...- og forsikringsordninger bedriftsidrettslag med stor bredde i tilbudene Personalhytter Lønn Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 6455 Vernepleier. Som ansatt er du medlem av Sandefjord... 

Er du vår nye vernepleier/sykepleier?

Sandefjord
4 timer siden
 ...forsikringsvilkår Personalhytter Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Lønn Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariff med stillingskode 8530 Rådgiver. Tiltredelse etter avtale. Som ansatt er du medlem... 

Vil du følge opp våre investeringsprosjekter framover?

Sandefjord
4 dager siden
 ...Om tjenestested Sandefjord Kommune har et eget offentlig godkjent bilverksted organisert under Miljø & Plan, Bydrift. Verkstedet står for drift/vedlikehold og gjenanskaffelse av hele kommunens bil og maskinpark som i dag teller ca. 414 enheter av god standard og av... 

Ser dette ut til å være en stilling som passer deg, send inn...

Sandefjord
10 dager siden
 ...veiledningsteam med to stillinger. Veiledningstjenesten samarbeider tett med barnekoordinator og enhetsleder, og vil stå sentralt i kommunens retningsendring for å kunne møte de fremtidige utfordringene med en bærekraftig tjenesteutvikling. Mer om dette kan leses i... 

Er du en engasjert fagperson som brenner for veiledningsarbe...

Sandefjord
10 dager siden
 ...samarbeider med.  Vi tilbyr Spennende faglige utfordringer Arbeid i et trivelig miljø Lønn Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode . Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse... 

Miljøarbeider/miljøterapeut

Sandefjord
4 dager siden
 ...vår nye kollega!    Vi søker etter en ny avdelingsleder for Byggdrift Rådhus, da dagens avdelingsleder etter 21 år i Sandefjord kommune skal bli pensjonist.     Om tjenestested Du blir 1 av 4 avdelingsledere i enhet Byggdrift, som er 1 av 4 enheter i eiendomsseksjonen... 

Har du en lidenskapelig interesse for ledelse og drift av by...

Sandefjord
4 dager siden
 ...Om Sandefjordskolen Sandefjord kommune har ca 62 000 innbyggere og 28 skoler, hvorav 6 er ungdomsskoler, 21 barneskoler og voksenopplæringen. Kommunen ønsker barn og unge som er fremtidsrettede, nyskapende, kritiske og undrende slik at de er klare til å møte fremtidens... 

Ledig stilling - Lærer 60% fast og 40% vikariat

Sandefjord
4 dager siden
 ...hjemmesykepleie er en del av Seksjon senter og hjemmetjenester i Sandefjord kommune. Seksjonens hovedmål er «Best hjemme lengst mulig». Tjenesten...  ..., løsningsorientert og åpen for endring Erfaring fra kommunal forvaltning og kjennskap til kommunale datasystemer vil være en... 

Er det deg vi ser etter?

Sandefjord
4 timer siden
 ...administrativt ligge under barneverntjenesten, men arbeidsstedet vil i hovedsak være i barnehagene og familiesentrene som ligger i Sandefjord kommune. Barneverntjenesten er organisert under kommunalområdet kunnskap, barn og unge (KBU). Barneverntjenesten er organisert i... 

Forebyggende Nettverkskontakt i Sandefjord

Sandefjord
4 timer siden
 ...Stilling ledig fra: 01.08.2024 Det kan bli andre ledige stillinger (faste stillinger og vikariater) ved skolen og ved andre skoler i kommunen. Om ønskelig kan din søknad overføres til andre skoler som senere får ledig lignende stilling.  Arbeidsoppgaver Stillingene... 

Vil du være med og spille en viktig rolle i våre elevers liv...

Sandefjord
5 timer siden
 ...aktivitet og helse. Tjenestene har svært ulikt omfang og innhold, og vi har til enhver tid om lag 80 personer bosatt i store deler av kommunen med vedtak i avdelingen. I dag er det foruten leder og fagkoordinator, seks dyktige og engasjerte medarbeidere i vårt team. Den... 

Ambulante tjenester psykisk helse

Sandefjord
4 dager siden
 ...Om tjenestested Seksjon Psykisk helse og rustjeneste i Sandefjord kommune ble etablert i år 2020, og omfatter 130 årsverk fordelt på over 200 ansatte. Seksjonen består av 7 enheter som gir tjenester som individuell behandling og oppfølging, bolig for rus og psykiatri... 

Vikariat 75,59 % stilling våken nattevakt

Sandefjord
7 dager siden
 ...Rollen som barnehagemyndighet er en av kommunens lovpålagte oppgaver. I Sandefjord er barnehagemyndigheten organisert i kommunalområdet Kunnskap, barn og unge i seksjon Myndighet og internkontroll. Seksjonen består av seksjonsleder, juridisk rådgiver, barnehagefaglig rådgiver... 

Barnehagefaglig rådgiver

Sandefjord
5 timer siden
 ..., annen hvert år Arbeidsglededag/kommunelekene Gode pensjons- og forsikringsordninger Lønn Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 7174. Ekstra kompensasjon for å veilede sykepleiestudenter... 

Ledig sykepleierstilling 80-100%

Sandefjord
10 dager siden
 ...barnehagene:  Frydenberg barnehage, Tuften barnehage, Feen barnehage, Trekanten barnehage, Barnas Hus og Elverhøy barnehage. Se kommunens hjemmeside for mer informasjon om barnehagene og kontaktinformasjon til styrer dersom du har spørsmål om den enkelte barnehage.... 

Tilkallingsvikarer søkes til barnehagene i Stokke

Sandefjord
2 måneder siden
 ...laget! Har du spørsmål om avdelingen eller stillingen så ikke nøl med å ta kontakt.  Lønn og pensjon: Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 7174. Sykepleiere med 10 og 16 års ansiennitet får kr 20... 

Ledige stillinger på Sandefjord medisinske senter

Sandefjord
10 dager siden
 ...mange oppgaver samtidig, men likevel ha oversikt At du er lojal i forhold til interne og eksterne beslutninger, og til Sandefjord kommunes arbeidsreglement At du er en "brobygger" At du har evne til å begeistre, dele kunnskap og motivere andre At du er... 

Er du vår nye familieveileder

Sandefjord
4 dager siden
 ...turisme både vinter og sommer. Politidistriktet dekker fylkene Vestfold, Telemark og Buskerud, i tillegg til Jevnaker kommune i Akershus – til sammen 42 kommuner -  som strekker seg fra Kragerø i sør til Hemsedal i nord. Det bor noe over 700.000  innbyggere i distriktet.... 

SANDEFJORD POLITIHUS

Sandefjord
12 dager siden
 ...bli kontaktet av vikarbyrå Mosserødhjemmet er et privat sykehjem i Sandefjord med 58 enerom. Vi har avtale med Sandefjord kommune på 53 av plassene. Vi har et hyggelig arbeidsmiljø, hvor respekt og hjelpsomhet for hverandre, står i fokus. Vi ønsker å være et godt... 

STIFTELSEN MOSSERØDHJEMMET

Sandefjord
10 dager siden
 ...i 75-100% som lærer for linjen Skuespiller for skoleåret 24/25, 01.08.24-31.05.25. Sandefjord folkehøyskole ligger i Sandefjord kommune og eies av Vestfold fylkeskommune.  Skolen har syv linjefag, alle innen kreative fagområder. Vi er 23 ansatte og har et internat med... 

Lærer for linjen Skuespiller

Sandefjord
5 dager siden
 ...Oppdragsgiver utfører gravearbeid innen vei, vann- og avløp på det sentrale Østlandsområdet. De er leverandør for bla. fylke, kommune- og private utbyggere. Med sin moderne maskinpark og dyktige medarbeidere så er de en fortrukket samarbeidspartner.  Til stillingene... 

For et godt etablert entreprenørfirma søker vi Anleggsleder,...

Sandefjord
10 dager siden
 ...Læringsverkstedet eies og drives av pedagoger, og selskapets hovedkontor med fellesadministrasjon ligger på Jessheim i Ullensaker kommune. Les på for mer informasjon. Vi ser etter medarbeidere som ønsker å bidra og gi av seg selv, som evner å lytte til andre, dele erfaringer... 

LÆRINGSVERKSTEDET NAPPERØD NATURBARNEHAGE

Sandefjord
6 dager siden
 ...produserer spiseferdige produkter etter prinsippet God hjemmelaget kvalitet. Organisasjonen og fabrikken holder til i Sandefjord kommune i Vestfold, og har i dag ca. 220 ansatte. Firmaet ble grunnlagt av Fam. Henriksen i 1994, men er i dag en heleid bedrift av NorgesGruppen... 

MATBØRSEN AS

Sandefjord
5 dager siden
 ...Porsgrunn kommune er en god kommune å bo og jobbe i, synes vi. Vi kan tilby spennende og meningsfulle arbeidsoppgaver i en kommune som er i utvikling. Kommunen vår er passe stor til at akkurat du har påvirkningskraft, samtidig som du lærer mye nytt. Vi har ca. 37.000 innbyggere... 

Oversetter- og tolkeformidler

Porsgrunn
4 dager siden
 ...sentralt plassert mellom fjord og fjell på Østlandet, og er en del av Grenland som til sammen har nærmere 100.000 innbyggere. Skien kommune er Telemarks største arbeidsgivere og en moderne og spennende arbeidsplass i utvikling. Her jobber 4.300 ansatte daglig for å gi... 

Vernepleier

Skien
5 timer siden
 ...dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette. Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost... 

Vi søker sosialkonsulent med hjerte for NAV!

Tønsberg
4 dager siden
 ...Om Sandefjordskolen Sandefjord kommune har ca 62 000 innbyggere og 28 skoler, hvorav 6 er ungdomsskoler, 21 barneskoler og voksenopplæringen. Kommunen ønsker barn og unge som er fremtidsrettede, nyskapende, kritiske og undrende slik at de er klare til å møte fremtidens... 

ANDEBU UNGDOMSSKOLE

Sandefjord
6 dager siden
 ...dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette. Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost... 

Ledig 100 % fast stilling som helsefagarbeider

Tønsberg
10 dager siden
 ...for ansatte Lønn etter gjeldende avtaler Bedriftshelsetjeneste Viktig å vite før du starter hos oss Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger avtaler, reglementer og lover. Mangfold er en styrke Larvik... 

Helsefagarbeider

Larvik
5 timer siden
 ...turisme både vinter og sommer. Politidistriktet dekker fylkene Vestfold, Telemark og Buskerud, i tillegg til Jevnaker kommune i Akershus – til sammen 42 kommuner -  som strekker seg fra Kragerø i sør til Hemsedal i nord. Det bor noe over 700.000  innbyggere i distriktet.... 

SANDEFJORD POLITIHUS

Sandefjord
12 dager siden