...Helse Møre og Romsdal styrkar det polikliniske tilbodet innan psykisk helse og rus. I den samanheng søker vi etter engasjerte psykologar som vil vere med å utvikle og bygge vidare på vårt tilbod ved Ålesund DPS poliklinikk psykisk helse. Poliklinikken har i dag 42... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF DPS SUNNMØRE POLIKLINIKK ÅLESUND

Ålesund
7 dager siden
 ...PPT, barnevern osv.)  Vere deltakande i rettleiing til andre psykologar (t.d rettleiing/supervisjon) Arbeidsoppgåvene knytt til vårt...  ...kortvarig oppfølging Kvalifikasjonar Vi ønskjer oss ein psykolog med fullført spesialisering innan barne- og ungdomspsykologi/... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF POLIKLINIKK ÅLESUND BUP

Ålesund
7 dager siden
 ...smerteproblem under leiing av anestesilegar med spesialkompetanse i smertebehandling. Teamet består av sjukepleiar, lege, fysioterapeut og psykolog. Smerteklinikken samarbeider også med andre avdelingar på sjukehuset. Vi har ledig: ~50% stilling som ALIS ved... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK

Ålesund
10 dager siden
 ...Det er ledig 100 % fast stilling som psykolog /psykologspesialist ved DPS Volda ambulant seksjon. DPS Volda ambulant seksjon er ein av tre seksjonar underlagt DPS Volda. Ambulant seksjon arbeider med tverrfagleg heimebehandling og utgreiing til pasientar som er over... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF DPS SUNNMØRE POLIKLINIKK VOLDA

Volda
3 dager siden
 ...tilsetting. Oppstart 1.5.24 eller etter nærare avtale. Arbeidsstad er Poliklinikk psykisk helse DPS Volda. Vi ønskjer oss deg som er psykolog/ psykologspesialist med erfaring frå liknande arbeid. I kvardagen jobbar ein mykje sjølvstendig med utgreiing og behandling, men... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF DPS SUNNMØRE POLIKLINIKK VOLDA

Volda
7 dager siden
 ...Ledig fast stilling for psykologspesialist/psykolog ved poliklinikk BUP Volda, Helse Møre og Romsdal HF. Oppstartdato etter avtale med seksjonsleiar. I Helse Møre og Romsdal HF er Psykisk helsevern for barn og unge samansett av poliklinikkane i Kristiansund, Molde... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF POLIKLINIKK VOLDA BUP

Volda
7 dager siden
 ...Er du psykolog eller psykologspesialist og brenner for barn og unges psykisk helse? Da er det deg vi er på jakt etter! Vi har ledig 100% fast stilling som psykolog/ psykologspesialist i barne- og familietenestene. Stillinga kan også vere aktuell for psykologer i spesialisering... 

SYKKYLVEN KOMMUNE BARNE- OG FAMILIETENESTENE ADMINISTRASJON

Sykkylven
8 dager siden
 ...Stillingstype Interkommunalt PPT for Hareid, Ulstein, Volda og Ørsta har ledig ei 100 prosent fast nyoppretta stilling som psykolog eller PP-rådgivar med master i psykologi. Vi søkjer etter ein engasjert psykolog/PP-rådgivar som brenn for forebygging og tverrfagleg... 
Ulsteinvik
3 dager siden