Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Fastlege jobb

1-20 fra 6631 søkeresultater

Lillesand kommune  -  Lillesand kommune
100 % fast stilling i Tjenesten Tjenesten i Lillesand kommune er et kommunaltarbeidsmarkedstiltak i regi av NAV Lillesand. Deltakerne er primært mellom 18og 30 år ogknyttet til Ungdomsteamet i NAV. Nav Birkenes disponerer til enhver tidplasser i tiltaket. Tjenesten... 
4 dager siden
Nedre Eiker kommune  -  Krokstadelva
 ...til et godt arbeidsmiljø og har gode samarbeidsevner Er engasjert, løsningsfokusert og resultatorientert Vi tilbyr ~100% fast stilling som vernepleier ~ Kompetansegruppe kapittel 9 ~ Jevnlige møter for virksomhetens miljøterapeuter ~ Turnus inneholder... 
4 dager siden
Kirkens Bymisjon  -  Svinndal
Vi har behov for å styrke ressursene i vår administrative stab, og har derfor opprettet en ny stilling som utviklingskonsulent. Stillingen vil rapportere til virksomhetsleder. Sentrale arbeidsoppgaver: ~Aktiv pådriver i virksomhetens endrings- og utviklingsarbeid ~Kontinuerlig...
9 dager siden
Narvik
 ...informasjonskonsulent og parkering. Totalt 13,5 årsverk. Ved enheten er det nå ledig stilling som: Informasjonskonsulent, 100 % fast stilling Kvalifikasjoner: ~Dokumentert IT kunnskap i bruk av relevante verktøy for stillingen. ~Høgskoleutdanning innenfor fagområdet... 
Jooble-søknad 3 dager siden
Sandefjord kommune
 ...undrende slik at de er klare til å møte fremtidens arbeidsmarked.   Stillingsinformasjon Stillingsstørrelse: 100 % Stillingstype: Fast Stilling ledig fra: 1. august 2018 Arbeidsoppgaver ~Personalledelse som utøves i tråd med 10 faktorer for mestringsorientert... 
15 dager siden
Lillesand kommune  -  Lillesand kommune
100 % fast stilling  Tingsaker skole har ca. 330 elever. På SFO er det ca. 120 elever. Vi ønsker at elevene skal oppleve trivsel og læring hver dag og legger vekt på inkluderende læringsmiljø. Hovedsatsningsområdene i Lillesand kommune er utvikling av språk og sosial... 
7 dager siden
Lillesand kommune  -  Lillesand kommune
100% fast stilling Tiltredelse: 30. juli 2018 Arbeidstid: Daglig innenfor barnehagens åpningstid kl.07.15-16.45. Noe møtevirksomhet på kveldstid. Ansvarsområde/hovedoppgaver: Lede arbeidet på avdelingen sammen med en annen pedagogisk leder. Planlegge... 
7 dager siden
Lillesand kommune  -  Lillesand kommune
 ...100 % fast stilling som fagleder lønn hos Struktur1. Tiltredelse: Etter avtale. Arbeidstid: Dagtid, med fleksitidsordning. Ansvarsområde/hovedoppgaver: Fagansvarlig for lønnsavdelingen  Systemansvarlig for lønnssystemet  Utvikling og vedlikehold av... 
11 dager siden
Lillesand kommune  -  Lillesand kommune
Lillesand- og Birkenes kommuner skaletablere et vertskommunesamarbeid IT-tjenesten i Birkenes og Lillesandkommune, der Lillesand er vertskommune. Vi har fått tilført mye god kompetanse, og den siste brikken i bemanningskabalen skal på plass nå. Dersom du har riktig kompetanse...
18 dager siden
Ski kommune  -  Ski
Arbeidsoppgaver gjennomføre tiltak og tjenester for enkeltklienter bidra til å løse faglige problemstillinger i avdelingen gi faglig råd og veiledning, både internt og eksternt ansvar for faglig dokumentasjon i Gerica oppfølging av skole/dagtilbud ...
7 dager siden
Oslo kommune, Sykehjemsetaten  -  Oslo
Arbeidsoppgaver Utøve direkte fysioterapi til våre beboere. Påse at fysioterapioppgavene blir utført i tråd med gjeldende krav til kvalitet. Holde seg oppdatert innen eget fagområde og delta i utviklingsarbeid. Veilede og informere beboere, pårørende, og medarbeidere...
2 dager siden
Udland omsorgssenter  -  Haugesund
 ...samarbeid med kollegaer, pasienter og pårørende har evne til å gi og ta veiledning Språk ~ Norsk Vi tilbyr ~100 % fast som for tiden innebærer arbeid hver 3. helg. Lønn blir fastsatt i henhold til tariff og gjeldende avtaler ~ Startpakke for... 
2 dager siden
Kvinesdal kommune
Søknadsfrist: 28.03.18 Økonomiavdelingen: Regnskapskontrollør til arbeidsgiverkontroll – 100% fast (ID 1174)  Ønsker du å jobbe som kontrollør med et bredt spekter av regnskapsmessige og juridiske problemstillinger? Kvinesdal kommune har ansvaret for arbeidsgiverkontroll... 
10 dager siden
Sandefjord kommune
 ...undrende slik at de er klare til å møte fremtidens arbeidsmarked.   Stillingsinformasjon Stillingsstørrelse: 100 % Stillingstype: Fast Stilling ledig fra: 1. juni 2018 eller etter nærmere avtale. Arbeidsoppgaver ~Sandefjordskolen har en styringsmodell med rektor... 
24 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Brumunddal
Kvalifikasjoner Autorisasjon som radiograf MR-kompetanse er ønskelig, men ikke et krav Søkere må beherske skandinavisk språk muntlig og skriftlig Utdanningsretning ~ Radiografi Utdanningsnivå ~ Høyskole / Universitet Personlige egenskaper...
3 dager siden
Lillesand kommune  -  Lillesand
 ...Veileder, 100 % fast 100 % fast stilling i Tjenesten Tjenesten i Lillesand kommune er et arbeidsmarkedstiltak iregi av NAV Lillesand. Deltakerne er primært mellom 18 og 30 år og knyttet tilUngdomsteamet i NAV. Nav Birkenes disponerer til enhver tid plasser itiltaket... 
3 dager siden
Sveio kommune  -  Sveio
 ...Miljøterapeut, 100% fast Bu- miljø og mestring, Miljøterapeut, 100% fast stilling, saksnr. 18/216 Bu, miljø og mestring er ein avdeling som høyrer til eining for Helse- og rehabilitering. Avdelinga har ansvar for oppfølging i bustad, LAR-brukarar, div. gruppetilbod... 
3 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Tynset
 ...Endringsvilje Vi tilbyr Ei avdeling i utvikling Høyt faglig nivå Faglig og personlig utvikling Seksjonen gjennomfører faste fagdager årlig Utfordrende og variert arbeid Trivelig arbeidsmiljø Lønn etter overenskomst Meget gode pensjonsordninger... 
3 dager siden
Hamar kommune  -  Hamar
Arbeidsoppgaver Utvikle fremtidens barnevern for Hamar kommune og innlandsregionen Sikre og utvikle et godt samarbeid med andre kommunale- og statlige tjenester Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig...
19 dager siden
Helse Bergen  -  Bergen
 ...Trivst med å jobbe i eit tverrfagleg team Søkjar må vere fleksibel Må trivast i eit aktivt og travelt miljø Vi tilbyr ~100% fast stilling ~ Opplæring av ulike prosedyrar og undersøkingar ~ Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst ~ Triveleg arbeidsmiljø... 
4 dager siden