...Vi har ledig  1 x 100% fast stiling for lege i spesialisering. Tiltredelse etter avtale.  Spesialitet: radiologi.  Vi søker deg med stort engasjement og interesse for å utdannes innen radiologi. LIS gruppen har et godt samhold både på jobb og privat, og vi ønsker... 

SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK KRISTIANSAND

Kristiansand S
7 dager siden
 ...Patologiavdelingen ved Akershus universitetssykehus har ledig en stilling som lege i spesialisering. Ønsker oppstart 1.mai Patologiavdelingen er en del av Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) ved Ahus. Vi er rundt 80 ansatte i et meget hyggelig arbeidsmiljø... 

AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK

Lørenskog
7 dager siden
 ...Er du en medisinskfaglig reflektert lege med god evne til å etablere relasjoner? Ønsker...  ...jobbe sammen med mange flotte kollegaer i et utviklende fagmiljø? Vi søker en lege...  ...Spesialistutdanningen ved UNN HF Fase 2 - Ved fullført spesialisering vil fast tilsetting bli omgjort til... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF VOKSENPSYKIATRISK POLIKL...

Harstad
1 dag siden
 ...Seksjonen har behandlingsansvaret for alle kvinner i Vestfold med underlivssykdommer, og har 10 overleger med 9-delt tilstedevakt og 8 leger i spesialisering. Vi har ca. 1900 fødsler i året, 1300 innleggelser på gynekologisk seksjon og 15.000 polikliniske konsultasjoner... 

SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, TØNSBERG

Tønsberg
7 dager siden
 ...Tenker du på å søke spesialisering innen ortopedi? Da oppfordre vi deg til å søke og bli en del...  ...Stord Sykehus framover.  Er du interessert i kroniske sår og sårbehandling? Da har vi...  ...som LIS 1 Norsk autorisasjon som lege Gode norsk kunnskaper er helt avgjørende... 

HELSE FONNA HF STORD SJUKEHUS

Stord
12 timer sidenNy
 ...Nå har du muligheten til å ta del i det gode liv på vakre Helgelandskysten! Helgelandssykehuset, VOP Brønnøysund søker deg for LIS...  ...staben i VOP Kvalifikasjoner Du har norsk autorisasjon som lege Du har gjennomført LIS1 / turnustjeneste godkjent i Norge Personlige... 

HELGELANDSSYKEHUSET HF BRØNNØYSUND VOKSENPSYKIATRI

Brønnøysund
7 dager siden
 ...ferdig med LIS 1 og ønsker å være en del av vårt arbeidsmiljø på Nevrologisk avdeling. Vi har ledig 1 x 100% st. fast som Lege i spesialisering 2/3. Nevrologisk avdeling Kristiansand er gruppe 1 avdeling. Det er samarbeid med OUS om 6 mnd. tjeneste i nevrokirurgi... 

SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK KRISTIANSAND

Kristiansand S
7 dager siden
 ...Olavs hospital er den eneste arbeidsmedisinske sykehusavdelingen i Helse Midt-Norge. Ved avdelingen driver vi med arbeidsmedisinske...  ...Søkere må ha medisinsk embetseksamen, norsk autorisasjon som lege og ha gjennomført turnustjeneste/LIS 1-tjeneste Erfaring fra arbeidsmedisinsk... 

ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM

Trondheim
10 dager siden
 ...Utdanningsstilling for ALIS (allmennleger i spesialisering) 100 % ledig stilling, engasjement fra snarest og i 6 måneder ved Nyremedisinsk...  ...internundervisning Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege og fortrinnsvis i spesialisering til allmennlege Kommunikasjon... 

SYKEHUSET ØSTFOLD HF KALNES - SOMATIKK

Grålum
5 dager siden
 ...Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø er det ledig en fast...  ...supervisjon gjennom hele spesialiseringen. Det tilrettelegges for...  ...Arbeidssted fase 2 - Ved fullført spesialisering vil fast tilsetting bli...  ...Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege, og godkjent turnustjeneste/... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK

Tromsø
12 timer sidenNy
 ...UNN Narvik har ledig fast stilling for lege i spesialisering i anestesiologi. UNN Narvik er et lokalsykehus med akuttfunksjon. Vi har en kompakt operasjonsseksjon med 5 stuer og hovedvekt på dagkirurgi og noe heldøgn. Høsten 2024 flytter vi inn i nye lokaler og nytt... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF NARVIK - SOMATIKK

Narvik
1 dag siden
 ...revmatologi og hud ved Ålesund sjukehus har ledig to vikariat for lege i spesialisering i revmatologi! Dato for tilsetting kan avtalast nærmare....  ..., ledd/leddinjeksjoner), samt indremedisinsk puslespill-legging på eit komplisert immunologisk bakteppe. Vi søker deg som ønskjer... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK

Ålesund
5 dager siden
 ...Helgelandssykehuset Mo i Rana søker deg som er lege i spesialisering til vikariat i 100 % stilling.  Som lege i spesialisering i generell kirurgi vil du få stort ansvar og jobbe selvstendig under tett veiledning. Du vil møte faglige utfordringer og bli en del av et godt... 

HELGELANDSSYKEHUSET HF MO I RANA - SOMATIKK

Mo
12 timer sidenNy
 ...spennende forandringer med å flytte inn i nytt sykehus fra høsten 2024. Avdelingen...  ...Kvalifikasjoner Det kreves  norsk autorisasjon som lege og godkjent turnustjeneste/LIS del 1....  ...HF Arbeidssted fase 2: Ved fullført spesialisering vil fast tilsetting bli omgjort til... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF NARVIK - SOMATIKK

Narvik
5 dager siden
 ...utredning og veiledning av pasienter og familier i forbindelse med nedarvet eller nyoppstått...  ...og utvikling (FoU) og medisinsk seksjon. Legene er organisert i Seksjon medisin, men...  ..., derav fem overleger og tre leger i spesialisering. Arbeidsoppgaver Medisinsk genetisk... 

ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM

Trondheim
9 dager siden
 ...Vi har ledig vikariat LIS 2/3-stilling i legegruppa i medisinsk biokjemi, Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF)....  ...i medisinsk biokjemi Rådgiving og rettleiing til rekvirerande legar og andre  Delta i arbeid knytta til metodeutvikling, referansegrenser... 

HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS

Bergen
7 dager siden
 ...Lovisenberg Diakonale Sykehus for bedre liv og helse for tusenvis av mennesker. Ortopedisk avdeling har ledig stilling for lege i spesialisering i ortopedi. Stillingen er godkjent for inntil 1,5 års tellende gruppe LIS-tjeneste i relasjon til spesialiteten ortopedisk kirurgi... 

LDS

Oslo
4 dager siden
 ...av pasienter og pårørende. Vi har tilbud på 41 ulike steder i Innlandet (Hedmark og Oppland) innen somatikk, psykisk helsevern...  ...besatt. BUP Lillehammer/ Otta har ledig fast stilling for lege i spesialisering med oppstart etter avtale. Vi inviterer deg inn i legegruppa... 

SYKEHUSET INNLANDET HF LILLEHAMMER - SOMATIKK

Lillehammer
12 timer sidenNy
 ...maskiner, en MR-maskin, to ultralydlaboratorier og et nytt gjennomlysningsapparat. Det planlegges installasjon av ny MR 2024. Avdelingen har i dag 13 overlegestillinger og 6 LIS-stillinger. Totalt er vi 120 ansatte. Sykehuset på Lillehammer har stor indremedisinsk avdeling,... 

SYKEHUSET INNLANDET HF LILLEHAMMER - SOMATIKK

Lillehammer
11 dager siden
 ...Vi har to ledige utdanningsstilling i nevrologi med oppstart etter avtale.  Som medarbeider i vår avdeling vil du oppleve...  ...nevrologisk poliklinikk og dagavdeling. Nevrologisk avdeling har 14 leger i spesialisering, 15 overleger, samt spesialist i klinisk nevrofysiologi. Vår... 

SYKEHUSET ØSTFOLD HF KALNES - SOMATIKK

Grålum
4 dager siden
 ...Ønsker du å oppleve midnattssol, flott natur og et yrende byliv i sommer? Vi har ledige sommervikariater for leger i spesialisering i generell kirurgi ved Gastrokirurgisk avdeling i perioden 17.06.24 - 18.08.24. Leger i spesialisering i generell  kirurgi roterer mellom... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK

Tromsø
7 dager siden
 ...Bildediagnostikk Elverum-Hamar utlyser et vikariat for lege i spesialisering innen radiologi. Vikariat er ledig fra 1. august 2024 til 1. august 2025, med mulighet for forlengelse. Divisjon Elverum-Hamar har felles bildediagnostisk avdeling med to lokalisasjoner... 

SYKEHUSET INNLANDET HF HAMAR - SOMATIKK

Hamar
8 dager siden
 ...rundt spesialistutdannelsen for å styrke faget. Du vil forholde deg til alle faggrupper/seksjoner i medisinsk klinikk og være nærmeste leder for ca 30 Leger i Spesialisering (LIS). Om dine arbeidsoppgaver Du har personal- og budsjettansvar for alle LIS 2/3... 

SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, TØNSBERG

Tønsberg
5 dager siden
 ...dessuten en del av tiden ved Seksjon for hjerneslag ved Nevrologisk avdeling, som ledd i geriatrispesialiseringen. Det er ledig 2  vikariater 100 % stilling for lege i spesialisering f.o.m. 26.08.2024 - 31.08.2025, med mulighet for forlengelse. Attester,... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF AKER - SOMATIKK

Oslo
12 timer sidenNy
 ...S eksjon Nukleærmedisin har ledig fast stilling for LIS lege.   Vi ønsker i vårt team en lege som ønsker å spesialisere seg innen nukleærmedisin. I utdanningen inngår 6 måneder rotasjon på Oslo Universitetssykehus. Per i dag jobber det fem overleger, seks radiografer... 

Bildediagnostisk avdeling, seksjon nukleærmedisin, Akershus ...

Lørenskog
1 dag siden
 ...UNN har ledig vikariat fra 1. september 2024 til og med 28. februar 2025 for lege i spesialisering i revmatologi. Det er mulighet for forlengelse av vikariatet.  Revmatologisk seksjon ved UNN vil gi deg en bred erfaring med utredning, behandling og oppfølging av revmatologiske... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK

Tromsø
8 dager siden
 ...avansert ikkje-kirurgisk kreftbehandling i Helse Vest RHF, herunder stråleterapi og...  ...på ein av postane. Vi er per i dag 29 LIS-legar og rundt 43 overlegar.  Vi har no ledig...  ...varigheit) frå september 2024 som lege i spesialisering i onkologi. Lege i spesialisering i onkologi... 

HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS

Bergen
7 dager siden
 ...Både du som er tidlig i spesialiseringsløpet, og du som er et par år inn i forløpet...  ...ønsker dette. &##128073;Utdanningsplan for spesialiseringen finner du  HER . Det er et godt og...  ...~ Norsk autorisasjon som lege ~ Godkjent turnustjeneste må være registrert... 

FINNMARKSSYKEHUSET HF HAMMERFEST SYKEHUS

Hammerfest
5 dager siden
 ...poliklinikk med vel 40 ansatte.  - Du vil bli en del av en faggruppe på 12 legestillinger, hvorav 8 overleger (psykiatere) og 4 leger i spesialisering.   - Du vil bli en del av et tverrfaglig allmennpsykiatrisk team med leger, psykologer, sykepleiere, sosionomer og... 

SYKEHUSET INNLANDET HF DPS LILLEHAMMER POLIKLINIKK LILLEHAMM...

Lillehammer
4 dager siden
 ...Helgelandssykehuset Sandnessjøen har ledig fast stilling som LIS i indremedisin, hjertesykdommer eller fordøyelsessykdommer. Du får...  ...prosedyrer for å oppnå læringsmål og utvikle seg som indremedisinsk lege. Hos oss kan vi garantere at du raskt kommer i gang og får... 

HELGELANDSSYKEHUSET HF SANDNESSJØEN - SOMATIKK

Sandnessjøen
12 dager siden