Barnehagelærar - 100 % vikariat. Arbeidsoppgåver Barnehagelærar og pedagogisk leiar har ansvar for planlegging, gjennomføring,...  ...løysingorientert har gode leiareigenskapar kan arbeide etter Ålesund kommune sine kjerneverdiar: Open, Engasjert og Modig.... 

ÅRØYHAUGEN BARNEHAGE

Ålesund
10 dager siden
Barnehagelærar 100% vikariat.  Arbeidsoppgåver Barnehagelærar og pedagogisk leiar har ansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon...  ...miljø for både barn og vaksne arbeider etter Ålesund kommune sine kjerneverdiar: Open, Engasjert og Modig. Vi tilbyr... 

SKODJE BARNEHAGE

Ålesund
10 dager siden
 ...Hatlane omsorgssenter er et flott moderne sjukeheim i Ålesund kommune, bygget i 2012. Vi har 56 pasientar fordelt på tre avdelingar. Alle...  ...: Ålesund kommune Referansenr.: 4800915020 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 05.05.2024 Ålesund kommune er den... 

Hatlane omsorgssenter, Ålesund kommune

Ålesund
2 dager siden
100% fast barnehagelærer ved Fagerlia barnehage frå 01.08.24. Ved evt. tilsetting av intern kandidat kan det bli ledig stilling/vikariat...  ...for både barn og vaksne Du må kunne jobbe i tråd med Ålesund kommune sine retningslinjer. Glad i uteaktivitetar og friluftsliv.... 

FAGERLIA BARNEHAGE

Ålesund
10 dager siden
100 % fast stilling for sjukepleiar i to-delt turnus med arbeid kvar 3. helg. Stillinga er lokalisert til omsorgsleilegheiter ved...  ...Kjerstin Holen, Avdelingsleiar,  ****@*****.***.kommune.no Arbeidsstad Olav Sundes veg 2 6018 Ålesund Nøkkelinformasjon... 

SPJELKAVIK OMSORGSSENTER

Ålesund
10 dager siden
 ...neste jobb går ut på Du er ansvarlig for salget i butikken: du tilbyr våre kunder topp service med et smil! Sikre en butikk som er 100% ren og godt fylt med våre produkter Dur bistå med å ta imot, pakke ut og sette bort varene, både på lager og i butikk... 

JYSK

Ålesund
6 dager siden
 ...Pedagogisk leder 100% fast stilling fom 1.august 2024. Torvteigen barnehage er inspirert av Reggio Emilia filosofien. Dette vil blant annet si at vi tenker at barna er kompetente og vår rolle er å tilrettelegge for dager som ivaretar deres lærelyst. Det er viktig for... 

TORVTEIGEN BARNEHAGE AS

Ålesund
6 dager siden
 ...vert med dette lyst ut etter 2 faste stillingar og 2 vikariat i 100 % stilling som spesialpedagog for barn i barnehagealder Spesialpedagogisk...  ...heilskapleg i ein eller fleire barnehagar i heile Ålesund kommune. I fagsenteret sin kontorbase har vi felles plantid, teamarbeid,... 

Spesialpedagog barnehage

Ålesund
13 timer siden
 ...tilpassast på fleire vis avhengig av interesser. Ein kan arbeide 100% i klinikk eller ein kan etter avtale ha kombinasjonsstilling...  ...er ynskjeleg med gradert stilling kan det også vere aktuelt. Kommunen har 8 ulike sjukeheimar med korttidsavdeingar, langtids somatisk... 

LEGETJENESTER OG AKUTT HELSEBEREDSKAP - AVDELING ÅLESUND

Ålesund
2 dager siden
 ...Ålesund kommune søkjer etter ein leiar som får det overordna ansvaret for å utvikle, planlegge og gjennomføre dei kommunale prosjekta i...  ...arbeidsmiljø.  ~ God tilrettelegging for fagleg utvikling.  ~100 % stilling ~ Gode pensjons- og forsikringsordningar.  ~ Fleksitid... 

Prosjekt, Miljø og samferdsel, Kommunalområde Samfunn

Ålesund
2 dager siden
 ...for å se kontaktinformasjon Arbeidsstad Smedgarden 5 6016 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100% Vikar Startdato: 01.08.2024 Sluttdato: 31.07.2025 Søknadsfrist: 05.05.2024 Logg inn for å se... 

Miljøveileder

Ålesund
13 timer siden
 ...Fagarbeidar/Barne - og ungdomsarbeidar i Skole og SFO.  Inntil 2 X 100%  heile stillingar der vi har ei fast stilling og eit vikariat...  ...5 6013 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100, 50% Fast, Vikar Søknadsfrist: 28.... 

Fag og ungdomsarbeider

Ålesund
6 dager siden
 ...Ålesund kommune søker seksjonsleder grunnskole fra 01.08.2024. Seksjonsleder grunnskole rapporterer til og kan være stedfortreder for...  ...Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 05.05.2024 Epost: Logg inn for å... 

Seksjonssjef grunnskole

Ålesund
6 dager siden
 ...Ålesund kommune søker rektor/virksomhetsleder ved Larsgården skole fra 01.08.2024. Rektor/virksomhetsleder har det pedagogiske, administrative...  ...: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 12.05.2024 Epost: Logg inn for å... 

Rektor/Virksomhetsleder

Ålesund
13 timer siden
 ...Hatlane skole har behov for to 100% faste lærerstillinger fra skolestart 2024. Stillingene er knytta til ordinærskolen.   Hatlane...  ...5 6016 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 01.08.2024 Søknadsfrist... 

Lærerstillinger

Ålesund
13 timer siden
 ...Verksemdsleiar,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidsstad Djupmyrvegen 5 6013 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100% Fast, Vikar Søknadsfrist: 28.04.2024 Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Lærer

Ålesund
6 dager siden
 ...dekker hele Sunnmøre. Vi trenger sommervikar/miljøterapeut i 100% stilling i perioden 24. juni til og med 18.august. Stillingen inngår...  ...11 6003 ÅLESUND Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100% Sommarjobb Startdato: 24.06.2024... 

Sommervikar/miljøterapeut Krisesenter for Sunnmøre

Ålesund
6 dager siden
 ...opplæringsarenaer både inne og ute. Vi søker etter: Inntil 4 stillinger, 100% stillinger og deltidsstillinger - faste og vikariat ledig...  ...25 6012 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100% Vikar Startdato: 01.08.2024... 

Lærere

Ålesund
6 dager siden
100% midlertidig stilling som barnehagelærar  Lerstad barnehage frå 01.08.24 - 31.07.25 Arbeidsoppgåver Barnehagelærar og pedagogisk...  ...miljø for både barn og vaksne kan arbeide etter Ålesund kommune sine kjerneverdiar: Open, Engasjert og Modig. Vi tilbyr Eit... 

Barnehagelærer

Ålesund
6 dager siden
 ...beste vann i to kategorier - overflatevann og grunnvann. Ålesund kommune tar opp kampen. VA i Ålesund kommune er i støtet på innovasjon,...  ...og kvalitet tverrfaglig samarbeid med andre virksomheter, kommuner, akademiske institusjoner og leverandører sikre at tjenester... 

Norges beste vann fra Ålesund?

Ålesund
16 dager siden
 ...se kontaktinformasjon Arbeidsstad Prestegardsvegen 22 6240 Ørskog Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 28.04.2024 Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Miljøterapeut 100%, fast stilling

Ålesund
17 dager siden
100 % fast stilling som pedagogisk leder ved Midtbyen barnehage. Ledig fra 01.06.2024. Ved eventuell tilsetting av intern kandidat...  ...Bidra til et godt arbeidsmiljø. Jobbe i tråd med Ålesund kommune sine retningslinjer. Pedagogisk leder er barnehagelærer sin nærmeste... 

Pedagogisk leder

Ålesund
6 dager siden
 ...arbeidsmiljø. Det er mulig å bli kjent med ulike skoler i Ålesund kommune. Kontaktinformasjon Tor Løvland, Rådgivar Arbeidsstad...  ...: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Referansenr.: Logg inn for å se kontaktinformasjon 40 Stillingsprosent: 100% Fast... 

Tilkallingsvikarer - Skole og SFO/AKS - Ålesund sentrum og Å...

Ålesund
17 dager siden
 ...beste vann i to kategorier - overflatevann og grunnvann. Ålesund kommune tar opp kampen. VA i Ålesund kommune er i støtet på innovasjon,...  ...og kvalitet tverrfaglig samarbeid med andre virksomheter, kommuner, akademiske institusjoner og leverandører sikre at tjenester... 

Norges beste vann fra Ålesund?

Ålesund
16 dager siden
Norlandia Flisnes åpnet i 2010. Barnehagen består av fire avdelinger, med to småbarnsavdelinger Haneskjeret og Bjønnalågen, og to storbarnsavdelinger Kugjerdet og Seieggen. Som alle Norlandia Barnehager jobber vi strukturert og systematisk etter Rammeplanen for barnehage...

NORLANDIA FLISNES BARNEHAGE

Ålesund
12 dager siden
 ...Stillingsutlysningen omfatter 1 x 100% fast stilling og 2 x 100% års vikariat. Vi søker etter deg som har et sterkt pedagogisk engasjement...  ...i team på trinn. Skolen ligger i indre bydel i Ålesund kommune og har et flott nærmiljø som også gir god variasjon i læringsaktiviteter... 

Lærer - Blindheim barneskole

Ålesund
6 dager siden
 ...læringsmiljø for alle elever ved Blindheim barneskole. Vi har ledig 100% fast stilling som avdelingsleder, og søker deg som er positiv...  ...45 6020 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 28.04.2024... 

Avdelingsleder - Blindheim barneskole

Ålesund
6 dager siden
100 % stilling, vikariat i perioden 01.08.24 - 31.07.25 for lærar/ adjunkt/ lektor.  Undervisninga vil vere på barnetrinnet. Ellingsøy...  ...6057 Ellingsøy Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100% Vikar Startdato: 01.08.2024... 

Lærar

Ålesund
6 dager siden
 ...inn for å se kontaktinformasjon Arbeidsstad Johs. Aarflots gate 4 6005 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 65,73% Vikar Startdato: 27.05.2024 Sluttdato: 31.08.2025 Søknadsfrist: 28.04.2024 Logg inn for å... 

Sjukepleiar/vernepleiar på natt, 65,73% stilling. Vikariat f...

Ålesund
6 dager siden
 ...Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidsstad Skarpetegvegen 4 6012 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 60, 80% Fast Søknadsfrist: 10.05.2024 Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å... 

Helsefagarbeidar, stillingar dag og natt, tiltak barn.

Ålesund
6 dager siden