...for å levere lønnstjenester til statlige virksomheter ved bruk av blant annet SAP HR. Vi håndterer også reiseoppgjør, refusjoner fra Nav og sykefraværsoppfølging. Løsningene benyttes i dag av omtrent 90 prosent av statlige virksomheter, herunder 200.000 lønnsmottakere,... 
Stavanger
6 dager siden
 ...I NAV Kontaktsenter Rogaland har vi flere ledige faste stillinger som veiledere. Vi søker etter personer som er selvstendig og besluttsom, og som stoler på egne avgjørelser. En av våre viktigste oppgaver er å sikre at folk som kontakter NAV får den bistanden de trenger... 

Nordens mest spennende og komplekse førstelinje søker selvst...

Sandnes
15 dager siden
 ...integrasjonsteamet som leverer integrasjoner mellom kriminalomsorgens fagsystemer og i samarbeid med andre virksomheter. (Politiet, NAV, Domstolene, oa) I tillegg vil du inngå i kriminalomsorgens arkitekturteam. Kriminalomsorgens utviklingsmiljø består av to faste utviklingsteam... 
Stavanger
14 dager siden
 ...NAV Hjelmeland held til på helsehuset samlokalisert med fleire viktige samarbeidspartnarar som fysioterapeut, lege, tannlege, barnevern og meistringseininga. Vi har ledig stilling som NAV-rettleiar frå 01.09.2024 i 50 % fast stilling og 50 % engasjement med mulighet for... 

50 % fast stilling / 50 % engasjement

Hjelmeland
23 dager siden
 ...NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland er et ressurs- og kompetansesenter på andrelinjenivå, med ca. 100 tilsette. Hjelpemiddelsentralen har et overordnet ansvar for forvaltning, rådgivning og formidling av tekniske hjelpemiddel for personer med funksjonsnedsetting, tolketjenester... 

Tolk for hørselshemmede, døvblinde og døvblitte

Sandnes
23 dager siden
 ...læretid og arbeidsliv Kontakt med faglærere, veiledere, opplæringskontor og bedrifter for å hjelpe flere ut i lære Kontakt med NAV og andre offentlige instanser som kan bidra til at elevene får læreplass Etablere og vedlikeholde nettverk som sikrer elevene læreplass... 
Kleppe
12 dager siden
 ...bonusordninger, konkurransedyktig lønn, helseforsikring, tjenestepensjonsordninger, aksjesparing samt at foreldrepermisjon dekkes utover NAVs betingelser opp til 12G  Vi har en chatbot Accenture COBE som gir deg mulighet til å ta de riktige etiske valgene og har blitt... 
Sandnes
14 dager siden
 ...gjennom nåværende SAP/app system Ansvarlig for lønnskjøring Samarbeide med fagforeninger/tillitsvalgte Sykefraværsoppfølging og NAV prosesser Hvem er du? Synlig leder som andre ønsker å følge, og som er opptatt av å bygge kultur der en lykkes som team... 
Sandnes
26 dager siden
 ...krevende situasjon? Motiveres du av å jobbe et sted med et inspirerende samfunnsoppdrag? Da er det sannsynligvis deg vi ser etter! NAV sin visjon er å gi mennesker muligheter, og vi søker etter ansatte med hjerte for mennesker og for våre fagområder. Vi skal bidra til... 
Sola
22 dager siden