...I NAV Arbeidsrådgiving Vestland har vi eit ledig vikariat som psykolog med arbeidsstad Bergen. Vi ser etter kandidatar som identifiserer seg med verdigrunnlaget vårt og som har forståing for arbeids- og velferdspolitikken i eit samfunnsperspektiv. Vikariatet er... 

Psykolog

Bergen
14 timer siden
 ...NAV fylkeskontor Vestland har det overordna ansvaret for gjennomføringa av arbeids- og velferdspolitikken i Vestland med styringsansvar for ni regionar og ei spesialeining. Fylkeskontoret er lokalisert i Bergen med 45 tilsette fordelt på fire avdelingar; avdeling partnarskap... 

Er du ein leiar som jobbar tillitsbasert og kan bygge gode r...

Bergen
6 dager siden
 ...NAV Bergen nord sosialtjeneste har ledig en fast 100% stilling som økonomisk rådgiver fra 01.07.24. Hovedoppgaven for denne stillingen, er å jobbe med økonomisk rådgivning for alle brukergrupper som har kontakt med sosialtjenesten. Stillingen er en del av et team på flere... 

Økonomisk rådgiver/veileder

Bergen
9 dager siden
 ...betjening, som for eksempel brukere med autismespekterforstyrrelser. Tobii Dynavox leverer kommunikasjons- og betjeningshjelpemidler til NAV Hjelpemiddelsentral for personer med nedsatt funksjonsevne. I samarbeid med rådgivere fra NAV vil du som hjelpemiddelkonsulent blant... 

TOBII DYNAVOX AS

Bergen
19 dager siden
 ...kjennskap eller innsikt i ulike kulturer, forskjellige religioner og livssyn eller det norske støtte- og hjelpeapparatet, for eksempel NAV. Det kan også være fordelaktig med erfaring fra frivillige organisasjoner eller lignende som arbeider for ulike minoriteters... 

Liker du å ha på dommerbrillene?

Bergen
14 timer siden
 ..., Bk360) Utarbeide arbeidsavtaler, ansiennitetsberegninger, attester, søknad om foreldrepenger og pensjon, henvendelser fra NAV, forsikring og pensjonsselskap. Arkivering personalmapper og implementering av arkivsystemet BK 360. Bistå enhetene... 

Vi søker dyktig og engasjert personalkonsulent

Bergen
14 timer siden
 ...bustadmarknaden i Samnanger auka bukvalitet gjennom heilskapleg oppfølging og opplæring. Du skal jobbe tverrfagleg i eit samarbeid mellom NAV,  flyktningetenesta, rus og psykiatritenesta og andre. Teamet skal gje tenester etter fleire ulike lovverk, mellom anna helse- og... 
Tysse
8 dager siden
 ...ledelse i prosesser og personalsaker ~ Samarbeid med myndigheter, tillitsvalgte, arbeidstaker- og NHO ~ Sykefraværsoppfølging og Nav prosesser ~ Være en tilrettelegger og pådriver for strategisk kompetanseutvikling, herunder medarbeider- og lederutvikling ~... 

Ability

Laksevåg
18 timer siden
 ...pleie - og omsorgstenester, tildelingskontor, legetenesta, jordmortenesta, ergoterapi- og fysioterapitenesta, miljøarbeidertenesta, NAV og psykisk helse/rus/kreftomsorg og frivillig arbeid. Helse og velferd har som mål å fagleg leggje til rette med tenester tilpassa den... 
Storebø
8 dager siden
 ...Dagligdagse gjøremål som rengjøring, rydding og andre huslige oppgaver ~ Matlaging ~Assistanse i forbindelse med avtaler til lege/sykehus, NAV, trening, fritidsaktiviteter og sosiale aktiviteter utenfor hjemmet ~ Bistå på reiser og kursopphold. Ønskede... 

PRIMA ASSISTANSE AS AVD VESTLAND

Rådal
26 dager siden
 ...pleie - og omsorgstenester, tildelingskontor, legetenesta, jordmortenesta, ergoterapi- og fysioterapitenesta, miljøarbeidertenesta, NAV og psykisk helse/rus/kreftomsorg og frivillig arbeid. Helse og velferd har som mål å fagleg leggje til rette med tenester tilpassa den... 
Storebø
22 dager siden