...kr. 569 100 etter ansiennitet og kvalifikasjoner i samsvar med kommunal tariffavtale (kode 655901 Førstekonsulent NAV) God pensjonsordning...  ...3045 Drammen Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Drammen kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 28.05.2024... 

Vil du bidra til inkludering i arbeidslivet?

Drammen
2 dager siden
 ...kunnskapen, jobbe med komplekse problemstillinger og har ungdommen og dens familie i fokus. Dersom ledelse og barnevernsarbeid i en stor kommune er noe som vekker din nysgjerrighet, du ønsker å jobbe proaktivt med endring og utvikling for ivaretakelse av ungdom, i og utenfor... 

Avdelingsleder for Ungdomsavdelingen

Drammen
2 dager siden
 ...bostøtte. Bostøtte er en statlig støtteordning for innbyggere i kommunen som har lave inntekter og høye boutgifter. Det er saksbehandler...  ...Saksbehandling knyttet til statlig bostøtte og på sikt også kommunal bostøtte. Som saksbehandler skal du behandle søknader om bostøtte... 

Saksbehandler bostøtte

Drammen
2 dager siden
 ...hvor ingen dager er like Samarbeid med engasjerte, kompetente og erfarne kollegaer – tverrfaglig samarbeid Lønn i henhold til kommunens lønns- og stillingsregulativ Tiltredelse etter avtale Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester.... 

Hjemmetjenesten Strømsø søker sommervikarer til praktisk bis...

Drammen
8 dager siden
 ...å utvikle elevenes selvtillit, selvfølelse og evne til å hjelpe seg selv.  Veiavangen ungdomsskole ligger i Mjøndalen i Drammen kommune. Skolen har ca. 440 elever, litt over 50 ansatte og er en 5- og 6-parallell skole. Skolen er teambasert med en avdelingsleder på hvert... 

Vil du være med på å skape læring for fremtiden og gode ungd...

Drammen
8 dager siden
 ...Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Nordbyveien 49 3038 Drammen Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Drammen kommune Stillingsprosent: 20% Fast Søknadsfrist: 09.06.2024 Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Helgestillinger og tilkallingsvikarer

Drammen
8 dager siden
 ...Drammen kommune er landets 7. største kommune med rundt 100 000 innbyggere og 90 fastlegehjemler fordelt på 24 legesentre. Vi har nå...  ...allmennmedisinske oppgaver i uselektert fastlegepraksis Kommunal legevakt, med lite pålagt vaktbelastning Det er per i dag... 

Ledig fastlegeavtale ved stabilt og godt driftet legesenter,...

Drammen
6 dager siden
 ...Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Buskerudveien 166 3027 Drammen Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Drammen kommune Referansenr.: Logg inn for å se kontaktinformasjon 06 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 31.08.2024 Epost: Logg inn for... 

Avlaster i eget hjem

Drammen
11 dager siden
 ...beskriver dine interesser og oppgir om du har førerkort og bil.  Det er behov for fritidskontakter i alle kommunedeler i Drammen kommune.  Arbeidsoppgaver Bidra til at tjenestemottaker får mulighet til en mer aktiv og meningsfull fritid ved å delta på ulike kultur... 

Støttekontakt/fritidskontakt søkes

Drammen
Én måned siden
 ...tråd med den demografiske utvikling, tilgjengelige ressurser i samfunnet og brukernes behov. Tjenestene må samtidig være tilpasset kommunens økonomiske situasjon.  Du evner å se, og forstå, hvordan omstilling oppfattes og berører ulike deler av organisasjonen. Derfor... 

Virksomhetsleder - Tjenester til hjemmeboende - vil du skape...

Drammen
16 dager siden
 ...muligheter for frisk luft gjennom aktive arbeidsdager? Vi søker deg som kan jobbe hos oss i sommer og som kan bidra til å gi innbyggerne i kommunen gode helsetjenester. For sommervikarer er behovet fra uke 25-32, med størst press i ukene 28-32. Det er derfor viktig at du... 

Sommerjobb med mulighet for ekstra bonus!

Drammen
24 dager siden
 ...Drammen kommune har omorganisert Psykisk helse, rus og avhengighet (PHRA) i nye avdelinger. Her ytes helhetlig bistand for å øke livskvalitet og mestringsevne for personer med psykisk helse- og/eller rus-utfordringer. Avdelingene gir ulike tjenester innenfor område psykisk... 

Metodeveileder og Jobbspesialister IPS

Drammen
2 dager siden
 ...endringer i etterspørsel, og et differensiert beho Bidra aktivt i lederteamet i virksomheten og andre utviklingsprosjekter i kommunen Opprettholde og videreutvikle samarbeidet med våre samarbeidspartnere Kvalifikasjoner Minimum 3- årig helsefaglig... 

Avdelingsleder på Solberglia sykehjem - vil du utvikle fremt...

Drammen
15 dager siden
 ...Adeccos fordelsprogram:  Om Adecco Adecco er et solid bemanningsbyrå med mange års erfaring og vi har et godt samarbeid med kommuner og sykehus i hele landet. Vi får jevnlig bestillinger fra våre oppdragsgivere, både kortvarige og langvarige oppdrag. Som ansatt hos... 

Vil du bli en del av et engasjerte team hos Engebret Sko?

Drammen
5 dager siden
 ...future heating Neotemp° er et energi-og teknologiselskap med opphav nord for polarsirkelen, nærmere bestemt i Troms fylke og Ibestad Kommune.  Neotemp° lover driftsøkonomi i verdensklasse og leverer minst 35% bedre energieffektivitet enn tradisjonelle «luft til vann»... 

Lager og logistikkmedarbeider til nyetablert lager/verksted ...

Drammen
Én måned siden
 ...Søknadsfrist: 31.05.2024 Vestre Viken helseforetak er et Norge i miniatyr. Vi leverer spesialisthelsetjenester til 500.000 mennesker i 22 kommuner. Vi dekker store byområder, men også steder der det er langt mellom postkassene. Dette utfordrer oss til å tenke helsetjenester på... 

VESTRE VIKEN HF DRAMMEN SYKEHUS - SOMATIKK

Drammen
18 dager siden
 ...virksomheter og seksjoner innad i fylkeskommunen, i tillegg til Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) utdanningsinstitusjoner kommunene Arbeidsoppgaver ha det overordnede ansvar for folkehelsearbeidet i tannhelsetjenesten i Buskerud fylkeskommune ha ansvar... 

Folkehelserådgiver

Drammen
2 dager siden
 ...Espira Vannverksdammen ligger på feltet Hallermoen Vest på Konnerud i Drammen kommune. Barnehagen åpnet i 2007 og vi har plass til rundt 120 barn i aldersgruppen 0-6 år. Vi har kort avstand til skole og kommunikasjon. Vi har tilgang til rikelig med skog og mark like utenfor... 

Vil du være med på å gi barna en fantastisk start på livet?

Drammen
15 dager siden
 ...Søknadsfrist: 18.08.2024 Vestre Viken helseforetak er et Norge i miniatyr. Vi leverer spesialisthelsetjenester til 500.000 mennesker i 22 kommuner. Vi dekker store byområder, men også steder der det er langt mellom postkassene. Dette utfordrer oss til å tenke helsetjenester på... 

VESTRE VIKEN HF PSYKIATRISK AVDELING BLAKSTAD BLAKSTAD SYKEH...

Drammen
17 dager siden
 ...prøvesvar og god kommunikasjon mellom laboratorier og rekvirentene i kommune/sykehusene? Da bør du søke den ledige stillingen som IKT...  ...for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner. Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på... 

VESTRE VIKEN HF DRAMMEN SYKEHUS - SOMATIKK

Drammen
15 dager siden
 ...Søknadsfrist: 16.05.2024 Vestre Viken helseforetak er et Norge i miniatyr. Vi leverer spesialisthelsetjenester til 500.000 mennesker i 22 kommuner. Vi dekker store byområder, men også steder der det er langt mellom postkassene. Dette utfordrer oss til å tenke helsetjenester på... 

VESTRE VIKEN HF KIOSK - DRAMMEN SYKEHUS

Drammen
20 dager siden
 ...Avdeling Drammen DPS er et distrikt-psykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde omfatter kommunene Drammen, Lier og Sande med et befolkningsgrunnlag på ca. 135.000 innbyggere. Drammen DPS består av fire polikliniske seksjoner og en døgnseksjon... 

Sykepleier/Vernepleier

Drammen
22 dager siden
 ...i tidligere Oppland, samt tilstøtende områder i tidligere Vestfold og Hordaland. Selskapet eier og drifter distribusjonsnettene i kommunene Lier, Drammen, Kongsberg, Jevnaker, Lunner og Gran, samt kommunene i Agder. Selskapet har 320 000 sluttkunder i distribusjonsnettet... 

Prosjektingeniør distribusjonsnett

Drammen
15 dager siden
 ...integritet, selvbestemmelsesrett og kulturell og religiøs bakgrunn.   Vi jobber aktivt for å dele erfaringer og kunnskap internt i kommunen og eksternt i ulike fagfora. Ljungbyveien har et tverrfaglig miljø og du vil blant annet jobbe sammen med vernepleiere,... 

Miljøterapeut,miljøarbeider og assistent

Ås
8 dager siden
 ...Åmot kommune i samarbeid med Skogselskapet i Hedmark leter etter en egnet arbeidsleder for ungdom i sommerjobb. Dette er et sommerjobb tilbud som i hovedsak strekker seg over 3 uker. Ved ytterligere finansiering og tilgang på oppdrag så kan stillingen utvides. Arbeidsperioden... 

Arbeidsleder - Sommerjobb for ungdom - JOB:U 2024

Åmot
6 dager siden
 ...Liker du å jobbe ute, er nysgjerrig på skogbruk eller bare søker etter en sommerjobb. Da har du en kjempemulighet nå. Åmot kommune i samarbeid med Skogselskapet i Hedmark leter etter ungdom mellom 15-25 år til sommerjobb i skogen. Dette er et sommerjobbtilbud som i... 

Sommerjobb for ungdom - JOB:U 2024

Åmot
6 dager siden
 ...Enhetsleder Skyssveien barnehage,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Tyttebærstien 2450 Rena Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Åmot kommune Stillingsprosent: 60% Fast Søknadsfrist: 28.05.2024 Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Fagarbeider

Åmot
6 dager siden
 ...Søknadsfrist: 15.06.2024 Vestre Viken helseforetak er et Norge i miniatyr. Vi leverer spesialisthelsetjenester til 500.000 mennesker i 22 kommuner. Vi dekker store byområder, men også steder der det er langt mellom postkassene. Dette utfordrer oss til å tenke helsetjenester på... 

Medisinsk avdeling forskning, Drammen sykehus

Drammen
19 dager siden
 ...søker vi dyktige sykepleiere til sommeroppdrag! Centric Care er førsteleverandør av helsepersonell til Bærum, Asker og Drammen kommune. Det betyr at våre sykepleiere alltid vurderes først , og dette gir deg gode sjanser til å lande drømmeoppdraget.  Ser du etter... 

CENTRIC CARE AS

Drammen
27 dager siden
 ...Vi søker rådgiver innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø til Oslobygg KFs byggeprosjekter. Oslobygg KF er Oslo kommune sitt eiendomsforetak for formålsbygg. Vi eier, forvalter, bygger og utvikler offentlige bygg i hovedstaden. Det omfatter barnehager, skoler, omsorgsboliger... 

Vil du være med å følge opp arbeidet med sikkerhet, helse og...

Oslo
2 dager siden