...turnusordning som kan kombineres med annen stilling. • Gode pensjons- og forsikringsordninger. Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunes pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn.... 
Sandefjord kommune
2 dager siden
 ...opprydding av avløp i spredt bebyggelse, for å kunne nå målene i Eu vanndirektiv om god økologisk tilstand i alle vassdrag i Sandefjord kommune innen 2027/2033. Oppryddingsarbeidet styrkes med denne stillingen for at kommunen skal nå de krav og miljømål som settes for... 
Sandefjord kommune
8 dager siden
 ...Sandefjord ble startet opp som et prosjekt høsten 2022 på initiativ fra frivillige og i samarbeid med Demensforeningen og Sandefjord kommune. I mars  2023  hadde koret sin første øvelse, og siden har  korets popularitet økt betydelig. Koret har hatt stor suksess med... 
Sandefjord kommune
19 timer sidenNy
 ...Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement Lønn Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode. Som sykepleier er du medlem av KLP, som vernepleier er du... 
Sandefjord kommune
7 dager siden
 ...både pårørende og pasienter føler seg trygge og ivaretatt i en slik situasjon. Du vil jobbe i en avdeling som tilbyr en tjeneste til kommunens innbyggere som er helt essensiell, i det at vi gir avlastning som gjør det mulig for innbyggerne å bo hjemme så lenge som mulig.... 
Sandefjord kommune
19 timer sidenNy
 ...tiltredelse og underveis slik at man får gradvis lært seg flere oppgaver.   Andre opplysninger Høyskolestudenter lønnes etter kommunens garantilønn i st. kode 6610:  419 500,- /år. Stillingene er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale... 
Sandefjord kommune
21 dager siden
 ...kompetanseheving ~Gode pensjons- og forsikringsordninger ~Bedriftsidrettslag ~Bedriftshelsetjeneste Lønn Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 9453. Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale... 
Sandefjord kommune
9 dager siden
 ...er en spennende arbeidsplass, med høy kompetanse blant sykepleierne og hvor latteren sitter løst. Personer som oppholder seg i vår kommune og har behov for øyeblikkelig hjelp kontakter legevakten når fastlegen er stengt. I tillegg er det mange turister og studenter som... 
Sandefjord kommune
21 dager siden
 ...flere av våre avdelinger.  Sandefjord voksenopplæring er prøvesenter for norskprøver, samfunnskunnskapsprøver og statsborgerprøver i kommunen.    Stillingsinformasjon Stillingsstørrelse: 100% Stillingstype: Fast Stilling ledig fra: skolestart 2024-2025... 
Sandefjord kommune
7 dager siden
 ...Ranvik er en del av Seksjon senter og hjemmetjenester i Sandefjord kommune. Seksjonens hovedmål er "Best hjemme lengst mulig". Avdelingen...  ..., løsningsorientert og åpen for endring   ~Erfaring fra kommunal forvaltning og kjennskap til kommunale datasystemer vil være en... 
Sandefjord kommune
9 dager siden
 ...gjøre hverandre gode Bedriftsidrettslag Gode pensjons- og forsikringsordninger Personalhytter   Lønn Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode. Vernepleiere og sykepleiere får lokalt... 
Sandefjord kommune
15 dager siden
 ...10 og 16. års ansiennitet ~Funksjonstillegget for våken nattevakt er kr 25 000 for hel stilling pr år. ~Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 7174 ~Som ansatt er du medlem av Klp og trekkes 2 % i... 
Sandefjord kommune
19 timer sidenNy
 ...pensjons- og forsikringsordninger ~bedriftsidrettslag med stor bredde i tilbudene ~Personalhytter Lønn Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 6455 Vernepleier. Som ansatt er du medlem av Sandefjord... 
Sandefjord kommune
Én måned siden
 ...høy fagkompetanse og stor grad av samhandling med tverrfaglige team  Kalenderplan der du kan påvirke egen arbeidstid Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger Et av Vestfolds største bedriftsidrettslag med stor bredde Personalhytter i Uvdal, Melsomvik... 
Sandefjord kommune
7 dager siden
Om tjenestested Vi skal styrke kommunens planavdeling og søker flere planleggere/prosjektledere. En av stillingene er en seniorstilling med overordnet ansvar for Sandefjords neste kommuneplan (arealdel), samt annet plan- og utredningsarbeid. Øvrige stillinger er rådgiverstillinger... 
Sandefjord kommune
15 dager siden
 ...og forsikringsordninger   ~Bedriftsidrettslag med stor bredde i tilbudene   ~Personalhytter   Lønn Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og stillingskode. Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse... 
Sandefjord kommune
Én måned siden
Om enhet landbruk I Sandefjord har vi store og viktige jordbruks- og skogarealer og kommunen er en av de største landbrukskommunene i fylket. Vi tilbyr deg en stilling med interessante arbeidsoppgaver, og muligheter til å delta i arbeidet med å bevare og utvikle landbruksressursene... 
Sandefjord kommune
14 dager siden
Om tjenestested Kommunalområdet kultur, idrett og fritid i Sandefjord kommune er organisert i 4 seksjoner. Seksjon park,idrett og friluftsliv er en av dem. Seksjonen har overtatt faglig og administrativt ansvar for fritidskontakttjenesten fra 01.01.2024 Stillingsinformasjon... 
Sandefjord kommune
2 måneder siden
 ...er ledig fra 01.08.2024    Det kan bli andre ledige stillinger (faste stillinger og vikariater) ved skolen og ved andre skoler i kommunen. Om ønskelig kan din søknad overføres til andre skoler som senere får ledig lignende stilling.    Arbeidsoppgaver ~Hjelpe... 
Sandefjord kommune
7 dager siden
 ...bidra til og har du visjoner om samfunnsutviklingen i Sandefjord kommune? I enhet for byggesak kan du gjøre en forskjell ved å gi...  ...som byggesaksbehandler. Det er positivt om du har erfaring fra kommunal byggesaksforvaltning, statlig forvaltning eller byggebransjen.... 
Sandefjord kommune
19 timer sidenNy
 ...hjemmesykepleie er en del av Seksjon senter og hjemmetjenester i Sandefjord kommune. Seksjonens hovedmål er «Best hjemme lengst mulig». Tjenesten...  ..., løsningsorientert og åpen for endring ~Erfaring fra kommunal forvaltning og kjennskap til kommunale datasystemer vil være en... 
Sandefjord kommune
15 dager siden
 ...: Hvordan jobber vi med implementering av veilederen?Du kan også høre innleggene som det dyktige fagteamet vårt i BOA – Sandefjord kommune har produsert i vernepleierpodden! https://open.spotify.com/episode/1D71un2C0nsTXPmNwj2wfw?si=UVfy4B7jRtKRSNnK_LnAVQhttps://open.spotify... 
Sandefjord kommune
13 dager siden
 ...arbeidsoppgaver ~Arbeid i et godt og trivelig arbeidsmiljø ~Gode pensjons- og forsikringsordninger Lønn Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 6583. Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale... 
Sandefjord kommune
19 timer sidenNy
 ...Om Sandefjordskolen Sandefjord kommune har ca 62 000 innbyggere og 28 skoler, hvorav 6 er ungdomsskoler, 21 barneskoler og voksenopplæringen. Kommunen ønsker barn og unge som er fremtidsrettede, nyskapende, kritiske og undrende slik at de er klare til å møte fremtidens... 
Sandefjord kommune
8 dager siden
Om tjenestested Seksjon bo- og behandlingssentre i Sandefjord kommune består av flere enheter med pasienter på forskjellige omsorgsnivå innen eldreomsorg. Bo- og behandlingssentrene er lokalisert med et i Andebu, et i Stokke, to i Sandefjord og tre bofellesskap for mennesker... 
Sandefjord kommune
8 dager siden
 ...mange oppgaver samtidig, men likevel ha oversikt At du er lojal i forhold til interne og ekstrene beslutninger, og til Sandefjord kommunes arbeidsreglement At du har evne til å begeistre, dele kunnskap og motivere andre At du er personlig egnet for stillingen Vi... 
Sandefjord kommune
15 dager siden
Om tjenestested Seksjon bo- og behandlingssentre i Sandefjord kommune består av flere enheter med pasienter på forskjellige omsorgsnivå innen eldreomsorg. Bo- og behandlingssentrene er lokalisert med et i Andebu, et i Stokke, to i Sandefjord og tre bofellesskap for mennesker... 
Sandefjord kommune
28 dager siden
 ...Om tjenestested Sandefjord kommune er den største kommunen i Vestfold. Vår visjon er "Sammen framover", og våre verdier er ansvarlighet og åpenhet. Vi er en effektiv organisasjon som søker å ha innbyggerne og brukernes beste i fokus. Dokumentsenteret skal bidra til... 

Vil du lede Sandefjord kommunes dokumentsenter?

Sandefjord
17 dager siden
 ...norskkunnskaper Personlig egnethet vektlegges Om tjenestestedet: Stokke Frivilligsentral er en av tre frivilligsentraler i Sandefjord kommune. Vi skal være en lokalt forankret møteplass som knytter enkeltmennesker og organisasjoner sammen for å skape et godt frivilligmiljø... 

Ledig stilling Aktivitetsleder junior, Stokke Fritidsklubb B...

Sandefjord
10 dager siden
 ...forsikringsordninger   Bedriftsidrettslag med stor bredde i tilbudene    ~ Personalhytter   Lønn Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale. Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord... 

Vi ønsker oss tilkallingsvikarer

Sandefjord
23 dager siden