...kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Marithaugen 11 8310 Kabelvåg Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Vågan kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 05.08.2024 Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se... 

Sykepleier 100 % x 2 faste stillinger - Institusjonsomsorgen

Vågan kommune
6 dager siden
 ...er det ledig 2 x 15 % fast stilling på helg for helsefagarbeider/studenter/helsefagelever, med tiltredelse etter avtale I Bindal kommune vil du arbeide i en organisasjon som er fremoverlent, nysgjerrig på ny teknologi og villig til å gjøre de endringer som er... 

Helsefagarbeider / Student / Helsefagelev ønskes for fast he...

Bindal kommune
7 dager siden
 ...kontaktinformasjon Vilkår for stillingen følger lover og avtaler som gjelder til enhver tid For søkere som ikke er bosatt i Nordkapp kommune tilbys i tillegg følgende: Flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement Hjelp med å finne bolig Annet Nordkapp kommune... 

Kulturskolelærer

Nordkapp
7 dager siden
 ...stillingen. Vi søker deg som har gode relasjoner med barn og et ønske om å lære bort til andre.  Risør barneskole ligger i Risør kommune med kort avstand til Risør sentrum. Skolen er en 1-7 skole med 334 elever og SFO. Totalt er vi ca. 52 ansatte. Skolen ligger i... 

Barne- og ungdomsarbeider - Risør barneskole og SFO

Risør
11 dager siden
 ...Økonomiavdelinga har ansvar for rekneskap, innfordring, lønn, innkjøp, eigedomsskatt og budsjettarbeidet i kommunen.  Har du relevant høgare utdanning innan økonomi og rekneskap og/eller erfaring innanfor rekneskap, lønn og rapportering så vil vi gjerne sjå deg som... 

100% fast stilling ved økonomiavdelinga

Årdal kommune
12 dager siden
 ...Om stillinga: Vi søkjer etter ein erfaren prosjektleiar som kan bidra til å styrke avdelinga for investeringsprosjekt i Osterøy kommune. Vi har ledig ein 100% fast stilling med moglegheit for snarleg oppstart, eller etter nærmare avtale. Avdeling for investeringsprosjekt... 

Har du erfaring og kunnskap om prosjektleiing?

Osterøy kommune
1 dag siden
 ...byggene. Du vil jobbe både selvstendig, men også som en del av et team. Utbyggings- og eiendomsavdelingen forvalter på vegne av Bodø Kommune til sammen ca. 256 000 m2 bygningsmasse til en markedsverdi av ca. 5 milliarder kr; alt fra barnehager, skoler og sykehjem/... 

Byggdrifter/Vaktmester

Bodø
1 dag siden
 ...Randaberg kommune startet høsten 2023 en  ny sykehjemsavdeling  for 14 beboere i denne grønne landsbyen. I den anledning søker vi sykepleier...  ...iht. lokale og sentrale avtaler. Pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse KLP. Vitnemål og attester må lastes opp i... 

Sykepleier natt

Randaberg
1 dag siden
 ...en barne- og ungdomsarbeider fra 1. august 2024. Stillingen er vikariat i 100% ut juli 2025 med mulighet for forlengelse. Værøy kommune legger vekt på verdiene RAUS, RESPEKTFULL, PROFESJONELL og ANSVARLIG.  Værøy barnehage har et erfarent og engasjert personale som... 

Barne – og ungdomsarbeider /barnehageassistent

Værøy
1 dag siden
 Har du lyst på en samfunnsnyttig og spennende jobb, i et engasjert og trivelig fagmiljø er denne jobben noe for deg. Ytre Helgeland Brann og Redning (YHBR) har 65 hel- og deltidsansatte, vi er organisert som et interkommunalt samarbeid mellom Alstahaug, Dønna og Leirfjord...

Ledig stilling som

Alstahaug kommune
1 dag siden
 ...Ønsker du en variert arbeidshverdag som jordmor i kommunen? Vi søker etter en ny jordmor i vår tjeneste og kan tilby en arbeidshverdag med varierte og spennende oppgaver. Som jordmor hos oss får du arbeidsoppgaver innen svangerskapsomsorg, barselomsorg med hjemmebesøk... 

Jordmor

Askøy kommune
1 dag siden
 ...Fellestjenesten er organisert under kommunedirektøren og er kommunes støttefunksjon. Avdelingen består av 8,5 årsverk inkludert en lærling...  ...digitaliseringsprosesser Ønskelig med relevant erfaring fra kommunal eller offentlig sektor. Erfaring fra og kunnskap om tilsvarende... 

Vil du være med i vårt team?

Hadsel kommune
1 dag siden
 ...(forsøksordning i to år, gjeldende fra 01.08.2024) Gode forsikrings- og pensjonsordninger Flyttegodtgjørelse etter Gildeskål kommunes reglement Behjelpelig med å finne bolig Lønn i henhold til avtale Generell informasjon Dokumentasjon av opplysninger... 

Undervisningsstilling ved Sørarnøy skole og barnehage, Innti...

Gildeskål kommune
6 dager siden
 ...Vi tilbyr Full ansiennitet Gunstige pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP Fri gruppelivs- og ulykkesforsikring Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig Gratis barnehageplass Gratis SFO  Hvorfor skal du komme til Hasvik? Gjennom... 

Barnevernkonsulent

Hasvik
6 dager siden
 ...samarbeids- og kommunikasjonsevner• Godt humør, viser ansvarlighet og engasjement• Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet. Grane kommune tilbyr:  • Gode pensjons- og forsikringsordninger • IA-bedrift• Motiverte og kunnskapsrike kollegaer• Interessante utfordringer•... 

Rekrutteringsstilling v/omsorgsavdelingen

Grane kommune
6 dager siden
 ...Stilling ledig som næringsrådgjevar i vikariat Eidfjord kommune lyser ut eit års vikariat som næringsrådgjevar.  Stillingsstorleik er 100 %.  Stillinga vil vera knytt til eining for Kultur, næring og berekraft og vil arbeida tett opp mot rådmann og andre einingar... 

Næringsrådgjevar i vikariat

Eidfjord
6 dager siden
 ...Om stillingen Flakstad kommune har ledig 80% stilling som miljøterapeut innenfor Rus og psykisk helse. Tiltredelse 01.09.24 Rus og Psykisk helse er en del av helse og velferdstjenestene i Flakstad Kommune. Enheten er også rådgivende enhet for rus-saker i kommunen... 

Miljøterapeut

Flakstad kommune
6 dager siden
 ...Om stillinga Seljord kommune er i gong med å opprette eit servicetorg, og i samband med dette søker vi etter ein person til stilling som konsulent. Som tilsett på servicetorget, vil du vere kommunens ansikt utad. Konsulenten skal jobbe tett saman med dei andre på servicetorget... 

100% fast stilling som konsulent - Seljord kommune serviceto...

Seljord
6 dager siden
 ...Kommunalområdet HR i Lillestrøm kommune består av 28 medarbeidere, som støtter organisasjonen i et vidt spekter av HR-relaterte oppgaver og prosesser. Vi er organisert i to rådgiverteam, som ivaretar blant annet strategiske HR-oppgaver og ulike leder- og organisasjonsstøttefunksjoner... 

HR rådgiver, jurist

Lillestrøm
6 dager siden
 ...Vestby kommune, resultatområde barnehage søker spesialpedagog i 100% fast stilling Stillingen er knyttet til spesialpedagogisk team barnehage, som for tiden er ansatt hos resultatområdeleder barnehage. Teamet består av spesialpedagoger som arbeider med barn med særskilt... 

Spesialpedagog, 100% fast, Vestby kommune

Vestby kommune
1 dag siden
 ...Delar av tenesta er knytt til bufellesskap med heildøgnsbemanning medan ei stor del av tenstaer knytt til heimeteneste ulike stader i kommunen.  Austevoll kommune har ny eining under oppbygging i Bekkjarvik som vil fungere som avlastningsbustad med tre omsorgsbustader i... 

Fast stilling som miljøarbeidar Lindevika buteneste

Austevoll kommune
1 dag siden
 ...de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler Ved overtallighet har fast ansatte i Loppa kommune fortrinnsrett Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Intervju kan skje over Teams Ta med originale dokumenter, attester... 

Miljøarbeidere i tilrettelagt bolig, 100% fast stilling

Loppa
1 dag siden
 ...Fitjar og Stord (SIB) -- er organisert med Stord som vertskommune og tenestestad. Tenesta har kontorstad på Leirvik, Stord. Stord kommune er formell tilsetjingsstad. Tenesta er eit interkommunalt samarbeid etter Kommunelova § 28b, Kommunane sitt totale innbyggjartal er... 

ID 2229 Kontaktperson - Sunnhordland interkommunale barnever...

Stord
7 dager siden
 ...Vil du bidra til at barn får en god og helsefremmende oppvekst i Frogn kommune? Vi har ledig stilling som helsesykepleier i virksomheten Helsetjenester barn og unge. Stillingen er en 100 % prosjektstilling i helsestasjonstjenesten. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten... 

Helsesykepleier

Frogn kommune
7 dager siden
 ...stillingene Fagarbeidere/assistenter søkes til Straumen skole, fast og midlertidig stilling Straumen skole er én av Sørfold kommunes tre skoler. Skolen har ca 140 elever og 40 ansatte fordelt på lærere, administrasjon og fagarbeidere. Skolene i Sørfold arbeider sammen... 

Fagarbeidere/assistenter

Sørfold kommune
6 dager siden
Det er ledig 2,04 % deltidsstilling som brannkonstabel med oppstart 01.10.2024. Arbeidsoppgåver: Vera brannkonstabel på utrykkingar frå Leirvik stasjon. Delta på trening og øvingar 10-15 gangar i året. Inngå i vaktordning kvar 4.veke på kvardagar mellom 15....

ID 2212 Brannkonstabel - Stord brann og redning

Stord
6 dager siden
 ...Øksnes kommune utvider sin rehabiliteringsavdeling og søker etter ny ergoterapeut på laget vårt! Vi ønsker å levere gode tjenester av høy kvalitet, vi har fokus på utvikling og forbedring av våre tjenester. Det vektlegges å ha tett samarbeid med øvrige ansatte og avdelinger... 

Kom og jobb sammen med oss!

Øksnes kommune
6 dager siden
 ...søkere kan høyere lønn vurderes Gode pensjons-, forsikrings og lånebetingelser gjennom Oslos pensjonsforsikring. Som ansatt i Oslo Kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn... 

Geodataingeniør

Oslo
6 dager siden
 ...Bærum kommune tilbyr nå en unik måte å prøve seg i allmennmedisin, og har 6 ledige stillinger som fastlege med introduksjonsavtale. Stillingene vil være plassert ved Sandvika legesenter, Bryn legesenter, Høvik legesenter, Humana Sandvika AS, Vest legekontor og Skui... 

Fastleger med introduksjonsavtaler

Bærum kommune
6 dager siden
 ...for kommunalteknikk. De viktigste oppgavene vil være å ivareta kommunens interesser knyttet til vann og avløp i plan- og byggesaker og...  ...Saksbehandling VA  i plan- og byggesaker Samarbeid med andre kommuner i regionen om felles normer for  fagområdet, Forvaltning av... 

Spennende stilling som VA-ingeniør

Nittedal kommune
6 dager siden