...Vi har ledig stilling for lege i spesialisering innan barnesjukdommar! 100% vikariat for lege i spesialisering frå 01.03.24 - 31.08.24 med mogelegheit for forlenging. Avdeling for barnemedisin og habilitering har ansvar for barnemedisinske pasientar frå GA 26 veker... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK

Ålesund
9 dager siden
 ...Vi har ledig 2 vikariat med 1 års varigheit for lege i spesialisering innan fødselshjelp og kvinnesjukdomar med oppstart frå snarast. Avdeling for Kvinnesjukdommar, barnemedisin og habilitering er ei mellomstor avdeling i nasjonal samanheng. Dette inneber at vi har... 
Ålesund
3 dager siden
 ...Vi har ledig vikariat for Lege i spesialisering innan Øre-Nese- Hals sjukdomar i perioden 01.04.24 - 31.08.24 ØNH-seksjonen har 5 overlegar og 4 LIS, og omfattar også hørselssentral og audiopedagogisk eining. Seksjonen dekker eit breidt kirurgisk spekter, bl.a. mellomørekirurgi... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK

Ålesund
7 dager siden
 ...Vi har ledige stillingar for Lege i spesialisering (ALIS) Smertepoliklinikk og Fedmepoliklinikk Smertepoliklinikken ved Ålesund sjukehus tilbyr tverrfagleg utgreiing og behandling av pasientar med komplekse smerteproblem under leiing av anestesilegar med spesialkompetanse... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK

Ålesund
10 dager siden
 ...Utgreiing og behandling av pasientar med psykiske lidingar Delta i inntaksteam Deltaking i kvalitetsråd og fagråd Rettleiing av lege i spesialisering (LIS) Undervise/rettleie personale/kommune og andre i spesialisthelsetenesta Kvalifikasjonar Lege som er... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF DPS SUNNMØRE DØGNSEKSJONEN VEGSUND

Ålesund
2 dager siden
 ...rusakutte innleggingar og har 17 døgnplassar. Seksjonen er døgnbemanna. Fagmiljøet er tverrfagleg og inkluderer mellom anna psykiater, legar, sjukepleiarar, vernepleiarar og sosionomar. Oppstart frå snarast eller etter avtale. Stillinga inneber f.t. 2-delt vaktturnus... 
Ålesund
1 dag siden
 ...ord på det som er rundt oss. Jeg trenger også bistand til matlaging, lettere husarbeid og vedlikehold, bistand for å komme meg til lege osv. Nå trenger jeg en assistent som kan jobbe mandag til fredag fra kl. 08.00-12.00. Det er et vikariat i ca.1 år med muligheten... 

PRIMA ASSISTANSE AS AVD MØRE OG ROMSDAL

Ålesund
8 dager siden
 ...Arbeidsoppgavene, i tillegg til det som er nevnt over: -Fysisk aktivitet med planlagte øvelser -Dagligdagse gjøremål i hjemmet -kjøre til lege og andre avtaler   Søker nå etter sommervikar til juli og august, men med også muligheten til å være vikar resten av året.... 

PRIMA ASSISTANSE AS AVD MØRE OG ROMSDAL

Ålesund
8 dager siden
 ...Velkommen til Volda! BUP poliklinikk Volda har ledig fast 100% stilling for lege i spesialisering. Vi er ein del av avdeling for psykisk helsevern barn og unge, som er samansatt av poliklinikkar i Kristiansund, Molde, Volda og Ålesund, og ein døgnseksjon med einingar... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF POLIKLINIKK VOLDA BUP

Volda
7 dager siden
 ...her:  Attestert tenestebevis frå tidlegare arbeidsgjevar, og ev. anna relevant dokumentasjon må leggast ved søknad på stilling som Lege i spesialisering. Arbeidsoppgåver ~ Deltaking i vaktarbeid, sengepost, dagkirurgi, poliklinikk og operasjon... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA SJUKEHUS - SOMATIKK

Volda
8 dager siden
 ..., skog og fjord i skjønn foreining, og svært mange moglegheiter for ulike typar friluftsliv. Haram kommune vil ha 3 legekontor. Legane som har jobba fleire år i området, ser fram til å ynskje nye kollegaer velkomne - til det som vi igjen vil skal bli eit stort, godt... 

BRATTVÅG LEGEKONTOR

Haramsøy
2 dager siden
 ...Kommunelegekontoret i Sula har ledig helsesekretærstilling . Legekontoret har 9 fastlegar og 1 LIS1 lege, samt helsesekretærar og sjukepleiarar. Vi kan tilby eit godt arbeidsmiljø i gode og kjekke omgjevelsar i Langevåg sentrum.  Ønska oppstart er 1.april eller så... 

SULA KOMMUNE HELSE/SOSIAL- OG OMSORGSSJEFEN

Langevåg
8 dager siden
 ...Vil du bli vår nye kommuneoverlege? Er du ein samfunnsengasjert lege som er, eller ønsker å bli, samfunnsmedisinar? Sykkylven kommune søker no etter ein lege til vår kommuneoverlegefunksjon. Kommuneoverlegefunksjonen utgjer ei 50% stilling og kan kombinerast med... 

SYKKYLVEN KOMMUNE LEGESENTER

Sykkylven
8 dager siden
 ...Primærsykepleier og sekundærsykepleier for tildelte pasienter. Delta i legevisitt, følge opp og iverksette tiltak mot pasientene. Konsultere lege ved behov og påse at legens ordinasjoner utføres. Dokumentere og gjennomføre e-meldingsutveksling i Helseplatformen. Bidra til... 

STORDALSTUNET

Stordal
3 dager siden
 ...Du får moglegheit til å velje mellom næringsdrift eller kommunal tilsetting i alle stillingane. Listelengden kan diskuteres etter legens behov og kapasitet. Vi har tre stillingar som er ledig fra snarast: ~100% spesialist i allmennmedisin ~100% ALIS (allmennlege... 

SYKKYLVEN KOMMUNE LEGESENTER

Sykkylven
8 dager siden
 ...etter oppgåvene. T.d.: Utarbeiding av vekeplanar, rådgjeving kost og ernæring, husarbeid, utdeling av medisin, handling, følge til lege, personleg hygiene, kontakt med pårørande osv. Kvalifikasjonar Miljøterapeut med erfaring frå miljøterapeutisk arbeid /... 
Langevåg
1 dag siden
 ...aktiviteter. Jeg liker å trene, gå tur, dra på shopping og tar gjerne en kinotur. Videre trenger jeg en assistent som kan være med meg til lege, sykehus og tannlege. Dagene er varierte og innimellom trenger jeg også rolige stunder. Jeg sitter for det meste i min elektriske... 

Mio BPA

Ulsteinvik
2 måneder siden