Søkeresultater: 4 514 ledige stillinger

 ...Vi søker deg som er engasjert i arbeidsinkludering!   NAV’s overordnete mål er å gi mennesker muligheter til arbeid og aktivitet, og sikre rettigheter til velferdsytelser.   NAV Nordre Follo er et utviklingsorientert NAV-kontor. Vi kan tilby en spennende og utviklende... 

NAV ØST-VIKEN IDRETTSVEIEN 18 SKI

Ski
1 dag siden
NAV leverer tjenester og stønader til 2,8 millioner mennesker. Gjennom vår innsats skal flere få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt. Som ansatt i NAV skal...  ...rettigheter.   Nå søker vi etter veileder til Ungdomsavdelingen. Oppstart... 

Bærum Ungdom, NAV

Sandvika
7 dager siden
 ...pågangsmot og engasjement og som har lyst til å hjelpe mennesker ut i arbeid eller utdanning?  Vi har nå et ledig svangerskapsvikariat i prosjektet Jobbsjansen fra 01.05.24 til 30.06.2025. Nav Grünerløkka er ett av landets største og mest spennende NAV kontor med... 

NAV Arbeid og Integrering, Oslo kommune, Bydel Grünerløkka

Oslo
2 dager siden
 ...NAV Nordre Aker har ca. 120 ansatte og holder til trivelige lokaler i Nydalen. Bydel Nordre Aker har siden 2022 tatt i mot 300 flyktninger. Yrkesrettet norskopplæring...  ...ut i arbeid. NAV Nordre Aker lyser ut 1 veileder stilling i 100% fast som skal jobbe med yrkesrettet... 

NAV NORDRE AKER

Oslo
4 dager siden
 ...Asker er en nylig sammenslått kommune, med i underkant av 98.000 innbyggere. NAV Asker har kontorer sentralt i Asker og Røyken sentrum, nært tog-stasjoner begge steder. Vi ser nå etter en veileder som skal følge opp arbeidssøkere og/eller mennesker med helseutfordringer... 

Veileder

Asker
12 dager siden
 ...Nav Sagene er en spennende arbeidsplass med høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Vi er et NAV-kontor i stadig faglig og organisatorisk utvikling. I bydel Sagene jobber vi målrettet for å skape gode levevilkår og livskvalitet for hele befolkningen. Økt sysselsetting... 

NAV SAGENE THORVALD MEYERS GATE

Oslo
7 dager siden
 ...og engasjement og som har lyst til å hjelpe mennesker ut i arbeid eller utdanning?  NAV Grünerløkka er ett av landets største NAV-kontor i en spennende...  ...arbeid og integrering har nå en fast stilling som veileder med fordypning i sosiale tjenester. Denne stillingen vil... 

NAV GRÜNERLØKKA SOSIALTJENESTE

Oslo
9 dager siden
 ...viktig samfunns oppdrag? Vil du hjelpe oss med å skape muligheter i arbeidslivet for alle, uavhengig av hvilke utfordringer de måtte ha...  ...veiledere til å jobbe med personer som trenger ekstra innsats fra NAV for å kunne komme ut i arbeid. Målgruppen for to av stillingene er... 

Klarer du å motivere andre og skape nye muligheter? Da er du...

Oslo
1 dag siden
 ...Nav Sagene er en spennende arbeidsplass med høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Vi er et Nav kontor i faglig og organisatorisk utvikling, og har om lag 140 ansatte fordelt i 8 ulike avdelinger. Vi har ledig stilling som mottakskonsulent i publikumsmottaket... 

Mottakskonsulent

Oslo
9 dager siden
 ...NAV søker ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vår visjon er å gi mennesker muligheter, og dette gjør vi ved å utvikle...  ...000 kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi jobber tverrfaglig i sterke fagmiljøer. Hos oss skal arbeidsmiljøet preges av involvering... 

NAV søker seniorrådgiver sikkerhetsrisiko

Oslo
9 dager siden
 ...NAV Grorud er en spennende arbeidsplass med høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Vi er et NAV-kontor i stadig faglig og organisatorisk utvikling. Bydel Grorud ligger i Groruddalen ved Lillomarka og favner områdene Ammerud, Grorud, Kalbakken, Rødtvet, Nordtvet... 

Ungdomsveileder

Oslo
5 dager siden
 ...hennes erstatter til å lede et spennende arbeid i en tid med endringer og omstilling. Vi...  ...brenner for gode tjenesteopplevelser og NAVs samfunnsoppdrag. Vi står nå står foran mange...  ...dyktig på utvikling. Du skal lede NAV Hjelpemiddelsentral Oslo som er et ressurs-... 

HMS Oslo, NAV

Oslo
1 dag siden
 ...stilling som rådgivende overlege. Arbeidssted er ved vår avdeling i Oslo og det forventes tilstedeværelse i avdelingen innenfor ordinær...  ...til å ha betydning i saken, må uttalelsen gjøres skriftlig. NAV Klageinstans har i dag ni overleger i ulike stillingsstørrelser, til... 

Rådgivende overlege

Oslo
15 dager siden
 ...Ullensaker barneverntjeneste har per i dag 57 ansatte (inkludert ledelse og kontorfaglige), og er organisert med enhetsleder og fire avdelingsledere med ansvar for hvert sitt team: Mottak og undersøkelse, tiltak, omsorg og ettervern, samt familie- og nettverksteam.... 

ULLENSAKER KOMMUNE BARNEVERNET

Jessheim
4 dager siden
 ...Nav St. Hanshaugen søker medarbeidere med hjerte for mennesker og fagområdene våre. Visjonen vår er å gi mennesker muligheter, og dette...  ...130 kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi jobber tverrfaglig i sterke fagmiljøer. Hos oss skal arbeidsmiljøet preges av involvering... 

Jobbspesialist

Oslo
5 dager siden
 ...Vil du være med å gjøre en forskjell? NAV Hjelpemiddelsentral Oslo har ledig to faste 100% stillinger som førstekonsulent (stillingskode 1408) i avdeling Teknisk ordre, Seksjon Service og Logistikk. NAV Hjelpemiddelsentral Oslo har overordnet og koordinerende ansvar... 

Førstekonsulent - Teknisk ordrekontor

Oslo
5 dager siden
 ...Bydel Stovner er en bydel hvor befolkningen har et stort etnisk mangfold. Sosialtjenesten i Nav er siste sikkerhetsnett. Vi skal sørge for inntektssikring og bidra til å bedre levekår og forebygge utenforskap. Nav Stovner har i overkant 120 ansatte hvorav mer enn... 

Sosialkonsulent

Oslo
9 dager siden
 ...NAV Vestre Aker er en arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Vi er lokalisert i Sørkedalsveien 150, og betjener bydelens ca 50 000 innbyggere. NAVs samfunnsoppdrag er å øke overgang til arbeid og sikre økonomisk og sosial trygghet... 

Vi søker deg som ønsker å bidra til inkludering i arbeidsliv...

Oslo
12 dager siden
 ...Ønsker du å lede avdelingen Mottak og muligheter på NAV St. Hanshaugen som er et spennende sentrumskontor med flinke folk og med et godt...  ...rus- og psykisk helseutfordringer, sammenliknet med andre bydeler i Oslo. NAV St. Hanshaugen er et av sentrumskontorene i Oslo, og... 

Seksjonsleder

Oslo
9 dager siden
 ...Har du lyst til å utgjøre en forskjell i ungdoms liv? I Ungdomsavdelingen ved NAV Grünerløkka jobber vi med tett oppfølging av ungdom mellom 18 og 30 år, i tråd med den nylig innførte Ungdomsgarantien. Vi jobber med alle NAVs hovedytelser, men det er brukerens behov for... 

Fagansvarlig

Oslo
5 dager siden