Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Veileder i nav jobb

1-20 fra 21261 søkeresultater

NAV  -  Brønnøysund
 ...veiledning og oppfølging av brukere med mål om å beholde eller komme i arbeid og aktivitet bistå mennesker med helseutfordringer til...  ...i bruk av IKT-verktøy motivasjon for å bidra til å løse NAVs samfunnsoppdrag Personlige egenskaper arbeidsmarkedskompetanse... 
14 dager siden
Trondheim kommune  -  Trondheim
 ...oppfølging og veiledning av ungdommer som trenger bistand for å komme i arbeid og aktivitet Kartlegge og avklare ungdommenes ressurser...  ...arbeidsavklaringspenger Samarbeide internt på kontoret og med NAV sine samarbeidspartnere som for eksempel arbeidsgivere,... 
7 dager siden
Bærum kommune  -  Sandvika
 ...Arbeidsoppgaver • Informasjon om NAV sine tjenester • Råd og veiledning til ungdommene...  ...av saker etter lov om sosiale tjenester i NAV, Kvalifiseringsprogrammet, arbeidsavklaringspenger... 
6 dager siden
NAV  -  Tretten
 ...disponering av egne inntekter. Bistå med råd og veiledning om Husbankens ordninger. Vurdere søknader etter Lov om sosiale tjenester i NAV. Kvalifikasjoner Minimum 3-årig relevant utdanning fra universitet eller høyskole. God økonomisk forståelse og evne til... 
6 dager siden
NAV  -  Ski
 ...med sikte på å avklare arbeidsevnen og bidra til at brukeren kommer i arbeid. Samarbeid med arbeidsgivere Saksbehandling,...  ...ønskelig med kjennskap til fagsystemene Arena, Socio, Modia og Gosys og NAV.no. Personlige egenskaper Har gode kommunikasjons- og kartleggingsferdigheter... 
12 dager siden
Sørfold kommune
 ...Veileder NAV NAV Sørfold har ledig NAV Sørfold har fra 01. mai 2018 en fast 50 % stilling ledig som veileder.  Hovedoppgaven er arbeidsrettet...  ...NAV sine brukere som har behov for bistand fra NAV for å komme i arbeid. Om oss NAV Sørfold er en spennende arbeidsplass... 
1 dag siden
Stavanger kommune  -  Stavanger
 ...være oppfølging og veiledning av personer i aldersgruppen over 30 år som har behov for...  ...sosiale tjenester og ha god kjennskap til nav.no. Opprette og administrere forvaltningsavtaler... 
1 dag siden
Trondheim kommune  -  Trondheim
 ...Trondheim kommune NAV Lerkendal har ledig to faste 100 prosent stillinger som veiledere ved Ungdomsavdelingen. Den ledige stillingen...  ...seg på ni avdelinger. NAV Lerkendal skal fra mars 2018 inn i nye lokaler i Trondheimsporten. NAV-kontorene drives i et partnerskap... 
6 dager siden
NAV  -  Jessheim
 ...Arbeidsoppgaver Veilede, informere og yte bistand til brukere ved NAV Ullensaker, både i samtale, personlig oppmøte og telefon Arbeidsrettet oppfølging av personer i ulike livssituasjoner Dialog med leger, arbeidsgivere og andre samarbeidspartnere Kartlegge... 
1 dag siden
Bergen kommune  -  Bergen
 ...Arbeidsoppgaver ~ NAV-veilederne skal følge opp elever ved Årstad videregående skole, uavhengig av bydel/kommunetilknytning. NAV-veilederne jobber etter Lov om sosiale tjenester i NAV og skal vurdere den enkelte sitt hjelpebehov og foreslå nødvendige tiltak i hht denne... 
10 dager siden
NAV  -  Elverum
 ...Arbeidsoppgaver Bemanning av Jobbsenteret med veiledning av brukere i mottak Back-office funksjoner inkludert postbehandling og journalføring Oppfølging av brukere mot arbeid og aktivitet herunder aktivitetsplikt Generell veiledning av brukere med mål om å... 
5 dager siden
NAV  -  Orkanger
 ...av brukere som trenger bistand for å komme i arbeid og aktivitet innen områdene...  ...kommunikasjonsferdigheter, muntlig og skriftlig Kjennskap til NAV og/eller offentilg forvaltning er en... 
2 timer siden
NAV  -  Tretten
 ...NAV Øyer kommune har ca. 5100 innbyggere, og ligger helt sør i Gudbrandsdalen. Folketallsutviklingen i kommunen er stabil Øyer var tradisjonelt en primærnæringskommune...  ...fast kommunal 100 % stilling som økonomisk veileder ved NAV Øyer. Vi søker deg som har god kunnskap... 
5 dager siden
Bærum kommune  -  Sandvika
 ...Bærum kommune NAV er Norges arbeids- og velferdsforvaltning med 19.000 medarbeidere...  ...innsats skal flere få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt... 
5 dager siden
NAV  -  Tynset
 ...Veileder/Rådgiver - NAV Nord-Østerdal NAV Nord-Østerdal er fra 1. mars 2018 et felles kontor lokalisert til Tynset som ivaretar de statlige oppgavene i NAV for kommunene Tynset, Tolga, Rendalen, Alvdal og Folldal. Det er vedtatt et vertskommunesamarbeid for de kommunale... 
1 time siden
Stavanger kommune  -  Stavanger
 ...Stavanger kommune NAV Eiganes og Tasta er et kontor med ca 70 ansatte. Avklaring og...  ...oppfølging av brukere med formål å få flere ut i arbeid og/eller aktivitet er sentrale... 
17 timer siden
Bergen kommune  -  Bergen
 ...Bergen kommune NAV Årstad sosialtjeneste betjener et distrikt med 34 000 innbyggere...  ...Hovedmålet for etableringen av NAV er flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad, samt... 
9 dager siden
Trøgstad kommune  -  Trøgstad
 ...NAV-veileder/oppfølging 100 % fast stilling Velkommen til Triv'lige Trøgstad!Trøgstad kommune har nær 5 400 innbyggere med jevn befolkningsvekst...  ...oppfølging av NAV¿s brukere, inkl. flyktninger som deltar i introduksjonsprogrammet Arbeidsområder Råd, veiledning og... 
1 dag siden
NAV  -  Sandvika
 ...Arbeidsoppgaver Veilede , saksbehandle, informere og yte bistand til brukere ved NAV Bærum. Oppfølging av brukere mot arbeid og aktivitet Kartlegge og veilede personer med behov for bistand for å komme i arbeid og aktivitet Samarbeid med helsetjenesten, tiltaksarrangører... 
6 dager siden
NAV  -  Oslo
 ...drive arbeidsrettet oppfølging av brukere med sykepenger som bor i utlandet behandle krav om arbeidsavklaringspenger (AAP) etter folketrygdloven...  ...utland og utenlandske myndigheter informere og veilede andre NAV-enheter på avdelingens ansvarsområder bruke Gosys, Modia, Arena... 
8 dager siden