Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Kommune-/fastlege jobb

1-20 fra 8719 søkeresultater

Gloppen Ungdomsskule  -  Sandane
Gloppen legesenter er det einaste legesenteret i kommunen og ligg på Sandane ved Gloppefjorden, ca ein times køyring frå Førde og ein halv time frå Nordfjordeid. Vi har seks fastlegar og ein til to turnuslegar. Gjennomsnittsalderen på dei andre fastlegane er ca førti år... 
11 dager siden
Rana kommune  -  Mo
Rana kommune har ledig vikariat for allmennlege i perioden 01.06.18-31.12.18 med muligheter for forlengelse. For stillingen gjelder...  ...Legen deltar i interkommunal legevaktordning. Det utbetales en fast godtgjørelse per vakt, og vaktdøgnet er delt i to. Vaktbelastningen... 
Jooble-søknad 10 dager siden
Sørumsand
 ...virksomheten Vil du være med å utvikle fysioterapitjenesten i Sørum kommune? Da er du den vi ser etter! Sørum kommune er en kommune i...  ...- Samarbeide med kommunens øvrige helsepersonell, som fastleger, privatpraktiserende fysioterapeuter og hjemmetjenesten - Delta... 
Jooble-søknad 3 dager siden
Audnedal kommune  -  Konsmo
 ...fra 1.8.2018. Ved Audnedal helsesenter på Konsmo er det ledig fast avtalehjemmel med minimum åpningstid to dager pr uke. Det overtas...  ...selvstendig næringsvirksomhet sammen med annen lege, men hvor kommunen i henhold nåværende avtaler stiller gratis lokaler inkl. strøm og... 
28 dager siden
Helsestasjonen  -  Vestby kommune
 ...Helsesøster, 100% fast, Vestby kommune Vestby kommune søker helsesøster i 100 % fast stilling. Helsesøstertjenestener organisert under resultatområdet Helse/ barnevern, med over 30 ansatte. Vi legger stor vekt på tidlig intervensjonog helhetlig tenkning rundt familiene... 
3 dager siden
VESTBY KOMMUNE  -  Vestby kommune
 ...opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. Vestby kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.... 
9 dager siden
Skedsmo kommune  -  Skedsmo kommune
 ...Lege hukommelsesteam/Sykehjemslege Skedsmo kommune, 50% fast Skedsmo kommune ligger mellom Oslo og Gardermoen og har 52.000 innbyggere. Korteste reisetid til Oslo er 10 min. med tog. Kommunen er i en utvikling, hvor forskning, utdanning og næringsutvikling er sentralt... 
10 dager siden
Nedre Eiker kommune  -  Nedre Eiker kommune
 ...Vernepleier 100% Fast - Nedre Eiker kommune Tjenester til funksjonshemmede har ledig 100% fast stilling som vernepleier ved Aktiviteten. Aktiviteten er et dagtilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vårt fokus er å skape gode, meningsfulle og innholdsrike... 
25 dager siden
Porsgrunn kommune  -  Porsgrunn
 ...Fastlege - Deleliste ved Heistad legekontor - Porsgrunn kommune Porsgrunn er en av bykommunene i nedre Telemark, med rik adgang til friluftsliv i skog, på sjøen og til fjells. Kommunen har et aktivt kulturliv, og et allsidig næringsliv preget av industri og handel.... 
10 dager siden
Os kommune  -  Os
Os kommune har ledig 100% fastløna legestilling. Stillinga er delt mellom 50% fastlege og 50% helsestasjons-/skulelege. Fastlegeheimelen vil bli lokalisert på Moberg legesenter i Os, og er ein 0-heimel. Listetaket er 600 pasientar. Legekontoret har i dag ein fastlegeheimel... 
Jooble-søknad 7 dager siden
Stange kommune  -  Stange
100 % undervisningsstilling fast Breidablikk skole - Stange kommune Breidablikk skole ligger i landlige og naturskjønne omgivelser på Ilseng,10 km sør-øst for Hamar. Skolen har 100 elever fordelt på syv trinn og 17 ansatte. Vi er en vi-skole og vektlegger det profesjonelle... 
13 dager siden
Høyanger kommune  -  Høyanger
Vi har ledig fast stilling frå 01.07.18 og vikariat i perioden 01.07.18 – 31.12.18 - individuell avtale med mogeleg kommunal deltidsstillling...  ...Høyanger er med i interkommunalt legevaktsamarbeid med 8 andre kommunar, og med felles legevakt i Førde kveld/natt/helg og høgtidsdagar.... 
Jooble-søknad 7 dager siden
Høyanger kommune  -  Høyanger
 ...Fastlege/kommunelege Høyanger helsesenter har 4 unge fastlegar, LIS lege og kommuneoverlege som held til i nye tidsmessige lokalar midt i Høyanger sentrum. Helsesenteret har og utekontor i Bjordal og Lavik. Kontoret har 3 helsesekretærar, sjukepleiar og laboratorium... 
6 dager siden
Ørsta kommune
Sak nr. 2018/760 ID nr. 1153 Arbeidet vårt byggjer på kommunen sine verdiar ~Tillit – gjennom gjensidig respekt, forståing og likeverd ~Energi – gjennom entusiasme, inkludering og humor og glede ~Løysingsvilje – gjennom lagånd, tydelege mål og meiningsfylte oppgåver... 
Jooble-søknad 4 dager siden
Haugesund kommune  -  Haugesund
 ...Kombinasjonsstilling fastlege og sykehjemslege 100% stilling - Haugesund kommune Vi har nå to nyopprettede fastlønnede legehjemmler med arbeidsoppgaver fordelt på 1/2 stilling som fastlege og 1/2 stilling som sykehjemslege. Arbeidsoppgaver ~50 % av arbeidstiden... 
6 dager siden
Bykle kommune, Helsetenesta Bykle og Valle  -  Bykle
 ...arbeidsoppgåver Løn etter avtale God pensjons- og forsikringsordning Gode ordningar for permisjon/fri etter eigen avtale Flyttegodtgjersle etter eige reglement Kommunen kan vere hjelpsam med å skaffe bustad Bedriftsleilegheit i Kristiansand... 
27 dager siden
Risør Kommune  -  Risør
 ...Som næringssjef hos oss vil du få en sentral og viktig rolle i kommunens arbeid for en positiv nærings- og samfunnsutvikling i kommunen og i regionen. I dette arbeidet vil du jobbe tett sammen med administrativ og politisk ledelse (bla. ordfører og rådmann). Arbeidsoppgaver... 
3 dager siden
Solund kommune  -  Hardbakke
 ...Arbeidsoppgåver Stillinga sitt hovudarbeids- og ansvarsområde: Handsaming av plansaker Beredskapsoppgåver og deltaking i kommunen sin beredskap med teknisk anlegg, brann, redning og akutt ureining Utvikling, fornying og drift av veg- og VA-området Hovudansvarsområdet... 
19 dager siden
Vennesla kommune  -  Vennesla
 ...Sykepleier - 80 % fast stilling ved hjemmetjenesten Venneslatunet - Vennesla kommune I enhet for hjemmetjenester, avdeling Venneslatunet, har vi ledig en 80 % fast stilling som sykepleier. Stillingen har to-delt turnus (dag - kveld) med arbeid hver 3. helg.... 
5 dager siden
Oslo kommune, Bydel Østensjø  -  Oslo
 ...Fast stilling i skolehelsetjenesten/HFU - Oslo kommune, Bydel Østensjø Velkommen til en tjeneste som er i en spennende utvikling innen tverrfaglig og helsefremmende satsning! Vi har en 100% og en 50% ledig fast stilling i vår tjeneste . Vikariatet i 100% eller 50... 
11 dager siden