...rekrutteringsprosesser Saksbehandling og oppfølging av lønn- og personalsaker Sikre gjennomføring av gjeldene personal og lønnspolitikk i Tromsø Kommune Saksbehandling i elektronisk personalarkiv Public360 Delta i ansettelsesutvalget og ledermøter Medlem og sekretær i... 

Personalkonsulent på Helsehuset

Tromsø
4 dager siden
 ...Vi tilbyr Godt miljø med engasjerte ansatte. Faglig og personlig utvikling. Ordnede forsikrings -og pensjonsordninger. Kommunens velferdsordninger med blant annet rabaterte treningsavtaler. Arbeidstid fra kl. 08:00-15:30. Annet Tilsetting skjer i... 

Konsulent med merkantile oppgaver

Tromsø
13 dager siden
 ...kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Framstredet 79 9019 Tromsø Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Tromsø kommune Stillingsprosent: 100% Vikariat Startdato: 01.09.2024 Sluttdato: 28.02.2025 Søknadsfrist: 03.06.2024 Epost: Logg... 

Fastlegevikar - Kraft Universitetshelsesenter

Tromsø
13 dager siden
 ...inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Søndre Tollbodgate 7b 9008 Tromsø Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Tromsø kommune Stillingsprosent: 50% Fast Søknadsfrist: 09.06.2024 Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Helsesykepleier - Tromsø vaksinasjonskontor

Tromsø
12 dager siden
 ...kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Seminarbakken 1 9008 TROMSØ Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Tromsø kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 02.06.2024 Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se... 

Helsefagarbeider - avdeling hjemmetjeneste

Tromsø
4 dager siden
 ...Som morsmålslærer/tospråklig lærer tilsettes du ved Borgtun skole eller Tromstun skole. Undervisningen foregår ved flere skoler i kommunen. Det må påregnes reising mellom skolene, både by- og distriktsskolene. Stillingsstørrelsen vil variere mellom 8-100%, dette avhenger... 

Morsmålslærer

Tromsø
6 dager siden
 ...inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Th. Widdingsveg 3 9020 Tromsdalen Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Tromsø kommune Stillingsprosent: 100% Fast, Vikariat Startdato: 01.08.2024 Sluttdato: 30.06.2025 Søknadsfrist: 01.06.2024 Logg inn... 

Fagarbeider/barneveileder

Tromsø
13 dager siden
 ...Johanne Larsen, Rektor,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Austeinvegen 1 9118 Brensholmen Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Tromsø kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 31.05.2024 Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Lærer

Tromsø
27 dager siden
 ...styrke Tromsø sin rolle innen samfunnssikkerhet i Arktis, og bidra til god sammenheng med ønsket bærekraftig samfunnsutvikling?   Kommunen har et grunnleggende ansvar for å ivareta innbyggernes sikkerhet og trygghet. Dette ansvaret er blitt mer komplekst på grunn av en... 

Strategisk rådgiver innen samfunnssikkerhet

Tromsø
4 dager siden
 ...Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Lars Thørings veg 28 9006 Tromsø Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Tromsø kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 09.06.2024 Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se... 

Vi trenger flere vikarer/assistenter på natt

Tromsø
4 dager siden
 ...Strategisk rådgiver - analyse, strategi og samfunnsutvikling Tromsø kommunes overordnede samfunnsplan, Tromsø vil legger føringer for kommunens samfunnsutvikling de neste tolv årene. I planen er fem nye fokusområder lagt til grunn for det strategiske arbeidet med den... 

Strategisk rådgiver

Tromsø
6 dager siden
 ...Logg inn for å se kontaktinformasjon Merethe Bakken, Enhetsleder,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Seminarbakken 1 9008 Tromsø Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Tromsø kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 02.06.2024... 

Helsefagarbeidere

Tromsø
29 dager siden
 ...Bjurstrøm Pedersen, Personalkonsulent,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Otium 4 9020 Tromsø Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Tromsø kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 31.05.2024 Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Helsefagarbeider - avdeling Bjørneborg

Tromsø
6 dager siden
 ...prosjektgjennomføring. Arbeidsoppgaver Ivaretakelse av byggherrerollen. Prosjektledelse, planlegging og administrasjon av kommunens vann- og avløpsprosjekter, inkludert styring og kontroll av fremdrift, økonomi, kvalitet og ivaretakelse av SHA i prosjektene.... 

Prosjektleder

Tromsø
4 dager siden
 ...Kvalifikasjoner Søker må være noe datakyndig og kunne sjekke kommunal epost jevnlig, registrere timelister og kreve...  ...41 9008 Tromsø Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Tromsø kommune Stillingsprosent: 30% Fast Søknadsfrist: 31.08.2024... 

Vi søker privat avlaster

Tromsø
9 dager siden
 ...kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Grønnegata 80 9008 Tromsø Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Tromsø kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 04.06.2024 Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se... 

Administrasjonskonsulent

Tromsø
6 dager siden
 ...ved oppstart. Opplæringsplan og e-læringskurs. Opplæringsvakter før start i turnus. Lønn etter gjeldende tariff. Tromsø kommune er en IA-bedrift. Vi tilbyr en sommeravtale fra uke 26 til 33, hvor det er mulig å få et beløp fra 6 000 kr til 12 000 kr, med... 

Tilkallingsvikar/ assistent / helsefagarbeider - avdeling na...

Tromsø
22 dager siden
 ...Seppola, Personalkonsulent,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Gimlevegen 62a 9019 Tromsø Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Tromsø kommune Stillingsprosent: 40% Fast Søknadsfrist: 02.06.2024 Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Rekrutteringsstilling til Trudvang Barne- og ungdomsbolig

Tromsø
12 dager siden
 ...Tromsø kommune har en spennende mulighet for deg som er opptatt av sosial bærekraft og strategisk samfunnsutvikling. Tromsø kommune har...  .... Det skjer gjennom blant annet bruk av områdemidler fra Kommunal- og distrikts departementet. I formannskapet 25. juni 2024 skal... 

Programleder - områderettet arbeid

Tromsø
4 dager siden
 ...avd. Bad,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Tromsøbadet KF Dramsveien 190 9010 TROMSØ Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Tromsø kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 11.06.2024 Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Lifeguards

Tromsø
4 dager siden
 ...kontaktinformasjon ,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Lundefuglvegen 10 9015 Tromsø Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Tromsø kommune Stillingsprosent: 0% Tilkallingsvikar Søknadsfrist: 02.06.2024... 

Sommervikarer og tilkallingsvikarer til Lundefuglen

Tromsø
Én måned siden
 ...Enhetsleder,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Hjalmar Johansens gate 23 9007 Tromsø Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Tromsø kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 09.06.2024 Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Administrasjonskonsulent

Tromsø
4 dager siden
 ...for brukere som trenger bistand og tilstedeværelse i hverdagen. Medisinutdeling. Samarbeid med andre instanser i og utenfor kommunen om nødvendig (for eksempel NAV, fastlege, politi og legevakt). Dokumentere i kommunens journalsystem (Profil). Følge rutiner... 

Tilkallingsvikarer til Bøya Boligtjeneste

Tromsø
4 dager siden
 ...kvalitet i avdelingen, blant annet: HMS, kompetanse, etterlevelse av lovkrav m.m. Delta i tverrfaglig samarbeid både internt i kommunen og med eksterne samarbeidspartnere. Fremme en kultur som bidrar til at avdelingen fremstår som service - og recoveryorientert og... 

Avdelingsleder Ankeret boligtjeneste

Tromsø
4 dager siden
 ...Sverdrup, Enhetsleder/rektor,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Strandvn. 168 9006 TROMSØ Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Tromsø kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 09.06.2024 Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Lærer

Tromsø
4 dager siden
Vil du gjøre en forskjell og har tid til en ekstrajobb? Vi har et stort behov for flere støttekontakter og søker deg som er student, uføre, pensjonist eller deg som er i jobb. Som støttekontakt bidrar du til at mennesker med ulike utfordringer og behov får en aktiv ...

Støttekontakt

Tromsø
2 måneder siden
 ...tilbyr avfallsløsninger for næringslivet og utfører lovpålagte oppgaver gjennom innsamling av husholdningsavfall i Tromsø og Karlsøy kommune. Vi jobber med utgangspunkt i våre verdier miljøbevisst, pålitelig, nyskapende og tilgjengelig. Disse verdiene er forankret i... 
Tromsø
15 dager siden
 ...kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Skansegata 9008 Tromsø Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Tromsø kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 09.06.2024 Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se... 

Sámi giellaoahpaheaddji / Ráđđeaddi

Tromsø
23 dager siden
 ...avfallsløsninger for næringslivet og utfører lovpålagte oppgaver gjennom innsamling og mottakt av husholdningsavfall i Tromsø og Karlsøy kommune. Vi jobber med utgangspunkt i våre verdier miljøbevisst, pålitelig, nyskapende og tilgjengelig. Disse verdiene er forankret i... 

2 stk. Kundeveiledere Returstasjon Tromsø

Tromsø
6 dager siden
 ...utvikling av virksomheten, styrt av våre strategiske mål. Vi står ovenfor store endringer og høye forventninger fra våre kunder og kommunene som eier oss, og har behov for ytterligere ressurser innenfor ledelse av utviklingsprosjekter. Vi er overbevist om at kilden... 
Tromsø
17 dager siden