...hjelpemiddelformidling og læring- og mestring. Hjelpemiddeltjenesten har 5,5 ansatte og har ansvar for distribusjon og reparasjon av hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral, samt eget korttidslager. I tillegg legges det vekt på gjenbruk og vedlikehold av lagerets eget utstyr/... 

LILLESTRØM KOMMUNE FOREBYGGENDE TJENESTER ADMINISTRASJON

Lillestrøm
5 dager siden
 ...for lønnskjøring og tilhørende oppgaver Behandling av reiseregninger Sykefraværsrapportering, refusjoner og kommunikasjon med NAV Rapportering til myndigheter, fagforeninger og tjenestepensjonsleverandør Fakturahåndtering og diverse regnskapsoppgaver Ønskede... 

Lønnsmedarbeider

Lillestrøm
16 dager siden
 ...positiv og strukturert teamleder innen arbeidsrettet rehabilitering. Arbeidsrettet rehabilitering er et anbudsbasert tiltak gjennom NAV. Anbudsperioden er gjeldende til 31.07.26 med mulighet for 1 år forlengelse. I stillingen vil du være en del av avdelingens lederteam... 

Avonova søker teamleder/veileder i arbeidsrettet rehabiliter...

Lillestrøm
16 dager siden
 ...integrasjonsteamet som leverer integrasjoner mellom kriminalomsorgens fagsystemer og i samarbeid med andre virksomheter. (Politiet, NAV, Domstolene, oa) I tillegg vil du inngå i kriminalomsorgens arkitekturteam. Kriminalomsorgens utviklingsmiljø består av to faste utviklingsteam... 
Lillestrøm
16 dager siden
 ...for lønnskjøring og tilhørende oppgaver Behandling av reiseregninger Sykefraværsrapportering, refusjoner og kommunikasjon med NAV Rapportering til myndigheter, fagforeninger og tjenestepensjonsleverandør Fakturahåndtering og diverse regnskapsoppgaver Ønskede... 

Liker du å jobbe med lønn, reiseregninger og andre regnskaps...

Lillestrøm
10 dager siden
 ...hjelpemiddelformidling og læring- og mestring. Hjelpemiddeltjenesten har 5,5 ansatte og har ansvar for distribusjon og reparasjon av hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral, samt eget korttidslager. I tillegg legges det vekt på gjenbruk og vedlikehold av lagerets eget utstyr/... 

Servicemedarbeider Hjelpemiddeltjenesten

Lillestrøm
10 timer siden
 ...være en av de nye kollegene vi ser etter! Vi søker nå etter tre veiledere til å jobbe med personer som trenger ekstra innsats fra NAV for å kunne komme ut i arbeid. Målgruppen for to av stillingene er unge voksne under 30 år som er uten arbeid eller av som av helsemessige... 

Klarer du å motivere andre og skape nye muligheter? Da er du...

Oslo
1 dag siden
 ...NAV søker ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vår visjon er å gi mennesker muligheter, og dette gjør vi ved å utvikle Norges beste arbeids- og velferdstjenester. NAV består av 22 000 kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi jobber tverrfaglig i sterke... 

Ønsker du å lede prosesser som setter rammer for informasjon...

Oslo
5 dager siden
 ...NAV Grorud er en spennende arbeidsplass med høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Vi er et NAV-kontor i stadig faglig og organisatorisk utvikling. Bydel Grorud ligger i Groruddalen ved Lillomarka og favner områdene Ammerud, Grorud, Kalbakken, Rødtvet, Nordtvet og... 

Ungdomsveileder

Oslo
6 dager siden
 ...Nav Sagene er en spennende arbeidsplass med høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Vi er et Nav kontor i faglig og organisatorisk utvikling, og har om lag 140 ansatte fordelt i 8 ulike avdelinger. Vi har ledig stilling som mottakskonsulent i publikumsmottaket... 

Mottakskonsulent

Oslo
10 dager siden
 ...NAV Østensjø er et spennende NAV-kontor med mangfold og muligheter. Vi ligger på Skullerud, sentralt i bydel Østensjø. Bydel Østensjø har rundt 50.000 innbyggere. NAV-kontoret har omtrent 110 dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi trenger avdelingsleder til vår ungdomsavdeling... 

Avdelingsleder NAV Østensjø

Oslo
10 timer siden
 ...NAV søkjer tilsette med hjarte for menneske og fagområda våre. Visjonen vår er å gje menneske moglegheiter, og dette gjer vi ved å utvikle Noregs beste arbeids- og velferdstenester.   NAV består av 19 000 kompetente og engasjerte medarbeidarar. Vi jobbar tverrfagleg... 

Avdelingsdirektør for NAV Hjelpemiddelsentral Oslo

Oslo
7 timer siden
 ...Vi søker deg som er engasjert i arbeidsinkludering!   NAV’s overordnete mål er å gi mennesker muligheter til arbeid og aktivitet, og sikre rettigheter til velferdsytelser.   NAV Nordre Follo er et utviklingsorientert NAV-kontor. Vi kan tilby en spennende og utviklende... 

NAV ØST-VIKEN IDRETTSVEIEN 18 SKI

Ski
2 dager siden
 ...har ledererfaring og som brenner for gode tjenesteopplevelser og NAVs samfunnsoppdrag. Vi står nå står foran mange spennende utfordringer...  ...samtidig som du er svært dyktig på utvikling. Du skal lede NAV Hjelpemiddelsentral Oslo som er et ressurs- og kompetansesenter... 

HMS Oslo, NAV

Oslo
2 dager siden
 ...Nav St. Hanshaugen søker medarbeidere med hjerte for mennesker og fagområdene våre. Visjonen vår er å gi mennesker muligheter, og dette gjør vi ved å utvikle Norges beste arbeids- og velferdstjenester. Nav St. Hanshaugen består av ca 130 kompetente og engasjerte medarbeidere... 

Jobbspesialist

Oslo
6 dager siden
 ...saksdrøftingsverksted. Når vurderingen fra rådgivende overlege er egnet til å ha betydning i saken, må uttalelsen gjøres skriftlig. NAV Klageinstans har i dag ni overleger i ulike stillingsstørrelser, til sammen ca. 5,3 årsverk. Disse har kontorsted i en av våre seks... 

Rådgivende overlege

Oslo
16 dager siden
 ...Bydel Stovner er en bydel hvor befolkningen har et stort etnisk mangfold. Sosialtjenesten i Nav er siste sikkerhetsnett. Vi skal sørge for inntektssikring og bidra til å bedre levekår og forebygge utenforskap. Nav Stovner har i overkant 120 ansatte hvorav mer enn... 

Sosialkonsulent

Oslo
10 dager siden
 ...Vil du være med å gjøre en forskjell? NAV Hjelpemiddelsentral Oslo har ledig to faste 100% stillinger som førstekonsulent (stillingskode 1408) i avdeling Teknisk ordre, Seksjon Service og Logistikk. NAV Hjelpemiddelsentral Oslo har overordnet og koordinerende ansvar... 

Førstekonsulent - Teknisk ordrekontor

Oslo
6 dager siden
 ...Har du lyst til å utgjøre en forskjell i ungdoms liv? I Ungdomsavdelingen ved NAV Grünerløkka jobber vi med tett oppfølging av ungdom mellom 18 og 30 år, i tråd med den nylig innførte Ungdomsgarantien. Vi jobber med alle NAVs hovedytelser, men det er brukerens behov for... 

Fagansvarlig

Oslo
6 dager siden
 ...Ønsker du å lede avdelingen Mottak og muligheter på NAV St. Hanshaugen som er et spennende sentrumskontor med flinke folk og med et godt arbeidsmiljø hvor vi bryr oss om hverandre? Avdelingsleder (seksjonsleder)  St. Hanshaugen er en bydel med ca. 40 000 innbyggere,... 

Seksjonsleder

Oslo
10 dager siden
Bydel Nordre Aker har rundt 53 000 innbyggere. Bydelen strekker seg fra Badebakken i sør, gjennom Maridalen og Solemskogen i nord, og fra Trondheimsveien i øst til Sognsvannsbekken i vest. Denne utstrekningen gjør Bydel Nordre Aker til den geografisk største bydelen i ...

BO-OPPFØLGER

Oslo
6 dager siden
 ...opptatt av bærekraft og utvikling. Vi er en bydel med 34 000 innbyggere, med en variert befolkning og med mange engasjerte aktører. NAV Stovner er en viktig aktør i en bydel som vil være best på å gi gode løsninger på tvers av tjenester, og møte befolkninga vår på nye... 

Avdelingsleder

Oslo
10 dager siden
 ...egenprodusert mat på menyen? Vi søker etter Daglig Leder til Kaffelykke på Grünerløkka. Kaffelykke er en lunsjkafe som driftes av NAV og Bydel Grünerløkka i Oslo Kommune. Kafeens formål er å være en arbeidstreningsarena for ungdom som ønsker å kvalifiseres til å jobbe... 

Daglig Leder

Oslo
10 timer siden
 ...Er du en person med pågangsmot og engasjement og som har lyst til å hjelpe mennesker ut i arbeid eller utdanning?  NAV Grünerløkka er ett av landets største NAV-kontor i en spennende og mangfoldig bydel i Oslo sentrum. Hos er brukeren i fokus. Vi har som ambisjon å gi... 

Veileder i avdeling arbeid og integrering.

Oslo
6 dager siden
 ...Vil du være en del av et tverrfaglig autonomt team som bygger verdens beste digitale velferdstjenester?    NAV er et av de fremste og største utviklingsmiljøene i Norge med over 200 utviklere. Vi bygger løsninger som skal leve. Her vil du samarbeide tett med fagfolk... 

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD FYRSTIKKALLÉEN

Oslo
3 dager siden
Vår visjon: Bydel Østensjø – et godt sted å bo, hele livet! Bydel Østensjø ligger sør øst i Oslo, og grenser til Østmarka med turveier, badevann og lysløyper, som gir mange muligheter for tur- og friluftsliv, sommer og vinter. Bydel Østensjø skal tilby sine 50 000 innbyggere...

Kvalifiseringsprogramrådgiver

Oslo
10 dager siden
 ...mennesker ut i arbeid eller utdanning?  Vi har nå et ledig svangerskapsvikariat i prosjektet Jobbsjansen fra 01.05.24 til 30.06.2025. Nav Grünerløkka er ett av landets største og mest spennende NAV kontor med 220 ansatte. Vi er et NAV kontor i stadig faglig og... 

Veileder i Jobbsjansen.

Oslo
7 timer siden
 ...regelverksutvikling innenfor våre ansvarsområder. Avdelingen følger også opp alle fylkes- og regions-administrasjonene som har ansvar for NAV-kontor, NAV Arbeidslivssentrene og spesialenheter som tiltaksenheter, arbeidsrådgivningskontor og hjelpemiddelenheter, i tillegg til... 

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD FYRSTIKKALLÉEN

Oslo
9 dager siden
 ...god helse i befolkningen og norsk arbeidsliv er et viktig steg på veien til et mer bærekraftig samfunn. Om våre karrieretjenesterMed NAV som vår største kunde, jobber våre dyktige karriereveiledere over hele Norge med å få stadig flere ut i arbeid de både trives i og... 

Rådgiver hos Falck Helseformidling- vikariat

Oslo
8 timer siden
 ...Boligkontoret i Bydel Østensjø ble underlagt NAV Østensjø i 2023. Teamet som jobber med boligvirkemidlene består av 6 faste ansatte og holder til i lokaler sentralt på Skullerud, med offentlig kommunikasjon i umiddelbar nærhet. Boligteamet har ansvar for å saksbehandle... 

BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL ØSTENSJØ

Oslo
11 dager siden