Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Fast stilling som pedagogisk leder jobb

1-20 fra 18345 søkeresultater

Nedre Eiker kommune  -  Krokstadelva

 ...Arbeidsoppgaver Ansvar for å planlegge, gjennomføre og evaluere pedagogisk arbeid. Samarbeid på avdeling og på tvers av avdelinger....  .... Kvalifikasjoner Søker må ha godkjent utdanning som barnehagelærer eller tilsvarende jfr. barnehageloven § 18. Gjerne... 
10 timer siden

Acapedia  -  Asker

 ...Pedagogisk leder til fast stilling Acapedia er en del av Dedicare som er et av skandinavias største bemanningsselskap innen fagområdene helse og sosial. Vi er notert på NASDAQ OMX i Stockholm som et av få nisjeselskap. Vår omsetning er på mer enn 500 Mkr per år og... 
7 dager siden

Lillesand kommune  -  Lillesand kommune

 ...100 % fast stilling Tiltredelse: 02.01.19. Arbeidstid: Daglig innenfor barnehagens åpningstid kl. 07.15...  ...møtevirksomhet på kveldstid. Ansvarsområde/hovedoppgaver: Lede arbeidet på avdelingen sammen med en annen pedagogisk leder Planlegge, gjennomføre, vurdere og... 
1 dag siden

Alvdal kommune  -  Alvdal

 ...Pedagogisk leder - 100 % fast stilling Alvdal barnehage, består av Plassen barnehage og Øwretun barnehage. De har til sammen 9 avdelinger med barn...  ...i barnehagene våre. Vi tilbyr veiledning av nytilsatte som en del av vår kvalitetsutvikling. Barnehagene i Alvdal i... 
2 dager siden

Sarpsborg

Beskrivelse Om stillingen Er du en tydelig leder som tør å gå i front og vil være med å drive en barnehage på barnas premisser? 100 % fast stilling som pedagogisk leder er ledig i Sarpsborg kommune, for tiden arbeidssted Enhet Fossen barnehager, Fritznerbakken barnehage... 
7 dager siden

Sarpsborg

 ...vansker/ lidelser og deres pårørende. Stilling / Arbeidsoppgaver Fast stilling, 100% i team rus og psykisk...  ...ovenfor pasienter og de som henvender seg samt det å kunne vurdere... 
Jooble-søknad 7 dager siden

Tønsberg kommune

Ledig vikariat som pedagogisk leder i virksomhet Søndre Slagen barnehager, i Råelåsen barnehage. Tiltredelse snarest, varighet til 18.1.19 Søndre Slagen barnehager består av Slagen-, Skoglund- og Råelåsen- barnehage. Virksomhetens satsningsområde er inkluderende fellesskap... 
11 dager siden

Stavanger kommune  -  Hafrsfjord

 ...Arbeidsoppgaver Du vil ha ansvar for å planlegge og lede det pedagogiske arbeidet med barnegrupper i samarbeid med det øvrige personalet i...  ...medarbeidere Du vil være medansvarlig for å drive barnehagen som et fellesskap der vi utnytter tilgjengelige ressurser til... 
8 dager siden

Kristiansand kommune  -  Kristiansand S

 ...Ansvar for planlegging og organisering av det pedagogiske arbeidet på avdeling/gruppe. Samarbeid med kollegaer og ledelse. Veiledning. Kontakt og samarbeid med PPT...  .... Kvalifikasjoner Godkjent utdanning som barnehagelærer. Ønskelig med fordypning i småbarnspedagogikk... 
9 dager siden

Oslo kommune, Bydel Nordstrand  -  Oslo

 ...Arbeidsoppgaver Ansvar for avdeling og det pedagogiske innholdet i samarbeid med det øvrige personalet. Tydelig ledelse og engasjement Daglig ledelse, veiledning, rådgivning og opplæring av assistenter Ansvar for planlegging, gjennomføring, vurdering og pedagogisk... 
7 dager siden

Sandefjord kommune

Følgende pedagogiske leder stillinger er ledige i Sandefjord kommune:   Vestråt barnehage: 100% fast stilling. Stillingen er ledig fra 03.12.2018.   Gravdal barnehage: 100%...  ...medansvar for faglig utvikling i barnehagen som helhet.   Kvalifikasjoner Godkjent... 
Én måned siden

Tolpinrud barnehage  -  Ringerike kommune

 ...Tittel Fast stilling som barnehagelærer/pedagogisk leder Kategori Utdanning, Forskning og Utvikling Utdanning og Undervisning Arbeidstid Heltid Arbeidssted Norge, Buskerud, Ringerike Søknadsfrist Se annonse Tolpinrud Barnehage Østmoveien... 
7 dager siden

Oslo kommune, Bydel St. Hanshaugen  -  Oslo

 ...Arbeidsoppgaver Daglig og faglig ledelse av basen/gruppen Veiledning av barnehagemedarbeidere Ansvar for foreldresamarbeid...  ...utarbeiding av planer Ansvar for gjennomføring og oppfølging av pedagogiske planer Utføre arbeidet i hht lover og standarder i Oslo... 
10 timer siden

Frogn Kommune  -  Frogn kommune

 ...Ansvarsområde: Pedagogisk leder/barnehagelærer. Arbeidstid: 37.5 timer pr. uke i vakter mellom 07:00 - 17:00. Noen møter på kveldstid...  ...barnehage Kvalifikasjonskrav: Pedagogisk leder må ha utdanning som barnehagelærer. Likeverdig med barnehagelærerutdanning er annen... 
7 dager siden

Stavanger kommune  -  Hafrsfjord

 ...Arbeidsoppgaver Bidra til pedagogisk ledelse for ivaretakelse av barnehagen som en lærende organisasjon Å arbeide målrettet etter rammeplanen og vår visjon Personalledelse og pedagogisk ledelse Autoritativ voksen for barna Barnemedvirkning Fremme bevegelsesglede... 
9 dager siden

Nordreisa kommune  -  Nordreisa kommune

 ...Pedagogisk leder, id 373 100 % stilling som pedagogiskleder i Sørkjosen barnehage, vikariat ut barnehageåret 2019/-20, er ledig forsnarlig tiltredelse. Vi søker etter pedagogiskleder som kan bidra til å utvikle et trygt og inkluderende barnehagemiljø foralle barn i... 
2 dager siden

Oslo kommune, Bydel St. Hanshaugen  -  Oslo

 ...samarbeid med foreldregruppen Daglig ledelse, veiledning/rådgivning/opplæring av barnehagemedarbeidere...  ...lederteamet i barnehagen Ansvar for pedagogisk planlegging, gjennomføring og pedagogisk... 
10 timer siden

Oslo kommune, Bydel Sagene  -  Oslo

 ...evaluering av arbeid med barn Lede og ta ansvar i det daglige...  ...Veilede ansatte i det pedagogiske arbeidet Være en aktiv del...  ...Erfaring fra tidligere jobb som pedagogisk leder vektlegges... 
6 dager siden

Oslo kommune, Bydel Østensjø  -  Oslo

 ...anvende ny kunnskap Foreldresamarbeid, som f.eks. foreldresamtaler, foreldremøter m.m. Lede det pedagogiske arbeidet på basen i tråd med barnehagens...  ...da med dispensasjon fra utdanningskravet. Stillingen vil da ikke være fast, men vikariat frem til 04.07.2019... 
13 dager siden

Skøyen Terrasse Barnehage  -  Oslo

 ...Pedagogisk leder PEDAGOGISK LEDERSTILLING LEDIG FRA NÅ eller etter avtale...  ...for pedagogisk leder i 100 % stilling på småbarnsavdeling fram til...  ...ANSVARSFULL PERSON MED GODT HUMØR SOM VIL VÆRE MED PÅ DET GODE... 
2 dager siden