...beste vann i to kategorier - overflatevann og grunnvann. Ålesund kommune tar opp kampen. VA i Ålesund kommune er i støtet på innovasjon,...  ...og kvalitet tverrfaglig samarbeid med andre virksomheter, kommuner, akademiske institusjoner og leverandører sikre at tjenester... 

Norges beste vann fra Ålesund?

Ålesund
16 dager siden
 ...beste vann i to kategorier - overflatevann og grunnvann. Ålesund kommune tar opp kampen. VA i Ålesund kommune er i støtet på innovasjon,...  ...og kvalitet tverrfaglig samarbeid med andre virksomheter, kommuner, akademiske institusjoner og leverandører sikre at tjenester... 

Norges beste vann fra Ålesund?

Ålesund
16 dager siden
 ...eit miljø for omsorg, utvikling og læring. Spesialpedagogane arbeider heilskapleg i ein eller fleire barnehagar i heile Ålesund kommune. I fagsenteret sin kontorbase har vi felles plantid, teamarbeid, kompetanseheving og erfaringsutveksling i eit godt sosialt og... 

Spesialpedagog barnehage

Ålesund
15 timer siden
 ...Ålesund kommune søkjer etter ein leiar som får det overordna ansvaret for å utvikle, planlegge og gjennomføre dei kommunale prosjekta i Bypakke Ålesund. Ålesund by vil i dei komande åra gå gjennom ei stor endring og utvikling. Bypakke Ålesund er eit av dei største samferdselsprosjekta... 

Prosjekt, Miljø og samferdsel, Kommunalområde Samfunn

Ålesund
2 dager siden
 ...til å ta ansvar. God munnleg og skriftleg framstillingsevne. Personlege eigenskapar vil bli lagt vekt på i tråd med Ålesund kommune sin verdinorm; open, engasjert og modig. Vi tilbyr Eit godt arbeidsmiljø med høg fagkompetanse og trivelege kollegaer. Varierte... 

Sjukepleiar

Ålesund
14 timer siden
 ...Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidsstad Smedgarden 5 6016 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100% Vikar Startdato: 01.08.2024 Sluttdato: 31.07.2025 Søknadsfrist: 05.05.2024 Logg inn for å se... 

Miljøveileder

Ålesund
15 timer siden
 ...Verksemdsleiar,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidsstad Djupmyrvegen 5 6013 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100, 50% Fast, Vikar Søknadsfrist: 28.04.2024 Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Fag og ungdomsarbeider

Ålesund
6 dager siden
 ...kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidsstad Olav Sundes veg 2 6018 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 28.04.2024 Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Sjukepleiar, 100 % fast stilling

Ålesund
6 dager siden
 ...Ålesund kommune søker seksjonsleder grunnskole fra 01.08.2024. Seksjonsleder grunnskole rapporterer til og kan være stedfortreder for kommunalsjef oppvekst. Seksjonsleder er en del av kommunalsjefens ledergruppe sammen med to andre seksjonsledere (barnehager og barn... 

Seksjonssjef grunnskole

Ålesund
6 dager siden
 ...inn for å se kontaktinformasjon Arbeidsstad Johs. Aarflots gate 4 6005 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 65,73% Vikar Startdato: 27.05.2024 Sluttdato: 31.08.2025 Søknadsfrist: 28.04.2024 Logg inn for å... 

Sjukepleiar/vernepleiar på natt, 65,73% stilling. Vikariat f...

Ålesund
6 dager siden
 ...Ålesund kommune søker rektor/virksomhetsleder ved Larsgården skole fra 01.08.2024. Rektor/virksomhetsleder har det pedagogiske, administrative, økonomiske og personalmessige ansvaret for drift av skolen. Larsgården skole ligger nært i utkanten av sentrum, nært NTNU... 

Rektor/Virksomhetsleder

Ålesund
14 timer siden
 ...kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidsstad Smedgarden 5 6016 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 01.08.2024 Søknadsfrist: 05.05.2024 Epost: Logg inn for å se... 

Lærerstillinger

Ålesund
15 timer siden
 ...kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidsstad Tverrvegen 25 6012 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100% Vikar Startdato: 01.08.2024 Sluttdato: 31.07.2025 Søknadsfrist: 28.04.2024 Epost: Logg inn... 

Lærere

Ålesund
6 dager siden
 ...Verksemdsleiar,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidsstad Djupmyrvegen 5 6013 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100% Fast, Vikar Søknadsfrist: 28.04.2024 Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Lærer

Ålesund
6 dager siden
 ...inn for å se kontaktinformasjon Arbeidsstad Keiser Wilhelms gate 11 6003 ÅLESUND Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100% Sommarjobb Startdato: 24.06.2024 Sluttdato: 18.08.2024 Søknadsfrist: 28.04.2024 Epost: Logg... 

Sommervikar/miljøterapeut Krisesenter for Sunnmøre

Ålesund
6 dager siden
 ...Hatlane omsorgssenter søker etter nye sjukepleiarar Hatlane omsorgssenter er et flott moderne sjukeheim i Ålesund kommune, bygget i 2012. Vi har 56 pasientar fordelt på tre avdelingar. Alle avdelingane har to bogrupper.  1. etg har ei bogruppe for 10 personar med demens... 

Sjukepleiar, 100% fast stilling

Ålesund
15 timer siden
 ...løysingorientert er inkluderande og bidreg til eit godt arbeidsmiljø/psykososialt miljø for både barn og vaksne kan arbeide etter Ålesund kommune sine kjerneverdiar: Open, Engasjert og Modig. Vi tilbyr Eit utviklande, allsidig  og lærande miljø i ein barnehage nært... 

Barnehagelærer

Ålesund
6 dager siden
 ...Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidsstad Prestegardsvegen 22 6240 Ørskog Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 28.04.2024 Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se... 

Miljøterapeut 100%, fast stilling

Ålesund
17 dager siden
 ...Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidsstad Skarpetegvegen 4 6012 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 60, 80% Fast Søknadsfrist: 10.05.2024 Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å... 

Helsefagarbeidar, stillingar dag og natt, tiltak barn.

Ålesund
6 dager siden
 ...inne- og uteaktiviteter. Vi tilbyr Givande arbeid i gode arbeidsmiljø. Det er mulig å bli kjent med ulike skoler i Ålesund kommune. Kontaktinformasjon Tor Løvland, Rådgivar Arbeidsstad Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Referansenr... 

Tilkallingsvikarer - Skole og SFO/AKS - Ålesund sentrum og Å...

Ålesund
17 dager siden
 ...samarbeidspartnere. Ansvar for å tilegne seg og anvende ny kunnskap. Bidra til et godt arbeidsmiljø. Jobbe i tråd med Ålesund kommune sine retningslinjer. Pedagogisk leder er barnehagelærer sin nærmeste overordna. Kvalifikasjonar Godkjent barnehagelærer/... 

Pedagogisk leder

Ålesund
6 dager siden
 ...Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidsstad Skarpetegvegen 4 6012 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 75, 65,7% Fast Søknadsfrist: 10.05.2024 Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for... 

Helsepersonell/Assistenter, 65,7% og 75% stilling natt

Ålesund
6 dager siden
 ...spennende skole med 500 elever fra 1-7 trinn og 200 elever i SFO. Vi er organisert i team på trinn. Skolen ligger i indre bydel i Ålesund kommune og har et flott nærmiljø som også gir god variasjon i læringsaktiviteter. Som lærer hos oss vil du være en del av et godt... 

Lærer - Blindheim barneskole

Ålesund
6 dager siden
 ...inn for å se kontaktinformasjon Arbeidsstad Øvre Skytterholmen 45 6020 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 28.04.2024 Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se... 

Avdelingsleder - Blindheim barneskole

Ålesund
6 dager siden
 ...Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidsstad Grønebelgvegen 4 6057 Ellingsøy Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100% Vikar Startdato: 01.08.2024 Sluttdato: 31.07.2025 Søknadsfrist: 28.04.2024 Epost: Logg inn... 

Lærar

Ålesund
6 dager siden
 ...nyskaping er inkluderande og bidreg til eit godt arbeidsmiljø/psykososialt miljø for både barn og vaksne arbeider etter Ålesund kommune sine kjerneverdiar: Open, Engasjert og Modig. Vi tilbyr Eit utviklingsorientert fagleg miljø og stimulerande omgjevnader... 

Barnehagelærar, 100 % vikariat

Ålesund
6 dager siden
 ...inne- og uteaktiviteter. Vi tilbyr Givende arbeid i gode arbeidsmiljø. Det er mulig å bli kjent med ulike skoler i Ålesund kommune. Kontaktinformasjon Tor Løvland, Rådgivar Arbeidsstad Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Referansenr.:... 

Tilkallingsvikarer - lærere - Ålesund sentrum og omegn

Ålesund
Én måned siden
 ...Kontaktinformasjon Willy Tangen, Rektor, (***) ***-**** Arbeidsstad Smedgarden 5 6016 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Referansenr.: 4800951374 Stillingsprosent: 100% Vikar Startdato: 01.08.2024 Sluttdato: 31.07.2025 Søknadsfrist: 05.05.2024... 

Hatlane skole, Ålesund kommune

Ålesund
2 dager siden
 ...tariff. God pensjonsordning (SPK). Kontaktinformasjon Willy tangen, Rektor/Verksemdsleiar, (***) ***-****,  ****@*****.***.kommune.no Arbeidsstad Smedgarden 5 6016 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Referansenr.: 4800977904... 

Hatlane skole, Ålesund kommune

Ålesund
2 dager siden
 ...er i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund. Nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal  er under bygging på Hjelset i Molde kommune, og skal stå klart for innflytting våren 2025. I Kristiansund vert det vidare eit breidt spesialisthelsetenestetilbod med poliklinikk... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK

Ålesund
5 dager siden