Søkeresultater: 18 ledige stillinger

 ...kan ha flere diagnoser og flere funksjonsnedsettelser. Det er knyttet ulike fagstillinger til seksjonen (nevrologer, psykologer, fysioterapeuter, vernepleiere, spesialpedagoger, ergoterapeuter, sosionom, pediatere og sykepleiere). Det arbeides tverrfaglig i... 

SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, TØNSBERG

Tønsberg
2 dager siden
 ...SAMBA. Det vil bli gitt god opplæring og SAMBA har stort fokus på faglig utvikling .  Vi jobber tverrfaglig og er sammensatt av: Fysioterapeut, vernepleiere, sykepleiere og helsefagarbeidere. Vi samarbeider tett med andre instanser, for eksempel habilitering tjenesten,... 

SKIEN KOMMUNE SAMBA AVLASTNINGSBOLIG

Skien
9 dager siden
 ...av antall ergoterapeuter på huset. Enhetene på helsehuset har et sterkt fagmiljø bestående av sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere, leger, servicemedarbeidere, fagkoordinatorer og idrettspedagog. De fleste av våre... 

SKIEN HELSEHUS AVD LINDRENDE

Skien
9 dager siden
 ...avdelingen ~ Gode utviklingsmuligheter ~ Tverrfaglig teamarbeid med leger, sosionom, psykolog, ernæringsfysiolog, sekretærer, fysioterapeut, pedagog osv. ~ Opplæring 2-3 uker etter avtale ~ Simulering i barneteam ~2 fagdager i året ~ Tredelt ønsketurnus, med... 

SYKEHUSET TELEMARK HF SKIEN - SOMATIKK

Skien
2 dager siden
 ...et erfarent tverrfaglig behandlingsteam bestående av psykiater, psykologspesialist, spesialergoterapeut, sosionom, psykomotorisk fysioterapeut, kjøkkenpersonell, erfaringskonsulent, sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere/hjelpepleiere med videreutdanning. Vi... 

SYKEHUSET TELEMARK HF DPS NEDRE TELEMARK AVD PORSGRUNN

Porsgrunn
8 dager siden
 ...helsehus i Skien kommune. Er dette deg håper vi du søker! Helsehuset er en samling av ulike korttidstilbud hvor det jobber leger, fysioterapeuter, sykepleiere og annet helsepersonell. 100% stilling med i hovedsak 2-delt turnus Oppstart: Snarest - 16.06.24  Vi kan... 

Sykepleier som ønsker å jobbe på helsehus i Skien?

Skien
9 dager siden
 ...Vi søker deg som ønsker å jobbe som fysioterapeut med barn og unge. Vi har ledig 2 faste stillinger, den ene stillingen er nyopprettet etter styrking fra Helsedirektoratet.  Virksomhet Barn og Unge (BOU), består av Forebyggende helsetjeneste samt Psykisk helse Familiehuset... 

Tønsberg kommune Helse BOU

Tønsberg
1 dag siden
 ...et erfarent tverrfaglig behandlingsteam bestående av psykiater, psykologspesialist, sosionom, spesialergoterapeut, psykomotorisk fysioterapeut, kjøkkenpersonell, erfaringskonsulent, sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere/hjelpepleiere med videreutdanning. Vi... 

SYKEHUSET TELEMARK HF DPS NEDRE TELEMARK AVD PORSGRUNN

Porsgrunn
8 dager siden
 ...samarbeider i tillegg tett med kommunens kreftkoordinatorer, ergo og fysioterapeuter samt prest. Målet er at pasient og pårørende skal ha best...  ...: fastlege, sykehus og hjemmetjeneste, legevakt, ergo- og fysioterapeut Ha ansvar for medisiner   Bidra til et godt... 

BYSKOGEN SYKEHJEM

Larvik
8 dager siden
 ...mening og mestring i egen hverdag, ernæring og aktivitet. Avdelingen har et tverrfaglig team bestående av pleier, ergoterapeut og fysioterapeut som jobber med hjemmerehabilitering med pasientens mål i sentrum.   Seksjonen jobber med fremtidens senter og hjemmetjenester,... 

Er du vår nye kollega

Sandefjord
9 dager siden
 ...kan finne på litt diverse aktiviteter sammen. Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være å lage mat, vaske klær og bli med til fysioterapeut, samt andre daglige aktiviteter. Fint om du har interesse for trening, da jeg trenger tilrettelegging under treningsøktene.... 

Mio BPA

Larvik
16 dager siden
 ...hjemmet. Pasientgruppen består i hovedsak av nevrologi, geriatri og ortopedi. Hos oss jobber det helsefagarbeidere, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, lege, renholds- og kjøkkenpersonale. Hos oss jobber du tverrfaglig med alle yrkesgrupper. Presteløkka som... 

Sommervikarer

Larvik
15 dager siden
 ...Rehabilitering- og korttidsavdelingen består av 1a og 1b med til sammen 18 sengeplasser. Det jobber både sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter i avdelingen og vi har tett samarbeid med legetjenesten. Tverrfaglighet er gjennomgående i... 

Ledige stillinger på Sandefjord medisinske senter

Sandefjord
16 dager siden
 ...fra alder 18-100 år med ulikt funksjonsnivå. På døgnrehabiliteringen jobber det sykepleier, helsefagarbeidere, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Trygghetsavdelingen er en liten og trivelig avdeling med 9 plasser. Her jobber det sykepleiere, helsefagarbeidere og... 

BORGEHAVEN BO- OG REHABILITERINGSSENTER AVD DØGNREHABILITERI...

Porsgrunn
10 dager siden
 ...togstasjonen i Sandefjord og Oslo sentrum Konkurransedyktig lønn, samt gode pensjons- og forsikringsvilkår som blant annet dekker fysioterapeut, psykolog, legeapp (Eyr) ol.   Norias kultur bygger på nysgjerrighet - vi utfordrer, engasjerer oss, tar ansvar og omfavner... 

Noria

Sandefjord
2 måneder siden
 ...i mot planlagte innleggelser og øyeblikkelig hjelp-innleggelser. Arbeidet er tverrfaglig, og involverer blant annet geriater,  fysioterapeut, ergoterapeut, og farmasøyt. Vi har et inkluderende og faglig godt arbeidsmiljø. Her får du gode kollegaer og nye venner. Arbeidsmiljøet... 

Er du sykepleier og ønsker deg sommerjobb?

Tønsberg
9 dager siden
 ...En av våre fysioterapeuter skal ha utdanningspermisjon i 1 år, og vi søker etter hennes vikar. Om Enhet fysio- og ergoterapitjenester...  ...spille hverandre gode og lære av hverandre. Enheten ledes av en fysioterapeut og har 14 fysioterapeuter og 3 ergoterapeuter som jobber med... 

SANDEFJORD KOMMUNE FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTER TIL BARN OG...

Sandefjord
4 dager siden
 ...innstilt på å trå til der det trengs. Nygård består av sju døgnavdelinger, kjøkken og miljøavdeling i tillegg til service. Lege, fysioterapeut, tannlege, frisør, fotpleier og byggdrifter er også lokalisert i huset. I denne stillingen vil du få særskilte oppgaver med å... 

NYGÅRD BO- OG BEHANDLINGSSENTER

Sandefjord
2 dager siden