...Hatlane omsorgssenter er et flott moderne sjukeheim i Ålesund kommune, bygget i 2012. Vi har 56 pasientar fordelt på tre avdelingar. Alle...  ...kommune Referansenr.: 4800915020 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 05.05.2024 Ålesund kommune er den største kommunen... 

Hatlane omsorgssenter, Ålesund kommune

Ålesund
2 dager siden
100 % fast stilling for sjukepleiar i to-delt turnus med arbeid kvar 3. helg. Stillinga er lokalisert til omsorgsleilegheiter ved...  ...Kjerstin Holen, Avdelingsleiar,  ****@*****.***.kommune.no Arbeidsstad Olav Sundes veg 2 6018 Ålesund Nøkkelinformasjon... 

SPJELKAVIK OMSORGSSENTER

Ålesund
10 dager siden
100% fast barnehagelærer ved Fagerlia barnehage frå 01.08.24. Ved evt. tilsetting av intern kandidat kan det bli ledig stilling/vikariat...  ...for både barn og vaksne Du må kunne jobbe i tråd med Ålesund kommune sine retningslinjer. Glad i uteaktivitetar og friluftsliv.... 

FAGERLIA BARNEHAGE

Ålesund
10 dager siden
Ved intern tilsetting kan det verte ledig fast stilling som barnehagelærar Arbeidsoppgåver Barnehagelærar og pedagogisk leiar har...  ...og vaksne har gode leiaregenskapar arbeider etter Ålesund kommune sine kjerneverdiar: Open, Engasjert og Modig. Vi tilbyr... 

STETTE BARNEHAGE

Ålesund
10 dager siden
 ...Pedagogisk leder 100% fast stilling fom 1.august 2024. Torvteigen barnehage er inspirert av Reggio Emilia filosofien. Dette vil blant annet si at vi tenker at barna er kompetente og vår rolle er å tilrettelegge for dager som ivaretar deres lærelyst. Det er viktig for... 

TORVTEIGEN BARNEHAGE AS

Ålesund
6 dager siden
 ...Det vert med dette lyst ut etter 2 faste stillingar og 2 vikariat i 100 % stilling som...  ...eller fleire barnehagar i heile Ålesund kommune. I fagsenteret sin kontorbase har vi felles...  ...Ålesund kommune Stillingsprosent: 100% Fast, Vikar Startdato: 01.08.2024... 

Spesialpedagog barnehage

Ålesund
15 timer siden
 ...er ynskjeleg med gradert stilling kan det også vere aktuelt. Kommunen har 8 ulike sjukeheimar med korttidsavdeingar, langtids somatisk...  ...Ålesund kommune Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 24.05.2024 Ålesund kommune er den største... 

LEGETJENESTER OG AKUTT HELSEBEREDSKAP - AVDELING ÅLESUND

Ålesund
2 dager siden
 ...Ålesund kommune søkjer etter ein leiar som får det overordna ansvaret for å utvikle, planlegge og gjennomføre dei kommunale prosjekta i...  ...Kommunalområde Samfunn Referansenr.: 4800708891 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 12.05.2024 Ålesund kommune er den største... 

Prosjekt, Miljø og samferdsel, Kommunalområde Samfunn

Ålesund
2 dager siden
 ...Personlege eigenskapar vil bli lagt vekt på i tråd med Ålesund kommune sin verdinorm; open, engasjert og modig. Vi tilbyr Eit godt...  ...Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 05.05.2024 Logg inn for å se... 

Sjukepleiar

Ålesund
15 timer siden
 ...Ålesund kommune søker seksjonsleder grunnskole fra 01.08.2024. Seksjonsleder grunnskole rapporterer til og kan være stedfortreder for...  ...Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 05.05.2024 Epost: Logg inn for å se... 

Seksjonssjef grunnskole

Ålesund
6 dager siden
 ...Ålesund kommune søker rektor/virksomhetsleder ved Larsgården skole fra 01.08.2024. Rektor/virksomhetsleder har det pedagogiske, administrative...  ...: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 12.05.2024 Epost: Logg inn for å se... 

Rektor/Virksomhetsleder

Ålesund
15 timer siden
 ...Hatlane skole har behov for to 100% faste lærerstillinger fra skolestart 2024. Stillingene er knytta til ordinærskolen...  ...Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 01.08.2024 Søknadsfrist: 05.05.2024... 

Lærerstillinger

Ålesund
15 timer siden
 ...Inntil 4 stillinger, 100% stillinger og deltidsstillinger - faste og vikariat ledig for skoleåret 2024 - 2025. To av stillingene...  ...25 6012 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100% Vikar Startdato: 01.08.2024 Sluttdato... 

Lærere

Ålesund
6 dager siden
 ...inntil tre heile stillingar, totalt 300%, to faste stillingar og eit vikariat som lærar ved...  ...- 24 tom 31. juli - 25 med mulighet for fast ansettelse. Flisnes skule er ein...  ...Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100% Fast, Vikar... 

Lærer

Ålesund
6 dager siden
 ...dato. Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg. For å bli fast eller midlertidig tilsett som  barnehagelærar, må personar med...  ...miljø for både barn og vaksne kan arbeide etter Ålesund kommune sine kjerneverdiar: Open, Engasjert og Modig. Vi tilbyr Eit... 

Barnehagelærer

Ålesund
6 dager siden
 ...beste vann i to kategorier - overflatevann og grunnvann. Ålesund kommune tar opp kampen. VA i Ålesund kommune er i støtet på innovasjon,...  ...og kvalitet tverrfaglig samarbeid med andre virksomheter, kommuner, akademiske institusjoner og leverandører sikre at tjenester... 

Norges beste vann fra Ålesund?

Ålesund
16 dager siden
 ...kontaktinformasjon Arbeidsstad Prestegardsvegen 22 6240 Ørskog Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 28.04.2024 Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se... 

Miljøterapeut 100%, fast stilling

Ålesund
17 dager siden
 ...kontaktinformasjon Arbeidsstad Skarpetegvegen 4 6012 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 60, 80% Fast Søknadsfrist: 10.05.2024 Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Helsefagarbeidar, stillingar dag og natt, tiltak barn.

Ålesund
6 dager siden
 ...beste vann i to kategorier - overflatevann og grunnvann. Ålesund kommune tar opp kampen. VA i Ålesund kommune er i støtet på innovasjon,...  ...og kvalitet tverrfaglig samarbeid med andre virksomheter, kommuner, akademiske institusjoner og leverandører sikre at tjenester... 

Norges beste vann fra Ålesund?

Ålesund
16 dager siden
 ...arbeidsmiljø. Det er mulig å bli kjent med ulike skoler i Ålesund kommune. Kontaktinformasjon Tor Løvland, Rådgivar Arbeidsstad...  ...: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Referansenr.: Logg inn for å se kontaktinformasjon 40 Stillingsprosent: 100% Fast... 

Tilkallingsvikarer - Skole og SFO/AKS - Ålesund sentrum og Å...

Ålesund
17 dager siden
100 % fast stilling som pedagogisk leder ved Midtbyen barnehage. Ledig fra 01.06.2024. Ved eventuell tilsetting av intern kandidat...  ...Bidra til et godt arbeidsmiljø. Jobbe i tråd med Ålesund kommune sine retningslinjer. Pedagogisk leder er barnehagelærer sin nærmeste... 

Pedagogisk leder

Ålesund
6 dager siden
 ...kontaktinformasjon Arbeidsstad Skarpetegvegen 4 6012 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 75, 65,7% Fast Søknadsfrist: 10.05.2024 Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se... 

Helsepersonell/Assistenter, 65,7% og 75% stilling natt

Ålesund
6 dager siden
 ...Stillingsutlysningen omfatter 1 x 100% fast stilling og 2 x 100% års vikariat. Vi søker etter deg som har et sterkt pedagogisk engasjement...  ...i team på trinn. Skolen ligger i indre bydel i Ålesund kommune og har et flott nærmiljø som også gir god variasjon i læringsaktiviteter... 

Lærer - Blindheim barneskole

Ålesund
6 dager siden
 ...Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidsstad Smedgarden 5 6016 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100% Vikar Startdato: 01.08.2024 Sluttdato: 31.07.2025 Søknadsfrist: 05.05.2024 Logg inn for å se... 

Miljøveileder

Ålesund
15 timer siden
 ...inn for å se kontaktinformasjon Arbeidsstad Johs. Aarflots gate 4 6005 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 65,73% Vikar Startdato: 27.05.2024 Sluttdato: 31.08.2025 Søknadsfrist: 28.04.2024 Logg inn for å... 

Sjukepleiar/vernepleiar på natt, 65,73% stilling. Vikariat f...

Ålesund
6 dager siden
 ...læringsmiljø for alle elever ved Blindheim barneskole. Vi har ledig 100% fast stilling som avdelingsleder, og søker deg som er positiv og...  ...45 6020 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 28.04.2024... 

Avdelingsleder - Blindheim barneskole

Ålesund
6 dager siden
 ...inn for å se kontaktinformasjon Arbeidsstad Keiser Wilhelms gate 11 6003 ÅLESUND Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100% Sommarjobb Startdato: 24.06.2024 Sluttdato: 18.08.2024 Søknadsfrist: 28.04.2024 Epost: Logg... 

Sommervikar/miljøterapeut Krisesenter for Sunnmøre

Ålesund
6 dager siden
 ...søker nå flere erfarne AH-matroser til vikarturer på norske AHTS-fartøy. For rette kandidatene så vil det kunne bli mulighet for fast stilling etter endt vikartur! Utreise: 24.04 Varighet: 4 uker Område: Nordsjøen Krav til stillingen: Ferdighetssertifikat Matros... 

PERSONALHUSET STAFFING GROUP AS AVD ÅLESUND

Ålesund
6 dager siden
 ...Ved intern tilsetting kan det verte ledig fast stilling som barnehagelærar Arbeidsoppgåver Barnehagelærar og pedagogisk leiar...  ...og vaksne har gode leiaregenskapar arbeider etter Ålesund kommune sine kjerneverdiar: Open, Engasjert og Modig. Vi tilbyr... 

Pedagogisk leiar, 100 % fast stilling

Ålesund
6 dager siden
 ...Skole og SFO.  Inntil 2 X 100%  heile stillingar der vi har ei fast stilling og eit vikariat kombinert skule og SFO samt 2x50% faste...  ...5 6013 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100, 50% Fast, Vikar Søknadsfrist: 28.... 

Fag og ungdomsarbeider

Ålesund
6 dager siden