Beklager, men en feil oppstod og serveren kan ikke behandle din forespørsel for øyeblikket. Prøv igjen om noen minutter.
Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Fastlege jobb

1-20 fra 5293 søkeresultater

Selje Kommune  -  Sogn og Fjordane

Tenesteleiar ved Seljetunet omsorg og rehabilitering Selje kommune har ledig fast 100% stilling som tenesteleiar ved Seljetunet omsorg og rehabilitering. Seljetunet omsorg og rehabilitering vart bygd i 2002 og har 48 einerom. 32 rom er institusjonsplassar fordelt på... 
Jooble-søknad 1 dag siden

Ski kommune  -  Ski

Arbeidsoppgaver helhetlig omsorg og pleie tverrfaglig oppfølging faglige prosedyrer primærkontaktansvar medikamenthåndtering dokumentasjon i Gerica fokus på trivsel for ansatte, beboere og pårørende arbeidstid : turnus dag og kveld med arbeid hver...
5 dager siden

Harstad kommune  -  Harstad

Harstad kommune har ledig 2 avtalehjemler for fastlege ved Rødbergveien legesenter for snarlig tiltredelse. Vi ønsker at du Er faglig dyktig, positiv, serviceinstilt, strukturert og viser fleksibilitet i forhold til oppgaver. Er en teamarbeider og lagspiller som kan... 
Jooble-søknad 2 dager siden

Landsforeningen For Hjerte- Og Lungesyke  -  Skibotn

LHL Klinikken Skibotn har sykepleiere, fysioterapeuter, psykolog, leger og annet personell som til sammen har ansvar for å ivareta deltakerne som er inne på rehabiliteringsopphold ved senteret. Stillingen innebærer å ivareta deltakerne gjennom samtaler, tilrettelegging,...
3 dager siden

Færder kommune

Hjemmetjenesten Ambulerende Ledig sykepleier fast 100% stilling Du er velkommen som sykepleier til Breidablikk sone i 100% stilling. Vi arbeider for tiden hver 4 helg. Sykepleier er ansvarlig for medisinsk pleie og oppfølging av den hjemmeboende pasient. Vi samarbeider... 
4 dager siden

Utsira Servicesenter AS  -  Utsira

 ...en kaptein, med goderfaring fra kyst seilas, til en selvlosser. Søkere må ha god forståelse av ISMog vedlikeholdssystem. Dette er en fast stilling med tiltredelse 15.01.19. Ta kontakt med Øystein på tlf 52 75 00 16 eller mail ****@*****.***, for mer info.... 
6 dager siden

Ibestad kommune

Ibestad kommune har ledig en 100 % kommunal fastlegestilling med tiltredelse snarest. Ibestad kommune er med i legesamarbeidet Astafjordlegen, som er et samarbeid med legekontorene i to andre kommuner.  Astafjordlegen er under etablering og med forbehold om politiske...
4 dager siden

Lyngdal kommune

Informasjon Lyngdal kommune er i aktiv utvikling, og har mange spennende og utfordrende oppgaver. Vi søker etter byggesaksbehandler i 100 % stilling. Det kan også bli aktuelt å kombinere stillingen med oppgaver etter matrikkelloven m.m. Hovedoppgaver: •    Behandling...
11 dager siden

Akershus universitetssykehus HF  -  Ski

Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene er: Daglig renhold av pasientnære områder Maskinelt renhold Sterilisering og pakking av utstyr Kvalifikasjoner Må beherske norsk skriftlig og muntlig Erfaring fra sykehusrenhold Fagbrev som renholdsoperatør ...
2 dager siden

Eigersund kommune

 ...fullført turnustjeneste/LIS-1 eller fått godkjent tilsvarende tjeneste av helsedirektoratet som gir mulighet for å praktisere som fastlege. Gjeldende fra 1.mars 2017 ble det endringer i kompetansekravene for å få avtale med Helfo om direkte oppgjør og refusjonsrett... 
12 dager siden

Helse Stavanger HF  -  Stavanger

 ...minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå Krav om sertifikat.... 
11 dager siden

Bergen kommune  -  Nyborg

Arbeidsoppgaver Delta i avdelingens daglige arbeidsoppgaver, være en god rollemodell og bidra til at institusjonens mål og visjon følges. Bidra til oppfølging av virksomhetsplan etter mål i styringskortet. Utøve god faglig omsorg for beboerne. Dokumentere i...
4 dager siden

Ski kommune  -  Ski

Arbeidsoppgaver helhetlig omsorg og pleie fokus på samarbeid på tvers av alle avdelingene oppfølgingsansvar, sikre kontinuitet i pleien faglige prosedyrer medikamenthåndtering dokumentasjon og tiltaksplaner i Gerica Arbeidstid : turnus med arbeid hver...
19 dager siden

Legetjenester i Notodden kommune  -  Notodden

 ...fastlønnet stilling og privat hjemmel. Beskrivelse Legesenteret er samlokalisert med Notodden interkommunale legevakt og har 9 fastleger og en turnuslege. Legesenteret bruker SystemX og Pasientsky og det er ansatt sykepleiere som hjelpepersonell. Legesenteret... 
Jooble-søknad 6 dager siden

Bergen kommune  -  Søreidgrend

Arbeidsoppgaver Være kontaktperson for brukere og pårørende Ansvarlig for å planlegge, lede og gjennomføre ulike fellesaktiviteter, samt individuelt tilpasse aktiviteter ved behov Hente og levere brukere til dagsenteret, i arbeidsgiver sine biler Motivere...
16 dager siden

Lillesand kommune  -  Lillesand kommune

50 % fast stilling Tiltredelse:   01.03.19. Arbeidstid:  Dagarbeid 3 dager/uke. Noe ettermiddag/kveldsarbeid må påregnes vedarrangementer. Ansvarsområde/hovedoppgaver: Organisere og ha ansvar for ulike aktiviteter for å bidra til livskvalitet for beboere... 
3 dager siden

Selje Kommune  -  Sogn og Fjordane

Vi har ledige stillingar som vernepleiar innan pleie og omsorg.  Selje kommune ønskjer fleire miljøterapeutar/miljøarbeidarar på laget, og søkjer difor etter nye medarbeidarar til 6 nybygde omsorgsbustader/burettslag i Selje sentrum. Du vil yte tenester til aktive unge...
Jooble-søknad 10 dager siden

Bergen kommune  -  Laksevåg

Arbeidsoppgaver Delta i avdelingens arbeidsoppgaver, være en god rollemodell Bidra til oppfølging av virksomhetens plan etter mål i styringskortet Utøve god faglig omsorg til våre beboere. Dokumentere i gjeldende fagsystem Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon...
11 dager siden

Bergen kommune  -  Bergen

Arbeidsoppgaver PPT sitt arbeidsområde er todelt. Det skal arbeides systemrettet i barnehager og skoler. Prioriterte områder: tidlig innsats, veiledning, kompetanseheving, organisasjonsutvikling, endringsarbeid, læringsmiljø og gruppeledelse. Videre skal tjenesten utarbeide...
5 dager siden

Framtidsfylket  -  Selje

Vernepleiar - inntil 100 % fast stilling Selje kommune ønskjer fleire miljøterapeutar/miljøarbeidarar på laget, og søkjer difor etter nye medarbeidarar til 6 nybygde omsorgsbustader/burettslag i Selje sentrum. Du vil yte tenester til aktive unge vaksne, med utviklingshemming... 
Jooble-søknad 2 dager siden