Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Avdelingsleder miljøterapeut jobb

1-20 fra 1425 søkeresultater

Bymisjon  -  Oslo

 ...kunnskapsformidling. Vi er en arbeidsplass med stort mangfold og flerkulturelle brukere og vi jobber i utstrakt grad på tvers. Vi søker nå en ny avdelingsleder til å være med å styrke og videreutvikle tilbudet til våre brukere. Stillingen er nyopprettet og lyses ut som fast 100%-... 
3 timer siden

Fjell

Om arbeidsplassen Fjell er ein kommune i sterk utvikling og det er no framtida vert skapt. Det nye bymiljøet veks fram, med kystkulturen som ein naturleg del. Dette gjer kommunen til ein attraktiv arbeidsplass og ein spennande arena for næringslivet. Vi treng fleire engasjerte...
Jooble-søknad 23 dager siden

Vindafjord kommune

Beskrivelse Me søkjer: Miløterapeut i 100% vikariat ved Sandeidtun frå 01.09.2018 til 27.03.2019 Hovudarbeidsoppgåver Bistand og hjelp til mennesker med utviklingshemming etter vedtak/behov. Kvalifikasjoner Me søkjer deg som har: - Evne til samarbeid - Evne ...
Jooble-søknad 25 dager siden

CRUX stiftelsen Rostad  -  Inderøy

 ...Miljøterapeuter Stillingen inngår i en medleverturnus med arbeid i tre døgn, sju døgn fri, fire døgn arbeid, så sju døgn fri (3/...  ...stillingene, ring 74 12 48 80 og spør etter virksomhetsleder eller avdelingsleder. Les om oss på stiftelsencrux.no Søknad med CV sendes... 
11 dager siden

Ringerike kommune

Nes omsorgssenter søker ny avdelingsleder i 100% stilling. Avdelingsleder vil ha ansvar for den daglige driften både inne på institusjon og i hjemmetjenesten. Arbeidstiden er dagtid. Arbeidsoppgaver du veileder og gir faglig oppfølging av personalet du legger til rette... 
5 dager siden

Revetal

Ramnes skole er en barneskole 1-7, og har ca. 220 elever og 33 ansatte. Skolen er en praksisskole. Arbeidet består i all hovedsak å følge opp enkeltelever med store behov, i skole og SFO. Dersom det blir internt opprykk, vil det bli ledig en assistent-/fagarbeiderstilling...
5 dager siden

Moss kommune  -  Moss

 ...Miljøterapeut Jobbnorge ID: 155670 Vi har ledig 100 % fast stilling som miljøterapeut ved Forebyggende virksomhet. Stillingen...  ...vilkår. Lønn etter lov- og avtaleverk. Kontaktperson Avdelingsleder Ann-Bjørg Moan, tlf. 489 46 972. Vi ønsker ikke kontakt med... 
9 dager siden

Holmestrand

 ...svangerskapsvikariat i 100 % stilling i perioden 01.10.18-01.09.19.  Stillingen er i turnus med arbeid dag, kveld og hver tredje helg. Som miljøterapeut vil man få rollen som tjenesteansvarlig. Det innebærer et ekstra faglig ansvar for definerte brukere som blant annet innebærer... 
9 dager siden

Forsvarsbygg  -  Harstad

Arbeidsoppgåver Gje råd til leiarar i Forsvarsbygg innan fagområda løn, personale og oppmodande styresmakt (personelltryggleik) Kontinuerleg forbetring av leveransane til eininga, evaluering og erfaringsdeling Styring, oppfølging og fordeling av oppgåver i eininga...
18 dager siden

Bergen kommune  -  Hjellestad

 ...ved ansettelse Utdanningsretning Sykepleie Vernepleie Ergoterapi Barnevernsfag Sosionom Utdanningstittel: miljøterapeut Utdanningsnivå ~ Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad Personlige egenskaper Ha en åpen og... 
8 dager siden

A/STAB  -  Stavanger

WSP har klare vekstambisjoner i hele Norge. For å lede vårt kontor i Stavanger søker vi nå etter en leder som vil være ansvarlig for å befeste og videreutvikle vår posisjon på Sørvestlandet. Vi søker en kandidat med lederambisjoner, solid erfaring innen prosjektledelse...
8 dager siden

Lillesand kommune  -  Lillesand kommune

Enhet for habilitering har ledige stillinger i bolig for voksne mennesker med autisme-diagnoser: 26,94 % fast - arbeid dag/kveld hver 4. helg 23,03 % fast - arbeid dag/kveld hver 4. helg Tiltredelse: Etter avtale. Arbeidstid: Som beskrevet over.  ...
17 dager siden

Sarpsborg

Beskrivelse Beskrivelse av arbeidssted Sarpsborgmarka barnehage hører til enhet Glomma barnehager sammen med Sandbakken og Tindlund barnehager. Alle de kommunale barnehagene har språk og realfag som hovedsatsningsområde. Enheten vår har utarbeidet en felles pedagogisk...
Jooble-søknad 12 dager siden

Framtidsfylket  -  Nordfjordeid

Vernepleiar/miljøterapeut ved Vernepleietenesta Eid kommune har ledige stillingar, i for tida Vernepleietenesta. Vernepleietenesta er ei teneste som er stadig i utvikling. Tenesta har fire tenestestadar med heildøgnsdrift og oppfølgjing av heimebuande brukarar. Brukargruppa... 
Jooble-søknad 4 dager siden

Oppdal kommune  -  Oppdal

 ...Miljøterapeuter Enhet Hjemmetjenestene avd. Dagaktivisering, Mellomvegen og Bjerkehagen bofellesskap har følgende ledige stillinger: - 90 % fast stilling fra 01.09.2018. Arbeidet er fordelt 52 % på dagsenter, samt 38 % i Mellomvegen bofelleskap med arbeid hver... 
12 dager siden

Trondheim

 ...Miljøterapeut Om stillingen Vi søker Miljøterapeut i 15,8 % stilling, fast ansettelse. Stillingen er i turnus med dag- og kveldsvakter...  ...er ledig for tiltredelse 01.09.18 eller etter avtale med avdelingsleder. Tilsettingsvilkår i henhold til avtale mellom Virke og... 
Jooble-søknad 10 dager siden

Tønsberg kommune

Det er ledig inntil 5 stillinger som pedagoger og miljøterapeuter snarest ved Ringshaug ungdomsskole, avdelinger Husøy og Klokkeråsen alternative skoler for skoleåret 2018-2019. Stillingene er midlertidige med mulighet for forlengelse. Husøy og Klokkeråsen alternative... 
19 dager siden

Oslo kommune, Utdanningsetaten  -  Oslo

Arbeidsoppgaver Kartlegge og analysere utfordringer i læringsmiljøet på skolen Planlegge og iverksette tiltak mot uønskede episoder og mer langvarige situasjoner Planlegge og gjennomføre tiltak rette mot enkeltelever og grupper av elever Sikre samarbeid med...
26 dager siden

Oslo

Vil du være med å bidra til å videreutvikle ny døgnenhet på Søndre Oslo DPS? Er du opptatt av faglig kvalitet, utvikling og ønsker å gi gode tjenester ut fra pasientenes behov? Er du samtidig ute etter nye utfordringer og vil være med å bygge opp en helt ny døgnenhet...
13 dager siden

Bufetat  -  Vestby kommune

 ...Miljøterapeut - 100 % fast stilling ved avdeling Tjernlia Arbeidstid er 2-delt turnus med arbeid hver tredje helg. Bufetat har...  ...avdeling Tjernlia. Kontaktpersoner for stillingen Avdelingsleder, Therese Olsen ****@*****.*** Søknad med CV... 
8 dager siden