...NAV sin visjon er å gi mennesker muligheter, og vi søker etter ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vi skal bidra...  ...overgang til arbeid og aktivitet. Vi søker en engasjert og dyktig veileder i NAV som vil være med på å gjøre en forskjell i samfunnet. Som... 

SOLA KOMMUNE SOSIALE TJENESTER FLYKTNINGER

Sola
10 dager siden
 ...Veileder - NAV Om enheten NAVs samfunnsoppdrag er å bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktivitet...  ...velfungerende arbeidsmarked. Vi skal bidra til at flere kommer i arbeid og færre går på stønad, og samtidig sørge for at de som... 
Spydeberg
13 dager siden
 ...Veileder NAV NAV Hammerfest - Måsøy NAV Hammerfest-Måsøy er en aktiv samfunnsaktør som leverer tjenester og ytelser innen statlig og kommunal sektor i Hammerfest og Måsøy. Formålet med NAV sine tjenester er å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, både til sosial... 
Hammerfest
17 dager siden
 ...NAV Gildeskål er ansvarlig for utøvelse av tjenester tilknyttet den kommunale og statlige arbeids- og velferdspolitikken i Gildeskål kommune. Kontoret er lokalisert på Inndyr og betjener omtrent...  ...tilnærming til våre oppgaver. So veileder hos oss blir du en del av et... 

NAV GILDESKÅL

Inndyr
3 dager siden
 ...NAV Tromsø er en synlig og løsningsorientert samfunnsaktør som yter statlige og kommunale velferdstjenester til byens befolkning. 190 medarbeidere...  ...tjenester til innbyggere, arbeidsgivere og samarbeidspartnere i Tromsø. Vi er lokalisert i Tromsø sentrum og har i dag 7... 

NAV TROMSØ

Tromsø
8 dager siden
 ...NAV Tysvær NAV skal bidra til flere i arbeid og færre på passive ytelser. NAV Tysvær består av 22 ansatte med variert utdanning- og erfaringsbakgrunn. Arbeidet består i å drive veiledning av mennesker med ulike behov, med mål om livsmestring og selvhjulpenhet. Vi er... 

TYSVÆR KOMMUNE NAV SOSIAL

Aksdal
8 dager siden
 ...NAV har som oppgave å avklare og skaffe relevant arbeidskraft til offentlig og privat virksomhet...  .... Vi er lokalisert på Tyholmen i Arendal sentrum og enheten har ca. 150 medarbeidere...  ...Fleksibel arbeidstid Lønn som veileder, kr. 485.400 - 569.100. Lønn i fht gjeldende... 

NAV ARENDAL

Arendal
3 dager siden
 ...den enkeltes ressurser og ønsker å jobbe i et miljø med varierte arbeidsoppgaver? Har...  ...denne veilederstillingen være noe for deg. NAV Smøla har 4 ansatte og tilbyr tjenester...  ...kommunens rundt 2000 innbyggere. Rollen som veileder er variert og innebærer alt fra oppfølging... 

NAV SMØLA

Smøla
1 dag siden
 ...NAV Utland og fellestjenester Oslo er en nasjonal enhet i NAV med fire avdelinger. Enheten har ansvar for oppfølging av personer som har rett til sykepenger...  ...faste stillinger og en midlertidig stilling ledig som veileder med oppfølging av våre brukere.... 

NAV OSLO FRESERVEIEN 1

Oslo
2 dager siden
 ...Vil du bli vår nye kollega og veileder på NAV Færder?  Brenner du for å motivere og veilede mennesker ut i jobb og utdanning? Er du en person med pågangsmot og engasjement? Trives du i en hektisk hverdag med stor variasjon av oppgaver? Motiveres du av å se andre løse... 
Nøtterøy kommune
2 dager siden
 ...Hvem som helst av oss kan bli syke eller havne i større eller mindre kriser som påvirker våre muligheter til å klare oss selv. Som veileder på NAV- Lier har du mulighet til å være en trygg og kunnskapsrik støttespiller gjennom medmenneskers utfordrende vei mot arbeid eller... 

NAV LIER

Tranby
3 dager siden
 ...jobb først. Du er opptatt av å ivareta mennesker. Du tåler å stå i en jobb som krever evne til å være strukturert i en hverdag som aldri...  ...i stadig utvikling, og endring av arbeidsoppgaver kan forekomme. NAV Lebesby samarbeider tett og godt med øvrige NAV kontor i... 

NAV LEBESBY

Kjøllefjord
7 dager siden
 ...NAV Færder søker flere medarbeidere! NAV Færder er en spennende arbeidsplass i stor utvikling. Vi er nærmere 60 medarbeidere som betjener kommunens 26 000 innbyggere. Kontoret har ansvar for å yte tjenester etter folketrygdloven, arbeidsmarkedsloven og lov om sosiale... 

NAV FÆRDER SOSIALTJENESTEN

Nøtterøy kommune
7 dager siden
 ...Vi søker etter arbeidsleder/veileder i en 100% fast stilling fra 2. mai 2024. Som veileder deltar du aktivt i utvikling, gjennomføring og...  ...dokumentasjon, evaluering og rapportering · delta på møter med NAV lokalt etter behov · delta på møter med aktuelle eksterne... 

REMONTÉR ATTFØRING AS

Nesodden kommune
3 dager siden
 ...NAV Elverum har ansvar for statlige og kommunale oppgaver innen Arbeids-og velferdsforvaltningens tjenester til Elverum kommunes cirka 21 700 innbyggere. Som arbeidstager i NAV Elverum kan du, ved å bidra med din kompetanse, bli en del av et stort og sammensatt fagmiljø... 

NAV ELVERUM

Elverum
8 dager siden
 ...NAV Kristiansand er et partnerskap mellom stat og kommune, og leverer tjenester til kommunens 112.000 innbyggere. Vi er et kontor i kontinuerlig utvikling, med 315 ansatte per i dag. Kontoret er organisert i 3 seksjoner: Stab og administrasjon, Marked og veiledning og... 

NAV KRISTIANSAND

Kristiansand S
10 dager siden
 ...en ny, engasjert medarbeider som kan bidra i nå vårt samfunnsoppdrag om å få flere i...  ...av forebyggende innsats, og har tro på at NAV også har mye å bidra med i barnehage, grunnskole...  ...leder. Arbeidsoppgaver Rollen som veileder er variert, og innebærer alt fra... 

NAV SKAUN

Børsa
3 dager siden
 ...kommunikasjonsferdigheter? Du kan være vår nye kollega. Vi søker en dyktig medarbeider til vikariat 100 % stilling som veileder/sosialkonsulent i sosialteamet ved NAV Ytre Helgeland, kontorsted primært lokalisert i Leirfjord med kontordager i Sandnessjøen. Stillingen er... 

NAV LEIRFJORD

Alstahaug kommune
10 dager siden
 ...NAV Hå har ledig en spennende veileder stilling - 2 års engasjement. Brenner du for at alle skal få en sjanse til å bidra i arbeidslivet? Trives du med å finne gode løsninger i samhandling med mennesker som er i en krevende situasjon? Ønsker du å bidra til inkludering... 

NAV HÅ

Nærbø
2 dager siden
 ...NAV Karmøy-Bokn kan tilby en spennende og utviklende arbeidsplass med et godt fagmiljø...  ...over 120 medarbeidere. NAV Karmøy-Bokn er i dag organisert i fem avdelinger. Sammen har...  .... Vi har ledig 100 % fast stilling som veileder i Ungdomsavdelingen. Denne har ansvar for... 

NAV KARMØY-BOKN

Kopervik
6 dager siden
 ...Vi har ledig fast stilling som veileder ved NAV Karmøy-Bokn. Med om lag 120 ansatte er NAV Karmøy et av de største NAV kontorene i Rogaland. Kontoret er organisert i 5 avdelinger. Ungdomsavdeling, Jobb- og veiledningsavdeling, integreringsavdelingen, sosialavdelingen og... 

NAV KARMØY-BOKN

Kopervik
6 dager siden
 ...til at Grünerløkkas innbyggere får rask og riktig hjelp? NAV Grünerløkka søker en veileder til Avdeling Kartlegging. Stillingen er av midlertidig art...  ...har ansvaret for å ta imot alle nye arbeidssøkere, i tillegg til alle nye søkere på økonomisk sosialhjelp. Vi arbeider... 

NAV GRÜNERLØKKA SOSIALTJENESTE

Oslo
13 dager siden
 ...Trives du i en hverdag med stor variasjon av oppgaver? Er du en person med pågangsmot og engasjement som ønsker...  ...annen aktivitet? Da kan du være den vi ser etter. NAV Steigen har ledig ett års vikariat som veileder i 100% stilling med snarlig tiltredelse. NAV Steigen betjener... 

NAV STEIGEN

Leinesfjord
8 dager siden
 ...NAV Porsgrunn har en ledig fast kommunal stilling som veileder i kvalifiseringsprogrammet. Veilederen vil inngå i en avdeling med godt arbeidsmiljø og faglig dyktige kolleger. Kvalifiseringsprogrammet er en lovpålagt tjeneste, som skal gi deltakerne et helhetlig tilbud... 

NAV PORSGRUNN

Porsgrunn
8 dager siden
 ...NAV Arbeid og ytelser har ansvar for saksbehandling og utbetaling knyttet til ulike arbeids- og velferdsordninger. Vi har enheter i de fleste fylker og er til sammen ca. 1700 medarbeidere. Bedre systemer og rutiner gjør at vi i årene fremover stadig skal bli mer effektive... 

NAV ARBEID OG YTELSER AVD OSLO

Oslo
1 dag siden
 ...NAV Årstad sosialtjeneste lyser ut et 100 % vikariat som veileder ved NorA, med varighet fra snarest til og med den 31.12.24. NorA er en av syv avdelinger ved NAV Årstad...  ...byomfattende arbeidsrettet tiltak for innvandrere i Bergen. NorA står for "Norsk og Arbeid" og er... 

NAV ÅRSTAD

Bergen
7 dager siden
 ...mennesker muligheter. Da en av våre ansatte skal ha permisjon og en ansatt i midlertidig stilling slutter, har vi ledig to 100% midlertidige stillinger i ca. 1 år (avtales nærmere) som veileder i NAV Indre Namdal. Det er under vurdering om den stillingen kan bli en fast... 

NAV GRONG

Grong
6 dager siden
 ...NAV Tysvær NAV skal bidra til flere i arbeid og færre på passive ytelser. NAV Tysvær består av 22 ansatte med variert utdanning- og erfaringsbakgrunn...  ...Vi har ledig 100% fast stilling som sosialfaglig veileder fra 15.03.24. Stillingene inngår i sosialfaglig... 

TYSVÆR KOMMUNE NAV SOSIAL

Aksdal
8 dager siden
 ...faglig sterkt lag hvor vi verdsetter stå-på vilje, samarbeid og fleksibilitet? Da kan det hende du er vår nye kollega. Vi skal være nav`et i tjenestetilbudet for alle tjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven og Pasient - og brukerrettighetsloven. Helse- og... 

NAV MELHUS

Melhus
10 dager siden
 ...Har du lyst til å hjelpe mennesker ut i arbeid eller utdanning? Vi ønsker motiverte medarbeidere til 2 midlertidige stillinger med...  ...tett oppfølging for å komme i arbeid på kort eller lang sikt. NAV Grünerløkka er ett av landets største NAV-kontor i en spennende og... 

NAV GRUNERLØKKA

Oslo
1 dag siden