Søkeresultater: 31 ledige stillinger

 ...samfunnet forøvrig. Miljøtjenesten er en virksomhet i Bodø Kommune bestående av flere avdelinger. Målgruppen er personer med medfødt...  ...må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. jf. Kommunal helse- og omsorgstjenestelov § 5-4 og Helsepersonelloven §20a (... 

Helsefagarbeider

Bodø
13 dager siden
 ...utfører spennende oppgaver med høy tillit og faglig frihet. Bodø kommune er blant de fremste i landet på digitale helsetjenester,...  ...stillingen må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. jf. Kommunal helse og omsorgstjenestelov § 5-4 og Helsepersonelloven § 20 a... 

Sykepleier

Bodø
12 dager siden
 ...stillingen må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. jf. Kommunal helse- og omsorgstjenestelov § 5-4 og  Helsepersonelloven § 20...  ...benytte elektronisk søknadsskjema. Arbeidsplassene i Bodø kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens... 

Sykepleier - Natt

Bodø
4 dager siden
 ...består av 3 fagledere, 1 ingeniør samt 24 personer med hovedoppgave for å planlegge drift, samt drifte og vedlikeholde veinettet i Bodø kommune. Seksjonen samarbeider med flere etater, således som andre avdelinger i kommunen. Vi har fokus med å levere et godt produkt til... 

Seksjonsleder Vei og Idrett

Bodø
13 dager siden
 ...starte opp tidligere. Miljøtjenesten er en virksomhet i Bodø Kommune bestående av flere avdelinger. Målgruppen er personer med...  ...stillingen må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. jf. Kommunal helse og omsorgstjenestelov § 5-4  og helsepersonelloven §20a(... 

Ferievikarer 2024

Bodø
12 dager siden
 ...vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen. Lønn etter tariffavtale. Arbeidsplassene i Bodø kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos... 

Arrangementsmedarbeidere

Bodø
25 dager siden
 ...nord for Bodø sentrum og har 95 elever og 30 barnehageplasser fra høsten 2023. Sentrets administrasjonsressurs er på 200 %. Bodø kommune er en aktiv og målrettet skoleeier som er opptatt av læring og utvikling. Som ansatt i Bodøskolen får du kollegaer med stort... 

Vikar

Bodø
Én måned siden
 ...vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen. Lønn etter tariffavtale. Arbeidsplassene i Bodø kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos... 
Bodø
5 dager siden
 ...000 kr per måned. Gjelder inntil 1 år for pendlere utenfor Bodø kommune. Vår nye helsefagarbeider må ha: Kvalifikasjoner:...  ...stillingen må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. jf. Kommunal helse og omsorgstjenestelov § 5-4 og Helsepersonelloven § 20 a(... 
Bodø
6 dager siden
 ...på ukedag og helg.   Miljøtjenesten er en virksomhet i Bodø Kommune bestående av flere avdelinger. Målgruppen er personer med...  ...stillingen må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. jf. Kommunal helse- og omsorgstjenestelov § 5-4 og helsepersonelloven §20a (... 
Bodø
6 dager siden
 ...08.00-16.00. Salten Smolt AS Salten Smolt har bygd et av verdens flotteste og mest moderne settefiskanlegg i Breivik, Bodø kommune. Vi har lagt vekt på gode fasiliteter både for fisk og ansatte. Anlegget har 8 avdelinger og dekker et areal på ca 9500 m2. Anlegget... 
Breivik (Salten)
12 dager siden
 ...Nordland har i over 30 år hatt en ordning hvor fylkeskommune og kommuner samarbeider om en tjeneste innen scenekunst. I dag er det 27 kommuner med i samarbeidet fordelt på seks ulike regioner. På denne måten sikrer man kunstnerisk kvalitet og gjennomføring, og legger... 

Sceneinstruktør i Salten

Bodø
3 dager siden
 ...samfunnet forøvrig. Miljøtjenesten er en virksomhet i Bodø Kommune bestående av flere avdelinger. Målgruppen er personer med medfødt...  ...må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. jf. Kommunal helse- og omsorgstjenestelov § 5-4 og Helsepersonelloven §20a (... 

BODØ KOMMUNE GARNVEIEN BOKOLLETIV

Bodø
16 dager siden
 ...vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen. Lønn etter tariffavtale. Arbeidsplassene i Bodø kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos... 

STORMEN KONSERTHUS BODØ KF

Bodø
24 dager siden
 ...kvaliteten på våre tjenester.  Miljøtjenesten er en virksomhet i Bodø Kommune bestående av flere avdelinger. Målgruppen er personer med...  ...må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. jf. Kommunal helse- og omsorgstjenestelov § 5-4 og Helsepersonelloven §20a(skal... 
Bodø
23 dager siden
 ...samarbeid , fordi vi er sterkere samlet og må samhandle både internt, på tvers av avdelinger, fag, yrker og eksternt med blant annet kommune. Så ønsker vi at du skal kunne bidra inn i arbeidsmiljøet vårt der samhold står sterkt Personlig egnethet vektlegges... 

NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - BODØ

Bodø
19 dager siden
 ...Produksjonsleder Vei Om stillingen Vei- og idrettsseksjonen til Bodø Kommune sørger for god og sikker fremkommelighet på kommunale veier, både for myke og harde trafikanter. Vi står på året rundt med drift og vedlikehold av veinettet. Arbeidet er spennende og svært... 
Bodø
24 dager siden
 ...i et eget team med egne turnuser.   Hjemmetjenesten i Bodø kommune er i en spennende utviklingsprosess med stort fokus på å gi gode...  ...må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. jf. Kommunal helse- og omsorgstjenestelov § 5-4 og helsepersonelloven §20a(skal... 
Tverlandet
24 dager siden
 ...% av befolkningen bor på tettstedet Sørland. Her finner man butikkene, fiskeindustri, bilverksted og det meste av servicetilbud i kommunen. På nordsiden av øya ligger Lofotens eldste kirke. Værøy har 10-årig grunnskole med ca. 70 elever og full barnehagedekning.  Det... 

Sokneprest i Bodø domprosti med tjenestested Værøy, samt pro...

Bodø
2 dager siden
 ...engasjert i samfunnsplanlegging og som ønsker å bidra til at kommunene i Nordland har de beste forutsetningene for å lykkes. Vår visjon...  ...relevant erfaring fra offentlig forvaltning, helst fra både kommunal og statlig sektor erfaring med planarbeid – herunder planstrategier... 

Seniorrådgiver samfunnsplanlegging

Bodø
21 dager siden