rus og psykisk helse boliger Søk på sommerjobb hos oss! Har du et stort hjerte for mennesker med rus- og psykiske helseplager? Vi søker deg som har genuin interesse for å arbeide med et mangfold av personer med behov for bistand i hverdagen.... 
Moss
Én måned siden
 ...Kartlegging, evaluering og støttesamtaler...  ...botilbud for personer med rus og/eller psykiske lidelser, samt...  ...Ønskelig med erfaring fra psykisk helsearbeid/rusfaglig...  ...oppgaver innen psykisk helse og rusfaglig arbeid...  ...ved henvendelse til avdelingsleder Inger Louise Pulk, tlf... 

BALSFJORD KOMMUNE PSYKIATRI OG REHABILITERING

Storsteinnes
5 dager siden
 ...medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med...  ...Bærum som er underlagt tvunget psykisk helsevern og ambulering er en del...  ...Minimum 3-årig helse eller sosialfaglig utdanning fra...  ...fra fagfeltet psykisk helse og rus Ønskelig med kjennskap til kommunalt... 

Sykepleier/vernepleier til FACT team

Bærum kommune
6 dager siden
 ...stilling som teamleder i FACT-modellen og seksjonsleder i bydel med personalansvar...  ...mennesker med alvorlige, sammensatte psykiske lidelser ofte i kombinasjon med avhengighetsproblematikk...  ...knyttet til Bydel Stovner, seksjon psykisk helse og rus med ordinært arbeidsforhold, uavhengig... 

Teamleder i FACT/seksjonsleder i bydel

Oslo
12 dager siden
 ...Kongsberghjelpa psykisk helse og rusteam har ledig en fast 100 % stilling fra 01.08.24. Stillingen vil inngå i FACT teamet ved Kongsberg DPS...  ...gjennomgripende og langvarig psykisk lidelse (med eller uten rus som tilleggsproblematikk) med påfølgende alvorlig svikt i sosial... 

KONGSBERG KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Kongsberg
6 dager siden
 ...tjenester består i dag av 49 årsverk og er organisert under Helse og omsorg. Avdeling for...  ...bestå av følgende avdelinger: ~1 avdelingsleder for hjemmesykepleie, hjemmehjelp,...  ...avdelingsleder for hjemmesykepleie, psykisk helse og rus-ny ~ Dagsenter for eldre og personer... 

JEVNAKER KOMMUNE HJEMMETJENESTEN

Jevnaker
8 dager siden
 ...Tjenesteområdet psykisk helse og rus, tilrettelagte boliger og akutte tjenester, er et visjonært og framtidsrettet tjenesteområde. Vi sørger...  ...tiltredelse Kontaktinformasjon Jesper Halvorsen, Avdelingsleder,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Kirkegårdsveien... 

Er du sykepleier eller vernepleier og vil jobbe innen psykis...

Bærum kommune
9 dager siden
 ...Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Veksthuset Rogaland videreutvikler...  ...avdeling er personer som har utviklet psykiske problemer etter å ha vært utsatt for alvorlige...  ...Oppfølging av somatisk- og psykisk helse. Representere en trygghet for pasientene... 

3 Sykepleiere/vernepleiere til nattevaktstillinger i 50 % st...

Sandnes
2 dager siden
 ...Stavanger kommune er, med sine 11 000 ansatte, en av regionens største arbeidsgivere. Vi mener inkludering og mangfold er en styrke. Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og oppfordrer alle kvalifiserte til å... 

Fast helgestilling i sentrumsnært botiltak, 2.gangs utlysnin...

Stavanger
12 dager siden
 ...Bydel Nordre Aker har rundt 50 000 innbyggere. Bydelen strekker seg fra Badebakken i sør, gjennom Maridalen og Solemskogen i nord, og fra Trondheimsveien i øst til Sognsvannsbekken i vest. Denne utstrekningen gjør Bydel Nordre Aker til den geografisk største bydelen i... 

Enhetsleder bolig, Seksjon psykisk helse og rus

Oslo
6 dager siden
 ...Avdeling for Rus og Avhengighet (ARA) tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB...  ...og behandling av ruslidelser samt ulike psykiske lidelser. Vi har nå utviklet et tilbud i...  ...være innleggelse uten eget samtykke, etter helse- og omsorgstjenesteloven § 10-3. Målet er... 

Vi søker sykepleier/vernepleier til familieavdelingen på Gau...

Stavanger
12 dager siden
 ...Tjenesten Psykisk helse og rus er organisert i Enhet for utredning, behandling og rehabilitering, og har for tiden base på Tunet aktivitetssenter, Lunnerlinna 43, 2730 Lunner. Tjenesten yter psykisk helsehjelp til personer over 16 år som har behov for støtte, hjelp og... 

LUNNER KOMMUNE HELSESØSTERTJENESTEN

Roa
8 dager siden
 ...Trives du med utfordringer og fornyelse, og har du lyst til å jobbe med varierte og meningsfylte oppgaver? I Tvedestrand kommune vil du møte dyktige kolleger, en løsningsorientert kultur, et trivelig arbeidsmiljø og muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi... 

Miljøterapeut 100% stilling

Tvedestrand
12 dager siden
 ...Er du på jakt etter spennende muligheter, og ønsker å få brynet deg på krevende...  ...måtte jobbe tett med samarbeidsaktører innen helse, bydel og blant arbeidsgivere,  sette brukeren...  ...Statlig ansettelse som avdelingsleder i stillingskode 1407 i lønnstrinn 72-77 (... 

Avdelingsleder

Oslo
6 dager siden
 ...Helse Nord-Trøndelag HF  drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt... 

Lege før LIS1

Namsos
2 dager siden
 ...stillingen Vi søker deg som har en treårig helse- eller sosialfaglig utdanning;...  ...todelt turnus med jobb hver tredje helg.  Psykisk helse- og rustjenesten er en del av Enhet for helse...  ...videreutdanning i psykisk helsearbeid, rus eller lignende, eller vilje til å ta slik... 

Miljøterapeut

Sør-Varanger kommune
12 dager siden
 ...Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold. SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg. Sykehuset... 

Psykologspesialist / Behandler

Tønsberg
12 dager siden
 ...Nordlandssykehuset HF har over 5000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor  Logg inn for å se kontaktinformasjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører... 

Psykiater

Bodø
12 dager siden
 ...Er du en engasjert og dyktig formidler som har god kjennskap til psykisk helsearbeid og rusarbeid?...  ...tekniske fag, ledelsesfag og helse- og oppvekstfag....  ...erfaring fra arbeid med rus og psykiatri. Det er...  ...Olaug Elisabeth Vibe, Avdelingsleder, (***) ***-****,  olaug.vibe@... 

FAGSKOLEN OSLO

Oslo
21 timer sidenNy
 ...6800 innbyggere) ligger sentralt i Troms og Finnmark fylke, og har gode...  ...miljøterapeut  i ca 75 % stilling ved BOA / rus- og psykisk helsetjeneste. BOA er et døgnbemannet...  ...dynamisk i forhold til brukeroppfølging hvor helse, målrettet miljøarbeid, motivasjonsarbeid... 

MÅLSELV KOMMUNE AVDELING FOR HELSE

Målselv kommune
6 dager siden
 ...tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og...  ...samarbeid med kommunehelsetjeneste, UiT Norges arktiske universitet, Helse Nord RHF og andre helseforetak i regionen.  Logg inn for å se... 

Kan du tenke deg å bli psykiater, eller er du nysgjerrig på ...

Tromsø
6 dager siden