...mange oppgaver samtidig, men likevel ha oversikt At du er lojal i forhold til interne og eksterne beslutninger, og til Sandefjord kommunes arbeidsreglement At du er en "brobygger" At du har evne til å begeistre, dele kunnskap og motivere andre At du er personlig... 
Sandefjord kommune
6 dager siden
 ...- og forsikringsvilkår ~Personalhytter Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Lønn Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariff med stillingskode 8530 Rådgiver. Tiltredelse etter avtale. Som ansatt er du medlem... 
Sandefjord kommune
6 dager siden
Om tjenestested Sandefjord Kommune har et eget offentlig godkjent bilverksted organisert under Miljø & Plan, Bydrift. Verkstedet står for drift/vedlikehold og gjenanskaffelse av hele kommunens bil og maskinpark som i dag teller ca. 414 enheter av god standard og av nyere... 
Sandefjord kommune
13 dager siden
 ...pensjons- og forsikringsordninger ~bedriftsidrettslag med stor bredde i tilbudene ~Personalhytter Lønn Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 6455 Vernepleier. Som ansatt er du medlem av Sandefjord... 
Sandefjord kommune
3 dager siden
 ...masterutdanninger (Kompetanseløftet 2025). Sentrum hjemmesykepleie er en del av enhet 2 i Seksjon Senter og hjemmetjenester i Sandefjord kommune. Sykepleier Stillingsstørrelse:100% Stillingstype: Fast Stilling ledig fra: Etter avtale Arbeidsoppgaver ~Direkte... 
Sandefjord kommune
3 dager siden
 ...hjemmesykepleie er en del av Seksjon senter og hjemmetjenester i Sandefjord kommune. Seksjonens hovedmål er «Best hjemme lengst mulig». Tjenesten...  ..., løsningsorientert og åpen for endring ~Erfaring fra kommunal forvaltning og kjennskap til kommunale datasystemer vil være en... 
Sandefjord kommune
3 dager siden
 ...administrativt ligge under barneverntjenesten, men arbeidsstedet vil i hovedsak være i barnehagene og familiesentrene som ligger i Sandefjord kommune. Barneverntjenesten er organisert under kommunalområdet kunnskap, barn og unge (KBU).    Barneverntjenesten er organisert i... 
Sandefjord kommune
3 dager siden
Rollen som barnehagemyndighet er en av kommunens lovpålagte oppgaver. I Sandefjord er barnehagemyndigheten organisert i kommunalområdet Kunnskap, barn og unge i seksjon Myndighet og internkontroll. Seksjonen består av seksjonsleder, juridisk rådgiver, barnehagefaglig rådgiver... 
Sandefjord kommune
20 dager siden
 ...veiledningsteam med to stillinger. Veiledningstjenesten samarbeider tett med barnekoordinator og enhetsleder, og vil stå sentralt i kommunens retningsendring for å kunne møte de fremtidige utfordringene med en bærekraftig tjenesteutvikling. Mer om dette kan leses i... 
Sandefjord kommune
10 dager siden
 ...utfordringer ~Arbeid i et trivelig miljø ~Gode pensjons- og forsikringsordninger ~Personalhytter Lønn Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord... 
Sandefjord kommune
Én måned siden
 ...er vår nye kollega!    Vi søker etter en ny avdelingsleder for Byggdrift Rådhus, da dagens avdelingsleder etter 21 år i Sandefjord kommune skal bli pensjonist.     Om tjenestested Du blir 1 av 4 avdelingsledere i enhet Byggdrift, som er 1 av 4 enheter i... 
Sandefjord kommune
12 dager siden
Om tjenestested Seksjon bo- og behandlingssentre i Sandefjord kommune består av flere enheter med pasienter på forskjellige omsorgsnivå innen eldreomsorg. Bo- og behandlingssentrene er lokalisert med et i Andebu, et i Stokke, to i Sandefjord og tre bofellesskap for mennesker... 
Sandefjord kommune
2 måneder siden
Om Sandefjordskolen Sandefjord kommune har ca 62 000 innbyggere og 28 skoler, hvorav 6 er ungdomsskoler, 21 barneskoler og voksenopplæringen. Kommunen ønsker barn og unge som er fremtidsrettede, nyskapende, kritiske og undrende slik at de er klare til å møte fremtidens... 
Sandefjord kommune
5 dager siden
 ...aktivitet og helse. Tjenestene har svært ulikt omfang og innhold, og vi har til enhver tid om lag 80 personer bosatt i store deler av kommunen med vedtak i avdelingen. I dag er det foruten leder og fagkoordinator, seks dyktige og engasjerte medarbeidere i vårt team. Den... 
Sandefjord kommune
6 dager siden
 ...arbeidsmiljø ~Kollegaer som er fleksible og hjelpsomme ~Gode pensjons- og forsikringsordninger Lønn Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og dersom søker har utdanning som fagarbeider, i stillingskode 7517. Som... 
Sandefjord kommune
3 dager siden
Om tjenestested Seksjon Psykisk helse og rustjeneste i Sandefjord kommune ble etablert i år 2020, og omfatter 130 årsverk fordelt på over 200 ansatte. Seksjonen består av 7 enheter som gir tjenester som individuell behandling og oppfølging, bolig for rus og psykiatri,... 
Sandefjord kommune
10 dager siden
 ...Arbeidssko, annen hvert år ~Arbeidsglededag/kommunelekene ~Gode pensjons- og forsikringsordninger    Lønn Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 7174. Ekstra kompensasjon for å veilede sykepleiestudenter... 
Sandefjord kommune
12 dager siden
 ...Stilling ledig fra: 01.08.2024 Det kan bli andre ledige stillinger (faste stillinger og vikariater) ved skolen og ved andre skoler i kommunen. Om ønskelig kan din søknad overføres til andre skoler som senere får ledig lignende stilling.  Arbeidsoppgaver ~Stillingene... 
Sandefjord kommune
5 dager siden
 ...vi samarbeider med.  Vi tilbyr ~Spennende faglige utfordringer ~Arbeid i et trivelig miljø Lønn Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode . Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse... 
Sandefjord kommune
6 dager siden
 ...gjøre hverandre gode Bedriftsidrettslag Gode pensjons- og forsikringsordninger Personalhytter LønnStillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode. Vernepleiere og sykepleiere får lokalt rekrutteringstilskudd... 
Sandefjord kommune
Én måned siden
 ...laget! Har du spørsmål om avdelingen eller stillingen så ikke nøl med å ta kontakt.  Lønn og pensjon: Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 7174. Sykepleiere med 10 og 16 års ansiennitet får kr 20 000... 
Sandefjord kommune
12 dager siden
Mål og satsinger  Sandefjord kommune har som mål å sikre at grunnskolen bidrar til at flest mulig fullfører og består videregående skole, samt å sikre alle barn og unge trygge, inkluderende og effektive læringsomgivelser. En del av grunnstrukturen i kommunalområdet, kunnskap... 
Sandefjord kommune
Én måned siden
 ...tilsvarenede 120 årsverk. Seksjonen er delt inn i fem enheter med mange dyktige ansatte som leverer tjenester til innbyggere i Sandefjord kommune.     Om tjenestested Ambulerende boligteam tilbyr tjenestemottakere innen rus og psykisk helse, bistand til en trygg og... 
Sandefjord kommune
2 måneder siden
Om seksjon bolig, aktivitet og avlastning (BOA)   Seksjon bolig, aktivitet og avlastning (BOA) i Sandefjord kommune består av 15 enheter og en avdeling. Seksjonen gir tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne fra 18 år og eldre, i tillegg har seksjonen tre barneboliger... 
Sandefjord kommune
2 måneder siden
 ...barnehagene:  Frydenberg barnehage, Tuften barnehage, Feen barnehage, Trekanten barnehage, Barnas Hus og Elverhøy barnehage. Se kommunens hjemmeside for mer informasjon om barnehagene og kontaktinformasjon til styrer dersom du har spørsmål om den enkelte barnehage.... 

Tilkallingsvikarer søkes til barnehagene i Stokke

Sandefjord
2 måneder siden
 ...en meningsfull sommerjobb i perioden uke 25-32.  Andebu hjemmesykepleie er organisert under senter og hjemmetjenester i Sandefjord Kommune, og har base i Andebu Sentrum på nye Møylandsenteret. Andebu er en stor geografisk sone, som yter tjenester til ca 140 hjemmeboende... 
Sandefjord kommune
Én måned siden
 ...turisme både vinter og sommer. Politidistriktet dekker fylkene Vestfold, Telemark og Buskerud, i tillegg til Jevnaker kommune i Akershus – til sammen 42 kommuner -  som strekker seg fra Kragerø i sør til Hemsedal i nord. Det bor noe over 700.000  innbyggere i distriktet.... 

SANDEFJORD POLITIHUS

Sandefjord
12 dager siden
 ...bli kontaktet av vikarbyrå Mosserødhjemmet er et privat sykehjem i Sandefjord med 58 enerom. Vi har avtale med Sandefjord kommune på 53 av plassene. Vi har et hyggelig arbeidsmiljø, hvor respekt og hjelpsomhet for hverandre, står i fokus. Vi ønsker å være et godt... 

STIFTELSEN MOSSERØDHJEMMET

Sandefjord
10 dager siden
 ...i 75-100% som lærer for linjen Skuespiller for skoleåret 24/25, 01.08.24-31.05.25. Sandefjord folkehøyskole ligger i Sandefjord kommune og eies av Vestfold fylkeskommune.  Skolen har syv linjefag, alle innen kreative fagområder. Vi er 23 ansatte og har et internat med... 

Lærer for linjen Skuespiller

Sandefjord
5 dager siden
 ...Oppdragsgiver utfører gravearbeid innen vei, vann- og avløp på det sentrale Østlandsområdet. De er leverandør for bla. fylke, kommune- og private utbyggere. Med sin moderne maskinpark og dyktige medarbeidere så er de en fortrukket samarbeidspartner.  Til stillingene... 

For et godt etablert entreprenørfirma søker vi Anleggsleder,...

Sandefjord
10 dager siden