3 067 ledige stillinger

Søkeresultater:

Lillestrøm kommune, avdeling psykisk helse og avhengighet har fått tilskuddsmidler til lavterskeltilbud. Vi søker derfor etter medarbeider i 100% engasjementstilling ut året. Stillingen er tilknyttet Seksjon aktivitet, som gir ulike aktivitetstilbud til mennesker...

Aktivitet psykisk helse og avhengighet, Lillestrøm kommune

Lillestrøm
4 dager siden
 ...Miljøterapeutar fast stilling Informasjon om arbeidsstaden og...  ...tek imot barn og unge etter barnevernloven §4-4, 6. ledd og 4-12. Institusjonen...  ...einskilde ungdom. Som miljøterapeut må du pårekne...  ...eventuell tilsetting, jf lov om barnevern § 6-10, og forskrift om... 
Førde
19 dager siden
 ...Røyken videregående skole har fra august 2022 ledig en fast stilling i 100% som miljøarbeider/miljøterapeut. Dette er en stilling som vil bli sentral i skolens samlede oppfølging av enkeltelever, og klasser/grupper. Miljøarbeider/miljøterapeut vil også være en kontaktperson... 

RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE

Asker
11 dager siden
 ...Miljøarbeider/miljøterapeut Gamvik – Norges mest attraktive utkantkommune Du finner oss på toppen av Norge – et varmt, trygt og inkluderende samfunn, i omgivelser som tar pusten fra deg. Her finner du utallige fiskevann og flere av Norges beste fiskeelver. Om... 
Mehamn
5 dager siden
 ...Birkenes. Barneverntjenesten har også akuttberedskap for Midt-Agder barnevern, Barnevern Sør og Setesdal barnevern. Barnevernvakta drifter...  ...på Gyldengården ~1 x 100% prosjektstillinger som miljøterapeut, varighet 2 år   Arbeidsoppgaver Stillingen er todelt... 

KRISTIANSAND KOMMUNE BARNEVERNTJENESTEN

Kristiansand S
17 dager siden
 ...til Stavanger akuttsenter avdeling Røyneberg og avdeling Madla Politiattest må framleggast ved eventuell tilsetting, jf lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikkje leggast med søknaden. Du kan be om ikkje å bli oppført på den... 

BUFETAT VEST STAVANGER AKUTTSENTER ADM MADLA OG HEIMLY

Hafrsfjord
12 dager siden
 ...Om stillingen Vi ser etter miljøterapeuter som er trygge og tydelige voksenpersoner i...  ...høyskoleutdannelse innenfor fortrinnsvis barnevern, sosialt arbeid og vernepleie. Lærere,...  ...utvikling i et stort konsern Som miljøterapeut hos Stendi AS Region Øst deltar du i et... 

Stendi AS

Oslo
12 dager siden
 ...Miljøterapeut Informasjon om arbeidsstedet og stillingen Lamo ungdomssenter ligger...  ...plasser for ungdom i alderen 13 - 18 år. Barnevernlovens §§ 4-4 og 4-12 danner grunnlag for...  ...fremlegges ved eventuell ansettelse, jf lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest §... 
Salangen kommune
4 dager siden
Vi har behov for ferievikarer fra juli til august 2022. Vi søker deg som er trygg i din voksenrolle og kan inngå i teamet i avdelingen rus-psykisk helse og bidra aktivt til kvalitet, trygghet og positiv utvikling for våre beboere. Hovedarbeidsoppgaver · Gjennomføre...

BETANIA RUS- OG PSYKIATRI

Alta
10 dager siden
 ...Miljøterapeut i barnevernsinstitusjon hos Omsorgspartner Ung Om stillingen Ønsker du å jobbe med barnevern? Vi har flere ledige stillinger som miljøterapeut ved vår to institusjoner i hhv Mjøndalen og Vikeresund. Vi har både faste stilinger og ledig vikariater... 
Mjøndalen
17 dager siden
 ...alt 18 ungdommer. Hver av disse er bemannet med enhetsleder og miljøterapeuter. Vi har også et tverrfaglig ambulant team organisert som en...  ...behandlings turer med overnatting. Kvalifikasjoner Bachelor i barnevern / sosialt arbeid Førerkort kl. B. Søkere med relevant... 

AHUS SKJETTEN BARN- OG UNGDOMSPSYKIATRI BRÅTEN

Skjetten
14 dager siden
 ...behandlingssenter, avdeling Buvika ungdomssenter - miljøteam søker miljøterapeut i fast 84 % stilling. Avdelingen har ansvar for...  ...Politiattest må fremlegges ved eventuell ansettelse, jf. Lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal... 

BUFETAT MIDT BUVIKA UNGDOMSSENTER

Buvika
14 dager siden
 ...Team Olivia Bohab vokser stadig, og nå ansetter vi engasjerte miljøterapeuter og deltidsansatte til stillinger i Oslo, Drammen, Svelvik...  ...ansettelse skal gyldig politiattest foreligge etter barnevernloven § 6-10 2. ledd, ved jobb i barnevernsinstitusjon og helse-... 

Team Olivia BoHab

Oslo
12 dager siden
 ...Miljøterapeut i medleverturnus Organisasjonen vår er under utvikling, og vi søker derfor etter nye medarbeidere. Vi trenger 3 engasjerte...  ...skal inngå. Vi søker deg som er genuint opptatt av barnevern, er en engasjert miljøterapeut med personlig egnethet og evne... 

Stiftelsen Elvebredden kompetansesenter

Eidsvoll (tettsted)
10 dager siden
I 2001 startet Horten kommune med bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Enslige mindreårige flyktninger er ungdommer som kommer til Norge uten foreldre eller andre med foreldreansvar. Enhet for enslige mindreårige flyktninger driver i dag to døgnbemannede bofellesskap...

HORTEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Horten
16 dager siden
 ...100 % stilling. Ny oppvekstreform og barnevernlov har gitt oss nye og spennende oppgaver...  ...statlig lønnsregulativ i stillingskode 1489 miljøterapeut, lønnsramme 15, alt. 5-11, p.t. kr 423...  ...ved eventuell ansettelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest §... 

BUFETAT SØR VESTFOLD BARNE- OG FAMILIESENTER AVD HOLTANLØKKA

Tønsberg
7 dager siden
 ...Team Olivia BoHab søker miljøterapeuter til våre tiltak hjemlet i barnevernloven og helse- og omsorgstjenesteloven....  ....   Kvalifikasjonskrav som miljøterapeut: Det kreves bachelorgrad eller...  ...vernepleie, sosialt arbeid eller barnevern.    Personlige egenskaper:... 

Team Olivia BoHab

Harestua
12 dager siden
Butenesta Nordre, avdeling Haram-Sandøy, yter helse- og omsorgsteneste til 14 tenestemottakarar med ulike behov, dei fleste med diagnose utviklingshemming. Vi samarbeider tett med Dagsenteret i Brattvåg, som ligg under Verksemd Arbeid og Aktivitet. Vi ønsker å vere ein...

ÅLESUND KOMMUNE OPPLÆRING STAB - AVDELING SPESIALPEDAGOGIKK

Brattvåg
10 dager siden
 ...Hol kommune v/ Miljøterapitjenesten har følgende stillinger ledig, oppstart etter avtale:   Miljøterapeut 4 x opptil 100 % fast Stillingene inngår i 2 eller 3-delt turnus med arbeid i 2 helger av 6. 2-delt turnus har vakter på inntil 12,5 timer. Miljøterapitjenesten... 

HOL KOMMUNE MILJØTERAPITJENESTEN

Geilo
11 dager siden
 ...Stillingsbeskrivelse og arbeidsoppgaver Vi utvider driften i dagens ungdomsbolig og søker etter fagansvarlig miljøterapeut. Veiledningsansvar ovenfor de andre ansatte. Sørge for fokus på målrettet miljøterapi. Dette vil blant annet si å ha fokus på å forstå ungdommens... 

Sokndal kommune

Sokndal kommune
7 dager siden