Fysioterapeut jobb

1 657 ledige stillinger

Søkeresultater:

Fysioterapeut - Helse og Arbeid

 ...og teamet består av en teamleder, psykologer, vernepleier, fysioterapeuter med psykomotorisk kompetanse, lege samt IA-veileder fra NAV....  ...samarbeid med NAV, og er i den forbindelse på jakt etter en fysioterapeut. Det vil også være noen oppgaver tilknyttet stillingen til... 

Helse og arbeid, Sykehuset Telemark

Porsgrunn
14 timer siden

Fysioterapeut/ manuellterapeut søkes til privat praksis

 ...NEMUS Tønsberg søker fysioterapeut til å ta over etablert praksis. Vi har et høyt fokus på rehabilitering og fysisk aktivitet. Du som søker har høy faglig integritet og stolthet. Du må være omgjengelig og lett å samarbeide med. For mer detaljer, send mail til Logg... 

NEMUS Tønsberg helseklinikk

Tønsberg
26 dager siden

Fysioterapeut - Tilkallingsvikarer

 ...hovedaktivitet er behandling av pasienter innlagt i lokalsykehuset. Fysioterapeutene har i tillegg noe polikliniske oppgaver innenfor ortopedi,...  ...sykehuset. Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som fysioterapeut Interesse og erfaring med varierte fysioterapioppgaver i... 

VESTRE VIKEN HF RINGERIKE SYKESHUS - SOMATIKK

Hønefoss
12 dager siden

Fysioterapeut

 ...Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon 71 Presentasjon av stillingen: Vi trenger en fleksibel Fysioterapeut som ekstravakt og som kan komme i snitt ca 7-14 timer pr uke avhengig av behov/pasientliste og jobbe med en spennende pasientgruppe i... 

Team Fengselshelsetjenesten, Oslo kommune, Bydel Gamle

Oslo
11 dager siden

Personlig Trener

Fullskala treningssenter i Fyllingsdalen Personlig Trener VI SØKER NY PT! Kunne du tenkt deg å gjøre en karriere som personlig trener? Progresjon søker nå en ny og dyktig kollega! Er du flink til å motivere, god på oppfølging, fleksibel og energisk? Da ønsker...

Progresjon Fyllingsdalen

Bergen
13 dager siden

100% driftstilskudd for fysioterapeut

 .... Praksisen har til sammen 6,35 driftstilskudd fordelt på 8 fysioterapeuter, og er godt innarbeidet med stor pasienttilgang. Institutt er...  ...kiropraktor og leger. Søkere oppfordres til å kontakte fysioterapeut Anne-Kari Abelsen Nicke på telefonnummer (***) ***-**** eller e-... 

Oslo kommune Oslo kommune

Oslo
10 dager siden

Fysioterapeut/Spesialfysioterapeut

 ...Org. nr: - Stillingsident: 4386039083 Presentasjon av stillingen: Vi søker en erfaren og dyktig fysioterapeut til 100 % fast stilling ved Seksjon for barnefysioterapi. Arbeidsoppgaver Stillingen er for tiden plassert ved Rikshospitalet, hvor seksjonen har ansvar... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF GEILOMO BARNESYKEHUS

Oslo
10 timer siden

Fysioterapeut

 ...se kontaktinformasjon 86 Presentasjon av stillingen: Enhet psykisk helse- og miljøarbeidertjeneste søker etter en selvstendig fysioterapeut til enhetens samlokaliserte boliger ved Haugentunet. Målgruppen for tjenesten er barn og voksne med nedsatt funksjonsevne og/... 

Enhet psykisk helse- og miljøarbeidertjenester, Oslo kommune...

Oslo
6 dager siden

Fysioterapeut med avtale, opptrapping -50-100% .

 ...: Ledig 100% driftstilskudd (36 timer pr uke /45 uker pr år) i Bydel Bjerke knyttet til Tonsenhagen Fysikalske institutt. En fysioterapeut vil trappe ned fra 01.09.2021, hun jobber 50% til hun går av den 30.06.2022. Søkere må jobbe 50% fra 01.09.2021 og videre 100 %... 

BYDEL 9 BJERKE REHABILITERINGSTJENESTEN

Oslo
11 dager siden

Fysioterapeut/Spesialfysioterapeut

 ...- Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon 51 Presentasjon av stillingen: Vi har ledig mellombels stilling for fysioterapeut innan fagfeltet nevrologi ved Molde Sjukehus! Nevrologisk avdeling har fylkesfunksjon og lang tradisjon for tverrfagleg samarbeid... 

Klinisk støtte nevrologi Molde, Helse Møre og Romsdal

Molde
6 dager siden

Sommervikar som fysioterapeut

 ...Vi har stort fokus på tverrfaglig samarbeid og har ansatt fysioterapeuter, ergoterapeut, sosionom, logoped, miljøterapeut, sykepleiere...  ...andre praktiske arbeidsoppgaver Krav til kompetanse ~ Fysioterapeut med norsk autorisasjon Ønsket kompetanse ~ Erfaring fra... 

N. K. S. Helsehus Akershus

Lørenskog
11 dager siden

Fysioterapeut

 ...autismespekterforstyrrelse og sammensatte funksjonsvansker. Mennesker med utviklingshemming utgjør en vesentlig del av pasientgruppen. Fysioterapeut inngår i avdelingens tverrfaglig sammensatte kliniske fagmiljø og samarbeider med bl.a. legespesialister, psykologer/... 

Avdeling for nevrohabilitering, Nevroklinikken

Oslo
6 dager siden

Fysioterapeut - vikariat

 ...Vikariatet er i rehabiliteringsavdelingen og har en varighet fra 5. juli 2021 til 10. oktober 2021. Arbeidsoppgaver Autorisert fysioterapeut er ansvarlig for den fysioterapi pasientene mottar og ansvarlig for egen utførelse på alle plan. Er ansvarlig for at den... 

Bergåstjern sykehjem

Stavanger
6 dager siden

Fysioterapeut

 ...inn for å se kontaktinformasjon 4 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon 09 Presentasjon av stillingen: Vi søker fysioterapeut ved sykehuset i Vesterålen til enhet for kliniske servicefunksjoner (KSF), habilitering og rehabilitering. Fysioterapitjenesten... 

Nordlandssykehuset Vesterålen

Hadsel kommune
Én måned siden

Fysioterapeut

 ...og behandlingstilbud til enkelte pasientgrupper. Det er tilknyttet 18 årsverk inklusiv 2 fysioterapeuter i turnus. Fysioterapiseksjonen ved Drammen sykehus søker etter fysioterapeut/spesialfysioterapeut med barnekompetanse i vikariat 50% stilling fra 16.08.21 - 31.01.22... 

VESTRE VIKEN HF DRAMMEN SYKEHUS - SOMATIKK

Drammen
10 timer siden

Fysioterapeut

 ...behov, formidle og tilpasse hjelpemidlerVeiledning og undervisning til innsatte og personell Kvalifikasjoner Autorisert fysioterapeut Erfaring fra tverrfaglig samarbeid Erfaring med brukergruppen vil vektleggesGode muntlige og skriftlige norskkunnskaper... 

Fengselshelsetjeneste, Froland kommune

Froland
6 dager siden

Fysioterapeut - 100 % fast stilling

 ...Org. nr: - Stillingsident: 4382461043 Presentasjon av stillingen: Heldøgnsomsorg 1 - søker en fysioterapeut til tverrfaglig fagteam -- 100 % fast Heldøgnsomsorg 1 består av syv bo- og omsorgssentre med varierte tilbud for eldre med funksjonssvikt, demens, rus, alderspsykiatri... 

ASKER KOMMUNE ERGOTERAPI, FYSIOTERAPI OG HJELPEMIDDELTJENSTE...

Nesbru
20 dager siden

Fysioterapeut, vikariat 100%

 ...turnuskandidater Delta i særfaglig og tverrfaglig undervisning og fagutvikling Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som fysioterapeut Krav om å beherske norsk skriftlig og muntlig meget godt Erfaring fra rehabiliteringsfeltet og pasienter med hjerneslag vil... 

SUNNAAS SYKEHUS HF NESODDEN

Bjørnemyr
18 dager siden

Fysioterapeut i 100 % fast stilling i Innsatsteam

 ...Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Innsatsteamet er tverrfaglig sammensatt av fysioterapeut , ergoterapeut og sykepleier. Vi samarbeider tett med hjemmetjenesten, fysio og ergoterapitjenesten, korttidsavdelingen ved Namsos helsehus og forvaltningstjenesten... 

NAMSOS KOMMUNE HELSE OG OMSORG ADMINISTRASJON

Namsos
12 dager siden