...NAV Lerkendal søker motiverte og dyktige jobbspesialister i tiltaket Arbeid med støtte! Vi har ledig to vikariater og ser etter deg som er uredd og målrettet og som liker å jobbe strukturert og tålmodig. Har du tro på at det finnes jobb for alle som vil jobbe? Ønsker... 

Jobbspesialist

Trondheim
10 dager siden
Åpen – kompetent – modig Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter...

Veileder

Trondheim
10 dager siden
 ...pårørende Tverrfaglig samarbeid med kolleger i teamet Samarbeid med ulike tjenester i førstelinjetjeneste, spesialisthelsetjenester og NAV Målrettet miljøarbeid Kvalifikasjoner ~3-årig helse- eller sosialfaglig høyskoleutdanning, gjerne med aktuell videreutdanning... 

Botiltak og treffsted for psykisk helse, Trondheim Kommune

Trondheim
3 dager siden
 ...NAV Falkenborg har for perioden 1. mai 2024 - 31. desember 2024 ledig fire vikariater i 100 prosent stilling for veiledere. Det kan bli mulighet for forlengelse på noen av vikariatene. NAV Falkenborg er ett av to NAV-kontor i Trondheim. Kontoret har omtrent 240 årsverk... 

NAV FALKENBORG

Trondheim
12 dager siden
 ...rehabiliteringssenter søker helsefagarbeidere til tre faste 100 prosent stillinger. Trondheim rehabiliteringssenter skal være navet i kommunens satsing på rehabilitering. I tillegg til å drive tre rehabiliteringsteam og 72 plasser for døgnrehabilitering skal senteret... 

TRONDHEIM REHABILITERINGSSENTER

Trondheim
9 dager siden
 ...vurderer søknadene fortløpende, så ikke vent med å søke CRUX Moholt tilbyr akuttovernatting til personer/familier som henvender seg til NAV og som har et akutt boligbehov. Virksomheten ligger i et rolig strøk på Moholt og drives på oppdrag fra Trondheim kommune. Vi er... 
Trondheim
28 dager siden
 ...rådgiverkolleger, helsesykepleiere og ansatte fra PPT. Som veileder i Oppfølgingstjenesten (OT) vil du samarbeide tett med næringsliv, Nav og opplæringskontor. Vi søker etter en rådgiver som vil bidra til å utvikle en god rådgivertjeneste som underbygger elevens trivsel,... 

Ledig stilling som rådgiver og veileder i Oppfølgingstjenest...

Trondheim
8 timer siden
 ...refusjoner  være administrator for timeregisteringssystem og mobiltelefonordning  registrere sykemeldinger, refusjoner og lønnstilskudd (NAV)  administrere personalforsikringer og pensjon  utvikle nye metoder og rutiner  lage budsjett for ditt fagområde  bistå i... 

MUSEENE I SØR-TRØNDELAG

Trondheim
5 dager siden
 ...pårørende Tverrfaglig samarbeid med kolleger i teamet Samarbeid med ulike tjenester i førstelinjetjeneste, spesialisthelsetjeneste og NAV Målrettet miljøarbeid Veiledning Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som vernepleier eller sykepleier Du må ha... 

TRONDHEIM KOMMUNE BOTILTAK OG TREFFSTED FOR PSYKISK HELSE

Trondheim
6 dager siden
 ...på natt, og 35 prosent på kveld. Stillingsprosenten kan tilpasses etter ditt ønske. Trondheim rehabiliteringssenter skal være navet i kommunens satsing på rehabilitering. I tillegg til å drive tre ambulante rehabiliteringsteam og 72 plasser for døgnrehabilitering,... 

TRONDHEIM REHABILITERINGSSENTER

Trondheim
12 dager siden
 ...pårørende Tverrfaglig samarbeid med kolleger i teamet Samarbeid med ulike tjenester i førstelinjetjeneste, spesialisthelsetjeneste og NAV Målrettet miljøarbeid Kvalifikasjoner Hvis du har en utdanning innen helse, eller er under relevant utdanning er du... 

TRONDHEIM KOMMUNE BOTILTAK KLÆBUVEIEN

Trondheim
12 dager siden
 ...Kontaktflate (intern/ekstern) Avsnittet samarbeider ofte med andre statlige etater som Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Mattilsynet, NAV samt bostyrere, finansinstitusjoner i inn- og utland og annet fagpersonell relatert til løsning av straffesaker. Det forventes at... 

Politietterforsker

Trondheim
10 dager siden
 ...Kontaktflate (intern/ekstern) Avsnittet samarbeider ofte med andre statlige etater som Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Mattilsynet, NAV samt bostyrere, finansinstitusjoner i inn- og utland og annetfagpersonell relatert til løsning av straffesaker. Det forventes at... 

Spesialetterforsker

Trondheim
10 dager siden
 ...og praktisk bistand i enkeltsaker knyttet til familiegjenforening, utlendingsmyndighenene, arbeid, bolig, helsetjenester, barnevern, NAV, vold i nære relasjoner, ivaretakelse av særskilte problemstillinger blant LHBTI- personer med innvandrer -/flyktningbakgrunn og ungdom... 

SELVHJELP FOR INNVANDRERE OG FLYKTNINGER (SEIF)

Trondheim
2 dager siden
 ...slett utnytte det fulle potensialet i digitaliseringen, og vi gjør dette i samarbeid med andre offentlige etater, slik som for eksempel NAV og Politiet. Hva går jobben ut på? delta i divisjonens og etatens data science- og analysearbeid utvikle ekspertmodeller og... 

SKATTEETATEN TRONDHEIM

Trondheim
10 dager siden
 ...tjeneste i Sektor Oppvekst, og er lokalisert på Selbu videregående skole. Voksenopplæringen samarbeider tett med Flyktningetjenesten, NAV og videregårnde opplæring. Vi tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere og flyktninger, men det kan også bli... 

Lærer ved Selbu voksenopplæring

Selbu
7 timer siden
 ...utredning og behandling, både individuelt og i samarbeid med gruppepoliklinikk, døgnenheten eller ambulant team Samarbeid med fastleger, NAV og primærhelsetjeneste vil også være sentrale oppgaver Kvalifikasjoner Psykologspesialist eller nesten ferdig psykolog.... 

ST OLAVS HOSPITAL HF PSYKISK HELSEVERN NIDELV DPS TILLER POL...

Tiller
5 dager siden