Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Avdelingsleder nav jobb

1-20 fra 14003 søkeresultater

NAV  -  Mo
 ...fagområdene og prinsippene i arbeidet • klar forståelse for NAV sine mål og verdier samt NAV sine tjenester • evne til å...  ..., sammen med mange dyktige ledere og medarbeidere. Lønn som avdelingsleder i stillingskode 1407 lønnstrinn 64-68 kr 558 500,- til kr 600... 
4 dager siden
Bærum kommune  -  Sandvika
 ...kontorets lederteam Kvalifikasjoner Som avdelingsleder: • har du ledererfaring • må du ha dokumenterte resultater...  ...universitetsutdanning • har du forståelse for og lojalitet til NAV reformens visjoner og mål • har du evne til å prioritere og gjennomføre... 
15 dager siden
Bærum kommune  -  Bærum kommune
 ...Avdelingsleder NAV Bærum Presentasjon av stillingen: NAV er Norges arbeids- og velferdsforvaltning med 19.000 medarbeidere. Vi leverer tjenester og stønader til 2,8 millioner mennesker. Gjennom vår innsats skal flere få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet... 
15 dager siden
Fylkesavtalen  -  Sortland (Øksnes)
 ...NAV Sortland har den kommunale flyktningetjenesten integrert i kontoret. Kommunalt ansatte og statlige ansatte jobber sammen for at mennesker i ulike faser av livet skal få den hjelp de trenger til å kunne være en ressurs for samfunnet. Kontoret har 35 ansatte... 
7 dager siden
NAV  -  Bodø
 ...Arbeidsoppgaver Vi søker etter en tydelig avdelingsleder som skal være både i og tett på den daglige driften. Vi søker en leder som klarer...  ..., inkludert personalansvar, og gjerne innenfor 1 linje i NAV. ~ Har kunnskap om å lede i endring ~ Evner å mestre store... 
22 dager siden
NAV  -  Høyanger
Arbeidsoppgaver Rettleiing og oppfølging av brukar med fokus på arbeid og aktivitet Støtte opp dialog og prosess mellom arbeidsgjevar og arbeidstakar Vi tek atterhald om endring i arbeid- og ansvarsområdet. Du må rekne med å måtte utføre dei oppgåvene som til ...
8 dager siden
NAV  -  Førde
 ...God på kommunikasjon og samhandling. God skriftleg og munnleg framstillingsevne. Personlige egenskaper Har erfaring frå NAV eller andre verksemder der kunnskap om menneske og Samarbeid med næringsliv står sentralt. Kjennskap til arbeidsmarknaden lokalt og regionalt... 
18 timer siden
NAV  -  Steinkjer
 ...stilling med kommunikasjonsoppgaver. Bidra til en tydelig og åpen kommunikasjon eksternt mot media, samfunnet for øvrig og internt i NAV i Trøndelag Jobbe strategisk med kommunikasjon for å nå etatens mål Lederstøtte for regiondirektøren og rådgivning til øvrige... 
8 dager siden
NAV  -  Kristiansand S
 ...arbeidsevne og muligheter Arbeide både på system og individnivå Samarbeide internt og eksternt Rapportering og registrering i NAV sine fagsystem Endringer i arbeidsoppgavene må påregnes etter kontorets behov. Kvalifikasjoner Minimum 3 årig relevant... 
4 dager siden
NAV  -  Molde
 ...med arbeidsgivere og deltakere. Skape gode relasjoner med samarbeidspartnere, som lege, kommunen m.m Dokumentere skriftlig i NAVs saksbehandlingssystemer Engasjere og motivere både jobbsøkere, arbeidsgivere og kolleger Kvalifikasjoner Du må ha: treårig... 
2 dager siden
NAV  -  Kongsvinger
 ...Arbeidsoppgaver Organisere og koordinere markedsarbeidet hos NAV Kongsvinger. Bidra til at NAV kan levere tjenester til arbeidsgivere med en kvalitet som preges av at NAV har god kunnskap om arbeidsgivere og deres bransjer. Sørge for at markedsarbeidet bidrar... 
7 dager siden
Trondheim kommune  -  Trondheim
 ...høgskole med relevante fag. (Eks. sosialfaglig, pedagogisk, samfunnsfaglig eller veiledningsfag) Solid og relevant erfaring fra NAV-kontor kan kompensere fra utdanningskravet. Erfaring fra de aktuelle arbeidsområder er ønskelig Solide ferdigheter i bruk av Word... 
10 dager siden
NAV  -  Oslo
Arbeidsoppgaver Være kontorets spesialist på tiltak-og virkemidler Utarbeide og følge opp tiltaksbudsjettet og lønn/driftsbudsjettet Utføre kvalitativ og kvantitativ kontroll på kontorets interne saksbehandling Analysere, presentere og utvikle aktuelle beholdningstall...
11 dager siden
Trondheim kommune  -  Trondheim
 ...ressurser samt motivere for arbeid og aktivitet Anvende regelverk for arbeidsavklaringspenger Samarbeide internt på kontoret og med NAV sine samarbeidspartnere som for eksempel arbeidsgivere, arbeidsmarkedsbedrifter, kurstilbydere, helsepersonell, kommunale tjenester... 
10 dager siden
Stavanger kommune  -  Stavanger
 ...veiledning av barnefamilier som har kontakt med sosialtjenesten i NAV og som har disponeringsutfordringer av egen inntekt....  ...råd og veiledning av privat økonomi. Ha ansvar sammen med avdelingsleder med å føre internt tilsyn og kontroll av forvaltningsavtaler.... 
4 dager siden
NAV  -  Aukra
 ...Arbeidsoppgaver informasjon, råd og rettleiing på NAV sine tenester oppfølging av brukarar retta mot arbeid og aktivitet iverksetting og oppfølging av ulike arbeidsmarknadstiltak sakshandsaming etter Lov om sosiale tenester i NAV samarbeid med arbeidsgjevarar... 
5 dager siden
NAV  -  Brønnøysund
 ...universitet eller høgskole. gode kommunikasjonsevner gode kunnskaper i bruk av IKT-verktøy motivasjon for å bidra til å løse NAVs samfunnsoppdrag Personlige egenskaper arbeidsmarkedskompetanse veiledningskompetanse og/eller erfaring med å ha... 
18 dager siden
Oslo kommune, Bydel Sagene  -  Oslo
 ...Arbeidsoppgaver Saksbehandling og oppfølging av søknader om økonomisk sosialhjelp etter lov om sosiale tjenester i NAV Tett oppfølging av og samarbeid med brukere med sikte på bedre levekår, kvalifisering og arbeid Samarbeid med andre relevante instanser Ansvar... 
3 dager siden
Bærum kommune  -  Sandvika
 ...Arbeidsoppgaver • Informasjon om NAV sine tjenester • Råd og veiledning til ungdommene • Oppfølging og avklaring av ungdommene med fokus på arbeid og skole • Behandling av saker etter lov om sosiale tjenester i NAV, Kvalifiseringsprogrammet, arbeidsavklaringspenger... 
10 dager siden
Kvam herad  -  Norheimsund
 ...leiing og fagutvikling av tenesta sakshandsaming i administrative og politiske saker sakshandsaming etter lov om sosiale tenester i Nav fagansvar for sosiale tenester i Nav fagansvar for å sikre brukarane arbeidsretta oppfølging sikra kompetanseheving og... 
10 dager siden