...inne- og uteaktiviteter. Vi tilbyr Givande arbeid i gode arbeidsmiljø. Det er mulig å bli kjent med ulike skoler i Ålesund kommune. Kontaktinformasjon Tor Løvland, Rådgivar Arbeidsstad Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Referansenr... 

Tilkallingsvikarer - Skole og SFO/AKS - Ålesund sentrum og Å...

Ålesund
Én måned siden
 ...inne- og uteaktiviteter. Vi tilbyr Givende arbeid i gode arbeidsmiljø. Det er mulig å bli kjent med ulike skoler i Ålesund kommune. Kontaktinformasjon Tor Løvland, Rådgivar Arbeidsstad Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Referansenr.:... 

Tilkallingsvikarer - lærere - Ålesund sentrum og omegn

Ålesund
2 dager siden
 ...pasientane fra sjukehusavdeling, ambulante team, poliklinikk og kommunar. Vi har også eit regionalt medikamentfritt tilbod som består...  ..., LIS, psykiatriske sjukepleiarar, sosionom, aktivitør, fysioterapeut m.fl.  Klinikken er i prosess med ny utviklingsplan, og stillingsinnhaldet... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF DPS SUNNMØRE DØGNSEKSJONEN VEGSUND

Ålesund
11 dager siden
 ...viktige daglige rutiner som han trenger assistanse til: ~stell ~medisinering ~måltid ~fysioterapi (du får god opplæring av fysioterapeut) Vi ønsker videre at du: ~Er trygg og stabil ~Er utadvendt og kan by på deg selv ~Trives med ungdom ~Har en god porsjon humor... 

Prima Omsorg AS

Ålesund
Én måned siden
 ...fritidsgjester Daglig formidle ulike læringsopplegg til grupper og klasser Planlegge og gjennomføre kurs for lærere Ha kontakt med kommuner, lærere og organisasjoner Være involvert i prosjekter og ulike nettverk Være en del av Vitensenteret på hjul med blant annet... 

Vil du være med og formidle verdens viktigste budskap?

Ålesund
6 dager siden
 ...klar forventning om å snu ressursbruken til tidleg innsats og slik redusere behov for spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging i kommunen. Kvalifikasjonar Bachelor som barnehagelærar eller anna utdanning som kvalifiserer til stilling som pedagogisk leder (for... 

ADMINISTRASJON OPPVEKST OG HELSE

Ålesund
9 dager siden
Ålesund kommune, virksomhet psykisk helse og rus søker personal til avdeling habilitering døgn med autismespekterforstyrrelser. Vi har 2 ledige 97,17 % stillinger for vernepleier lokasjon Heimdal boliger i Vegsund.  Arbeidsoppgåver Stillingene er knyttet til tverrfaglig... 

ADMINISTRASJON PSYKISK HELSE OG RUS

Ålesund
9 dager siden
 ...fagområde eit godt arbeidsmiljø løn etter tariff Kontaktinformasjon Steven Jørgensen, (***) ***-****, ****@*****.***.kommune.no Synnøve Ragnhild Thorseth, (***) ***-****, ****@*****.*** Arbeidsstad Storgata 25 6002... 

ÅLESUND KOMMUNE DRIFT VATN OG AVLØP

Ålesund
16 dager siden
 ...ØHD-avdeling på Åse helsehus. Det er fleire pasientar som har innvilga langtidsplass og som ventar på plass ved andre sjukeheimar i kommuna. Arbeidsoppgåver Pasientane ved Åse helsehus kjem frå sjukehuset og frå heimen. Dei har ulike behov for opptrening og... 

ÅSE HELSEHUS

Ålesund
9 dager siden
 ...Skape og vedlikeholde gode relasjoner med forretningspartnere, samarbeidspartnere og interessegrupper Ansvarlig for kontakt med kommuner, institusjoner og regulerings- og konsesjonsmyndigheter Aktivt representere konsernet i ulike fora med formål å skape interesse... 

Vi satser på mer fornybar energi

Ålesund
6 dager siden
 ...avdeling på Åse helsehus. I tillegg har vi nokon pasientar som har innvilga langtidsplass og ventar på plass ved andre sjukeheimar i kommunen. Arbeidsoppgåver Følgje opp pasientar sjukepleiefagleg med fokus på eigenmeistring og måloppnåing.  Tverrfagleg samarbeid... 

ÅSE HELSEHUS

Ålesund
9 dager siden
 ...til kontakt med og avklaring mot politiske organ. Arbeidsplassen er for tiden i Ålesund bysentrum, men stillingen vil ha hele kommunen som arbeidsområde. Prosjektavdelingen har bestilling på en prosjektportefølje på mer enn 1,3 mia de neste 4 årene. Arbeidsoppgåver... 

ÅLESUND KOMMUNALE EIGEDOM KF

Ålesund
9 dager siden
 ...medisinstudie, hvor 3. og 4. års studenter tar utdanningen i Ålesund. Dette er et samarbeid mellom NTNU, helseforetaket og Ålesund kommune. Undervisningen i kommunen foregår ved Ålesund lokalmedisinske senter, hvor vi blant annet har klinisk veiledning og PBL. Vi søker... 

20 % undervisningsstilling - Medisin NTNU Ålesund

Ålesund
6 dager siden
 ...og kjønnssamansetjing og ynskjer å legge til rette for menneske med redusert funksjonsevne   Nordre Sunnmøre prosti omfattar kommunane Ålesund, Giske, Sula, Sykkylven, Haram Stranda og Fjord med til saman 24 sokn, 97000 innbyggjarar og 24,5 årsverk i prestetenesta.... 

Møre bispedømme

Ålesund
3 dager siden
 ...Longva Åsheim, Havnekaptein, (***) ***-****, ****@*****.*** Arbeidsstad Skansekaia 3c 6002 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 07.03.2024... 

ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN

Ålesund
9 dager siden
 ...allmennmedisin (ALIS), og gir tellende tid på inntil 2,5 år. Ved påbegynt spesialiseringsløp vil aktuelle kandidat få tildelt veileder. Ålesund kommune vil legge til rette slik at man kan fullføre hele spesialiseringen. Høsten 2023 startet NTNU med desentralisert medisinstudie,... 

LEGETJENESTER OG AKUTT HELSEBEREDSKAP - AVDELING ÅLESUND

Ålesund
9 dager siden
 ...Hampidjan Advant AS er et selskap i Mørenot og Hampidjan familien, med base i Haram Kommune. Konsernet teller i dag 2200 personer internasjonalt, og omsetter for 3,3milliarder. Hampidjan Advant er ansvarlig for kunder innen offshore og maritim industri i konsernet... 

Sperre Rekruttering

Ålesund
10 dager siden
 ...,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidsstad Nymarkvegen 58 6200 Stranda Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Stranda kommune Referansenr.: Logg inn for å se kontaktinformasjon 53 Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 01.07.2024 Søknadsfrist: 03.03.2024... 

Sjukepleiar - Stranda omsorgssenter, avdeling sjukeheimen

Stranda
10 dager siden
 ...andre Reggio Emilia barnehagar i Ålesund Kontaktinformasjon Marthe Lundemo, Verksemdsleiar, (***) ***-****, ****@*****.***.kommune.no Arbeidsstad Hatlaskaret 19 6016 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Referansenr.: (***) ***-****... 

RATVIKÅSEN BARNEHAGE

Ålesund
9 dager siden
 ...lokalmedisinske senter saman med legevakt, ØHD-avdeling, overgrepsmottak, m.m. Åse helsehus blei nyetablert i kommunesamanslåinga (Nye Ålesund kommune) og jobbar mot å bli eit helsehus med høg tverrfagleg kompetanse som skal vurdere og rehabilitere pasientar. Vi er ei lærande... 

ÅSE HELSEHUS

Ålesund
9 dager siden
 ...teneste på alle rettsstadene i krinsen. Domstolen har 18 dømmande årsverk og ein samla bemanning på 43 årsverk. Rettskrinsen utgjer kommunane Ålesund, Ulstein, Hareid, Haram, Fjord, Stranda, Sykkylven, Sula, Giske, Herøy, Sande, Vanylven, Volda, Ørsta, Molde, Hustadvika,... 

MØRE OG ROMSDAL TINGRETT ÅLESUND

Ålesund
6 dager siden
 ...Dette er ei fellesannonse for oppvekstsektoren i Sykkylven kommune der du som ønskjer å vere tilkallingsvikar i kommunen skule-/barnehageåret 2023/2024 kan melde di interesse. Denne stillingsannonsa gjeld for kommunale skular og barnehagar i Sykkylven. Aktuelle søkjarar... 

Oppvekst - tilkallingsvikarar 2023/2024

Sykkylven
Én måned siden
 ...Stillingstype Det er flere ledige faste 100 % stillinger som barnehagelærer ved barnehager i Molde kommune.  Dette er en felles annonse for alle barnehager.    Beskrivelse av arbeidssted Molde kommune er en naturskjønn og langstrakt kommune med 15 barnehager... 

MIDSUND BARNEHAGE

Midsund
5 dager siden
 ...Vil du vere med å bygge nye Haram kommune?  Vi søkjer ein driftig kollega til ledig 100% fast stilling for ein engasjert og lærevillig...  ..., fysioterapi og lege. Det vil bli tett samarbeid med fysioterapeutane, kor ein drar nytte av kvarandre. Stillingen er lokalisert på... 

HARAM KOMMUNE FYSIO- OG ERGOTERAPI

Brattvåg
5 dager siden
 ...Kulturavdelinga i Volda kommune søker ny ungdomsarbeidar som skal vere med å vidareutvikle Ung i Volda -fritidsklubbtilbodet i kommunen. På klubben er medverknad, meistring og relasjonsbygging sentrale verkemiddel. Ny lokalar i Volda sentrum står klare hausten 2024 der... 

VOLDA KOMMUNE FRITIDSKLUBB

Volda
3 dager siden
 ...Haram kommune - vil du vere med å bygge ei ny kommune? Haram kommune søkjer etter kommuneoverlege i 50 % stilling. Stillingen er plassert i fagstab i kommunalområde livsløp, med kommunalsjef som næraste overordna. Her jobbar du saman med tenesteleiarar innan kommunalområdet... 

HARAM KOMMUNE ADMINISTRASJON

Brattvåg
5 dager siden
 ...er ei flott moglegheit til å bidra til ei positiv utvikling i kommunen ved å sikre at små og store byggeprosjekt fyl gjeldande regelverk...  ...yrker er ein føremon Erfaring fra byggesaksbehandling, kommunal saksbehandling eller fra bygge-/anleggs prosjektering i privat... 
Ørsta
9 dager siden
 ...Arbeidsoppgåver Stranda kommune er blitt oppmoda om å ta mot 65 nye flyktningar i 2024 . Kommuna tok i mot 43 flyktningar i 2023. Kommuna utvidar flyktningetenesta og søkjer difor etter flyktningekoordinator for snarleg tilsetting. Ein flykningkoordinator skal hjelpe... 

STRANDA KOMMUNE SOSIALTENESTE

Stranda
10 dager siden
 ...gjeldande avtaleverk  - tilsette med relevant fagkompetanse og som har mindre enn 4 års ansiennitet får godkjent 4 års ansiennitet  - kommunen er IA-bedrift og har fokus på nærværsarbeid  - pensjons- og forsikringsordningar i høve tariffavtale Tilsettingsvilkår... 

TOMREFJORD BARNEHAGE

Tomrefjord
11 dager siden
 ...praktisk bistand. I denne stillinga vil ein møte brukarar i ulike livssituasjonar og med ulike utfordingar. Stillinga er knytt til Volda kommune, eigedom, seksjon reinhald som har base i Prestegata 33, Volda. Arbeidstida er på dagtid i vekedagar, for tida tre dagar i veka.... 

VOLDA KOMMUNE STAB- OG STØTTEFUNKSJONAR

Volda
10 dager siden