Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Fastlege jobb

1-20 fra 6345 søkeresultater

Helse Stavanger HF  -  Stavanger
 ...Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå Utdanningsretning... 
4 dager siden
Bergen kommune  -  Bønes
 ...Serviceinnstilt Selvstendig Språk ~ Norsk Vi tilbyr Langvakter i prosjektperioden og arbeid hver 3.eller hver 4.helg. Fast 100 % stilling Høyt faglig nivå. Faglig veiledning. God pensjonsordning, boliglånsordning og ulykkes- og... 
1 dag siden
Lillesand kommune  -  Lillesand kommune
 ...100 % fast stilling Tiltredelse: Etter avtale. Arbeidstid: Dagtid, med fleksitidsordning Ansvarsområde/hovedoppgaver: Være med på å utvikle barnehagene i Lillesand Koordinere og lede spes.ped.team i barnehage  Samordne barnehageopptaket  Tilsyn... 
6 dager siden
Fet kommune  -  Fetsund
 ...kommunehelsetjenesten har ansvar for svangerskapsomsorgen for de av kommunens kvinner som ønsker oppfølging hos jordmor, i samarbeid med fastlegene. Jordmor skal også følge opp barselkvinnene i kommunen etter fødsel med barselbesøk i henhold til retningslinjene for... 
4 dager siden
Den norske kirke, Vaksdal kyrkjelege fellesråd  -  Dalekvam
Arbeidsoppgåver Planlegging og gjennomføring av gudstenester og andre kyrkjelege handlingar, i samarbeid med prest og stab. Ansvar for korarbeid, akkompagnement og konsertverksemd. Inspirere til eit breitt og variert musikalsk uttrykk i gudstenester og anna kyrkjemusikalsk...
9 dager siden
Bolig, bygg og eiendom  -  Haugesund
Arbeidsoppgaver Bistå avdelingsleder og fagkonsulent i ledelse og forskjellig merkantilt arbeid Begge kjønn oppfordres å søke på stillingen Kvalifikasjoner Det er ønskelig med kontorfaglig utdanning. Relevant praksis kan erstatte formell utdanning. Erfaring...
9 dager siden
Kristiansand S
Tannhelsesekretær 100% fast stilling, Kristiansand Vest-Agder fylkeskommune Ledig 100% fast stilling som tannhelsesekretær ved for tiden Slottet tannklinikk. Klinikken er stor og ny med moderne utstyr.Tilsetting skjer i tråd med gjeldene lov- og avtaleverk. Tiltredelse... 
4 dager siden
Indre Fosen kommune  -  Rissa
Arbeidsoppgaver Oppfølging av fosterhjem, beredskapshjem, barn og ungdom i institusjon og ungdom på ettervern Saksbehandling jfr barnevernloven Kvalifikasjoner minimum treårig sosialfaglig høyskoleutdanning, fortrinnsvis barnevernpedagog eller sosionom. Andre...
9 dager siden
Visma  -  Halden kommune
 ...hjemmebesøk, trening i sosiale ferdigheter og koordinering av tiltakene rundt den enkelte bruker. Samarbeid med spesialisthelsetjeneste, fastleger, NAV og andre kommunale tjenester står sentralt. Videre holdes det angstmestringskurs, kurs i depresjonsmestring (KID) og... 
Jooble-søknad 26 dager siden
Gjøvik
Vi søker tydelig, handlekraftig og positiv seksjonsleder til Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi seksjon Gjøvik (m/Reinsvoll). Seksjonen har 37,5 stillinger. Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi har enheter på Gjøvik (m/Reinsvoll), Lillehammer, Hamar ...
2 dager siden
Framtidsfylket  -  Selje
100% fast stilling som fagarbeider Ledig stilling ved eining for kommunalteknikk 100% fast stilling som fagarbeider/arbeider Sentrale arbeidsoppgåver er: • Drift-, vedlikehald og utbygging av kommunaltekniske anlegg og installasjonar, i tillegg til alt førefallande... 
Jooble-søknad 16 dager siden
Vennesla kommune  -  Vennesla
Arbeidsoppgaver Skranke/telefoni – ha hovedansvar for telefoniløsningen MxOne/Trio Saksbehandler for salgs/serverings/skjenkebevilling Oppfølging av lærling i Kontor og administrasjonsfag Meglerpakke Turistinformasjon Merkantile oppgaver Prosjektarbeid...
3 dager siden
Færder kommune  -  Nøtterøy
Oserødmyra består av 12 leiligheter hvor det bor mennesker med ulike funksjonsvansker og bistandsbehov. Vi søker vernepleier med erfaring fra arbeid med mennesker med utviklingshemming. Du må være ansvarsbevisst, ha gode samarbeidsevner og kunne arbeide selvstendig ...
3 dager siden
Rollag Kommune  -  Rollag
100 % fast sykepleierstilling Stillingen innebærer arbeid dag og kveld etter turnus og hver 3.helg. Arbeidssted er for tiden i Hjemmetjenesten. Må utføre tilsyn og sykepleieroppgaver på sykehjemmet ved behov. Sykepleier er der hvor sykepleierkompetansen trengs mest... 
5 dager siden
Ullensaker kommune  -  Kløfta
Arbeidsoppgaver Tilpasset opplæring i grunnleggende ferdigheter. Planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning Bidra til elevenes faglige og sosiale utvikling Tydelig klasseledelse Bidra til godt skole/hjem samarbeid Bidra til godt teamarbeid ...
3 dager siden
Helse Stavanger HF  -  Stavanger
 ...minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå. Relevant... 
11 dager siden
Skånland kommune  -  Skånland kommune
 ...Sykepleier, 100% fast Skånland sykehjem er et somatisk sykehjem lokalisert sentralt i Evenskjer sentrum. Sykehjemmet er Skånland kommunes eneste sykehjem, og har et hovedansvar for utskrivningsklare pasienter i forbindelse med samhandlingsreformen. Sykehjemmet har... 
11 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Hamar
Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier Må beherske norsk skriftlig og muntlig Personlig egnethet tillegges stor vekt Ønskelig med kjennskap til EPJ For stillingen kreves det dokumentert videreutdanning i anestesisykepleie Utdanningsretning ~ Spesialsykepleie...
11 dager siden
Roan kommune  -  Roan
Arbeidsoppgaver Ansvarlig for den daglige driften av barnehagen Administrative oppgaver Personalansvar Pedagogisk ledelse og pedagogisk arbeid i barnehagen Foreldresamarbeid Delta og lede utviklingsarbeid Kvalifikasjoner Godkjent barnehagelærerutdanning...
3 dager siden
Haraldsplass Diakonale Sykehus AS  -  Bergen
Avdeling for generell medisin er en akutt medisinsk sengepost som har ansvar for utredning og behandling av pasienter innlagt med diagnoser relatert til infeksjon, gastro, endokrinologi, nefrologi eller andre mer generelle indremedisinske problemstillinger. Avdelingen ...
10 dager siden