Søkeresultater: 250 ledige stillinger

100 % fast stilling som pedagogisk leder ved Midtbyen barnehage. Ledig fra 01.06.2024. Ved eventuell tilsetting av intern kandidat kan det bli ledig fast...  ...oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet. Lede arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon,... 

MIDTBYEN BARNEHAGE

Ålesund
2 dager siden
 ...FJELLTUN BARNEHAGE søker etter ~ Pedagogisk leder 100% - engasjement 01.08.24 - 31.07.25 med mulighet for forlengelse Neste barnehageår...  ...avdelinger og sammen i det faglig sterke pedagogteamet vil du lede en personalgruppe som er både engasjerte, reflekterte og med... 

FJELLTUN BARNEHAGE AS

Ålesund
5 dager siden
Ved intern tilsetting kan det verte ledig fast stilling som barnehagelærar Arbeidsoppgåver Barnehagelærar og pedagogisk leiar har ansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon...  ...Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 28.04.2024 Ålesund... 

Stette barnehage, Ålesund kommune, Barnehagar Ålesund indre ...

Ålesund
2 dager siden
 ...personalgruppe. Vi jobber med aldere på gruppebasis og gjennomfører alderstilpassede aktiviteter. Vi søker en positiv og engasjert pedagogisk leder som kan bidra til trygghet, stabilitet og gode hverdagsøyeblikk sammen med barna. Arbeidsoppgaver som ligger til stillingen... 

BORGUND MENIGHETSBARNEHAGE

Ålesund
2 dager siden
I Sula sokn er det ledig fast 100% stilling som kyrkjetenar. Vil du bli ein del av staben vår? Sula kyrkjelyd søkjer no etter ein kyrkjetenar som er praktisk anlagt, opptatt av medmenneske og som har god IT-kompetanse. I staben har vi for tida: sokneprest, kapellan... 

SULA SOKN

Langevåg
9 dager siden
 ...sosial utvikling, gode verdier, læring gjennom leik, sang og musikk og bruk av naturen. Barnehagen er eigd av IMF Sunnmøre, og har utvida kristen formålsparagraf. Meir informasjon om barnehagen og våre kjerneverdier og pedagogiske grunnlag finn du på heimesida vår.... 

DAGGRY BARNEHAGE

Valderøya
5 dager siden
 ...viktigaste verktøyet, og med deg sjølv som verktøy kan du bidra til ein meiningsfylt kvardag for bebuar og pårørande. Vi har ledig ei 100 % fast stilling, med ønske om snarleg oppstart, di kompetanse er etterspurt hos oss uansett om du er nyutdanna eller har mange års... 

HORNINDAL OMSORGSSENTER

Volda
4 dager siden
 ...Søvik barnehage søker inntil 200% stilling som pedagogisk leiar/ barnehagelærer. Søvik barnehage er en 3 avdelings barnehage som ligg i...  ...Arbeidsgivar: Haram kommune Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 01.08.2024 Søknadsfrist: 28.04.2024... 

SØVIK BARNEHAGE

Søvik
2 dager siden
 ...ein del av teamet vårt i heimetenesta i Ulstein kommune? Vi har ledig vikariat for sjukepleiar og helsefagarbeidar i heimesjukepleia frå...  ...- og omsorgsetaten Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Vikar Startdato: 10.06.2024 Sluttdato: 17.08.2025 Søknadsfrist... 

ULSTEIN KOMMUNE ALVEHAUGEN H I BUFELLESSKAP

Ulsteinvik
5 dager siden
 ...Vi treng fleire sjukepleiarar med  på laget vårt ! Autorisert vernepleiar kan og søkje. Vi har no ledig  3 X 100 % faste stillingar . Arbeidsstaden er Hornindal Omsorgsenter, ein kjekk arbeidsplass, her får ein jobbe tverrfagleg og sjølvstendig med mange spanande utfordringar... 

HORNINDAL OMSORGSSENTER

Volda
3 dager siden
100% fast barnehagelærer ved Fagerlia barnehage frå 01.08.24....  ...intern kandidat kan det bli ledig stilling/vikariat som barnehagelærar...  ...og vurdering av det pedagogiske arbeidet i barnegruppa i nært...  ...tilsette ved barnehagen. Pedagogisk leiar er barnehagelærar sin næraste... 

FAGERLIA BARNEHAGE

Ålesund
2 dager siden
Barnehagelærar 100% vikariat.  Arbeidsoppgåver Barnehagelærar og pedagogisk leiar har ansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av det pedagogiske arbeidet i si barnegruppe i nært samarbeid med føresette og andre tilsette ved barnehagen. Pedagogisk... 

SKODJE BARNEHAGE

Ålesund
2 dager siden
 ...møter presist på jobb, som kan komme med ideer til ting å gjøre på. Som møter forberedt til arbeidsdagen. Arbeidsoppgaver Som pedagogisk medarbeider har du ansvar for barns sikkerhet og medarnsvar for det pedagogiske i barnehagen. Du må kunne delta på samling, turer... 

EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

Ålesund
3 dager siden
 ...To ledige stillinger- Søker selvstendige sjåfører 1 stilling fra sommeren av juli 1 stilling omg pga ny rute Vi søker etter ansvarsbevisst...  ...på vår lokasjon i Ålesund. Vi har i dag behov for 1 stk i 100% stilling fra juli 2024 behov for 1 stk i 100 % stilling... 

HELLEVIK TRANSPORT AS

Ålesund
5 dager siden
 ...Vi har ledig 100% fast stilling som Kulturskulerektor/Musikkleiar frå 01.08.2024. Som kulturskulerektor vil du ha ansvar for fagleg...  ...Kulturskulen har tilbod innan musikk, dans og kunstfag. Den har ein god pedagogisk stab med fagleg høgt nivå og vert sett på som eit lokalt... 

SYKKYLVEN KULTURSKULE

Sykkylven
1 dag siden
 ...av diagnosar og er ein arbeidsplass som gir god breidde i kompetanse og erfaringar for deg som sjukepleiar. Vi har ledig: ~ Faste  80% -100% stillingar frå  snarast. Andre stilingsstorleikar kan bli ledige som følgje av interne rokkeringar. Du finn Volda... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA SJUKEHUS - SOMATIKK

Volda
5 dager siden
 ...aktiv og meiningsfylt tilvære i felleskap med andre. Stillinga er ledig fra dags dato grunnet økning i vedtak. Arbeidstid er dagtid/kveld...  ...: Ålesund kommune Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 28.04.2024 Ålesund kommune er den... 

BUTENESTE NORDRE ADM

Ørskog
5 dager siden
 ...gode relasjonar. God digital kompetanse. Arbeidsoppgaver Fagleg medansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av pedagogisk arbeid. Arbeide etter barnehagen sin årsplan, Rammepan for barnehagen og andre gjeldande planar. Legge til rette for godt... 

MYRA BARNEHAGE

Valderøya
3 dager siden
 ...sjukepleiar- og vernepleiarstudentar i 3.året om å søke på den ledige stillinga, da vi har gode stipendordningar Arbeidsoppgåver...  ...Arbeidsgivar: Sula kommune Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 19.04.2024 Sula kommune ligg sentralt... 

SULATUNET

Langevåg
5 dager siden
 .... Frå skuleåret 2024/2025 kan det bli ledig fleire stillingar som fagarbeidar, miljørettleiar...  ...ein aktiv vaksen og ta del i praktisk og pedagogisk arbeid på skulen. Jobbe sjølvstendig...  ....: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 21.04.2024 Mellom... 

ULSTEIN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Ulsteinvik
9 dager siden