....  Vi opplever en fantastisk vekst i PSS Securitas Møre og Romsdal og søker derfor etter flere kandidater som ønsker å jobbe som vekter og ordensvakt i en spennende og utfordrende bransje. Stillingen er deltid og arbeidstiden vil ha sin hovedvekt på kveld/natt i helger... 

PSS Securitas

Ålesund
2 måneder siden
 ...løsningsorientert, har en interesse for faget, og trives med å samarbeide i team. Vår arbeidskultur I Kraftmontasje legger vi vekt på god og inkluderende ledelse, skapende et positivt arbeidsmiljø. Vi er kjent for vårt slagord "Alltid en løsning" og dette gjenspeiles... 

Kraftmontasje AS søker sommervikarer

Ålesund
13 dager siden
 ...bedriftskultur, og vi søker en leder som deler vår lidenskap og ønsker å skape positive resultater sammen med oss. Bravida legger vekt på et sterkt internt tverrfaglig samarbeid, der våre dyktige fagfolk samarbeider på tvers av kompetanseområder for å levere... 

Serviceleder Industri og Automasjon

Ålesund
13 dager siden
 ...for gruppebehandling, og vi utviklar spesialisert kompetanse for barn og ungdom med eteforstyrringar, psykoser og traumer.  Vi legg vekt på god kontakt og tett samarbeid med førstelinetenesta, noko som betyr at rettleiingsoppgåver for denne er ei forventa... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF POLIKLINIKK ÅLESUND BUP

Ålesund
7 dager siden
 ...løysningsorientert Sjølvstendig og fleksibel. Har evne til å ta ansvar, samt nytenking og utvikling. Personlege eigenskapar blir lagt vekt på ved tilsetting. Vi tilbyr Tverrfagleg samarbeid med fokus på kvardagsmeistring. Mangfaldig og kreativt arbeidsmiljø.... 

BORGUND HEIMETENESTE

Ålesund
6 dager siden
 ...Driftsstøtte. Det er gruppa Ledning og pumpe som no vert styrka med 4 stillingar.   I tillegg til utdanning og praksis vert det lagt vekt på personlege eigenskaper og at ein elles er skikka for stillinga.  Vi ønskjer fleire kvinner i avdelinga, så kvinner vert særlig... 

VATN OG AVLØP ADMINISTRASJON

Ålesund
6 dager siden
 ...Vi kan tilby interessante og utfordrande arbeidsoppgåver i eit selskap med høg aktivitet eit uformelt arbeidsmiljø som legg vekt på personleg utvikling, sjølvstende og trivsel kompetanseutvikling og sertifiseringar konkurransedyktig løn gode pensjons-... 

TUSSA IKT AS AVD ØRSTA

Ålesund
1 dag siden
 ...personalledelse i kunnskapsorganisasjoner og arbeidsmiljøutvikling  Daglig drift av instituttet: utøve god faglig ledelse med vekt på utvikling og kvalitet i undervisning og forskning  sørge for velegnede teknisk-administrative tjenester  sørge for at instituttet... 
Ålesund
21 dager siden
 ...samarbeidsevner Faglig nysgjerrighet Motivert til å utvikle egen undervisning Personlige og mellommenneskelige egenskaper vil bli lagt vekt på. Vi tilbyr spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø åpent og Logg inn for å se... 

Universitetslektor i ex.phil. ved campus Ålesund og Gjøvik

Ålesund
7 dager siden
 ...EUROSPAR har et bredere varesortiment og gir kundene et stort utvalg innen ferskvarer, ferdigmat, fisk og ost. I EUROSPAR legger vi vekt på å gi kunden den beste lokale handleopplevelsen og gode tilbud hver uke. Stillingsbeskrivelse I EUROSPAR er vi opptatt av å gi... 

Spar

Ålesund
1 dag siden
 ...trives. Vi jobber sammen for at du skal få et oppdrag du liker, tid til å utvikle deg og muligheten til å lære nye ting. Vi legger vekt på å hjelpe hverandre og ha det gøy sammen.  Kanskje vår nye kollega er nettopp deg? Vi vil gjerne bli kjent med deg for å finne ut... 

Miles

Ålesund
Én måned siden
 ...Du er strukturert, sjølvstendig og kan prioritere arbeidsoppgåver. Du er løysingsorientert og fleksibel. Det vert lagt stor vekt på personlege eigenskapar, i tillegg til kunnskap og erfaring. Vi tilbyr løn etter gjeldande tariffavtale god forsikrings-... 

MYRVÅG OMSORGSSENTER

Gurskøy
8 dager siden
 ...dataprogram som til dømes Gerica, ShiftManager og Samspill kjennskap og erfaring kring kapittel 9 om tvang og makt Det vert lagt vekt på personlege eigenskapar. Godkjend politiattest må leggast fram før tilsetting. Det er krav om førarkort klasse B.... 

HERØY KOMMUNE BU- OG HABILITERINGSAVDELINGA ADM

Fosnavåg
2 dager siden
 ...i norsk munnleg og skriftleg Førarkort klasse B Personlege eigenskapar Personleg eignaheit for stillinga vil bli lagt stor vekt på Interesse for å vere med å bidra inn i utvikling og drift av legekontoret Interesse for kvalitets- og utviklingsarbeid med... 

BRATTVÅG LEGEKONTOR

Haramsøy
2 dager siden
 ...har ein heilskapsforståing for saksbehandlarane si rolle og korleis avdelinga bidrar til verksemda si samla måloppnåing. Vi legg vekt på at ein høver i stillinga. Om oss og kva vi tilbyr Vi har eit stort hjarte for samfunnsoppdraget om å gjere utdanning mogleg... 

Er du flink til å spele andre god? Vi søker gruppeleiar i Ør...

Ørsta
7 dager siden
 ...helse, å ivareta miljø retta helsevern, smittevern og helseberedskap, og du er kommunen sin medisinsk-faglege rådgjevar. Vi vil legge vekt på at du er personleg godt eigna til jobben. Du vil møte ein kommune som er i utvikling og er oppteken av å vere framtidsretta.... 

SYKKYLVEN KOMMUNE LEGESENTER

Sykkylven
8 dager siden
 ...til et vikariat med varighet fra mars - april i 30% stilling. Arbeidsoppgaver: Ditt hovedfokus vil være rådgivning og salg, med vekt på enestående kundeopplevelser. Du vil gi råd og veiledning, samtidig som du sikrer høy kvalitetsstandard i butikken. Dine... 

Plantasjen Volda søker engasjert salgsmedarbeider med plante...

Volda
1 dag siden
 ...vaksenopplæringa må ha utdanning innan norsk som andrespråk, eller må ta dette innan 2029. Personlege eigenskapar Det vert lagt vekt på utdanning, praksis og personlege eigenskapar. Vi vil ha deg som medarbeidar om du er glad i å samarbeide  er kreativ og løysingsorientert... 

HAREID KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Hareid
1 dag siden
 ...på tvers av seksjonane gjer kvardagen spanande.  Godkjent politiattest må kunne leggast fram før tilsetting. Det vert lagt stor vekt på personlege eigenskapar, i tillegg til kunnskap og erfaring. Vi tilbyr løn etter gjeldande tariffavtale gode forsikrings-... 

MYRVÅG OMSORGSSENTER

Gurskøy
14 dager siden
 ...Du må ha gode kommunikasjonsevner og gode norskferdigheiter, både munnleg og skriftleg Personleg eignaheit vert tillagt stor vekt Personlege eigenskapar Du er ein positiv, fleksibel og ansvarsbevisst kollega som både kan arbeide sjølvstendig og i eit tverrfagleg... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF DPS SUNNMØRE POLIKLINIKK VOLDA

Volda
3 dager siden
 ...Vi kan også vurdere andre typar fag- og realkompetanse. erfaring frå arbeid med barn og unge Vi kontaktar referansar, og legg vekt på at du er personleg eigna for stillinga. Personlege eigenskapar du er glad i samarbeid kreativ og løysingsorientert strukturert... 
Hareid
1 dag siden
 ...er å gjøre livet bedre for dem som ikke har de samme forutsetningene som andre. Hos oss står beboerne alltid i sentrum, og vi legger vekt på likeverd, respekt og individuell tilrettelegging. Vi tror på å skape livsglede gjennom gode mestringsopplevelser, og vi søker... 

STAVANGER KOMMUNE HELSE OG VELFERD ADMINISTRASJON

Finnøy
14 dager siden
 ...gjeremål, omsorg og pleie. Vi har fokus på kompetanse og "Kva er viktig for deg?" er førande for tenestetilbodet. Det vert lagt vekt på brukarmedverknad ut frå den enkelte sitt behov. Under Klokkarhaugen bustader er to lokasjonar; Klokkerhaugen, og eit nytt tilbod... 
Sykkylven
3 dager siden
 ...praksis kan likevel vere aktuell for tilsetjing, på vilkår om å forplikte seg til å ta slik utdanning innan 3 år. Vi vil særleg leggje vekt på følgjande:  Leiarerfaring kan vere ein fordel Kunnskap om, interesse for, og erfaring frå arbeid med menneske med... 

ØRSTA KOMMUNE HEIMETENESTE ADMINISTRASJON

Ørsta
3 dager siden
 ...kundene med å lykkes enda bedre fremover, du må derfor ha et ønske om å være en viktig ressurs for våre kunder, hvor vi legger stor vekt på rådgiverrollen. Som regnskapsrådgiver vil du jobbe tett med eiere av små og mellomstore bedrifter, og jobben din i tillegg til å... 

Regnskapsrådgiver som er sulten på utvikling, ser nye løsnin...

Volda
7 dager siden
 ...vennskap og gode trygge dagar for barna. Begge barnehagane er Reggio Emilia inspirerte barnehagar med fokus på friluftsliv. Vi legg vekt på arbeidet med trygge og inkluderande barnehagemiljø, i tillegg til alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK). Det er ønskeleg... 

ULSTEIN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Ulsteinvik
10 dager siden
 ...gode norsk- og engelskkunnskapar, både skriftleg og munnleg. Administrasjonsspråket ved høgskulen er norsk. Det vil bli lagt stor vekt på personlege eigenskapar som evne til å arbeide sjølvstendig, ha god samarbeidsevne, positiv serviceinnstilling og å vere... 
Volda
16 dager siden
 ...vil også bli vektlagde. Det same gjeld relevant arbeidserfaring frå undervisning. Ved vurdering av søkjarane vil det bli lagt stor vekt på prosjektideen og prosjektskissa som ligg ved søknaden. Prosjektskissa skal vere på maksimalt 10 sider. Det skal kome fram kva du... 
Volda
3 dager siden
 ...nye og framtidsretta lokale innan 2 år. Det er nettopp utarbeidd ein ny plan for Legetenestene 2023-2030, og vi utviklar oss og legg vekt på å vere framtidsretta der vi arbeider meir i team. Ta deg gjerne tid til å kontakte oss så kan du høyre litt meir om kva for... 

SYKKYLVEN KOMMUNE LEGESENTER

Sykkylven
8 dager siden
 ...mellom administrasjon og politikk Evne å treffe avgjersler som balanserer mange omsyn Personlege eigenskapar vil bli tillagt stor vekt i vår vurdering. Vi tilbyr: Spennande arbeidsoppgåver med stor påverknadsmoglegheit Løn etter avtale Gode pensjons- og... 

SYKKYLVEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Sykkylven
8 dager siden