...spesialisthelsetenesta. Teamet er tverrfagleg og består av psykiater, psykologspesialistar, LIS, psykiatriske sjukepleiarar, sosionom, aktivitør, fysioterapeut m.fl.  Klinikken er i prosess med ny utviklingsplan, og stillingsinnhaldet er knytta opp mot føringar som kjem som følge av... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF DPS SUNNMØRE DØGNSEKSJONEN VEGSUND

Ålesund
2 dager siden
 ...komplekse smerteproblem under leiing av anestesilegar med spesialkompetanse i smertebehandling. Teamet består av sjukepleiar, lege, fysioterapeut og psykolog. Smerteklinikken samarbeider også med andre avdelingar på sjukehuset. Vi har ledig: ~50% stilling som ALIS ved... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK

Ålesund
10 dager siden