...tjenestebehov. Vi holder til sentralt på Danmarksplass/Kronstad, nær kollektivtransport.  Vi søker en vernepleier/sykepleier/miljøterapeut til vårt dyktige team.  Du vil jobbe i en av avdelingene, men vi har stort fokus på å samarbeide og å hjelpe hverandre på tvers.... 

ENHET FOR PRIVATINITIERTE BOGRUPPER OG HJEMMETEAM

Bergen
12 dager siden
I Ecura Bo og Habilitering AS tilbyr vi heldøgns helse- og omsorgstjenester for mennesker med sammensatte helseutfordringer. Dette gjelder tjenester knyttet til ulike psykiske lidelser, rus eller utviklingshemming både til barn, unge og voksne.   Vi søker stadig etter...

Ecura Bo og Habilitering

Bergen
2 måneder siden
 ...utholdende? Våre barn trenger voksne som aldri gir dem opp, snur seg raskt og finner løsninger tilpasset deres behov. Vi trenger flere miljøterapeuter i medleverturnus (3-7-4-7) til våre avdelinger i Bergensområdet. Dersom du kunne tenke deg å være tilkallingshjelp hos oss... 

SOLHAUGEN OMSORG OG BEHANDLING AS AVD FREDLUND

Bergen
11 dager siden
Våre avdelinger på Varaldsøy i Hardanger og på Voss leter etter dyktige ferie avløsere i våre tiltak. Vi driver omsorgsboliger med heldøgnsomsorg i vakker Vestlands natur.  De ulike stillinger vi ser etter er tilkallingsvikarer og vikarer som vil gå i lengre engasjement...

Stendi AS

Bergen
11 dager siden
 ...ulike typer utviklingsforstyrrelser. Vi leter nå etter stødige og engasjerte miljøterapeuter til vår rus- og psykiatriavdeling i Bergensområdet. Vi søker etter: en fast miljøterapeut i 100% stilling, medleverturnus. Primært syke/vernepleier med erfaring innen... 

Ønsker du en spennende og givende jobb som miljøterapeut inn...

Bergen
2 dager siden
 ...Miljøterapeut 100% fast stilling. Våre miljøansatte er en svært viktig del av skolens drift og elevenes hverdag. De miljøansatte består av ulike yrkesgrupper; blant annet vernepleiere, sykepleiere, fysioterapeuter, idrettspedagoger, musikkpedagog og miljøarbeidere.... 

Har du et hjerte for å hjelpe andre?

Bergen
2 dager siden
 ...natt -100% stilling - ingen særskilte krav til utdanning Miljøarbeidere annenhver helg - ingen særskilte krav til utdanning Miljøterapeuter - 100% stilling -krav om høyere utdanning innen barne-,sosial, -eller pedagogikk Miljøterapeuter - 100% stilling krav om... 

Ønsker du deg en jobb med mening?

Bergen
18 dager siden
 ...tilbake til vårt formål som er å skape gode, trygge og forutsigbare rammer for ungdom. Vi leter nå etter en engasjert fast miljøterapeut i medleverturnus og flere sommervikarer/tilkallingsvikarer. Avdelingen er en behandlingsinstitusjon for ungdom i målgruppen... 

Trives du med en variert hverdag og høyt tempo? Vi trenger d...

Bergen
12 dager siden
 ...Er du god til å skape relasjoner til barn og unge?  Da har du en viktig egenskap for å lykkes som miljøterapeut i Humana omsorg og assistanse sin avlastningsbolig i Askøy eller Bergen kommune.  Hit kommer det barn og unge som av ulike årsaker har behov for en pause... 

Vil du være med å ivareta foreldrenes omsorgsoppgaver utenfo...

Bergen
18 dager siden
 ...personer på jobb i - tillegg til leder på dagtid i ukedager. Det er fire personer på jobb hver natt. Alle helger er bemannet med fire miljøterapeuter der minst to er vernepleier eller sykepleier. Fordelingen av menn og kvinner er tilnærmet 50/50 med en liten overvekt av menn.... 

Sjelden mulighet for vernepleier/sykepleier i langvaktsturnu...

Bergen
2 dager siden
 ...aldersgruppen 8-24 år. Boligen disponerer 19 årsverk fordelt på ulike faste stillinger. Vi har en sammensatt personalgruppe bestående av miljøterapeuter, miljøarbeider og assistent. Hovedmålet for avlastningsboligen å være en forlengelse av hjemmet. Vi ønsker å være en trygg og... 

Vernepleier / sykepleier - en uke fri hver 12. uke

Bergen
2 dager siden
 ...sentralt plassert i Fyllingsdalen. Her bor det 8 mennesker med stor variasjon i bistandsbehov.   Vi har nå ledig stilling som miljøterapeut.  Vi tilbyr 100 % fast ansettelse i turnus.  Bofellesskapet jobber aktivt for å sikre faglig kvalitet og gode tjenester. Det... 

Vestlundveien bofellesskap søker ny miljøterapeut

Bergen
8 dager siden
 ...arbeidsinstruks for arbeid på natt. Være ansvarsvakt Legemiddelhåndtering Kvalifikasjoner Man søker fortrinnsvis etter miljøterapeut med autorisasjon som vernepleier eller sykepleier, men oppfordrer også søkere med helse- og sosialfaglig eller pedagogisk... 

Vestlundveien bofellesskap søker nattevakt- Miljøterapeut

Bergen
8 dager siden
 ...Søndre Lyderhornslien 56 Private Bogruppe  har ledig en 80-100% stilling til miljøterapeut Botiltaket underlagt Enhet for Privatiniterte botiltak og Hjemmeteam, som er en enhet i Etat for Tjenester til Utviklingshemmede.  Enheten vår har spesialkompetanse innen fagområde... 

Miljøterapeut til Privatinitiert bogruppe

Bergen
2 dager siden
 ...dagsenter ~ God opplæring. ~ Et godt samarbeid innad i dagsentertjenesten ~ En givende og meningsfull jobb ~ Årslønn som miljøterapeut i en 100% stilling er fra 488 400 - 579 100 kr, avhengig av godkjent ansiennitet ~ God pensjonsordning, boliglånsordning og... 

Miljøterapeuter ved Laxevaag dagsenter og seniorsenter

Bergen
2 dager siden
 ...som sykepleier Administrasjonsmedarbeider - 100% stilling- krav om fagutdanning helst innen økonomi - og/eller regnskap Miljøterapeuter - 100% stilling - krav om høyere utdanning innen helse-/sosialfag Miljøterapeuter - 100% stilling - krav om fagutdanning... 

Ønsker du deg en jobb med mening?

Bergen
12 dager siden
 ...omsorg, og har erfaring fra arbeid med unge som har sosiale og emosjonelle utfordringer. Om stillingen Ekstravakter Miljøterapeuter Arbeidstid: Døgn, nattevakter Arbeidsoppgaver Målrettet faglig og miljøterapeutisk arbeid med fokus på... 

Stendi AS

Bergen
2 måneder siden
 ...stabilisering, rus- og psykosebehandling der mellom anna psykiater, psykologspesialist, sosionom, fysioterapeut, treningsterapeut, og miljøterapeut deltar. Vidare har vi tilbod om kunnskapsbasert familiesamarbeid. Vi er særleg opptatt av den fysiske helsa til pasientane og... 

HELSE BERGEN HF PSYKIATRISK DIVISJON PSYKIATRISK KLINIKK SAN...

Bergen
11 dager siden
 ...i seksjon Dr Martens består p.t  av seksjonsoverlege, LIS legar, psykolog, sosionom, sjukepleiar/vernepleiar, fysioterapeut og miljøterapeut. Avrusing/korttidspost:  Sengeposten har 10 sengeplassar, gir tilbod om avrusing og korttidsopphald. Opphaldet består av mellom... 

Psykologspesialist/psykolog

Bergen
2 dager siden
 ...Miljøterapeut Om arbeidsstaden Kommunalområdet Oppvekst er ei eining med omlag 145 tilsette, og blir leia av kommunalsjefen. I denne eininga inngår Austevoll ungdomsskule, Storebø skule, Selbjørn skule, private barnehagar, PPT-kontor, helsestasjon, barnevern, vaksenopplæring... 
Storebø
9 dager siden
 ...Bergen Akuttsenter, avdeling Toppe, søkjer etter inntil 3 fagleg kvalifiserte miljøterapeutar. Inntil 3 x fast 100% stilling som miljøterapeut. Alle jobber i turnus med arbeid kvar tredje helg. Avdeling Toppe tek imot ungdom etter barnevernslova § 4-4. Bergen... 

BUFETAT VEST BERGEN AKUTTSENTER AVD TOPPE

Mjølkeråen
15 timer sidenNy
Etat for tjenester til utviklingshemmede er en av fem etater under byrådsavdeling BEHO - Byrådsavdeling, eldre, helse og omsorg. BEHO - har ansvaret for kommunens samfunnsoppgaver innen folkehelse, tjenester til eldre og særlig omsorgstrengende, helsetjenester og legevakt...

BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR ELDRE, HELSE OG OMSORG ADM...

Laksevåg
2 dager siden
 ...13 år (15 år), omsorg 13-18 år (20 år), behandling lav risiko og behandling høy risiko. Vi har også en avdeling for EMA. Som miljøterapeut i vårt RessursTeam blir du en del av et faglig sterkt miljø, med hyppig og relevant opplæring og veiledning med fokus på kontinuerlig... 

Solhaugen Omsorg og behandling AS

Kleppestø
2 måneder siden
 ...og rutinar som skapar ein god struktur i kvardagen. Me følgjer opp vedtak eller Helse- og omsorgstenestelova kapittel 9. Som miljøterapeut hos oss vil du og rettleie og følgje opp dine medarbeidarar i tillegg til handtering av legemiddel. Me samarbeider med eksterne... 

OSTERØY KOMMUNE AVLASTINGSTILTAK

Lonevåg
8 dager siden
 ...aktiv, oppleve tryggleik og meistring. På senteret jobbar det sjukepleiarar, vernepleiarar, musikkterapeut, helsefagarbeidarar, miljøterapeutar og assistentar.  Senteret inneheld tre bufellesskap, ei dagavdeling og omsorgsbustader. Det er no ledig 3 faste... 

STRAUME BU- OG SERVICESENTER

Straume
11 dager siden
 ...forsvarlege tenester til barn, unge og deira familiar. Dei tilbyr både lågterskel- og barnevernstiltak, og består av ein psykolog, to miljøterapeutar og to familieterapeutar. Barn og familieteamet høyrer til sektor for oppvekst, utdanning og kultur, og er ein av fire... 

OSTERØY KOMMUNE PPT-KONTORET

Lonevåg
4 dager siden