...sette fag og relasjon i fokus. Kvalifikasjoner Du er miljøarbeider/helsefagarbeider/ufaglært med relevant kompetanse Du har...  ...Kap. 9. Du har erfaring med målrettet miljøarbeid. Du behersker norsk skriftlig og muntlig. Du har førerkort... 

Stendi AS

Ålesund
2 måneder siden
 ...t kr 443 000 - 509 300 pr. år (ltr. 41-51), 1203 Fagarbeider m/fagbrev p.t. kr 432 800 - 502 300 pr. år (ltr. 39-50) eller 1486 miljøarbeider, p.t. kr 394 100 - 495 200 pr. år (ltr. 30-49 ). Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring. Medlemskap... 

BUFETAT MIDT HUMLA AKUTTSENTER

Ålesund
8 dager siden
 ...t kr 443 000 - 509 300 pr. år (ltr. 41-51), 1203 Fagarbeider m/fagbrev p.t. kr 432 800 - 502 300 pr. år (ltr. 39-50) eller 1486 miljøarbeider, p.t. kr 394 100 - 495 200 pr. år (ltr. 30-49 ). Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring. Medlemskap... 

BUFETAT MIDT HUMLA AKUTTSENTER

Ålesund
8 dager siden
 ...formidler tjenester rettet mot personer med sammensatte behov og utfordrende atferd. Faglig sett baserer vi arbeidet på målrettet miljøarbeid og anvendt metodikk (atferdsanalyse).  Vi har som ambisjon å være av Norges fremste leverandører innenfor kunnskapsbasert... 

Ecura Bo og Habilitering

Ålesund
28 dager siden
 ...Kvalifikasjoner Det er fint hvis du har erfaring fra arbeid med utfordrende adferd og HOTL Kap. 9. Du har erfaring med målrettet miljøarbeid. Du behersker norsk skriftlig og muntlig. Du har førerkort klasse B. Personlige egenskaper Du er trygg i deg selv og... 

Stendi AS

Ålesund
2 måneder siden
 ...retningslinjer.  Sørge for at bofellesskapet drives i tråd med kommunens verdier og mål.  Være ansvarlig for oppgaver knyttet til miljøarbeid og tilsyn.  Kvalifikasjoner Det er ønskelig at du har erfaring innen helse og omsorgssektoren. God skriftlig og muntlig... 

STAVANGER KOMMUNE HELSE OG VELFERD ADMINISTRASJON

Finnøy
14 dager siden
 ...Miljøterapeut/miljøarbeidar ferievikar og tilkalling. Vi søkjer no etter sommar- og tilkallingsvikarar.  Sunnmørsheimen består av 2 avdelingar, avdeling Klatrevegen som er ei akuttavdeling og avdeling Nygardsvegen som er ei langtidsavdeling. Vi har ungdomar i aldersgruppa... 

BUFETAT MIDT SUNNMØRSHEIMEN UNGDOMSHEIM AVD NYGÅRDVEIEN

Volda
2 dager siden
 ...og sakshandsaming knytt til kap 9 (hotl) når det gjeld førebygging av tvang og makt Utarbeide rutiner og planlegging av godt miljøarbeid og andre helse og omsorgsoppgåver Legemiddelhandtering og arbeidsoppgåver knytt til dette Kvalifikasjonar Autorisert vernepleiar... 
Sykkylven
2 dager siden
 ...Arbeidsoppgåver Utøving av helsetenester Bidra til å skape gode og meiningsfulle dagar for dei som mottek tenester Målretta miljøarbeid til menneske med funksjonsvariasjonar Bidra til utvikling og medverknad hjå den enkelte tenestemottakar Kvalifikasjonar... 

ØRSTA KOMMUNE BUFELLESSKAP BAKK-OLA MARKA

Ørsta
13 dager siden