...inne- og uteaktiviteter. Vi tilbyr Givande arbeid i gode arbeidsmiljø. Det er mulig å bli kjent med ulike skoler i Ålesund kommune. Kontaktinformasjon Tor Løvland, Rådgivar Arbeidsstad Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Referansenr... 

Tilkallingsvikarer - Skole og SFO/AKS - Ålesund sentrum og Å...

Ålesund
Én måned siden
 ...inne- og uteaktiviteter. Vi tilbyr Givende arbeid i gode arbeidsmiljø. Det er mulig å bli kjent med ulike skoler i Ålesund kommune. Kontaktinformasjon Tor Løvland, Rådgivar Arbeidsstad Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Referansenr.:... 

Tilkallingsvikarer - lærere - Ålesund sentrum og omegn

Ålesund
Én måned siden
 ...webcruiter. Arbeidsoppgåver Utgreiing og behandling av tilviste pasientar.  Tverrfagleg samarbeid i team Samarbeid med kommune og NAV Pasientadministrative oppgåver – teamkoordinering Kvalifikasjonar Sjukepleiar med vidareutdanning i psykisk helsearbeid... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF DPS SUNNMØRE POLIKLINIKK ÅLESUND

Ålesund
7 dager siden
 ...fagområde eit godt arbeidsmiljø løn etter tariff Kontaktinformasjon Steven Jørgensen, (***) ***-****, ****@*****.***.kommune.no Synnøve Ragnhild Thorseth, (***) ***-****, ****@*****.*** Arbeidsstad Storgata 25 6002... 

ÅLESUND KOMMUNE DRIFT VATN OG AVLØP

Ålesund
6 dager siden
 ...KORUS midt) er en avdeling under Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs hospital. Vi har som samfunnsoppdrag å bistå kommuner, spesialisthelsetjenesten og befolkningen for øvrig med oppdatert kunnskap og kompetanseheving på rusfeltet. Se vårt nettsted:... 

ST OLAVS HOSPITAL HF RUS OG AVHENGIGHET KORUS MIDT-NORGE SEK...

Ålesund
3 dager siden
 ...bipolaritet m.m. Aldersgruppa er frå 18 år og oppover. Vi mottek pasientane fra sjukehusavdeling, ambulante team, poliklinikk og kommunar. Vi har også eit regionalt medikamentfritt tilbod som består av 3 døgnplassar og 3 dagplassar. Vi samhandlar i stor grad med... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF DPS SUNNMØRE DØGNSEKSJONEN VEGSUND

Ålesund
2 dager siden
 ...Pedagogisk fagsenter i Ålesund kommune søkjer etter ein kontorfagleg konsulent i 100 % fast stilling for tiltreding snarast. I Pedagogisk fagsenter har vi både PPT, Grunnskoleteam og Styrka barnehagetilbod med tilsette som følgjer opp barnehagar og skolar i Ålesund... 

ÅLESUND PPT

Ålesund
13 dager siden
Ålesund er ein vidstrekt kommune. Verksemd Innbyggartorg og bibliotek ivaretek bindeleddet mellom lokalmiljøa og den store kommunen. Vi arbeider tett på innbyggarane og det frivillige gjennom fire innbyggartorg og frivilligsentralar, og seks bibliotek. Vi legg vinn på samarbeid... 

ÅLESUND BIBLIOTEK

Ålesund
13 dager siden
 ...Avdelinga har 37 ansatte fordelt på kontorsted ved Sjøholt og i Ålesund. Avdelinga har i tillegg til ansvaret for regnskap og lønn for kommunen, også en portefølje med et 20-talls kommunale selskap. Denne stillingen vil i hovedsak være knyttet opp i mot regnskapsoppdraget... 

ÅLESUND KOMMUNE PLAN OG BYGNING

Ålesund
13 dager siden
 ...KORUS midt) er en avdeling under Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs hospital. Vi har som samfunnsoppdrag å bistå kommuner, spesialisthelsetjenesten og befolkningen for øvrig med oppdatert kunnskap og kompetanseheving på rusfeltet. Se vårt nettsted:... 

ST OLAVS HOSPITAL HF RUS OG AVHENGIGHET KORUS MIDT-NORGE SEK...

Ålesund
10 dager siden
 ...og varierte arbeidsoppgaver Kontaktinformasjon Maria Øvergård Vike, Avdelingsleiar, (***) ***-****, ****@*****.***.kommune.no Arbeidsstad Postboks 1521 6025 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Referansenr.: (***) ***-****... 

MOA LEGEKONTOR

Ålesund
13 dager siden
 ...avløp er ei av tre avdelingar i verksemda vår, og har ansvar for drift, vedlikehald og fornying av vatn og avløpsnettet i Ålesund kommune. Avdelinga er inndelt i fire grupper: Vannbehandling, Avløpsrensing (renseanlegg), Ledning og pumpe og Driftsstøtte.  Vi søkjer no... 

VATN OG AVLØP ADMINISTRASJON

Ålesund
6 dager siden
 ...Humla akuttsenter er et krise-/akutt-tilbud til barn og ungdom fra 0 til 18 år som ligger i Ålesund kommune. Senteret består av to avdelinger, en barneverninstitusjon med fire plasser og en avdeling med 14 beredskapshjem. Institusjonen skal ivareta barn og unge fra 12-... 

BUFETAT MIDT HUMLA AKUTTSENTER

Ålesund
8 dager siden
 ...Humla akuttsenter er et krise-/akutt-tilbud til barn og ungdom fra 0 til 18 år som ligger i Ålesund kommune. Senteret består av to avdelinger, en barneverninstitusjon med fire plasser og en avdeling med 14 beredskapshjem. Institusjonen skal ivareta barn og unge fra 12... 

BUFETAT MIDT HUMLA AKUTTSENTER

Ålesund
8 dager siden
 ...fellesskap med et positivt og utviklingsorientert personale. Flotte elever og engasjerte foresatte Lønn i henhold til tariff og kommunens lønnsplan Kontaktinformasjon Hårek Sande, Verksemdsleiar/Rektor, (***) ***-**** Arbeidsstad Kyrkjehaugen 2 6014 Ålesund... 

LERSTAD SKOLE SFO

Ålesund
13 dager siden
 ...inkluderande læringsfellesskap. Varierte arbeidsoppgåver. Kontaktinformasjon Willy Tangen, Rektor, (***) ***-****, ****@*****.***.kommune.no Arbeidsstad Smedgarden 5 6016 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Referansenr.: (***) ***-****... 

HATLANE SKOLE

Ålesund
13 dager siden
 ...gjennomføring av prosjekter og prosesser med ulik status og fremdrift Tett samarbeid med en rekke aktører, som utviklere, rådgivere, kommune og andre interessenter Økonomisk styring og kalkulering for å sikre lønnsomhet og verdiskapning Overvåking av... 

Prosjektleder i Sørsida Utvikling

Ålesund
16 dager siden
 ...sommer- og tilkallingsvikarer. Humla akuttsenter er et krise-/akutt-tilbud til barn og ungdom fra 0 til 18 år som ligger i Ålesund kommune. Senteret består av to avdelinger, en barneverninstitusjon med fire plasser og en avdeling med 14 beredskapshjem. Institusjonen... 

BUFETAT MIDT HUMLA AKUTTSENTER

Ålesund
8 dager siden
 ...gruppeterapi m.m. Satsinga "Barn og unges helseteneste" er eit samarbeidsprosjekt mellom Helse Møre og Romsdal og alle fylkets kommunar, der det blir utarbeidd samhandlingsløp for dei sju vanlegaste psykiske helseplagene hjå barn og unge. Desse løpene er no under implementering... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF POLIKLINIKK ÅLESUND BUP

Ålesund
7 dager siden
 ...ledende nasjonal og internasjonal leverandør av arbeidstøy, uniform og verneutstyr, med hovedkontor i Måndalen i Rauma - verdens beste kommune for naturglade mennesker. Administrasjon, produktutvikling, lager og logistikk skjer ved vårt hovedkontor, med kontorer sentralt... 

Sperre Rekruttering

Ålesund
Én måned siden
 ...miljøet rundt oss. Avdeling Drift vatn og avløp har ansvar for drift, vedlikehald og fornying av vatn og avløpsnettet i Ålesund kommune. Avdelinga er inndelt i fire grupper: Vannbehandling, Avløpsrensing (renseanlegg), Ledning og pumpe og Driftsstøtte. Det er gruppa... 

VATN OG AVLØP ADMINISTRASJON

Ålesund
6 dager siden
 ...forureinar miljøet rundt oss. Driftsavdelinga vår har ansvar for drift, vedlikehald og fornying av vatn og avløpsnettet i Ålesund kommune. Avdelinga er inndelt i fire grupper: Vannbehandling, Avløpsrensing (renseanlegg), Ledning og pumpe og Driftsstøtte.  Vi søkjer... 

ÅLESUND KOMMUNE DRIFT VATN OG AVLØP

Ålesund
6 dager siden
 ...Pilskog, Avdelingsleiar, (***) ***-**** Ann Elin Melbø Myklebust, Verksemdsleiar, (***) ***-**** Arbeidsstad Vågavegen 27 6008 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 29.02.2024... 

BORGUND HEIMETENESTE

Ålesund
6 dager siden
 ...Hampidjan Advant AS er et selskap i Mørenot og Hampidjan familien, med base i Haram Kommune. Konsernet teller i dag 2200 personer internasjonalt, og omsetter for 3,3milliarder. Hampidjan Advant er ansvarlig for kunder innen offshore og maritim industri i konsernet... 

Sperre Rekruttering

Ålesund
23 timer siden
 ...,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidsstad Nymarkvegen 58 6200 Stranda Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Stranda kommune Referansenr.: Logg inn for å se kontaktinformasjon 53 Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 01.07.2024 Søknadsfrist: 03.03.2024... 

Sjukepleiar - Stranda omsorgssenter, avdeling sjukeheimen

Stranda
1 dag siden
 ...kandidatar innan søknadsfristen som er 1. mars. Nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal er under bygging på Hjelset i Molde kommune, og skal stå klart for innflytting våren 2025. I Kristiansund vert det vidare eit breidt spesialisthelsetenestetilbod med... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK

Ålesund
10 dager siden
 ...arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidslivsbedrift (IA). Fleksibel arbeidstid Tenesta arbeider etter verdiar og mål for Nye Ålesund kommune, og er p.t. lokalisert i kontorlokaler på Ørskog rådhus på Sjøholt og i Ålesund rådhus. Verksemda skal samlokaliserast og vil i... 

ÅLESUND PPT

Ålesund
13 dager siden
 ...ADHD-sjukepleiarar.  Satsinga "Barn og unges helseteneste" er eit samarbeidsprosjekt mellom Helse Møre og Romsdal og alle fylkets kommunar, der det blir utarbeidd samhandlingsløp for dei sju vanlegaste psykiske helseplagene hjå barn og unge. Desse løpene er no under... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF POLIKLINIKK ÅLESUND BUP

Ålesund
7 dager siden
 ...Dette er ei fellesannonse for oppvekstsektoren i Sykkylven kommune der du som ønskjer å vere tilkallingsvikar i kommunen skule-/barnehageåret 2023/2024 kan melde di interesse. Denne stillingsannonsa gjeld for kommunale skular og barnehagar i Sykkylven. Aktuelle søkjarar... 

Oppvekst - tilkallingsvikarar 2023/2024

Sykkylven
Én måned siden
 ...moglegheiter for fagleg utvikling. Kontaktinformasjon Camilla Synnes Nygård, Avdelingsleiar, (***) ***-****, ****@*****.***.kommune.no Monica Ulstad, Verksemdsleiar, (***) ***-****, ****@*****.*** Arbeidsstad Moavegen 11 6016 Ålesund... 

SPJELKAVIK AUST HEIMETENESTE

Ålesund
13 dager siden